x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Johtamiskorkeakoulun yhteiset teemakokonaisuudet

Periodit

I Periodi (1.9.2014 – 24.10.2014)
II Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)
III Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)
IV Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)
Aineopinnot

Verkosto-opinnot

Periodi (1.9.2014 - 24.10.2014)
Perusopinnot [I Periodi]
Tapio Raunio, Vastaava opettaja
tapio.raunio[ät]uta.fi
Opetus
9.9.2014 – 2.10.2014
Luento-opetus 24 tuntia
Ti 9.9.2014 - 30.9.2014 viikoittain klo 9-12, Pinni B1100
Poikkeukset:
23.9.2014 klo 9 –12 , Päätalo D10b
To 11.9.2014 - 2.10.2014 viikoittain klo 9-12, Päätalo D10b
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

ILmoittautua voi NettiOpsussa tai paikan päällä kurssin alkaessa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tanja Helle, Vastaava opettaja
Anni Jäntti, Vastaava opettaja
Opetus
9.9.2014 – 16.12.2014
Pienryhmäopetus 50 tuntia
Tiistaisin
Ti 9.9.2014 - 16.12.2014 viikoittain klo 12-15, Pinni A3028, 30.9.-18.11. opetus mikroluokassa LinnaML51
Sekä perjantaisin
Pe 5.9.2014 - 12.12.2014 viikoittain klo 12-15, Pinni A3028, 26.9.-21.11. opetus mikroluokassa LinnaML51
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ryhmät kokoontuvat kaksi kertaa viikossa. Suositellaan suoritettavaksi toisen vuoden keväällä tai kolmannen syksyllä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen


Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Ville Viljanen, Vastaava opettaja
Opetus
4.9.2014 – 16.10.2014
Harjoitukset
To 4.9.2014 - 16.10.2014 viikoittain klo 9.15-12.00, PinniA 2088, kurssi torstaisin, lisäksi kolme ohjaus- ja seminaarikertaa, joiden ajankohdista sovitaan ensimmäisellä kerralla yhteisesti.
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Pekka Puustinen, Vastaava opettaja
pekka.puustinen[ät]uta.fi
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Demola-projektityöhön voi hakea syksyisin ja keväisin - normaalisti syys- ja tammikuussa. Tarkemmat tiedot ja haku osoitteessa http://tampere.demola.net/

yliopistonlehtori Kari Lohivesi, Teacher responsible
Teaching
Exam
Periods: I II III IV
Language of instruction: Finnish
Further information:

The electronic exam is open: 1.10.2014-31.5.2015.

Please register for the electronic exam: https://tenttis.uta.fi

Lukuvuonna 2014-2015 Eurooppaoikeuden jaksosta ei järjestetä suomenkielistä luentokurssia. Jakso voidaan suorittaa englanninkielisellä luentokurssilla (III periodissa, ks. kurssikuvaus)  tai jatkuvasti avoinna olevassa sähköisessä tentissä tenttimällä alla mainitut teokset.

Jaana Palander, Vastaava opettaja
Opetus
1.9.2014 – 31.5.2015
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Jakson voi suorittaa jollakin seuraavista tavoista:

1. Opintojakso on lukuvuonna 2014-2015 (periodien I-IV aikana) suoritettavissa sähköisenä tenttinä, johon ilmoittaudutaan sähköisessä tenttipalvelussa (tenttis.uta.fi). Tentissä suoritetaan: Ojanen, Tuomas ja Haapea, Arto (toim.): EU-oikeuden perusteita II (2.p., 2007) kokonaan sekä Raitio, Juha: Eurooppaoikeus ja sisämarkkinat (2010) teoksen osa III eli sivut 331 - 635.

2. Jakson voi suorittaa esseesuorituksena laatimalla itsenäisesti yksi laajahko (15-20 liuskaa) tai useampi suppeampi kirjoitelma (esim. 2 x n. 7-10 liuskaa) opintojakson vastuuopettajan kanssa tarkemmin sovittavasta aineellisen eurooppaoikeuden aiheesta, joka voi liittyä esimerkiksi eurooppalaiseen valtiosääntöoikeuteen, aineellisen sisämarkkinaoikeuden erityiskysymyksiin, EU:n sosiaalioikeuteen tai johonkin muuhun opiskelijaa kiinnostavaan teemaan. Esseesuoritukseen liittyvästä kirjallisuudesta sovitaan erikseen opintojakson vastuuopettajan kanssa. Esseesuorituksesta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä opintojakson vastuuopettajaan sähköpostilla (Jaana.Palander@uta.fi).

3. Jakson voi suorittaa kahden-kolmen opiskelijan yhdessä laatimalla pienoistutkielmalla jakson vastuuopettajan kanssa tarkemmin sovittavasta aineellisen eurooppaoikeuden aiheesta. Pienoistutkielman laajuus on noin 12-15 sivua / opiskelija eli kahden opiskelijan laatimanana noin 25-30 sivua ja kolmen opiskelijan laatimana noin 35-45 sivua. Pienoistutkielman laatimisesta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä opintojakson vastuuopettajaan sähköpostilla (Jaana.Palander@uta.fi).

Jaana Palander, Vastaava opettaja
Opetus
1.9.2014 – 31.5.2015
Kirjatentti
Itsenäinen työskentely
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lasse Oulasvirta, Vastaava opettaja
Opetus
3.9.2014 – 10.10.2014
Luento-opetus
Harjoitukset
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Kaupunki aukioineen ja katuineen on modernin yhteiskunnan, politiikan ja demokratian keskeisimpiä julkisia tiloja, jonka käytöstä ja hallinnasta on vuosisatojen kuluessa jatkuvasti kamppailtu, viimeksi muun muassa Arabikevään vallankumousten ja Occupy Wall Street -liikkeen yhteydessä. Niin yhteiskunnalliselta kuin tutkimukselliseltakin kannalta on erityisen kiinnostavaa ja tärkeää suunnata huomio niihin ajallisiin, tilallisiin, teknologisiin ja oikeudellisiin ehtoihin, jotka sekä avaavat että rajaavat mahdollisuuksia näyttäytyä, tulla nähdyksi ja toimia poliittisesti julkisessa kaupunkitilassa.

Tällä kurssilla kaupunkitilan politiikkaa lähestytään usean tieteenalan näkökulmasta. Kurssin pohdinnoissa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, miten yhä läpikotaisempi teknologiavälitteisyys, syvenevä globalisoituminen, muuttuvat osallistumisen odotukset ja kaupallistuminen muuttavat nykyisten kaupunkitilojen luonnetta. Kysymme, millaiset intressit määrittävät kaupunkitilojen rakentumista, millaista toimintaa ne mahdollistavat ja ehkäisevät, millaista politiikan pelitilaa tästä syntyy, ja millaisia – jopa radikaaleja – julkisten tilojen käyttöjä kansalaiset ja kansalaisliikkeet ovat viime vuosina visioineet ja kokeilleet. Kurssi yhdistelee erilaisia tulokulmia kaupunkitilan politiikkaan esittelemällä niin ajankohtaisia teoreettisia keskusteluja kuin käytännön tutkimusesimerkkejäkin.

Kurssi järjestetään neljän oppiaineen, politiikan tutkimuksen, alue- ja ympäristötieteen, mediatutkimuksen sekä oikeustieteen yhteistyönä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ennakkoilmoittautuminen kurssille sähköpostitse kurssin vastaavalle opettajalle 1.9.2014 mennessä.

Kurssille otetaan 48 opiskelijaa (12/oppiaine) ilmoittautumisjärjestyksessä. Hyväksytyille ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostilla viikolla 36.

Tiina Rättilä, Vastaava opettaja
tiina.rattila[ät]uta.fi
Opetus
8.9.2014 – 13.10.2014
Luento-opetus 12 tuntia
Vierailijaluentoja
Ma 8.9.2014 klo 14-16, Pinni B1100
Ma 15.9.2014 - 13.10.2014 viikoittain klo 14-16, Pinni B3116
Poikkeukset:
22.9.2014 klo 14 –16 , Pinni B1100
Lukupiiri 12 tuntia
Kaksi ryhmää
Pe 12.9.2014 - 10.10.2014 viikoittain klo 12-14, Päätalo E221 ja E222
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [I Periodi]

The course focuses on the geography, governance frames, business practices,
business cultures, strengths and weaknesses of various countries and their social
structures in preparing foreign companies and their representatives to organize
businesses in the Asia-Pacific Region. Another focus is to give an explanation for
the rapid economic growth and the major future challenges of the Asia-Pacific Region.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Jukka Lahtinen, Teacher responsible
Teaching
8-Sep-2014 – 23-Sep-2014
Lectures 20 hours
Mon 8-Sep-2014 - 22-Sep-2014 weekly at 17.15-21, D11
Tue 9-Sep-2014 - 23-Sep-2014 weekly at 17.15-21, D11
Periods: I
Language of instruction: English
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Professor Jukka Viljanen, Teacher responsible
Reija Matero, Teacher responsible
Heta Heiskanen, Teacher responsible
Teaching
23-Sep-2014 – 31-Dec-2014
Lectures 15 hours
Tue 23-Sep-2014 - 7-Oct-2014 weekly at 10-12, Linna K113
Wed 24-Sep-2014 - 8-Oct-2014 weekly at 14-17, Päätalo A4
Tentti / exam
Mon 20-Oct-2014 at 16-18, Päätalo D10b, No prior registration
Tue 18-Nov-2014 at 16-20, Päätalo D10ab, Prior registration in NettiOpsu
Tue 16-Dec-2014 at 16-20, Päätalo D10ab, Prior registration in NettiOpsu
Periods: I
Language of instruction: English
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Lasse Oulasvirta, Teacher responsible
lasse.oulasvirta[ät]uta.fi
Jaakko Rönkkö, Teacher
Jaakko.Ronkko[ät]uta.fi
Teaching
4-Sep-2014 – 9-Oct-2014
Lectures
Thu 4-Sep-2014 - 9-Oct-2014 weekly at 16-18, Päätalo A4
Exceptions:
4-Sep-2014 at 16 –18 , First lecture!
Tue 9-Sep-2014 - 7-Oct-2014 weekly at 16-18, Päätalo A4
Exercises
Periods: I
Language of instruction: English

This course is an introduction to the Finnish Political System and Finnish Political History. The main focus of the course is on the development of the Finnish Political System from 1809 until the 21st century. This course provides an overview of the Constitution, political decision making, political participation, tripartite agreements and welfare.

After the course, students are expected to understand the key features of Finnish political history, the political system and society, as well as able to perceive the political position and national identity of Finland in a wider context: Scandinavia, Russia and the EU.

Enrolment for University Studies

Enrolment is conducted at the first lecture.

Johanna Peltoniemi, Teacher responsible
johanna.peltoniemi[ät]uta.fi
Teaching
8-Sep-2014 – 16-Oct-2014
Lectures 24 hours
Mon 8-Sep-2014 - 13-Oct-2014 weekly at 12-14, Linna K113
Thu 11-Sep-2014 - 16-Oct-2014 weekly at 14-16, Linna K113
Seminar
Periods: I
Language of instruction: English
University Lecturer Kari Lohivesi, Teacher responsible
Teaching
Exam
Periods: I II III IV
Language of instruction: English
Further information:

The electronic exam is open: 1.10.2014-31.5.2015.

Please register for the electronic exam: https://tenttis.uta.fi

Syventävät opinnot [I Periodi]
Yliopistonlehtori Vuokko Kohtamäki, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 12 tuntia
Luennot
To 4.9.2014 klo 12.00-18.00, Päätalo A2A
Pe 5.9.2014 klo 9.00-15.00, Päätalo A2A
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

KOHA-opintoihin on erillinen haku.

Yliopistonlehtori Vuokko Kohtamäki, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 12 tuntia
Luennot
To 2.10.2014 klo 12.15-17.45, Päätalo A2A
Pe 3.10.2014 klo 9.15-14.45, Päätalo C8
Seminaari 6 tuntia
Seminaari
Pe 24.10.2014 klo 10.15-15.45, Pinni A4014 ja A5025
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Huom! KOHA-opintoihin on erillinen haku.

Verkosto-opinnot [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen E-lomakkeen kautta:

E-lomake seuraavassa osoitteessa:
https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/10357/lomake.html

Jari Kolehmainen, Vastaava opettaja
jari.kolehmainen[ät]uta.fi
Markus Pöllänen, Vastaava opettaja
markus.pollanen[ät]tut.fi
Opetus
4.9.2014 – 16.10.2014
Luento-opetus 21 tuntia
Lähiopetus
To 4.9.2014 - 16.10.2014 viikoittain klo 12.15-15.00, TTY:n kampus Hervannassa, Festia-talo, sali FC112, Huom! Opetus TTY:n kampuksella Hervannassa
Ryhmätyöskentely 85 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 30 tuntia Verkossa
Harjoitukset
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Periodi (27.10.2014 - 19.12.2014)
Perusopinnot [II Periodi]

Osallistuminen luento-opetukseen, kirjallisuuteen perehtyminen sekä tentti. Luentosarjaan osallistuminen ja tentti korvaavat opintojakson kokonaisuudessaan. jaksoa ei voi suorittaa osissa. Tentti perustuu sekä luennoilla käsiteltyihin teemoihin että seuraavaan kirjallisuuteen ja/tai luennoilla erikseen ilmoitettavaan materiaaliin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kirsi Heikkilä-Tammi, Opettaja
Marja-Liisa Manka, Opettaja
Opetus
31.10.2014 – 28.11.2014
Luento-opetus
Pe 31.10.2014 klo 8.30-11.45, JUHLASALI
Pe 7.11.2014 - 21.11.2014 viikoittain klo 8.30-11.45, Päätalo ls A1
Kirjatentti
Pe 28.11.2014 klo 8.30-11.45, Päätalo D10a
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Uusintatentit tehdään sähköisessä tenttijärjestelmässä.

