x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (1.9.2014 – 24.10.2014)
II Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)
III Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)
IV Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)

http://www.uta.fi/ltl/ven

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, Kanslerinrinne 1, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Ajan tasalla olevat tiedot opetushenkilökunnasta ovat osoitteessa http://www.uta.fi/ltl/yhteystiedot/henkilokunta/index.html#Venaja

Uudet opiskelijat

  • Uusien opiskelijoiden tervetuliais- ja infotilaisuus järjestetään tiistaina 26.8.2014 klo 14-16 tilassa PinniB 4087 (tulkkausstudio). Tervetuloa!
  • Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen lähtötasokoe järjestetään keskiviikkona 27.8.2014 klo 14-16 tilassa PinniB 3116 (PinniB-rakennuksen 3. kerros). Kokeen perusteella suositellaan mahdollisesti osallistumista vapaaehtoisiin täydentäviin opintoihin (VENT1 Venäjän täydennyskurssi 5 op). Lue kokeesta tarkemmin opetusohjelman kohdasta VENP0 Lähtötasokoe!

Venäjä valinnaisina opintoina

  • Venäjän kieltä, kulttuuria ja kääntämistä valinnaisina opintoina opiskelemaan haluavien on osallistuttava lähtötasokokeeseen keskiviikkona 27.8.2014 klo 14-16 salissa PinniB 3116. Lisäksi opiskelijoiden on osoitettava suomen kielen taitonsa. Lue tarkemmat ohjeet opetusohjelman kohdasta VENP0 Lähtötasokoe!

Kurssi-ilmoittautuminen

  • Syyslukukauden 2014 kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa pe 22.8. klo 6.01 - to 28.8. klo 23.59 välisenä aikana. Kevään 2015 kursseille ilmoittautumisesta tiedotetaan erikseen.

    Erityisesti ensimmäisen vuoden opiskelijoita pyydetään huomioimaan opintojensa suunnittelussa myös Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön yhteiset opinnot.

Kirjatentit

Kieli- ja viestintäopinnot

  • Erityisesti kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön opiskelijoille tarkoitettujen kieli- ja viestintäopintojen aikataulut löytyvät Kielikeskuksen opetusohjelmasta. Vaadittavat kieli- ja viestintäopinnot voi tarkistaa opinto-oppaasta.

Huomaa lisäksi..

  • Opetusta ei järjestetä viikoilla 43 ja 11.

Ennen I periodin alkua annettava opetus:

Yleiset valmiudet

Perusopinnot

VENP0 Lähtötasokoe   (Opetuskieli: venäjä)

Opetus syyslukukaudella 2014

Periodi (1.9.2014 – 24.10.2014)

Täydentävät opinnot

Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)

Yleiset valmiudet

TIEY4 Tietotekniikkataidot (syksy) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yksikön yhteiset opinnot

LTLY03 Kääntämisen perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRP1 Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRP2 Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Täydentävät opinnot

VENT1 Venäjän täydennyskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

VENP1 Kielioppi I (suomenkieliset opiskelijat) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP1 Kielioppi I (venäjänkieliset opiskelijat) 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP3 Suullinen viestintä I: Fonetiikka 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP3 Suullinen viestintä I: Keskusteluharjoitukset 3 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP4 Kirjallinen viestintä I: Kirjallinen tuottaminen (suomenkieliset opiskelijat) 3 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP4 Kirjallinen viestintä I (venäjänkieliset opiskelijat) 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP5 Näkökulmia kääntämiseen: Johdatus käännösprosessiin 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP6 Venäjän historia, kirjallisuus ja kulttuuri 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

VENA1 Kirjallinen ja suullinen viestintä II: kirjallinen viestintä 3 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA1 Kirjallinen ja suullinen viestintä II: suullinen viestintä 2 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA5 Seminaari I 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA6 Venäjän kielen rakenne: Morfologia 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA6 Venäjän kielen rakenne: Tekstin ymmärtäminen II 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA7 1800-luvun ja 1900-luvun kirjallisuuden historia/Istorija russkoj literatury XIX i XX vekov 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA9 Käännöstaidon kehitysharjoituksia: Tekstianalyysi 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA11 Dialogitulkkaus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA10 Konsekutiivitulkkaus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA12 Käännösviestintä venäjä-suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA13 Käännösviestintä suomi-venäjä 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2015

Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)

Täydentävät opinnot

VENT1 Venäjän täydennyskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

VENA1 Kirjallinen ja suullinen viestintä II: kirjallinen viestintä 3 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA1 Kirjallinen ja suullinen viestintä II: suullinen viestintä 2 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA5 Seminaari I 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA8 Kirjallisuuden analyysi/Analiz hudožestvennoj literatury 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA9 Käännöstaidon kehitysharjoituksia: Tekstianalyysi 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA11 Dialogitulkkaus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA10 Konsekutiivitulkkaus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA12 Käännösviestintä venäjä-suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA13 Käännösviestintä suomi-venäjä 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)

Yleiset valmiudet

Yksikön yhteiset opinnot

Täydentävät opinnot

VENT1 Venäjän täydennyskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

VENP2 Kielioppi II (suomenkieliset opiskelijat) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP2 Kielioppi II (venäjänkieliset opiskelijat) 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP3 Suullinen viestintä I: Fonetiikka 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP3 Suullinen viestintä I: Keskusteluharjoitukset 3 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP4 Kirjallinen viestintä I: Kirjallinen tuottaminen (suomenkieliset opiskelijat) 3 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP4 Kirjallinen viestintä I (venäjänkieliset opiskelijat) 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP5 Näkökulmia kääntämiseen: Johdatus käännösprosessiin 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP5 Näkökulmia kääntämiseen: Tekstin ymmärtäminen 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

VENA5 Seminaari I 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA11 Dialogitulkkaus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA10 Konsekutiivitulkkaus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA12 Käännösviestintä venäjä-suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA13 Käännösviestintä suomi-venäjä 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta