x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Sosiaalityön kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (1.9.2014 – 24.10.2014)
II Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)
III Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)
IV Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)

SOSIAALITYÖN KIRJALLISUUSKUULUSTELUJEN VASTAANOTTAJAT 2014-2015 Huom! Kirjallisuuskuulustelut suoritetaan sähköistä tenttipalvelua käyttäen.

PERUSOPINNOT, opintojakson vastuuopettaja ja kokonaismerkinnän antaja: Suvi Raitakari

STYP1A Sosiaalityön peruskurssi, kirjallisuus 2 op, Satu Ylinen

STYP1B Sosiaalityön historia ja tutkimus, kirjallisuus 3 op, Tarja Vierula

STYP3A Yhteisölliset voimavarat, kirjallisuus 3 op,  Anna Metteri

STYP3B Sosiaalityön globaali ja lokaali kirjo, kirjallisuus 2 op, Jenni-Mari Räsänen

STYP5 Sosiaalityön toimintaympäristöt 5 op, Katja Kuusisto

AINEOPINNOT, opintojakson vastuuopettaja ja kokonaismerkinnän antaja: Arja Jokinen

STYA1B Sosiaalihuollon hallinto ja johtaminen 5 op, Emma Vanhanen

STYA2 Elämänkulku ja sosiaalityö 5 op, Aino Ritala-Koskinen

STYA3A1 Asiakastyön teoriat 2 op, Heli Valokivi

STYA6 Päihteiden käyttö seurauksineen 5 op, Sinikka Forsman

STYA7 Lapset ja lastensuojelu 5 op, Leena Autonen-Vaaraniemi

STYA8 Terveys, hyvinvointi ja sosiaalityö 5 op, Riikka Korkiamäki

Opetus syyslukukaudella 2014

Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)

Yhteiset opinnot

YKYY5A Johdatus etiikkaan 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opiskeluvalmiudet

YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

STYP1A Sosiaalityön peruskurssi, luennot 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYP1A Sosiaalityön peruskurssi (avoin yliopisto-opetus, Tampere) 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYP5 Sosiaalityön toimintaympäristöt 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

STYP3B Social Work in Different Social Contexts, Lectures 2 op (Opetuskieli: englanti)

Aineopinnot

STYA1A1 Sosiaalioikeus I 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYA3B1 Taitoseminaari 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYA5 Kandidaatintutkielma - seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2015

Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)

Aineopinnot

STYA1A2 Sosiaalioikeus II 2 op
STYA3B1 Taitoseminaari 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYA3B2 Käytännön opetus ja ohjaus 12 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYA5 Kandidaatintutkielma - seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)

Yhteiset opinnot

YKYY5B Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

STYP5 Sosiaalityön toimintaympäristöt 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

STYA3B1 Taitoseminaari 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYA3B2 Käytännön opetus ja ohjaus 12 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYA5 Kandidaatintutkielma - seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta