x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kirjallisuustieteen kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (1.9.2014 – 24.10.2014)
II Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)
III Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)
IV Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)

Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma
http://www.uta.fi/ltl/kir/

Käyntiosoite: Kanslerinrinne 1.

Henkilökunnan yhteystiedot ja vastaanottoajat ovat yksikön yhteystietosivulla.

Alla olevassa opetusohjelmassa on kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelman kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintojaksoja. Koko tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa 2012-2015 opinto-oppaasta.

Syventävät opinnot ovat kertomus- ja tekstiteorian sekä Suomen kirjallisuuden maisteriopintojen opetusohjelmassa.

Pääsääntöisesti opetusta ja kertauskuulusteluja ei järjestetä ensimmäisen ja kolmannen periodin viimeisillä viikoilla (viikot 43 ja 11).

Ennen vuotta 2012 aloittaneet opiskelijat
Myös ennen syksyä 2012 voimassa olleen tutkintorakenteen mukaisesti opiskelevat (Suomen kirjallisuuden ja yleisen kirjallisuustieteen pääaineopiskelijat) valitsevat opintojaksot tästä opetusohjelmasta. Tarkista jaksojen vastaavuudet vastaavuustaulukosta. Pääainepohjainen koulutus päättyy 31.7.2015, jolloin kaikki opiskelijat viimeistään siirretään tutkinto-ohjelmien opiskelijoiksi. Lue lisää koulutusuudistuksesta ja ota tarvittaessa yhteys opintokoordinaattoriin opintoja suunnitellessasi.

Kurssien korvaavuudet
Kunkin kurssin tiedoissa luetellaan kaikki opetussuunnitelman jaksot, joiden suoritukseksi kurssi sopii. Listanäkymässä näistä jaksoista näkyy vain yksi. Muista siis tarkistaa korvaavuudet jokaisen kurssin tiedoista erikseen.

Yleiset valmiudet
Yleiset valmiudet -otsikon alle on koottu tutkintovaatimusten mukaisia opintojaksoja (ks. tutkintorakenne opinto-oppaasta). Katso kieli- ja viestintäopintojen opetustarjonta Kielikeskuksen opetusohjelmasta. Huomaa, että oman yksikön kieli- ja viestintäopinnot on listattu erikseen, mutta kielittäin ohjelmassa on myös koko yliopistolle yhteisiä kursseja, esimerkiksi monenlaisille oppijoille tarkoitettuja kursseja sekä intensiivikursseja.

Tenttiminen tutkinto-ohjelmassa
Suurimman osan opintojaksoista (paitsi proseminaarin) voi suorittaa myös kirjallisella tentillä kaikkina yksikön yleisinä tenttipäivinä. Tenttikirjallisuus on tutkinto-ohjelman verkkosivulla.
Poikkeukset:

  • KIRP5: Luennot-osasuoritusta ei voi suorittaa kirjatentillä, vaan kaikkien on osallistuttava opetukseen. Tutkinto-ohjelman omien opiskelijoiden on suoritettava myös Harjoitukset-osasuoritus osallistumalla opetukseen, mutta muut voivat suorittaa sen kirjatentillä. (Ks. opetussuunnitelma.)
  • KIRA2: Tutkinto-ohjelman omien opiskelijoiden on suoritettava Menetelmät ja käsitteet -osasuoritus osallistumalla opetukseen, mutta muut voivat suorittaa sen myös kirjatentillä. (Ks. opetussuunnitelma.)


Tenttien vastaanottajat ja vastuuopettajat:

KIRP0 Johdatus kirjallisuustieteen opiskeluun: Maria Laakso
KIRP1 Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan: Pekka Tammi
KIRP2 Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta: Tarja-Liisa Hypén
KIRP3 Johdatus Suomen kirjallisuushistoriaan: Tarja-Liisa Hypén
KIRP4 Johdatus länsimaiseen kirjallisuushistoriaan:  Aino Mäkikalli (syksy) / Teemu Ikonen (kevät)
KIRP5 Tekstianalyysi: Maria Laakso

KIRA1 Kirjallisuuden teoria: Saija Isomaa
KIRA2 Kirjallisuudentutkimuksen menetelmät: Aino Mäkikalli (syksy), Teemu Ikonen (kevät)
KIRA3A Antiikin ja keskiajan kirjallisuus: Aino Mäkikalli (syksy), Teemu Ikonen (kevät)
KIRA3B Klassinen länsimainen kertomakirjallisuus: Hanna Meretoja
KIRA3C Yleisen kirjallisuushistorian erikoistumissuunta:
- Pekka Tammi: brittiläinen ja kansainyhteisön kirjallisuus / pohjoisamerikkalainen kirjallisuus / venäläinen kirjallisuus
- Aino Mäkikalli (syksy), Teemu Ikonen (kevät): modernismista postmodermismiin / tieteiskirjallisuus ja fantasia / dekkari, kauhu, romanssi / sarjakuva ja graafinen romaani
- Aino Mäkikalli: saksankielinen kirjallisuus / ranskalainen kirjallisuus
- Maria Laakso: lasten ja nuorten kirjallisuus
KIRA3D Suomen kirjallisuus 1880-luvun alkuun: Mari Hatavara
KIRA3E Suomen kirjallisuus 1880-luvulta 1930-luvun loppuun: Saija Isomaa
KIRA3F Suomen kirjallisuus 1940-luvulta 1990-luvulle: Saija Isomaa
KIRA4A Kirjallisuusinstituutio, kulttuuri ja yhteiskunta: Saija Isomaa
KIRA4B Tekstiteoria ja kertomuksen analyysi: Aino Mäkikalli
KIRA4C Kirjallisuuden ja taiteen filosofia: Hanna Meretoja
KIRA4D Kirjallisuus ja muu media: Mari Hatavara (syksy), Teemu Ikonen (kevät)
KIRA5 Proseminaari, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte: Tarja-Liisa Hypén, Saija Isomaa, Aino Mäkikalli, Teemu Ikonen

Kokonaisuuksien vastuuhenkilöt ja kokonaismerkintöjen antajat:
Perusopinnot: Maria Laakso ja Tarja-Liisa Hypén
Aineopinnot: Saija Isomaa ja Teemu Ikonen
Kokonaismerkinnän saa vastaanottoaikaan esittämällä opintorekisteriotteentai lähettämällä vastuuhenkilölle sähköpostin, johon kokonaisuuteen kuuluvat jaksot on listattu.

Syventävien opintojen vastuuhenkilöt ja kokonaismerkintöjen antajat löytyvät kertomus- ja tekstiteorian sekä Suomen kirjallisuuden maisteriopintojen opetusohjelmasta.

Avoimen yliopiston opetus:
Suositeltavaa on, että tutkinto-ohjelman omat opiskelijat suorittavat jaksot Tampereen yliopiston tutkinto-opetuksessa. Kurssilistassa on kuitenkin myös avoimen yliopiston (AYO) kursseja. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat voivat ilmoittautua niille maksutta. Ilmoittautuminen tapahtuu NettiOpsun kautta. Ryhmissä ei välttämättä ole tilaa kaikille halukkaille.

 

Ennen periodin I alkua annettava opetus

Yleiset valmiudet ja yksikön yhteiset opinnot

Opetus syyslukukaudella 2014

Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)

Perusopinnot

KIRP1 Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRP1 Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan (avoin yliopisto) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRP2 Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

KIRA3F Kirjallisuus inhimillisen ja ei-inhimillisen rajoilla 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA4B Tekstienvälisyys 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA5 Proseminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA5 Proseminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA3F Tove Jansson 100 vuotta -juhlaluentosarja 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yleiset valmiudet ja yksikön yhteiset opinnot

LTLY03 Kääntämisen perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEY4 Tietotekniikkataidot (syksy) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

Opetus kevätlukukaudella 2015

Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)

Perusopinnot

KIRP2 Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta (avoin yliopisto) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRP5 Tekstianalyysi - Harjoitukset (avoin yliopisto) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

KIRA3C Lasten- ja nuortenkirjallisuus aikansa kuvastajana 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA3C Kirjallisuuden kokeellisuus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA3E Muodon modernisoitumisen varhaisvaiheita 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA3C Aikaproblematiikka romaanissa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA4C Kertomus ja elämä: kirjallisuusfilosofisia näkökulmia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA5 Proseminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA5 Proseminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Dystopia-lukupiiri 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yleiset valmiudet ja yksikön yhteiset opinnot

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

JOVPVS8 Puheviestinnän opettaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta