x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Filosofian kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (1.9.2014 – 24.10.2014)
II Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)
III Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)
IV Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)

Opetus syyslukukaudella 2014

Periodi (1.9.2014 – 24.10.2014)

Vieraalla kielellä annettava opetus

FILJATKO A seminar on theoretical social research: Foucault 3 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)

Perusopinnot

FILP1B Johdatus filosofian historiaan 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YKYY5A Johdatus etiikkaan 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILP4A Tieto-oppi 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILP3B Johdatus tieteenfilosofiaan 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aine- ja syventävät opinnot

FILS1B Arvostelma- ja assertioteoriat 3–5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA3 Peircen tiedekäsityksen ja pragmatismin peruskäsitteet 3–5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILAPRO Proseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILS2 Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILS1E Järki ja normatiivisuus 3–5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILS2 Filosofinen kirjoittaminen ja tutkimuksen suunnittelu 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILS1F Mannermaisen ajattelun klassikot: Lacan 3–5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
POLVOA52 Adam Smith -seminaari 5 op
FILA3 Klassikot 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

FILJATKO A seminar on theoretical social research: Foucault 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2015

Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)

Perusopinnot

FILP2 Logiikka 5 op
FILP4B Ontologia 2 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

FILJATKO A seminar on theoretical social research: Debt 3 op (Opetuskieli: englanti)
FILA9 Climate change and society 5 op (Opetuskieli: englanti)
FILA6 Hume on Testimony and Sympathy 2–3 op (Opetuskieli: englanti)
FILA9 Philosophy of work 2–5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)

Perusopinnot

FILP2 Logiikka 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YKYY5B Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILP4B Ontologia 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aine- ja syventävät opinnot

FILAK Kandidaattiseminaari ja kandidaatin tutkielma (Proseminaari) 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA3 Klassikot 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA2 1900-luvun filosofia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILS1A 1900-luvun klassikot -työseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA7 Suhteet metafysiikassa 3–5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA6 Quine: kieli, tietoteoria ja empatia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

FILJATKO A seminar on theoretical social research: Debt 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA9 Climate change and society 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta