x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Psykologian kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (1.9.2014 – 24.10.2014)
II Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)
III Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)
IV Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)

Psykologia

Käyntiosoite: Kalevantie 5 (Linna)

Postiosoite: YKY, Psykologia, 33014 Tampereen yliopisto

Puhelin: 050 318 6699 tai 050 318 6618

sähköposti: psykologia@uta.fi

Kotisivu: http://www.uta.fi/yky/psy/index.html

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, paitsi jos toisin on mainittu.

___________________________________________________________________________

 

Professorit: Hietanen Jari, PhD, tavattavissa sopimuksen mukaan, 040 190 1384, Linna 4059; Kinnunen Ulla (klk), PsT, tavattavissa ke 10-11, 040 190 1386, Linna 4060; Korpela Kalevi, PsT, tavattavissa ti 14-15 (slk), sopimuksen mukaan (klk), 050 318 6130, Linna 4063; Mauno Saija (Psykonet 50 %), PsT, 050 318 6770, Linna 4042; Punamäki Raija-Leena, FT, tavattavissa ti 10-11, 050 318 6187, Linna 4058; Tuomisto Martti, Med.dr. (Ph.D), 050 351 8137, Linna 4053.

Yliopistonlehtorit: Jehkonen Mervi, PsT, tavattavissa sopimuksen mukaan, 050 318 6099, Linna 4052; Kylliäinen Anneli, PsT, tavattavissa ma 10-11 (klk), 050 318 6021, Linna 4041; tehtävää hoitaa (slk) Kuusisto Marika, PsL, tavattavissa sopimuksen mukaan, 050 318 6247, Linna 4089; Mäkikangas Anne, PsT, (työstä vapaa), tehtävää hoitaa Ruokolainen Mervi, FT, tavattavissa sopimuksen mukaan, 050 318 6064; Raivola Petri (Psykonet 50 %), PsT, tavattavissa sopimuksen mukaan, 050 318 6065, Linna 4040; Vierikko Elina (avoin yliopisto), PsT, tavattavissa sopimuksen mukaan, 050 318 6237, Linna 4062.

Yliopisto-opettaja: Kirves Kaisa, PsT (slk).

Tutkijatohtori:  Peltola Mikko, PsT (työstä vapaa), tehtävää hoitaa Huhtala Mari, PsT, 050 318 7109, Mari.Annele.Huhtala@uta.fi, Linna 4039; Rantanen Kati, PsT (slk) 050 428 0905, Linna 4050.

Tuntiopettajat: Tuntiopettajat ovat tavattavissa opetuksen yhteydessä tai sopimuksen mukaan.

Dosentit (tavattavissa sopimuksen mukaan ellei toisin ole mainittu): Astikainen Piia, FT; Hietanen Jari, PhD; Holma Juha, PsT; Jehkonen Mervi, PsT; Korpela Kalevi, PsT; Leppänen Jukka, PsT; Matikka Leena, PsT; Mäkikangas Anne, PsT; Nieminen Pirkko, PsT; Pesonen Anu-Katriina, PsT; Pirilä Silja, PsT; Rantanen Johanna, PsT; Stengård Eija, PsT; Tuomisto Martti T., med.dr.; Åstrand Kaisa, FT; Wallenius Marjut, PsT.

Opetus alkaa syyslukukaudella 2.9. ja kevätlukukaudella 7.1. ellei toisin ole mainittu. Ohjelman muutoksista ilmoitetaan oppiaineen ilmoitustaululla ja kotisivulla. Tiedotustilaisuus uusille psykologian tutkinto-opiskelijoille intensiivipäivän yhteydessä ma 8.9. klo 11, Linna 4013.

 

 

Tutkijakoulutus ja erikoispsykologikoulutus

Lisensiaatintutkimukset ja väitöskirjat ohjataan tutkimusryhmissä tai työn ohjaajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla.

Tarkastustilaisuudet. Lisensiaatintutkimusten ja väitöskirjojen tarkastustilaisuuksista ilmoitetaan oppiaineen kotisivulla.

Erikoispsykologikoulutus järjestetään Psykonet-yhteistyönä. Koulutuksesta erikoisaloilla ilmoitetaan erikseen (tarkemmat tiedot Psykonetin ilmoitustaulun kurssikalenterista: http://www.psykonet.fi).

Muusta jatkokoulutukseen liittyvästä opetuksesta ilmoitetaan psykologian jatko-opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteisellä sähköpostilistalla.

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön tohtorikoulutuskurssit: http://www.uta.fi/yky/tohtoriopinnot/index.html

Valtakunnallinen psykologian tohtoriohjelma: http://www.dopsy.fi/

Psykologian ja logopedian tohtoriohjelman vastuuprofessori on Jari Hietanen.

 

 

 

Psykologian opintokokonaisuuksien vastuuhenkilöt lukuvuonna 2014-2015


Perusopinnot:
professori Kalevi Korpela


PSYP0 Orientaatio psykologiaan: tutkijatohtori Mari Huhtala

PSYP1 Kehitys- ja ikäkausipsykologia I: tutkijatohtori Mari Huhtala

PSYP2 Kognitiivinen neurotiede I: professori Jari Hietanen

PSYP3 Persoonallisuuspsykologia I: yliopistonlehtori Mervi Ruokolainen

PSYP4 Psykologian tutkimusmenetelmät I: professori Kalevi Korpela

PSYP5 Terveyden ja mielenterveyden psykologia I: professori Raija-Leena Punamäki

 

Aineopinnot: professori Jari Hietanen


PSYA1 Kehitys- ja ikäkausipsykologia II: tutkijatohtori Mari Huhtala

PSYA2 Kognitiivinen neurotiede II: professori Jari Hietanen

PSYA3 Persoonallisuuspsykologia II: yliopistonlehtori Mervi Ruokolainen

PSYA4 Psykologian tutkimusmenetelmät II: kokeellinen ja korrelatiivinen tutkimus: professori Kalevi Korpela

PSYA5 Terveyden ja mielenterveyden psykologia II: professori Raija-Leena Punamäki

PSYA6 Työ- ja organisaatiopsykologia I: yliopisto-opettaja Kaisa Kirves (slk), professori Ulla Kinnunen (klk)

PSYA7 Kliinisen neuropsykologian perusteet: yliopistonlehtori Mervi Jehkonen

PSYA8 Asiakastyön menetelmät ja teoriat: yliopistonlehtori Marika Kuusisto (slk), yliopistonlehtori Anneli Kylliäinen (klk)

PSYA9 Tutustuminen psykologin työhön: yliopistonlehtori Mervi Jehkonen

PSYA10 Testimenetelmien perusteet: yliopistonlehtori Marika Kuusisto (slk), yliopistonlehtori Anneli Kylliäinen (klk)

PSYA11 Kandidaatin tutkielma: yliopistonlehtori Mervi Ruokolainen

 

Tutkinto-ohjelmavastaava: yliopistonlehtori Mervi Jehkonen

Ohjausvastaava: yliopistonlehtori Mervi Ruokolainen

HOPS-vastuuhenkilöt: yliopistonlehtori Mervi Ruokolainen ja tutkijatohtori Mari Huhtala (kandidaattiohjelma), yliopistonlehtori Mervi Jehkonen (maisteriopinnot)

Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille yhteismerkintä psykologian opinnoista: yliopisto-opettaja Kaisa Kirves (slk), professori Ulla Kinnunen (klk).

Kansainväliset asiat: yliopistonlehtori Elina Vierikko

Opintorekisteriasiat: opintosihteeri Pertti Vuorilehmus, 050 318 6699

 

ENGLANNINKIELISET OPINNOT
BASIC STUDIES IN PSYCHOLOGY

PSYINT1 Life-span developmental psychology I: postdoctoral researcher Mari Huhtala

PSYINT2 Cognitive neuroscience I: professor Jari Hietanen

PSYINT3 Psychology of personality I: university lecturer Mervi Ruokolainen

PSYINT4 Psychological research methods I: professor Kalevi Korpela

PSYINT5 Psychology of health and mental health I: professor Raija-Leena Punamäki

Opetus syyslukukaudella 2014

Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)

Perusopinnot

PSYP0 Orientaatio psykologiaan 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

PSYA7 Kliinisen neuropsykologian perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYA9 Tutustuminen psykologin työhön 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2015

Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)

Perusopinnot

PSYP0 Orientaatio psykologiaan 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

PSYA8 Asiakastyön menetelmät ja teoriat 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)

Perusopinnot

PSYP0 Orientaatio psykologiaan 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYP3 Persoonallisuuspsykologia I 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYP4 Psykologian tutkimusmenetelmät I 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

PSYA2 Kognitiivinen neurotiede II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYA11 Kandidaatintutkielma - Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYA10 Testimenetelmien perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta