x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Ranskan kielen kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (1.9.2014 – 24.10.2014)
II Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)
III Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)
IV Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)

http://www.uta.fi/ltl/ran

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, Kanslerinrinne 1, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Ajan tasalla olevat tiedot opetushenkilökunnasta ovat osoitteessa http://www.uta.fi/ltl/yhteystiedot/henkilokunta/index.html#Ranska

Syksyn kurssien rästitentti

Syksyn kurssien rästitentti järjestetään perjantaina 9.1. klo 10-13 tilassa PinniB 3118. Ilmoittautuminen suoraan kurssin opettajalle.

Uudet opiskelijat

Ranskan kielen opetus alkaa syyslukukaudella 1.9.2014. HUOM! Ranskan kielen aktivointikurssi järjestetään intensiiviopetuksena viikoilla 36-38.

Tiedotustilaisuus uusille ja vanhoille opiskelijoille järjestetään maanantaina 1.9.2014 klo 16 salissa PinniB 3117. Tilaisuuden jälkeen (n. klo 17-18) pidetään vapaamuotoinen tutustumistilaisuus uusille opiskelijoille [salitieto päivitetään tähän]. Tervetuloa!

Kurssi-ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kevään 2015 kursseille alkaa ma 1.12. klo 6.01 ja päättyy to 11.12. klo 23.59. Kursseille ilmoittaudutaan sähköisesti NettiOpsun kautta.

Ilmoittautuminen syksyn 2014 kursseille alkoi ma 25.8. klo 6.01 ja päättyi pe 29.8. klo 23.59. Kursseille ilmoittauduttiin sähköisesti NettiOpsun kautta.

Lähtötasokoe

Ranskan kieltä valinnaisina opintoina opiskelemaan pyrkivien on osallistuttava lähtötasokokeeseen, joka järjestetään torstaina 28.8.2014 klo 10-12 salissa PinniB 3107. Kokeeseen ilmoittaudutaan tutkinto-ohjelman ilmoitustaululla olevaan listaan viimeistään 27.8.

Lähtötasokoe sisältää kaksi osiota: 1) kielioppiosio; 2) kirjallinen esitys. Molemmista osioista on saatava hyväksytty suoritus.

Lähtötasokokeesta voi hakea vapautusta opiskelija, joka

a) on suorittanut hyväksyttävästi ranskan kielen valintakokeen tai lähtötasokokeen jossakin toisessa suomalaisessa yliopistossa

TAI

b) on suorittanut ranskan kielen perusopintoja jossakin suomalaisessa yliopistossa

TAI

c) on suorittanut ranskan kielen opintoja jossakin ulkomaalaisessa yliopistossa (jolloin hakemus tulee perustella osoittamalla ulkomailla suoritettujen opintojen sisältö ja taso).

Hakemus toimitetaan sähköpostitse tutkinto-ohjelman professorille ennen lähtötasokoepäivää.

Tenttiminen

Ranskan kielen tutkinto-ohjelman määrättyjä opintojaksoja voi tenttiä kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön yhteisinä tenttipäivinä.

Tarkemmat tiedot löytyvät tutkinto-ohjelman kotisivuilta.

Kieli- ja viestintäopinnot

Erityisesti kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön opiskelijoille tarkoitettujen kieli- ja viestintäopintojen aikataulut löytyvät Kielikeskuksen opetusohjelmasta.

Vaadittavat kieli- ja viestintäopinnot voi tarkistaa opinto-oppaasta.

Huomaa myös...

Opetusta ei järjestetä viikoilla 43 ja 11.

Ennen I periodin alkua annettava opetus:

Yleiset valmiudet

Perusopinnot

RANP0 Lähtötasokoe (ranskan kieli)   (Opetuskieli: ranska)

Opetus syyslukukaudella 2014

Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)

Yleiset valmiudet

LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS (ranskan kieli) 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEY4 Tietotekniikkataidot (syksy) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yksikön yhteiset opinnot

LTLY03 Kääntämisen perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRP1 Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRP2 Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

RANP1 Grammaire / Kielioppi 5 op (Opetuskieli: ranska)
RANP2 Communication orale: Expression orale/Suullinen viestintä: Suullinen esitys 2 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP3 Communication écrite / Kirjallinen viestintä 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP6 Littérature française I / Ranskan kirjallisuus I 5 op (Opetuskieli: ranska)

Aineopinnot

RANA1 Syntaxe du français / Ranskan syntaksi 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANA2 Pratiques de l'oral et de l'écrit (groupe A) / Ranskan kielen tuottaminen 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANA6 Littérature française II / Ranskan kirjallisuus II 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANA7 Seminaari I, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte - Seminaari I 10 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANAV2 Linguistique contrastive / Kontrastiivinen kielitiede 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2015

Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)

Yleiset valmiudet

LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS (ranskan kieli) 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

RANP1 Grammaire / Kielioppi 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP3 Communication écrite / Kirjallinen viestintä 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP5 Société française I / Ranskan yhteiskunta I 5 op (Opetuskieli: ranska)
RANP6 Littérature française I / Ranskan kirjallisuus I 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)

Yleiset valmiudet

Yksikön yhteiset opinnot

Perusopinnot

RANP1 Grammaire / Kielioppi 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP3 Communication écrite / Kirjallinen viestintä 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP5 Société française I / Ranskan yhteiskunta I 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP6 Littérature française I / Ranskan kirjallisuus I 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

RANA2 Pratiques de l'oral et de l'écrit (groupe B) / Ranskan kielen tuottaminen 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANA5 Société française II / Ranskan yhteiskunta II 5 op (Opetuskieli: ranska)
RANA7 Seminaari I, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte - Seminaari I 10 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta