x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kertomus- ja tekstiteorian maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (1.9.2014 – 24.10.2014)
II Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)
III Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)
IV Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)

Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma
http://www.uta.fi/ltl/kir/

Henkilökunnan yhteystiedot ja vastaanottoajat ovat yksikön yhteystietosivulla.

Alla on julkaistu kertomus- ja tekstiteorian maisteriopintojen opetusohjelma. Tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa opinto-oppaasta.

Perus- ja aineopintojen opetus löytyy opetusohjelmasta kirjallisuustieteen kandidaattiohjelman kohdalta.

Pääsääntöisesti opetusta ja kertauskuulusteluja ei järjestetä ensimmäisen ja kolmannen periodin viimeisillä viikoilla (viikot 43 ja 11).

Myös ennen syksyä 2012 aloittaneet opiskelijat valitsevat opintojaksot tästä opetusohjelmasta, vaikka noudattaisivat aiemmin voimassa ollutta tutkintorakennetta. Vanhojen ja uusien opintojaksojen vastaavuudet voi tarkistaa vastaavuustaulukosta. Pääainepohjainen koulutus päättyy 31.7.2015, jolloin kaikki opiskelijat viimeistään siirretään tutkinto-ohjelmien opiskelijoiksi. Lue lisää koulutusuudistuksesta ja ota tarvittaessa yhteys opintokoordinaattoriin opintoja suunnitellessasi.

Kurssien korvaavuudet

Kunkin kurssin tiedoissa luetellaan kaikki opetussuunnitelman jaksot, joiden suoritukseksi kurssi sopii. Listanäkymässä näistä jaksoista näkyy vain yksi. Muista siis tarkistaa korvaavuudet jokaisen kurssin tiedoista erikseen.

Tenttiminen tutkinto-ohjelmassa

Suurimman osan opintojaksoista (paitsi seminaarit) voi suorittaa myös kirjallisella tentillä kaikkina yksikön yleisinä tenttipäivinä. Tenttikirjallisuus on tutkinto-ohjelman verkkosivulla.

Tenttien vastaanottajat ja opintojaksojen vastuuhenkilöt:

KTTS1 Tutkielmaan johdattavat opinnot: Pekka Tammi
KTTS2A1 Kirjallisuuden narratologia: Aino Mäkikalli
KTTS2A2 Elämä ja kertomus: Aino Mäkikalli
KTTS2A3 Kirjallisuusfilosofia, kieli ja tulkinta: Pekka Tammi (syksy), Teemu Ikonen (kevät)
KTTS2A4 Intermediaalisuus: Pekka Tammi (syksy), Teemu Ikonen (kevät)
KTTS2A5 Kulttuurinen tekstintutkimus: Pekka Tammi (syksy), Teemu Ikonen (kevät)
KTTS2B Omavalintaisia tutkielmaa tukevia opintoja: Hanna Meretoja
KTTS3 Seminaari: Hanna Meretoja
S4–S7: Pekka Tammi

Syventävien opintojen kokonaismerkinnät: Hanna Meretoja

Opetus syyslukukaudella 2014

Periodi (1.9.2014 – 24.10.2014)

Syventävät opinnot

KIRKTTS3 Seminaari 5 op
KIRKTTS4 Tutkielmaseminaari 5 op
KIRA4B Tekstienvälisyys 5 op
Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)

Syventävät opinnot

KIRKTTS3 Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRKTTS4 Tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA3F Kirjallisuus inhimillisen ja ei-inhimillisen rajoilla 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA4B Tekstienvälisyys 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KTTS2A3 Lyriikantutkimuksen nykysuuntia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

Opetus kevätlukukaudella 2015

Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)

Syventävät opinnot

KIRKTTS3 Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRKTTS4 Tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRKTTS4 Tutkielmaseminaari 5 op
Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)

Syventävät opinnot

KIRKTTS3 Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRKTTS4 Tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA3C Kirjallisuuden kokeellisuus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA4C Kertomus ja elämä: kirjallisuusfilosofisia näkökulmia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA3C Lasten- ja nuortenkirjallisuus aikansa kuvastajana 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA3E Muodon modernisoitumisen varhaisvaiheita 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
LTLY213 Research for students 2 op (Opetuskieli: englanti)
Dystopia-lukupiiri 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

JOVPVS8 Puheviestinnän opettaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta