x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Sosiaalitieteiden maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (1.9.2014 – 24.10.2014)
II Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)
III Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)
IV Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)

 

Sosiaalitieteiden maisteriopinnot

Opintokokonaisuuksien ja -jaksojen vastuuopettajat ja tenttien vastaanottajat lukuvuonna 2014-2015 

HUOM! Ennen syksyä 2012 aloittaneet opiskelijat: pääaineiden opintokokonaisuuksien vastuuopettajat löytyvät tutkinto-ohjelman www-sivuilta. Jos siis opiskelet vanhan tutkintorakenteen (2010-2012) mukaan, ota yhteys em. vastuuhenkilöihin! Vanhojen tutkintorakenteiden mukaan voi suorittaa vielä opintoja 31.7.2015 saakka, mutta opetus ja tentit järjestetään uuden opetussuunnitelman mukaan.

Opettajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, ellei toisin mainita.

*******************************************************************

OPINTOKOKONAISUUSMERKINTÄ sosiaalitieteiden maisteriopintojen syventävistä opinnoista opintosuunnittain:
Katja Repo/sosiaalipolitiikka
Johanna Ruusuvuori/sosiaalipsykologia
Turo-Kimmo Lehtonen/sosiologia
Päivi Korvajärvi/sukupuolentutkimus
Laura Huttunen/sosiaaliantropologia
Tarja Rautiainen-Keskustalo/musiikintutkimus


SOSM1 Orientoiva tutkielmaseminaari (osana tutkielmaseminaaria (SOSM2) Koordinaattori: Laura Huttunen

SOSM2 ja SOSM3  Tutkielmaseminaari ja pro gradu-tutkielma: Seminaarin vetäjä

SOSM4 Työelämävalmiudet ja asiantuntijuus:

Jaana Kuusipalo (opettaja-koordinaattori), Lina Van Aerschot(vastuuopettaja/sos.tieteet), Pasi Pyöriä (vastuu-opettaja/Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma), Johanna Elo, harjoittelun koordinaattori/sosiaalitieteet (harjoittelun ohjaus, harjoittelusopimukset, harjoittelutuet)

SOSM5 Tutkimusmenetelmät
SOSM5.1 Sosiaalitieteen tutkimusmenetelmät: Johanna Ruusuvuori
SOSM5.2 Etnografinen tutkimusprosessi:Laura Huttunen
SOSM5.3 Äänen ja liikkeen analyysi II: Tarja Rautiainen-Keskustalo
SOSM6.1 Sosiaalipolitiikan teoreettinen ajattelu: Pertti Koistinen
SOSM6.2a ja SOSM6.2b Sosiaalipsykologinen ajattelu  II: Irmeli Järventie
SOSM6.3 Sosiologinen ajattelu II: Harri Melin
SOSM6.4 Feministinen teoria: Jaana Kuusipalo
SOSM6.5 Sosiaaliantropologian teoreettinen ajattelu: Laura Huttunen
SOSM6.6 Kulttuurisen musiikintutkimuksen teoriat: Tarja Rautiainen-Keskustalo

 

 

Opetus syyslukukaudella 2014

Periodi (1.9.2014 – 24.10.2014)

Sosiaalitieteiden teoria III

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS6.4.1/SOSM6. Feminist Methodology 5 op (Opetuskieli: englanti)
FILJATKO A seminar on theoretical social research: Foucault 3 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)

Tutkielmaseminaarit

SOSM1 Orientoiva tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM2 Sosiaalitieteiden tutkielmaseminaarit (JATKAVAT) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Sosiaalitieteiden teoria III

SOSM6.1 Sosiaalipolitiikan teorialukuseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS6.4.1 Social Emotions 5 op (Opetuskieli: englanti)
SOSM6.4.1 Sosiaaliset tunteet 5 op (Opetuskieli: englanti)
SOS6.4.1/SOSM6. Feminist Methodology 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
FILJATKO A seminar on theoretical social research: Foucault 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2015

Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)

Sosiaalitieteiden asiantuntijataidot

SOSM4 Työelämävalmiudet ja asiantuntijuus   Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)

Tutkielmaseminaarit

Sosiaalitieteiden asiantuntijataidot

SOSM4 Työelämävalmiudet ja asiantuntijuus   Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM5.1 Monisyinen sosiaalinen toiminta - johdatus neksusanalyysiin 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM5.2 Etnografinen tutkimusprosessi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM5.3 Äänen ja liikkeen analyysi II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Sosiaalitieteiden teoria III

SOSM6.2 Sosiaalipsykologinen ajattelu II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM6.5 Sosiaaliantropologian teoreettinen ajattelu 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM6.6 Kulttuurisen musiikintutkimuksen teoriat 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM7 Aineistopaja 5 op