1. uusinta 10.12.2014-5.1.2015
2. uusinta 19.1.2015-31.1.2015

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hannes Peltonen, Vastaava opettaja
hannes.peltonen[ät]uta.fi
Opetus
30.10.2014 – 18.12.2014
Luento-opetus 24 tuntia
To 30.10.2014 - 18.12.2014 viikoittain klo 12-15, Päätalo A1
Poikkeukset:
11.12.2014 klo 12 –15 , Päätalo D10B
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ensimmäisen periodin johdantokurssi on ainoastaan tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille; toisen periodin kurssi avoin myös muille opiskelijoille.

Aineopinnot [II Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Ville Viljanen, Vastaava opettaja
Opetus
29.10.2014 – 17.12.2014
Luento-opetus
Ke 29.10.2014 - 17.12.2014 viikoittain klo 10-12, PinniA 2089
Ryhmätyöskentely
Seminaari
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Uudessa tutkintorakenteessa kurssi suositellaan suoritettavaksi tutkimuspraktikumin jälkeen. Vuonna 2011 tai sitä ennen aloittaneet voivat kuitenkin käydä kurssin ennen tutkimuspraktikum-suoritusta.

- Erilaiset liiketoimintamallit ja -logiikat, sekä näiden erilaisia analysointitapoja.
- Liiketoimintamallin laatiminen ja presentointi valitun case-organisaation osalta (ryhmätyö).
- Ryhmittäin tehdyn case-raportin presentointi ja puolustaminen.
- Oman osaamisen evaluointi loppuraportin esittämisen jälkeen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kari Lohivesi, Vastaava opettaja
Opetus
27.10.2014 – 16.12.2014
Luento-opetus 34 tuntia
Ma 27.10.2014 klo 14-18, Pinni A Paavo Koli -sali
Ma 10.11.2014 klo 14-18, Pinni A Paavo Koli -sali
Ma 1.12.2014 - 15.12.2014 viikoittain klo 14-18, Pinni A Paavo Koli -sali
Ti 9.12.2014 - 16.12.2014 viikoittain klo 14-18, Pinni A Paavo Koli -sali
Ryhmätyöskentely
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Huom! Kurssin toinen toteutus järjestetään kevään 2015 IV periodissa.

Kurssi jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan luentojen ja ryhmätöiden kautta ihmisoikeuksiin liittyvää problematiikkaa erityisesti millaisen paikan ihmisoikeudet saavat kansainvälisten suhteiden eri teoreettisissa lähestymistavoissa. Ihmisoikeuksia ei voi eikä pidä ymmärtää ainoastaan abstraktina poliittisena ideana. Ihmisoikeuksien erilaiset käytännöt ja niiden loukkaukset ilmentävät sitä, miten niitä voidaan kulloinkin toteuttaa.

Kurssin toisessa osassa opiskelijat tutustuvat ihmisoikeustyön kannalta keskeisiin toimijoihin Suomessa ja soveltavat ensimmäisessä osassa oppimaansa. 1) Miten eri toimijat ovat omassa toiminnassaan, omissa käytännöissään toteuttaneet ihmisoikeuksia; 2) Miten eri toimijat toimivat edistääkseen ihmisoikeustilanteen parantumista ja miten siihen voi myötävaikuttaa. Opiskelijat käyvät tutustumassa näihin myöhemmin sovittaviin toimijoihin (informaatio kurssin alussa) ja laativat raportin, jota mahdollisesti voitaisiin myös hyödyntää myöhemmin.

Kurssin kolmannessa osassa, seminaarissa, raportit esitellään ja niistä keskustellaan ja vedetään johtopäätökset.

I osa alk. to 30.10.-4.12.
II osa 5.12.-31.1.
III osa periodina  to ja pe 13-16 5.2.-27.2.

Huom! Edeltävien opintojen vaatimus: POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Sähköpostitse Tarja Sepälle, tarja.seppa@uta.fi, 19.9.2014 mennessä. Kurssille voidaan ottaa enintään 26 opiskelijaa.

Tarja Seppä, Vastaava opettaja
tarja.seppa[ät]uta.fi
Opetus
30.10.2014 – 27.2.2015
Luento-opetus 18 tuntia
To 30.10.2014 - 11.12.2014 viikoittain klo 13-16, Pinni A3107
Ryhmätyöskentely
Seminaari 15 tuntia
To 5.2.2015 klo 13-16, Linna K103
Pe 6.2.2015 - 27.2.2015 viikoittain klo 13-16, Pinni A3107
To 12.2.2015 - 26.2.2015 viikoittain klo 13-16, Pinni A3107
Periodit: II III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

 

Kurssilla käsitellään deliberatiivisen demokratian käsitettä, käsitteen historiaa, sen eri määritelmiä sekä sitä, miten se eroaa muista demokratiakäsityksistä. Kurssilla pohditaan myös sitä, millaisilla kriteereillä keskustelun deliberatiivisuutta voidaan mitata sekä sitä, miten deliberatiivisen demokratian käsitettä on kritisoitu. Lisäksi kurssilla tutustutaan deliberatiivisen demokratian käytännön toteutuksiin, joita usein kutsutaan demokraattisiksi innovaatioksi. Kurssi suoritetaan osallistumalla deliberatiiviseen keskusteluun ja tenttimällä aiheeseen liittyvää kirjallisuutta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille on ilmoittauduttava ennakkoon.

Kaisa Herne, Vastaava opettaja
kaisa.herne[ät]uta.fi
Opetus
29.10.2014 – 18.12.2014
Luento-opetus 28 tuntia
Ke 29.10.2014 - 17.12.2014 viikoittain klo 12-14, Pinni B3107
To 30.10.2014 - 18.12.2014 viikoittain klo 12-14, Pinni B3107
Seminaari
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [II Periodi]

The course introduces the students to the legal frames and practices of solving
juridical problems in the Asia-Pacific Region. The main areas of emphasis are:
characteristics of Asian, especially Chinese, Indian and Islamic business legislation,
contract laws, capital and financial markets, trade and currency legislation, labor
laws, taxation and Intellectual Property Rights (IPR). Accordingly, business ethics
and corruption will be discussed in the course.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Jukka Lahtinen, Teacher responsible
Teaching
27-Oct-2014 – 10-Nov-2014
Lectures 20 hours
Mon 27-Oct-2014 - 10-Nov-2014 weekly at 17.15-21, D11
Tue 28-Oct-2014 - 4-Nov-2014 weekly at 17.15-21, D11
Periods: II
Language of instruction: English
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Muhammad Azizuddin, Teacher responsible
Malla Mattila, Teacher
Teaching
3-Nov-2014 – 15-Dec-2014
Lectures 12 hours
Mon 3-Nov-2014 at 9-12, Pinni A Paavo Koli
Wed 5-Nov-2014 at 9-12, Pinni A Paavo Koli
Thu 6-Nov-2014 at 9-12, Main building A2b
Mon 10-Nov-2014 at 9-12, Pinni A Paavo Koli
Mon 1-Dec-2014 at 9-14, Pinni A Paavo Koli
Tue 2-Dec-2014 at 9-14, Pinni A Paavo Koli
Thu 4-Dec-2014 at 9-14, Pinni A Paavo Koli
Mon 8-Dec-2014 at 9-14, Pinni A Paavo Koli
Tue 9-Dec-2014 at 9-14, Pinni A Paavo Koli
Thu 11-Dec-2014 at 9-14, Pinni A Paavo Koli
Mon 15-Dec-2014 at 9-14, Pinni A Paavo Koli
Independent work 10 hours Web-based
Seminar 40 hours
Exercises
Periods: II III
Language of instruction: English
Syventävät opinnot [II Periodi]
Anu Lyytinen, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 18 tuntia
Luennot
To 6.11.2014 klo 12.15-17.45, Päätalo C8
Pe 7.11.2014 klo 9.15-14.45, Päätalo C8
To 11.12.2014 klo 12.15-17.45, Päätalo C8
Seminaari 6 tuntia
Seminaari
Pe 12.12.2014 klo 10.15-15.45, Pinni A4014 ja A5025
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Huom! Opiskelija voi osallistua HALKOS23-opintojaksolle suoritettuaan HALKOS22-opintojakson.

KOHA-opintoihin on erillinen haku.

Verkosto-opinnot [II Periodi]
Jari Kolehmainen, Yhteyshenkilö
jari.kolehmainen[ät]uta.fi
Opetus
Luento-opetus 7 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Periodi (7.1.2015 - 13.3.2015)
Perusopinnot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marja-Liisa Manka, Vastaava opettaja
Opetus
8.1.2015 – 29.1.2015
Luento-opetus 24 tuntia
To 8.1.2015 - 29.1.2015 viikoittain klo 8.30-11.45, Päätalo Juhlasali
LUENTOTENTTI
To 5.2.2015 klo 8.30-12, Päätalo Juhalasali
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi on ensisijaisesti tarkoitettu JKK:opiskelijoille.

Uusintatentit järjestetään sähköisenä tenttinä.

1. uusinta 26.2.-10.3.2015

2. uusinta 24.3.-8.4.2015

Kurssin sisältö:

- Strategiaprosessin kokonaisrakenne ja päävaiheet.
-Yritysten, toimialojen ja toimintaympäristön keskeiset analysointityökalut.
-Asiakaslähtöinen strategia-ajattelu.
-Yritysten ja julkisten organisaatioiden strategiatyöskentelyn pääpiirteet, erot ja yhtäläisyydet.
-Yrityscaset ja niiden läpikäynti.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kari Lohivesi, Vastaava opettaja
Opetus
13.1.2015 – 24.2.2015
Luento-opetus
Ti 13.1.2015 - 24.2.2015 viikoittain klo 8-12, Päätalo ls D10a, Huom! ti 10.2.2015 ei ole luentoja
Kirjatentti
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Sähköiseen tenttiin ilmoittaudutaan osoitteessa: https://tenttis.uta.fi

Aineopinnot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Julkisoikeuden yliopisto-opettaja Jaana Palander, Vastaava opettaja
Tuntiopettaja, OTL Kari Takamaa (Maanpuolustuskorkeakoulu), Opettaja
Opetus
27.2.2015 – 7.3.2015
Luento-opetus 20 tuntia
Pe 27.2.2015 klo 16.30-20, Päätalo D11
La 28.2.2015 klo 10-16, Päätalo D11
Pe 6.3.2015 klo 16.30-20, Päätalo D11
La 7.3.2015 klo 10-16, Pinni B1100
Kirjatentti
Ti 24.3.2015 klo 16.00-20.00, Päätalo D 10 a+b, Ilmoittaudu Wentissä
Ti 28.4.2015 klo 16.00-20.00, Päätalo D 10 a+b, Ilmoittaudu Wentissä
Ke 27.5.2015 klo 16.00-20.00, Päätalo D 10 a+b, Ilmoittaudu Wentissä
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kari Lohivesi, Vastaava opettaja
Opetus
14.1.2015 – 18.2.2015
Luento-opetus
Ke 14.1.2015 - 21.1.2015 viikoittain klo 9-12, Päätalo A07
Ma 16.2.2015 klo 14-18, Linna K109
Ti 17.2.2015 klo 14-18, Linna K108
Ke 18.2.2015 klo 14-18, Pinni A3107
Ryhmätyöskentely
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan NettiOpsussa tai paikan päällä kurssin alkaessa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tanja Helle, Vastaava opettaja
Anni Jäntti, Vastaava opettaja
Opetus
13.1.2015 – 15.5.2015
Pienryhmäopetus 50 tuntia
Tiistaisin
Ti 13.1.2015 - 12.5.2015 viikoittain klo 12-15, Pinni A2089, 10.2. alkaen mikroluokka 5, YAP:n ryhmä.
Ti 13.1.2015 - 12.5.2015 viikoittain klo 12.30-15.30, A3028, KAJO:n ryhmä
Poikkeukset:
13.1.2015 klo 12 –15
sekä perjantaisin YAPin ryhmä
Pe 16.1.2015 - 15.5.2015 viikoittain klo 12-15, Pinni A 2089. 13.2. alkaen Mikroluokka 5, YAP:n ryhmä.
sekä torstaisin KAJOn ryhmä
To 15.1.2015 - 7.5.2015 viikoittain klo 9-12, A3020
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Suositellaan suoritettavaksi toisen vuoden keväällä tai kolmannen syksyllä.

Laadunhallinta yliopistossa -opintojakso koostuu luennoista, oheiskirjallisuudesta, ryhmätyöskentelystä sekä palautetilaisuudesta. Opintojaksolla ajankohtaiset näkemykset laadunhallinnasta yhdistetään käytännön työskentelyyn yliopiston laatujärjestelmän kehittämiseksi.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Opintojaksolle otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 30 ensimmäiseksi ilmoittautunutta opiskelijaa.
Ilmoittautuminen tapahtuu NettiOpsussa ja on avoinna 15.1.-9.2.2015.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Leena Ahrio, Yhteyshenkilö
Opetus
16.2.2015 – 23.3.2015
Luento-opetus 12 tuntia
Ryhmätyöskentely 4 tuntia
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Laadunhallinta yliopistossa -opintojakson lisäksi opiskelija voi osallistumalla aktiivisesti yliopiston laatutyöhön (esim. toimiminen arviointiryhmässä) saada 3 op Luottamustehtävissä toimiminen -opintojaksosta (kunkin yksikön opetussuunnitelman mukaisesti). Kukin opiskelija hakee opintopisteet omasta tieteenalayksiköstään opintojakson ohjeiden mukaisesti.

Torstai 26.2. klo 14-16

Tarja Seppä: Johdanto tematiikkaan: rauhanvälityksen käsite ja toimijat; rauhanvälityksen käytännöistä

Perjantai 27.2. klo 10-18

Ohjelma:

10.15-10.45   Tarja Seppä: Johdanto tematiikkaan ja suoritustapoihin

10.45-11.30   Lauratuulia Lehtinen (Ulkoasianministeriö): Suomi rauhanvälityksen edistäjänä

11.30-12.15   Ari Kerkkänen (Tapri): Pitkittyneet sosiaaliset konfliktit: Syyria ja rauhanvälitystoiminta

Keskustelu

12.30-13.00   Lounas

13.00-13.45   Tarja Väyrynen (Tapri): Naiset ja rauhanvälitystoiminta

13.45-14.30   Sami Lahdensuo (CMI – Crises Management Initiative): Rauhanprosessien poliittinen viitekehys. Esimerkkinä Myanmar

Lyhyt tauko

14.45-15.30   Petter Nissinen ja Katariina Mustasilta: Paikallistason rauhantyö – havaintoja Keniasta ja Somaliasta

Keskustelu

15.45-16.00   Kahvitauko

16.00-17.30   Paneeli  ”Rauhanvälityksen haasteet” – keskustelemassa Lauratuulia Lehtinen, Ari Kerkkänen, Tarja Väyrynen, Sami Lahdensuo, Petter Nissinen ja Katariina Mustasilta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Sähköpostilla 19.1.-12.2.2015 Tarja Sepälle, tarja.seppa@uta.fi

Tarja Seppä, Vastaava opettaja
tarja.seppa[ät]uta.fi
Opetus
26.2.2015 – 27.2.2015
Luento-opetus 10 tuntia
To 26.2.2015 klo 14-16, Pinni B1096
Pe 27.2.2015 klo 10-18, Pinni B1096
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Opintojaksolla perehdytään EU:n ja Yhdysvaltain välillä parhaillaan neuvotellaan sopimukseen kauppa- ja investointikumppanuudessa. Kurssin jälkeen opiskelija on selkeä kuva sopimuksen tavoitteista ja sitä kohtaan esitetystä kritiikistä, hän osaa eritellä sen hyötyjä ja haittoja eri näkökulmista. Opintojakso koostuu luennoista ja seminaariesityksistä. Luennoilla opiskelija oppii hyödyntämään erityyppisiä aineistoja, joiden avulla kauppaneuvotteluja voidaan tutkia. Opiskelija ymmärtää, mihin eri politiikkasektoreihin sopimus vaikuttaa. Opiskelija saa hyvät välineet kansainvälisen taloushallinnan analysointiin, ja saavuttaa hyvän ymmärryksen taloushallinnan ja demokraattisen päätöksenteon välisestä suhteesta ja ongelmanasetteluista. Seminaariesityksessään (7-12 sivua) opiskelija keskittyy yhteen politiikkasektoriin, esittelee siihen liittyvät ristiriitaulottuvuudet ja muodostaa oman tulkintansa valitsemansa näkökulman avulla.  

Kurssin jälkeen opiskelijat voivat työstää seminaariesityksien pohjalta yhteisen artikkelin, jossa esittelevät ja yleistajuistavat EU:n ja Yhdysvaltain välistä vapaakauppasopimusta politiikan tutkimuksen näkökulmasta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marko Juutinen, Vastaava opettaja
marko.t.juutinen[ät]gmail.com
Opetus
12.1.2015 – 10.3.2015
Seminaari 24 tuntia
Ma 12.1.2015 - 9.3.2015 viikoittain klo 14-16, Pinni A3107
Ti 13.1.2015 - 10.3.2015 viikoittain klo 12-14, Pinni A3107
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

II maailmansodan jälkeisenä aikana politiikan ja oikeuden suhteessa on tapahtunut merkittävä muutos. Muutos liittyy perus- ja ihmisoikeuksien kasvaneeseen merkitykseen kaikessa julkisessa käytössä. Muutos ilmaistaan toteamalla, että kaikessa julkisessa vallankäytössä on huomioitava ihmis- ja perusoikeudet. Vallankäyttö, jossa näin ei menetellä, ei ole enää legitiimiä. Vallankäyttö on ihmis- ja perusoikeuksien rajaamaa. Vallankäyttö on oikeudellistunut. Tämä pätee kansallisvaltioissa, EU:ssa ja yksilöiden välisissä suhteissa. Politiikan ja oikeuden suhdetta tarkastellaan luentokurssilla muutoksen näkökulmasta. Luentokurssilla hahmotetaan, miten politiikan ja oikeuden suhde on ymmärretty modernissa valtiossa ja miten tuon suhteen muutos nykyiseen muotoonsa on toteutettu omassa ajassamme. Lisäksi tarkastellaan, millaisina kysymyksinä politiikan ja oikeuden muuttunut suhde ilmenee politiikan tutkimuksessa

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 7.1.2015 mennessä sähköpostitse osoitteeseen tapani.turkka@uta.fi.

Tapani Turkka, Vastaava opettaja
tapani.turkka[ät]uta.fi
Opetus
12.1.2015 – 16.2.2015
Luento-opetus 20 tuntia
Ma 12.1.2015 - 16.2.2015 viikoittain klo 10-12, Pinni A3111
Poikkeukset:
16.2.2015 klo 10 –12 , Pinni A1081
Ke 14.1.2015 - 11.2.2015 viikoittain klo 10-12, Pinni A3111
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Kurssilla seurataan ja analysoidaan vuoden 2015 eduskuntavaaleja moniulotteisena poliittisena prosessina. Luennoilla perehdytään muun muassa poliittiseen rekrytointiin, mahdollisuusrakenteisiin eduskuntavaaleissa, ehdokasasetteluun, vaalirahoitukseen, vaalikampanjointiin, suomalaisten vaalikäyttäytymiseen, kansanedustajien vaihtuvuuteen sekä puolueiden ja ehdokkaiden vaalimenestykseen vaikuttaviin tekijöihin. Kurssilla vierailee sekä vaalitutkijoita että puolueiden vaalikampanjoinnista vastaavia toimijoita ja/tai ehdokkaita.

Kurssin yhteydessä järjestetään kolme valinnaista tutkimusprojektia, joissa kerätään ja analysoidaan vaaleihin liittyviä tutkimusaineistoja. Kunkin tutkimusprojektin tutkimustuloksista myös tuotetaan artikkelimuotoinen julkaisu.

Ensimmäisessä tutkimusprojektissa suunnitellaan ja toteutetaan opiskelijoille suunnattu kyselytutkimus yhteisesti valitusta eduskuntavaaleihin liittyvästä ajankohtaisesta teemasta sekä analysoidaan tulokset kvantitatiivisen menetelmin.

Toisessa projektissa tehdään teksti- ja kuva-analyysiin perustuva tutkimus valikoitujen puolueiden ja ehdokkaiden kampanjoista.

Kolmannessa projektissa seurataan ja analysoidaan ehdokkaiden, puolueiden ja eri vaaliteemojen saamaa näkyvyyttä mediassa, mukaan lukien sosiaalinen media. 

Kurssin suoritettuaan opiskelijalle on rakentunut monipuolinen kuva eduskuntavaaleista valtio-opillisen tutkimuksen kohteena ja käytännön poliittisena prosessina ja hän on saanut valmiuksia tutkimuksen tekemiseen. Luentosarjan (3 op) voi suorittaa oppimispäiväkirjalla osallistumatta työpajaan.

Ilmoittautuminen työpajoihin:

Eduskuntavaalikurssiin liittyviin tutkimusprojektityöpajoihin (4. periodi) tulee ilmoittautua 19.3.2015 mennessä (ellei ryhmä tule sitä ennen täyteen). Kuhunkiin ryhmään otetaan maksimissaan 10 opiskelijaa. Opiskelijat otetaan pajoihin ilmoittautumisjärjestyksessä, kuitenkin niin, että valtio-opin pääaineopiskelijat ovat etusijalla. Huomaattehan myös, että työpajojen ennakkovaatimuksena on menetelmäopintojen (POLVOA11 ja/tai POLVOA12) hyväksytty suorittaminen.

Työpajoja on kolme:

  • Kyselytutkimustyöpaja (Elina Kestilä-Kekkonen), ilmoittautumiset elina.kestila-kekkonen (at) uta.fi (TÄYNNÄ!)
  • Vaalikampanjojen teksti- ja kuvaanalyysi -työpaja (Tiina Rättilä), ilmoittautumiset tiina.rattila (at) uta.fi (TÄYNNÄ!)
  • Media - ja vaalikampanjointi -työpaja (Jarmo Rinne), HUOM! ilmoittautumiset tiina.rattila (at) uta.fi

Mainitsethan ilmoittautuessasi pääaineesi/suuntautumisvaihtoehdon.

Eduskuntavaalikurssin luento-osuuden suorittaminen on työpajoihin osallistumisen edellytys.

Ilkka Ruostetsaari, Vastaava opettaja
ilkka.ruostetsaari[ät]uta.fi
Elina Kestilä-Kekkonen, Opettaja
elina.kestila-kekkonen[ät]uta.fi
Jarmo Rinne, Opettaja
jarmo.rinne[ät]uta.fi
Tiina Rättilä, Opettaja
tiina.rattila[ät]uta.fi
Opetus
13.1.2015 – 28.4.2015
Luento-opetus 30 tuntia
Ilkka Ruostetsaari
Ti 13.1.2015 - 3.3.2015 viikoittain klo 9-11, Pinni A1081
Pe 16.1.2015 - 27.2.2015 viikoittain klo 9-11, Pinni A Paavo Koli -sali
Ryhmätyöskentely 24 tuntia
Kyselytutkimusprojekti (Elina Kestilä-Kekkonen)
Ti 17.3.2015 - 28.4.2015 viikoittain klo 10-14, Pinni A4060
Kampanjatutkimusprojekti (Tiina Rättilä)
Ti 17.3.2015 - 28.4.2015 viikoittain klo 10-14, Pinni A4086
Mediatutkimusprojekti (Jarmo Rinne)
Ti 17.3.2015 - 28.4.2015 viikoittain klo 10-14, Pinni A4083
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luentomateriaali (pdf)

Vieraalla kielellä annettava opetus [III Periodi]

The course will develop the participants to add their knowledge and skills and learn
the techniques used in the stages of the Asian negotiation process comprising
planning, opening, arguing, signalling, proposing, bargaining, packaging, closing
and sealing as well as to recognize the use of negotiation tactics. Accordingly, the
course will help to develop each one’s own negotiation styles.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Jukka Lahtinen, Teacher responsible
Anne Kastarinen, Contact person
anne.kastarinen[ät]uta.fi
Teaching
12-Jan-2015 – 27-Jan-2015
Lectures 20 hours
Lectures
Mon 12-Jan-2015 - 26-Jan-2015 weekly at 17-21, Pinni B1096
Tue 13-Jan-2015 - 27-Jan-2015 weekly at 17-21, Pinni B1096
Exceptions:
20-Jan-2015 at 17 –21 , Pinni A, Paavo Koli -sali
Periods: III
Language of instruction: English
Periodit: III IV
Opetuskieli: englanti
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Jaana Palander, University Teacher on Public Law, Teacher responsible
Professor Harri Kalimo, Visiting teacher, Teacher
Teaching
19-Jan-2015 – 22-Jan-2015
Lectures 20 hours
Mon 19-Jan-2015 at 16-20, Linna K103
Tue 20-Jan-2015 at 9-17, Main building D11, Break between 12-14
Wed 21-Jan-2015 at 9-17, Morning: Linna "Väinö Linna". Afternoon: Main building D11 , Break between 12-14
Thu 22-Jan-2015 at 8-12, Linna K103
Exam
Mon 2-Feb-2015 at 10.00-12.00, Pinni B1100, Not possible to leave/enter before/after 10:20.
Tue 10-Mar-2015 at 10.00-12.00, Pinni B1100, Not possible to leave/enter before/after 10:20.
Periods: III
Language of instruction: English
Further information:

It is possible to bring a dictionary to the exam if necessary.

Virtual course in Moodle.

Enrolment for University Studies

Registering by email to eero.palmujoki(at)uta.fi.

Eero Palmujoki, Teacher responsible
eero.palmujoki[ät]uta.fi
Teaching
7-Jan-2015 – 15-May-2015
Lectures 20 hours Web-based
Periods: III IV
Language of instruction: English
Pami Aalto, Teacher responsible
pami.aalto[ät]uta.fi
Teaching
14-Jan-2015 – 18-Mar-2015
Lectures 10 hours
Wed 14-Jan-2015 - 21-Jan-2015 weekly at 10-12, Pinni B3107
Wed 4-Feb-2015 - 11-Feb-2015 weekly at 10-12, Pinni B3107
Wed 18-Feb-2015 at 10-12, Pinni B3116
Seminar 10 hours
Sarah Kilpeläinen
Wed 25-Feb-2015 - 11-Mar-2015 weekly at 10-12, Pinni B3110
Thu 5-Mar-2015 - 12-Mar-2015 weekly at 12-14, Pinni B3117
Pami Aalto
Wed 25-Feb-2015 - 4-Mar-2015 weekly at 10-12, Pinni A3111
Wed 11-Mar-2015 - 18-Mar-2015 weekly at 10-12, Linna K108
Thu 12-Mar-2015 at 12-14, Pinni A3107
Periods: III
Language of instruction: English
Further information:

Compensates RES18.

The course is in English (a web-based course).

Enrolment for University Studies

Registration in December 2014, starting 1st of December. See

Tarja Seppä, Teacher responsible
tarja.seppa[ät]uta.fi
Teaching
12-Jan-2015 – 29-Mar-2015
Lectures 36 hours Web-based
Periods: III IV
Language of instruction: English
Syventävät opinnot [III Periodi]
Vuokko Kohtamäki, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 12 tuntia
To 5.2.2015 klo 12-18, Pinni A3107
Pe 6.2.2015 klo 9-15, Päätalo A06
Seminaari 6 tuntia
Pe 6.3.2015 klo 10-16, Pinni A5025 ja A4014
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Huom! KOHA-opintoihin on erillinen haku.

Anu Lyytinen, Vastaava opettaja
Vuokko Kohtamäki, Vastaava opettaja
Tarmo Miettinen, Opettaja
Opetus
Luento-opetus 26 tuntia
Luennot
To 22.1.2015 klo 11-18, Päätalo C7
Pe 23.1.2015 klo 8-15, Pinni A3107
To 19.3.2015 klo 12-18, Pinni A3107
Pe 20.3.2015 klo 9-15, Päätalo A07
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Huom! KOHA-opintoihin on erillinen haku.

Verkosto-opinnot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen e-lomakkeen kautta 11.1.2015 mennessä:

Jari Kolehmainen, Vastaava opettaja
jari.kolehmainen[ät]uta.fi
Markus Pöllänen, Vastaava opettaja
markus.pollanen[ät]tut.fi
Opetus
Luento-opetus 21 tuntia
TUTU3
To 15.1.2015 - 26.2.2015 viikoittain klo 12.15-15.45, Linna, rh, K106
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Periodi (16.3.2015 - 31.7.2015)
Aineopinnot [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Edeltävät opinnot: 20 op oikeus- ja politiikka -moduulien muita opintoja siten, että ne sisältävät sekä politiikan tutkimuksen että julkisoikeuden opintojaksoja.

Ilmoittautuminen: NettiOpsun kautta 3.3.2015 mennessä.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tarja Seppä, Vastaava opettaja
tarja.seppa[ät]uta.fi
Jukka Viljanen, Vastaava opettaja
jukka.viljanen[ät]uta.fi
Pauli Rautiainen, Opettaja
Eero Palmujoki, Opettaja
Tapani Turkka, Opettaja
Heta Heiskanen, Opettaja
Opetus
10.3.2015 – 31.5.2015
Luento-opetus 12 tuntia
Luennot
Ti 17.3.2015 - 24.3.2015 viikoittain klo 10.15-13, Pinni A 3111
To 19.3.2015 - 26.3.2015 viikoittain klo 10.15-13, Linna K 113
Ti 31.3.2015 klo 10.15-12, Linna K113, Seminaariosuuteen valmisteleva luento
Itsenäinen työskentely
Seminaari 16 tuntia
Seminaari viikoilla 17-18
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Seminaarin yhteydessä laaditaan essee. Seminaariin sisältyy pienryhmälle suunnattua opetusta.

Kurssin luennot koostuvat kahdesta osasta: institutionaalinen valtiosääntöoikeus (10 tuntia) sekä perus- ja ihmisoikeudet (10 tuntia).

Kurssisuoritukseen kuuluu luento- ja kirjallisuuskuulustelu sekä 8-10 sivun essee, joka kirjoitetaan kurssilla annettavasta valtiosääsääntöoikeuden ajankohtaisteemasta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
julkisoikeuden yliopistonlehtori Jukka Viljanen, Vastaava opettaja
Yliopistotutkija Pauli Rautiainen, Vastaava opettaja
Tohtoriopiskelija Heta Heiskanen, Opettaja
Opetus
16.3.2015 – 31.5.2015
Luento-opetus 20 tuntia
Luennot
Ma 16.3.2015 - 30.3.2015 viikoittain klo 16.30-20.00, Pinni B1097
To 19.3.2015 - 26.3.2015 viikoittain klo 16.30-20.00, Pinni B 1096
Ke 1.4.2015 klo 16.30-20.00, Pinni B 1097, Pääsiäisloman takia keskiviikkona
Tentti
To 9.4.2015 klo 16.00-18.00, Pinni B 1096, 1. kuulustelu
Ti 28.4.2015 klo 16.00-20, D 10 a+b, 1.uusinta ( ylenen tentti, ilmoittauduttava nettiopsussa)
Ke 27.5.2015 klo 16.00-20, D 10 a +b, 2. uusinta (yleinen tentti, ilmoittauduttava nettiopsussa)
Itsenäinen työskentely
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Lukuvuonna vuonna 2014-2015 jakso toteutetaan verkkotyöskentelypainotteisena harjoitusseminaarina, jossa käsitellään ajankohtaisia valtiosääntöoikeudellisesti merkittäviä oikeustapauksia kotimaisilta, eurooppalaisilta ja ulkomaisilta tuomioistuimilta. Opiskelija laatii kurssilla oikeustapausanalyysin yhdestä tai samaan teemaan liittyvästä useammasta konkreetista oikeustapauksesta.

Opetus alkaa orientoivalla luennolla/seminaaritapaamisella, jossa selostetaan kurssin ideaa ja esitellään joitakin oikeustapauksia ja teemoja myöhemmän analyysin pohjaksi. 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Julkisoikeuden apulaisprofessori Juha Lavapuro, Vastaava opettaja
Opetus
13.4.2015 – 31.5.2015
Itsenäinen työskentely 40 tuntia Verkossa
Pienryhmäopetus 4 tuntia
Orientoiva tapaaminen
Ma 13.4.2015 klo 12.15-16.15, A2020
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi soveltuu hyvin suoritettavaksi valtiosääntöoikeuden kurssin (HALJUA22) rinnalla IV-periodissa. Kurssille valittavalla opiskelijalla on oltava suoritusmerkintä julkisoikeuden perusopinnoista (HALJUA14/JOIKP1). Aiemmat eurooppaoikeuden ja valtiosääntöoikeuden opinnot ovat suositeltavia.

Laadunhallinta yliopistossa -opintojakso koostuu luennoista, oheiskirjallisuudesta, esseestä, ryhmätyöskentelystä sekä palautetilaisuudesta. Opintojaksolla ajankohtaiset näkemykset laadunhallinnasta yhdistetään käytännön työskentelyyn yliopiston laatujärjestelmän kehittämiseksi.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Opintojaksolle otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 30 ensimmäiseksi ilmoittautunutta opiskelijaa. Ilmoittautumiset Nettiopsun kautta 3.2.-3.3.2014. Kurssi toteutuu, jos ilmoittautuneita on vähintään 10.

Leena Ahrio, Vastaava opettaja
Opetus
10.3.2014 – 24.4.2014
Luento-opetus 13 tuntia
Ryhmätyöskentely
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Laadunhallinta yliopistossa -opintojakson lisäksi opiskelija voi osallistumalla aktiivisesti yliopiston laatutyöhön (esim. toimiminen arviointiryhmässä) saada 3 op Luottamustehtävissä toimiminen -opintojaksosta (kunkin yksikön opetussuunnitelman mukaisesti). Kukin opiskelija hakee opintopisteet omasta tieteenalayksiköstään opintojakson ohjeiden mukaisesti.

Kurssin käytytään opiskelija - tuntee tieteenalan keskustelut maailmanpolitiikan, populaarikulttuurin ja estetiikan suhteesta - osaa tarkastella kriittisesti populaarikulttuurin ja maailmanpolitiikan yhteenkietoutuneita rakenteita  - osaa soveltaa kurssilla oppimiaan metodologisia työkaluja analysoidessaan aineistoja itsenäisesti ja ryhmissä

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Sähköpostilla anni.kangas@uta.fi, saara.sarma@uta.fi 28.2.2015 mennessä.

Anni Kangas, Vastaava opettaja
anni.kangas[ät]uta.fi
Saara Särmä, Opettaja
saara.sarma[ät]uta.fi
Opetus
19.3.2015 – 14.5.2015
Luento-opetus 24 tuntia
To 19.3.2015 - 9.4.2015 viikoittain klo 10-12, Pinni A1081
To 16.4.2015 klo 10-14, Pinni B1100
To 23.4.2015 - 7.5.2015 viikoittain klo 10-14, Pinni A1081
Seminaari
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Eduskuntavaalikurssiin liittyvä projektimuotoinen tutkimustyöpaja.

Tutkimusprojektissa suunnitellaan ja toteutetaan opiskelijoille suunnattu kyselytutkimus yhteisesti valitusta eduskuntavaaleihin liittyvästä ajankohtaisesta teemasta sekä analysoidaan tulokset kvantitatiivisen menetelmin. Tutkimuksesta kirjoitetaan lopuksi artikkelimuotoinen raportti. 

Edeltävät opinnot:  Kurssi POLVOA12 tai vastaavat tiedot

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 9.3.2015 mennessä sähköpostitse osoitteeseen elina.kestila-kekkonen@uta.fi. Maksimissaan 10 osallistujaa.

Elina Kestilä-Kekkonen, Vastaava opettaja
elina.kestila-kekkonen[ät]uta.fi
Opetus
17.3.2015 – 28.4.2015
Seminaari 28 tuntia
Ti 17.3.2015 - 28.4.2015 viikoittain klo 10-14, Pinni A4060
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

- Erilaiset liiketoimintamallit ja -logiikat, sekä näiden erilaisia analysointitapoja.
- Liiketoimintamallin laatiminen ja presentointi valitun case-organisaation osalta (ryhmätyö).
- Ryhmittäin tehdyn case-raportin presentointi ja puolustaminen.
- Oman osaamisen evaluointi loppuraportin esittämisen jälkeen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kari Lohivesi, Vastaava opettaja
Opetus
13.4.2015 – 18.5.2015
Luento-opetus 34 tuntia
Ma 13.4.2015 klo 14-18, Pinni A1081
Ke 15.4.2015 klo 14-18, Päätalo D11
Ma 11.5.2015 klo 9-14, Pinni A1081
Ke 13.5.2015 klo 8-14, Pinni A1081
Ma 18.5.2015 klo 10-16, Pinni A1081
Ma 4.5.2015 klo 10-16, Pinni A1081
Ryhmätyöskentely
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [IV Periodi]

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Torsten Seidel, Teacher responsible
Ulriika Leponiemi, Teacher responsible
Teaching
18-Mar-2015 – 13-May-2015
Lectures
Group work
Independent work
Periods: IV
Language of instruction: English
Further information:

Teaching

Wed 18-March - 13-May-2015 at 10-12, Main building A4

Draft programme: 

17.3. Introduction

19.3. Functionalism and federalism

24.3. Realism, intergovernmentalism

26.3. Constructivism

31.3. Constructivism, 'hands-on' exercise

9.4. Explaining enlargement

14.4. The EU as a strategic actor

16.4. Inter-organisational relations

21.4. The EU as a normative power

23.4. Explaining disintegration; conclusions

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Hanna Ojanen, Teacher responsible
hanna.ojanen[ät]uta.fi
Sarah Kilpeläinen, Teacher
sarah.kilpelainen[ät]uta.fi
Teaching
17-Mar-2015 – 28-Apr-2015
Lectures 22 hours
Tue 17-Mar-2015 - 28-Apr-2015 weekly at 10-12, Main building A32
Thu 19-Mar-2015 - 23-Apr-2015 weekly at 10-12, Main building A32
Periods: IV
Language of instruction: English
Further information:

Students of the RES programme can use this course to compensate RES11.

The course addresses Russia’s foreign policy from Gorbachev’s New Thinking until 2014. Students will learn about key events, phenomena, actors, and  different foreign policy schools, and concepts to characterize them. The course will also encourage students to pay attention to interaction between the domestic and foreign policy in the Russian context.

Please enroll in NettiOpsu by 17 March.  A maximum of 50 students will be accepted to the course (on the basis of first come, first served). The first lecture will take place 26 March and the last one 21 May. You cannot take this course unless you are able to come to the last lecture – a conference with your presentations will take place on that particular day (at 14-19).

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Sirke Mäkinen, Teacher responsible
sirke.makinen[ät]uta.fi
Teaching
26-Mar-2015 – 21-May-2015
Lectures 20 hours
Thu 26-Mar-2015 at 14-17, Linna K103
Thu 9-Apr-2015 - 23-Apr-2015 weekly at 14-17, Linna K113
Thu 7-May-2015 at 14-17, Linna K113
Thu 21-May-2015 at 14-19, Linna K103
Seminar
Periods: IV
Language of instruction: English

The European Parliament brings together 751 MEPs from 28 EU member states. Initially just a talking shop, the EP is nowadays arguably one of the most powerful legislatures in the world. Decision-making in the Parliament is in turn based on interaction between committees and party groups. The objective of this course is to understand behavior and political dynamics in the Parliament.

The course consists of introductory lectures and seminars where students are expected to carry out empirical research on parliamentary behaviour. In the seminars the students must produce both an essay and an oral presentation on a particular aspect of the Parliament's work. 

Attendance is compulsory throughout the course.

Enrolment for University Studies

Email registration to tapio.raunio@uta.fi by March 13 essential

Tapio Raunio, Teacher responsible
tapio.raunio[ät]uta.fi
Teaching
20-Mar-2015 – 15-May-2015
Lectures 12 hours
Lectures 12 h + seminar
Fri 20-Mar-2015 - 15-May-2015 weekly at 9-12, Pinni A3107
Periods: IV
Language of instruction: English

The course critically examines the underlying structural and institutional causes of the Euro crisis. After completion, students will have a better understanding of the basic features of economic governance under the Economic and Monetary Union and the governance reforms implemented during the euro crisis. Students will be able to orient current developments within an appropriate historical context and understand the limitations this history imposes on the contemporary policy landscape.

Enrolment for University Studies

Space is limited to 15-20 students. Given the topical nature of this course, a high level of interest is anticipated. Early registration is therefore essential to ensure your place. Registration opens in early February 2015.

Note that students are expected to fulfill both evaluation criteria.
No partial credit will be awarded.

Michael Herman, Teacher responsible
michael.herman[ät]uta.fi
Teaching
16-Mar-2015 – 15-May-2015
Seminar 24 hours
Mon 16-Mar-2015 - 11-May-2015 weekly at 10-12, Pinni A3103
Wed 18-Mar-2015 at 10-12, Pinni A3107
Fri 20-Mar-2015 - 15-May-2015 weekly at 12-14, Pinni A3103
Periods: IV
Language of instruction: English
Syventävät opinnot [IV Periodi]
Jussi Kivistö, Opettaja
Opetus
Luento-opetus 12 tuntia
To 9.4.2015 klo 12-18, Linna K109
Pe 10.4.2015 klo 9-15, Linna K110
Seminaari 6 tuntia
Pe 24.4.2015 klo 10-16, Pinni A5025 ja A4014
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Huom! KOHA-opintoihin on erillinen haku.

Vuokko Kohtamäki, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 24 tuntia
To 7.5.2015 klo 12-18, Pinni A3107
Pe 8.5.2015 klo 9-15, Päätalo A07
To 21.5.2015 klo 12-18, Pinni A3107
Pe 22.5.2015 klo 9-15, Pinni A3107
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Huom! KOHA-opintoihin on erillinen haku.

Verkosto-opinnot [IV Periodi]
Jari Kolehmainen, Yhteyshenkilö
jari.kolehmainen[ät]uta.fi
Opetus
Luento-opetus
Harjoitukset
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi