x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Terveystieteiden kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (1.9.2014 – 24.10.2014)
II Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)
III Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)
IV Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)

Opetus syyslukukaudella 2014

Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)

Terveystieteiden yhteiset opinnot

TERY1 Orientoivat opinnot, HOPS 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERY4 Tiedonhankintataidot 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERY6 Tilastollisen tutkimuksen perusteet 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot kansanterveystieteeseen suuntautuville

TERKANP6 Yhteisö, terveys ja sairaus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Terveystieteiden yhteiset aineopinnot

TERA6 Kandidaatin tutkielma ja seminaari (Kansanterveystiede) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopintoja hoitotieteen maisteriopintoihin suuntautuville

TERHOIA1 Johdatus hoitotieteeseen 5 op
TERHOIA3 Hoitotiede tieteenä 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERHOIA6 Tiedon hankinta ja soveltaminen hoitotieteessä 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERHOIA3 Hoitotiede tieteenä (avoin yliopisto-opetus, Seinäjoki) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopintoja kansanterveystieteen maisteriopintoihin suuntautuville

TERKANA1 Epidemiologian perusteet 5 op
TERTAL Terveys ja talous 5 op

Opetus kevätlukukaudella 2015

Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)

Terveystieteiden yhteiset opinnot

TERY5B Filosofian työpaja 2 op

Perusopinnot kansanterveystieteeseen suuntautuville

TERKANP3 Terve ja sairas ihminen 5 op

Aineopintoja kansanterveystieteen maisteriopintoihin suuntautuville

Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)

Terveystieteiden yhteiset opinnot

TERY4 Tiedonhankintataidot 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot kansanterveystieteeseen suuntautuville

Aineopintoja hoitotieteen maisteriopintoihin suuntautuville

TERHOIA5 Teoria perhehoitotieteessä (avoin yliopisto-opetus, Seinäjoki) 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopintoja kansanterveystieteen maisteriopintoihin suuntautuville