x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Ruotsi kääntäjän työkielenä

Periodit

I Periodi (1.9.2014 – 24.10.2014)
II Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)
III Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)
IV Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)

Yleistä

Ruotsi kääntäjän työkielenä -opintokokonaisuus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat saada käsityksen kääntämisen perusteista ruotsi työkielenään.

Opintokokonaisuudesta voi suorittaa suppeat (30 op) tai laajat (60 op) opinnot.

Jos opiskelija sisällyttää opintokokonaisuuden pakollisia opintojaksoja johonkin muuhun opintokokonaisuuteen, hän korvaa opintojaksot vapaaehtoisten opintojen opintojaksoilla. Korvaavista opinnoista sovitaan opintokokonaisuudesta vastaavan opettajan kanssa.

Edellytykset

Edellytyksenä opintokokonaisuuteen hakeutumiselle on, että opiskelija on suorittanut hyväksytysti pohjoismaisten kielten lähtötasokokeen tai että hänellä on muuten oikeus suorittaa oppiaineen opintoja. Katso lähtötasokokeesta tarkemmin kohdasta POHP0 Pohjoismaisten kielten lähtötasokoe.

Opiskelijoita valitaan suorittamaan opintokokonaisuutta 0–5 oppiaineen resurssien mukaan.

Pakolliset opinnot

POHP0 Pohjoismaisten kielten lähtötasokoe   (Opetuskieli: ruotsi)

Opetus syyslukukaudella 2014

Periodi (1.9.2014 – 24.10.2014)

Vapaaehtoiset opinnot

POHP2 Kirjallinen viestintä I/ Skriftlig kommunikation I 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHP3 Suullinen viestintä I/Muntlig kommunikation I 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHA1 Suullinen viestintä II/Muntlig kommunikation II 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHA4 Sukukieli I (norja)/Grannspråk I (norska) 5 op (Opetuskieli: norja)
POHA10 Kielikontaktit/Språkkontakt 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)

Pakolliset opinnot

LTLY03 Kääntämisen perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
POHP1 Kieli käyttöön/Språket i bruk 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHP4 Kielioppi I/Språkets strukturer I 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHP5 Kirjallisuus ja kulttuuri/Litteratur och kultur 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta

Vapaaehtoiset opinnot

POHP2 Kirjallinen viestintä I/ Skriftlig kommunikation I 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHP3 Suullinen viestintä I/Muntlig kommunikation I 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHA1 Suullinen viestintä II/Muntlig kommunikation II 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHA4 Sukukieli I (norja)/Grannspråk I (norska) 5 op (Opetuskieli: norja) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHA10 Kielikontaktit/Språkkontakt 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHA11 Pohjoismaiden yhteiskuntaolot ja kulttuurit/Nordiska samhällsförhållanden och kulturer 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2015

Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)

Vapaaehtoiset opinnot

POHP2 Kirjallinen viestintä I/Skriftlig kommunikation I 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHA3 Kielioppi II/Språkets strukturer II 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHP3 Suullinen viestintä I/Muntlig kommunikation I 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHA1 Suullinen viestintä II/Muntlig kommunikation II 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHA14 Käännösviestintä suomi-ruotsi 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)

Pakolliset opinnot

POHP1 Kieli käyttöön/Språket i bruk 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHP5 Kirjallisuus ja kulttuuri/Litteratur och kultur 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHA13 Käännösviestintä ruotsi-suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vapaaehtoiset opinnot

POHP2 Kirjallinen viestintä I/Skriftlig kommunikation I 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHA3 Kielioppi II/Språkets strukturer II 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHP3 Suullinen viestintä I/Muntlig kommunikation I 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHA1 Suullinen viestintä II/Muntlig kommunikation II 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHA14 Käännösviestintä suomi-ruotsi 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta