x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Pohjoismaisten kielten kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (1.9.2014 – 24.10.2014)
II Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)
III Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)
IV Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)

http://www.uta.fi/ltl/poh

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, Kanslerinrinne 1, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Ajan tasalla olevat tiedot opetushenkilökunnasta ovat osoitteessa http://www.uta.fi/ltl/yhteystiedot/henkilokunta/index.html#Ruotsi

Uudet opiskelijat

Uusien opiskelijoiden tervetulo- ja infotilaisuus järjestetään maanantaina 1.9.2014 klo 14-16 salissa PinniB 3117.

Pohjoismaiset kielet valinnaisina opintoina

Pohjoismaisia kieliä valinnaisina opintoina opiskelevaan haluavien on osallistuttava lähtötasokokeeseen maanantaina 25.8. Tarkemmat tiedot ovat luettavissa opetusohjelman kohdassa POHP0 Pohjoismaisten kielten lähtötasokoe. Muistathan myös ilmoittautua kokeeseen!

Kurssi-ilmoittautumiset

Pohjoismaisten kielten kevätlukukauden 2015 kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa ma 1.12.klo 06.01- to 11.12. klo 23.59 välisenä aikana.

Pohjoismaisten kielten syyslukukauden 2014 kursseille ilmoittauduttiin NettiOpsussa seuraavasti:

  • Perusopinnot ma 25.8. klo 06.01 – ma 1.9. klo 23.59 välisenä aikana.
  • Aineopinnot ma 11.8. klo 06.01 – ma 1.9. klo 23.59 välisenä aikana.

Erityisesti ensimmäisen vuoden opiskelijoita pyydetään huomioimaan opintojensa suunnittelussa myös Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön yhteiset opinnot.

Kirjatentit

Tentittävät jaksot teostietoineen löytyvät tutkinto-ohjelman verkkosivuilta osoitteesta http://www.uta.fi/ltl/poh/kaytannot/tentit.html

Kokonaisuuksien vastuuhenkilö

Perus- ja aineopintojen vastuuhenkilö on yliopistonlehtori Johanna Koivisto. Kokonaismerkintäkäytänteet on kuvattu tutkinto-ohjelman verkkosivuilla.

Kieli- ja viestintäopinnot

Erityisesti kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön opiskelijoille tarkoitettujen kieli- ja viestintäopintojen aikataulut löytyvät Kielikeskuksen opetusohjelmasta.

Vaadittavat kieli- ja viestintäopinnot voi tarkistaa opinto-oppaasta.

Huomaa lisäksi...

Opetusta ei järjestetä viikoilla 43 ja 11.

Ennen I periodin alkua annettava opetus:

Yleiset valmiudet

Perusopinnot

POHP0 Pohjoismaisten kielten lähtötasokoe   (Opetuskieli: ruotsi)

Opetus syyslukukaudella 2014

Periodi (1.9.2014 – 24.10.2014)

Perusopinnot

POHP1 Kieli käyttöön/Språket i bruk 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHP2 Kirjallinen viestintä I/ Skriftlig kommunikation I 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHP3 Suullinen viestintä I/Muntlig kommunikation I 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHP4 Kielioppi I/Språkets strukturer I 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHP5 Kirjallisuus ja kulttuuri/Litteratur och kultur 5 op (Opetuskieli: ruotsi)

Aineopinnot

POHA1 Suullinen viestintä II/Muntlig kommunikation II 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHA2 Kirjallinen viestintä II/Skriftlig kommunikation II 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHA4 Sukukieli I (norja)/Grannspråk I (norska) 5 op (Opetuskieli: norja)
POHA6 Seminaari I, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte 10 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHA10 Kielikontaktit/Språkkontakt 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)

Yleiset valmiudet

TIEY4 Tietotekniikkataidot (syksy) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yksikön yhteiset opinnot

LTLY03 Kääntämisen perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRP1 Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRP2 Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

POHP1 Kieli käyttöön/Språket i bruk 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHP2 Kirjallinen viestintä I/ Skriftlig kommunikation I 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHP3 Suullinen viestintä I/Muntlig kommunikation I 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHP4 Kielioppi I/Språkets strukturer I 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHP5 Kirjallisuus ja kulttuuri/Litteratur och kultur 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

POHA1 Suullinen viestintä II/Muntlig kommunikation II 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHA2 Kirjallinen viestintä II/Skriftlig kommunikation II 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHA4 Sukukieli I (norja)/Grannspråk I (norska) 5 op (Opetuskieli: norja) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHA6 Seminaari I, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte 10 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHA10 Kielikontaktit/Språkkontakt 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHA11 Pohjoismaiden yhteiskuntaolot ja kulttuurit/Nordiska samhällsförhållanden och kulturer 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2015

Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)

Yleiset valmiudet

Perusopinnot

POHP1 Kieli käyttöön/Språket i bruk 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHP2 Kirjallinen viestintä I/Skriftlig kommunikation I 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHP3 Suullinen viestintä I/Muntlig kommunikation I 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHP5 Kirjallisuus ja kulttuuri/Litteratur och kultur 5 op (Opetuskieli: ruotsi)

Aineopinnot

POHA1 Suullinen viestintä II/Muntlig kommunikation II 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHA2 Kirjallinen viestintä II/Skriftlig kommunikation II 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHA3 Kielioppi II/Språkets strukturer II 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHA6 Seminaari I, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte 10 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHA14 Käännösviestintä suomi-ruotsi 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHS11/POHA12 Litterär geografi 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)

Yleiset valmiudet

Yksikön yhteiset opinnot

Perusopinnot

POHP1 Kieli käyttöön/Språket i bruk 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHP2 Kirjallinen viestintä I/Skriftlig kommunikation I 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHP3 Suullinen viestintä I/Muntlig kommunikation I 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHP5 Kirjallisuus ja kulttuuri/Litteratur och kultur 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHP6 Johdatus nordistiikkaan/Introduktion till nordistiken 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

POHA1 Suullinen viestintä II/Muntlig kommunikation II 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHA2 Kirjallinen viestintä II/Skriftlig kommunikation II 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHA3 Kielioppi II/Språkets strukturer II 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHA6 Seminaari I, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte 10 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHA13 Käännösviestintä ruotsi-suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
POHA14 Käännösviestintä suomi-ruotsi 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
LTLY211 Kielten ja kulttuurien mosaiikki eilen, tänään ja huomenna 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
POHS11/POHA12 Litterär geografi 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta