x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Suomen kirjallisuuden maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (1.9.2014 – 24.10.2014)
II Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)
III Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)
IV Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)

Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma
http://www.uta.fi/ltl/kir/

Henkilökunnan yhteystiedot ja vastaanottoajat löytyvät yksikön yhteystietosivulta.

Alla on julkaistu Suomen kirjallisuuden maisteriopintojen opetusohjelma. Tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa opinto-oppaasta.

Perus- ja aineopintojen opetus löytyy opetusohjelmasta kirjallisuustieteen kandidaattiohjelman kohdalta.

Pääsääntöisesti opetusta ja kertauskuulusteluja ei järjestetä ensimmäisen ja kolmannen periodin viimeisillä viikoilla (viikot 43 ja 11).

Myös ennen syksyä 2012 aloittaneet opiskelijat valitsevat opintojaksot tästä opetusohjelmasta, vaikka noudattaisivat aiemmin voimassa ollutta tutkintorakennetta. Vanhojen ja uusien opintojaksojen vastaavuudet voi tarkistaa vastaavuustaulukosta. Pääainepohjainen koulutus päättyy 31.7.2015, jolloin kaikki opiskelijat viimeistään siirretään tutkinto-ohjelmien opiskelijoiksi. Lue lisää koulutusuudistuksesta ja ota tarvittaessa yhteys opintokoordinaattoriin opintoja suunnitellessasi.

Kurssien korvaavuudet

Kunkin kurssin tiedoissa luetellaan kaikki opetussuunnitelman jaksot, joiden suoritukseksi kurssi sopii. Listanäkymässä näistä jaksoista näkyy vain yksi. Muista siis tarkistaa korvaavuudet jokaisen kurssin tiedoista erikseen.

Tenttiminen tutkinto-ohjelmassa

Suurimman osan opintojaksoista (paitsi seminaarit) voi suorittaa myös kirjallisella tentillä kaikkina yksikön yleisinä tenttipäivinä. Tenttikirjallisuus on tutkinto-ohjelman verkkosivulla.

Tenttien vastaanottajat ja opintojaksojen vastuuhenkilöt

SKIS2C 1900-luvun kirjallisuus:Tarja-Liisa Hypén
SKIS2D Nykykirjallisuus: Saija Isomaa
Muut syventävät opinnot: Mari Hatavara

Syventävien opintojen kokonaismerkinnät: Mari Hatavara

Opetus syyslukukaudella 2014

Periodi (1.9.2014 – 24.10.2014)

Syventävät opinnot

KIRSKIS4 Seminaari 5 op
KIRSKIS6 Tutkielmapiiri 5 op
KIRA4B Tekstienvälisyys 5 op
Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)

Syventävät opinnot

KIRSKIS4 Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRSKIS6 Tutkielmapiiri 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA3F Kirjallisuus inhimillisen ja ei-inhimillisen rajoilla 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA4B Tekstienvälisyys 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA3F Tove Jansson 100 vuotta -juhlaluentosarja 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

Opetus kevätlukukaudella 2015

Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)

Syventävät opinnot

KIRSKIS3 Kirjalliset maailmat ja tulkinta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRSKIS4 Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRSKIS6 Tutkielmapiiri 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA3C Kirjallisuuden kokeellisuus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA4C Kertomus ja elämä: kirjallisuusfilosofisia näkökulmia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA3C Lasten- ja nuortenkirjallisuus aikansa kuvastajana 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA3E Muodon modernisoitumisen varhaisvaiheita 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
LTLY213 Research for students 2 op (Opetuskieli: englanti)
Dystopia-lukupiiri 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

JOVPVS8 Puheviestinnän opettaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta