x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Suomen kielen kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (1.9.2014 – 24.10.2014)
II Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)
III Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)
IV Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)

http://www.uta.fi/ltl/suomi/

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, Kanslerinrinne 1, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Ajan tasalla olevat tiedot opetushenkilökunnasta ovat osoitteessa http://www.uta.fi/ltl/yhteystiedot/henkilokunta/index.html#suomi

Opetusta ja kertauskuulusteluja ei järjestetä ensimmäisen ja kolmannen periodin viimeisillä viikoilla (viikot 43 ja 11).

Kokonaisuuksien vastuuhenkilö
Perusopinnot: Liisa Mustanoja
Aineopinnot: Antti Leino
Kokonaismerkinnän saa täyttämällä kokonaismerkintälomakkeen ja palauttamalla sen opintokoordinaattorille tai vastaanottoaikana kokonaisuuden vastuuhenkilölle.

Tutkintorakenne
Alla olevassa opetusohjelmassa on suomen kielen tutkinto-ohjelman kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintojaksoja. Koko tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa 2012-2015 opinto-oppaasta. Kielikeskuksen opetustarjonta on Kielikeskuksen opetusohjelmassa. Huomaa, että oman yksikön kieli- ja viestintäopinnot on listattu erikseen, mutta kielittäin ohjelmassa on myös koko yliopistolle yhteisiä kursseja, esimerkiksi monenlaisille oppijoille tarkoitettuja kursseja sekä intensiivikursseja.

Ennen vuotta 2012 aloittaneet opiskelijat
Myös ennen syksyä 2012 voimassa olleen tutkintorakenteen mukaisesti opiskelevat valitsevat opintojaksot tästä opetusohjelmasta. Tarkista jaksojen vastaavuudet vastaavuustaulukoista. Pääainepohjainen koulutus päättyy 31.7.2015, jolloin kaikki opiskelijat viimeistään siirretään tutkinto-ohjelmien opiskelijoiksi. Lue lisää koulutusuudistuksesta ja ota tarvittaessa yhteys opintokoordinaattoriin opintoja suunnitellessasi.

Ilmoittautuminen
Kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa. Ilmoittautumisen ongelmatilanteissa ota yhteys kurssin opettajaan. Opintojaksojen pakolliset edeltävät opinnot tulee olla rekisterissä ilmoittautumisajan loppuun mennessä.

Syventävät opinnot
Syventävien opintojen opetus sekä vastuuhenkilöt ovat maisteriopintojen opetusohjelmassa.

Jaksojen suorittaminen kirjallisuudella
Seuraavat jaksot on mahdollista suorittaa kirjatentteinä kaikkina yksikön yleisinä tenttipäivinä:
SUOP4 Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia (molemmat osasuoritukset)
SUOA6 ja SUOA7 Erikoistumisopinnot

Tentittävä kirjallisuus on tutkinto-ohjelman verkkosivuilla (linkit myös opinto-oppaasta).

Tutkinto-ohjelman tarjoamat valinnaiset opintokokonaisuudet
Suomi toisena kielenä -opettajan opintokokonaisuus: opetus S2-kokonaisuuden opetusohjelmassa. Haku syksyllä 2014.
Tiedottamisen ja viestinnän opintokokonaisuus: opetus maisteriopintojen opetusohjelmassa oman otsikkonsa alla. Haku syksyllä 2014.

 

Suomen kieli valinnaisina opintoina

Lukuvuodesta 2014-2015 alkaen suomen kielessä ei järjestetä enää lähtötasokoetta, vaan opinnot ovat avoimia myös muille opiskelijoille. Lukuvuonna 2014-2015 opiskellaan vielä voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisesti, minkä vuoksi pääsy monille kursseille on rajoitettua.

Opinnot aloitetaan jaksosta SUOP1 Äänne- ja muoto-oppi, joka tulee suorittaa ennen muita perusopintojen jaksoja (poikkeuksena VIROP1 Viron peruskurssi, joka on kaikille vapaita opintoja). Perusopintojen kokonaismerkinnän saamiseksi tulee suorittaa yksikön yhteisistä opinnoista opintojakso LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet.

Yliopistollinen suomen kielen opiskelu vaatii kykyä kielelliseen analyysiin sekä koulukieliopin oppisisältöjen tuntemusta (peruskoulun ja lukion opetussuunnitelman mukaisesti). Ennen opintojen aloittamista voi koulutietojen tueksi halutessaan tutustua johonkin suomen kielen peruskielioppiin, esim. Leino, Pirkko 1999. Suomen kielioppi. Otava  tai Ikola, Osmo 2001. Nykysuomen opas. Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 65.

 

 

Ennen I periodin alkua annettava opetus:

Yleiset valmiudet ja yksikön yhteiset opinnot

Opetus syyslukukaudella 2014

Periodi (1.9.2014 – 24.10.2014)

Perusopinnot

VIROP1 Viron peruskurssi 5 op
Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)

Perusopinnot

SUOP1 Äänne- ja muoto-oppi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOP3 Kielen- ja tekstinhuolto 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VIROP1 Viron peruskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

SUOA2 Kielen variaatio 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA3 Tekstit 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA5 Menetelmäopinnot 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA8 Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yleiset valmiudet ja yksikön yhteiset opinnot

LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS (suomen kielen tutkinto-ohjelma) 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEY4 Tietotekniikkataidot (syksy) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

Opetus kevätlukukaudella 2015

Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)

Perusopinnot

SUOP2 Syntaksi 5 op
SUOP4 Vanha kirjasuomi 3 op
VIROP1 Viron peruskurssi 5 op

Aineopinnot

SUOA1 Kielen kehitys 5 op
SUOA3 Tekstit 5 op
SUOA4 Merkitys 5 op
SUOA8 Seminaari 10 op

Yleiset valmiudet ja yksikön yhteiset opinnot

LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS (suomen kielen tutkinto-ohjelma) 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
LTLY16 Tiedonhankintataidot I (suomen kielen tutkinto-ohjelma)   Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)

Perusopinnot

SUOP2 Syntaksi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOP3 Kielen- ja tekstinhuolto 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VIROP1 Viron peruskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

SUOA1 Kielen kehitys 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA3 Tekstit 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA4 Merkitys 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOS3C Fennistiikan oppihistoriaa: 10 tapausta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA6/LTLY213 Akateemisten opinnäytteiden projektinhallinta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA8 Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yleiset valmiudet ja yksikön yhteiset opinnot

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

JOVPVS8 Puheviestinnän opettaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta