x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Hoitotieteen maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (1.9.2014 – 24.10.2014)
II Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)
III Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)
IV Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)

Opetus syyslukukaudella 2014

Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)

Syventävät opinnot

TERHOI3 Laadullisten tutkimusmenetelmien soveltaminen hoitotieteessä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERHOI4 Tilastollisten tutkimusmenetelmien soveltaminen hoitotieteessä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERHOI6 Pro gradu -tutkielma ja seminaari 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Hoitotyön opettamisen opintosuunta

TERHOO1 Kehittyminen hoitotyön opettajaksi ja kouluttajaksi 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERHOO3 Opetusharjoittelu 15 op

Opetus kevätlukukaudella 2015

Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)

Hoitotyön johtamisen opintosuunta

TERHOJ1 Kehittyminen johtajaksi terveydenhuollossa 8 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERHOJ4 Hoitotyön johtamisen harjoittelu 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Hoitotyön opettamisen opintosuunta

TERHOO3 Opetusharjoittelu 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)

Syventävät opinnot

TERHOI6 Pro gradu -tutkielma ja seminaari 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERVAL7 Terveyttä viestinnästä- viestintää terveydestä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Hoitotyön johtamisen opintosuunta

TERHOJ1 Kehittyminen johtajaksi terveydenhuollossa 8 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERHOJ4 Hoitotyön johtamisen harjoittelu 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Hoitotyön opettamisen opintosuunta

TERHOO3 Opetusharjoittelu 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta