x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot

Periodit

I Periodi (1.9.2014 – 24.10.2014)
II Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)
III Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)
IV Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)

Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot on valinnainen opintokokonaisuus, joka sijoittuu maisterintutkintoon. Opintokokonaisuuden laajuus on 40 op. Näiden opintojen lisäksi Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelman opiskelija voi suorittaa tutkielmaseminaarin (TECHS9) teknisessä viestinnässä ja laatia tutkielmansa teknisen viestinnän alalta. Seminaari kuitenkin sidotaan kyseisen tutkinto-ohjelman tutkielmaopintoihin, johon myös opiskelijan pro gradu -tutkielma sijoittuu. Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden osallistumisesta seminaariin sovitaan erikseen.

Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot voi aloittaa joka toinen vuosi. Opintoihin valitaan korkeintaan 20 opiskelijaa joka toinen kevät järjestettävässä erillisessä haussa. Viimeisin haku on ollut keväällä 2014. Edellytyksenä opintoihin valitsemiseksi on, että opiskelija on kirjoilla Tampereen yliopistossa ja hän on suorittanut perus- ja aineopinnot Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelmassa tai vastaavassa.

Lukuvuonna 2014-2015 opintoihin kuuluu opetusohjelmassa ilmoitettujen kurssien lisäksi TECHS7 Työharjoittelu, joka suoritetaan pääsääntöisesti kesällä 2015, sekä TECHS8 Teknisen viestinnän kirjatentti.

Opiskelijat, jotka ovat aiempina vuosina suorittaneet teknisen viestinnän opintoja, voivat lukuvuonna 2014-2015 suorittaa kaksi opintojaksoa: TECHS7 Työharjoittelun ja TECHS8 Teknisen viestinnän kirjatentin.

  • Työharjoittelusta kirjoitettavan raportin ohjeet.
  • Kirjatentti suoritetaan sähköisenä tenttinä, ja tentittävä kirjallisuus löytyy opintokokonaisuuden kotisivulta. Tentin voi suorittaa koko lukuvuoden ajan ja myös kesätenttinä.

Kokonaismerkinnöistä ja muista opintokokonaisuuteen liittyvistä asioista vastaa teknisen viestinnän lehtori Tytti Suojanen.

Opetus syyslukukaudella 2014

Periodi (1.9.2014 – 24.10.2014)

Syventävät opinnot

TECHS3 Tekninen kirjoittaminen (englanti) 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)

Syventävät opinnot

TECHS6 Rakenteinen dokumentaatio ja DITA 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TECHS3 Tekninen kirjoittaminen (englanti) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TECHS4 Dokumentaation visualisointi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2015

Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)

Syventävät opinnot

Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)

Syventävät opinnot

TECHS2 Tekninen kirjoittaminen (suomi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TECHS5 Ohjelmointia teknisille viestijöille 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta