x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Suomen kielen maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (1.9.2014 – 24.10.2014)
II Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)
III Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)
IV Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)

http://www.uta.fi/ltl/suomi/

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, Kanslerinrinne 1, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Ajan tasalla olevat tiedot opetushenkilökunnasta ovat osoitteessa http://www.uta.fi/ltl/yhteystiedot/henkilokunta/index.html#suomi

Syventävien opintojen vastuuhenkilö on professori Anneli Pajunen. Kokonaismerkinnän saa täyttämällä kokonaismerkintälomakkeen ja palauttamalla sen opintokoordinaattorille tai vastaanottoaikana professorille.

Alla on julkaistu suomen kielen maisteriopintojen opetusohjelma. Tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa opinto-oppaasta.

Perus- ja aineopintojen opetus löytyy suomen kielen kandidaattiohjelman kohdalta.

Opetusta ja kertauskuulusteluja ei järjestetä ensimmäisen ja kolmannen periodin viimeisillä viikoilla (viikot 43 ja 11).

Ennen vuotta 2012 aloittaneet opiskelijat
Myös ennen syksyä 2012 aloittaneet opiskelijat valitsevat opintojaksot tästä opetusohjelmasta, vaikka noudattaisivat aiemmin voimassa ollutta opetussuunnitelmaa. Vanhojen ja uusien opintojaksojen vastaavuudet voi tarkistaa vastaavuustaulukosta. Pääainepohjainen koulutus päättyy 31.7.2015, jolloin kaikki opiskelijat viimeistään siirretään tutkinto-ohjelmien opiskelijoiksi. Lue lisää koulutusuudistuksesta ja ota tarvittaessa yhteys opintokoordinaattoriin opintoja suunnitellessasi.

Jaksojen suorittaminen kirjallisuudella
Seuraavat jaksot on mahdollista suorittaa kirjatentteinä kaikkina yksikön yleisinä tenttipäivinä:
SUOS1 Suomi ja maailman kielet (molemmat osasuoritukset)
SUOS2 Menetelmäopinnot, osasuoritus Kirjallinen tentti
SUOS3 Erikoistumisopinnot (kaikki jaksot)
Kirjallisuus on tutkinto-ohjelman verkkosivuilla (linkit myös opinto-oppaasta).

Tutkinto-ohjelman tarjoamat valinnaiset opintokokonaisuudet
Suomi toisena kielenä -opettajan opintokokonaisuus: opetus S2-kokonaisuuden opetusohjelmassa. Haku syksyllä 2014 päättyy 26.10.2014.
Tiedottamisen ja viestinnän opintokokonaisuus: opetus maisteriopintojen opetusohjelmassa oman otsikkonsa alla. Haku syksyllä 2014 päättyy 26.10.2014.

Opetus syyslukukaudella 2014

Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)

Syventävät opinnot

SUOS2 Menetelmäopinnot - Kielitieteen metodit 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOS3C1 Tieteellisen kirjoittamisen praktikum 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOS3C1 Semantiikan työpaja 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOS3C1 Liikkeen leksikalisointi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOS4 Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Postseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOS1/LTLY210 Saamen kielen intensiivikurssi 3 op

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

Opetus kevätlukukaudella 2015

Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)

Syventävät opinnot

YKIEA6/SUOS1 Kielitypologia 5–7 op
SUOS3C1 Tieteellisen kirjoittamisen praktikum 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOS4 Seminaari 5 op

Tiedottamisen ja viestinnän opintokokonaisuus

SUOTV2 Sähköiset tekstit 5 op
Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)

Syventävät opinnot

YKIEA6/SUOS1 Kielitypologia 5–7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOS3C Fennistiikan oppihistoriaa: 10 tapausta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA6/LTLY213 Akateemisten opinnäytteiden projektinhallinta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOS3C1 Tieteellisen kirjoittamisen praktikum 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOS4 Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOS3C1 Syntaksin jatkokurssi 5 op

Tiedottamisen ja viestinnän opintokokonaisuus

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

JOVPVS8 Puheviestinnän opettaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta