x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Politiikan tutkimuksen maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (1.9.2014 – 24.10.2014)
II Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)
III Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)
IV Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)
Periodi (1.9.2014 - 24.10.2014)
Kansainvälisen politiikan opintosuunta [I Periodi]

Opettajat: Aalto, Forsberg, Haukkala, Kangas, Nyyssönen, Ojanen, Patomäki ja Peltonen

Kurssin koordinaattori: Nyyssönen

Ohjelma

To 4.9. Avaus (Forsberg)

Ke 10.9. Mitä pitäisi ajatella totuudesta? (Haukkala)

To 11.9. Käsitteiden määrittelystä - onko pakko määritellä? (Ojanen)

Ke 17.9. Ymmärtäminen ja selittäminen (Forsberg)

To 18.9. Pragmatismista kansainvälisissä suhteissa (Peltonen)

Ke 24.9. Historian uusi rooli kansainvälisessä politiikassa – onko sellaista? (Nyyssönen)

To 25.9. Lukuvuoden aloitusseminaari (ei luentoa)

Ke 1.10. Monitieteisyys ja tieteidenvälisyys (Aalto)

To 2.10. Globaaleista sommitelmista ja hallinnallisuudesta (Kangas)

Ke 8.10 Minkälaista on hyvä tutkimus? (Patomäki) (klo 12-15, paneeli Telakalla 15.30-)

To 9.10. Teoria ja käytäntö kansainvälisessä politiikassa / ’ Roadshow’  (Haukkala)

Heino Nyyssönen, Vastaava opettaja
heino.nyyssonen[ät]uta.fi
Opetus
4.9.2014 – 16.10.2014
Seminaari 24 tuntia
To 4.9.2014 - 16.10.2014 viikoittain klo 12-14, Pinni A3107, MUUTOKSET MAHDOLLISIA
Poikkeukset:
9.10.2014 klo 12 –14 , Pinni B1097
Ke 10.9.2014 - 15.10.2014 viikoittain klo 12-14, Pinni A3107, MUUTOKSET MAHDOLLISIA
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Heino Nyyssöselle sähköpostitse mahdollisimman pian!

Heino Nyyssönen, Vastaava opettaja
heino.nyyssonen[ät]uta.fi
Opetus
8.9.2014 – 9.10.2014
Lukupiiri 18 tuntia
Ma 8.9.2014 - 6.10.2014 viikoittain klo 16-18, Pinni A4086
To 11.9.2014 - 9.10.2014 viikoittain klo 10-12, Pinni A4083
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Kurssi toteutetaan workshop-muotoisena.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen


Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hannes Peltonen, Vastaava opettaja
hannes.peltonen[ät]uta.fi
Opetus
8.9.2014 – 9.10.2014
Seminaari 20 tuntia
Ma 8.9.2014 - 6.10.2014 viikoittain klo 14-16, Pinni B3109
To 11.9.2014 - 9.10.2014 viikoittain klo 14-16, Pinni B3110
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Kurssi toteutetaan itsenäisenä kirjallisena harjoituksena. Osallistujat tuottavat tutkimuspaperin.

Tutkimuspaperin tavoite on osoittaa perehtyneisyys kansainvälisten suhteiden menetelmiin ja niiden hallinta, tiedon kriteerien arviointi valituissa menetelmissä ja valittujen menetelmien toteutuksen arviointi.

Tutkimuspaperissa käsitellään kolmea eri menetelmää ja esimerkkejä kustakin menetelmästä ja sen käytöstä jossakin julkaistussa kansainvälisten suhteiden alan tutkimuksessa. Valitut menetelmät ja niiden käytännön esimerkit esitellään yksitellen. Sen jälkeen menetelmät ja esimerkit analysoidaan tiedon kriteerien ja käytännön toteutuksen kautta.

Tarkemmat ohjeet:
POLKVS22 Methods Written exercise.pdf

Hannes Peltonen, Vastaava opettaja
hannes.peltonen[ät]uta.fi
Opetus
1.9.2014 – 15.5.2015
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssi koostuu kolmesta osin päällekkäisestä jaksosta, jotka ovat opintosuunnan painopistealueiden mukaisia: maailmanpolitiikka (I-periodi), Eurooppa-tutkimus (II-periodi)ja rauhan- ja konfliktintutkimus (III-periodi). Opiskelija suorittaa oman suuntaumisensa mukaisen aloitusluennon lisäksi tämän painopistealueen muut kokoontumiskerrat (5), ja käy lisäksi muilta alueilta vähintään 5 kertaa sekä 5 vapaavalintaista seminaarikertaa, jotka voivat olla myös muiden tahojen järjestämiä aihepiiriä käsitteleviä seminaareja tai puhetilaisuuksia. Lisäksi opiskelija valitsee 4 artikkelia jotka suorittaa erikseen suullisesti ja valmistelee työseminaarin aihepiiristä pohdiskelevan esseen. Seminaarikerrat suoritetaan oppimispäiväkirjalla. Seminaarit koostuvat omien opettajien alustuksista, vierailuluennoista ja vierailuista. Opintojakson suoritettuaan opiskelija on edelleen kehittänyt valmiuksiaan käydä edistynyttä tieteellistä keskustelua vähintään yhden erikoistumisalueen osalta mutta tuntee myös muiden erikoistumisalojen ongelmanasetteluja ja lähestymistapoja. Hän on saanut ajantasaisen kuvan alan viimeaikaisesta ja tekeillä olevasta tutkimuksesta ja tutkimusta tekevistä tahoista. Edeltävien opintojaksojen sekä tämän opintojakson seminaariesitysten ja artikkelijulkaisujen pohjalta opiskelija osaa rakentaa omaa tutkimustyötään tukevan kirjallisuuskatsauksen.

Ohjelma

Niille, jotka jo paikalla:

29.8. EU-Russia Relations Now: Perceptions and Perspectives (EUR) Venue: Paavo Koli Hall, Pinni A
Time: 9.30 – 10 Coffee and tea, 10 – 11.30 Debate open for the public
Introductions by Larisa Deriglazova, Vadim Kononenko, Irina Busygina, Andrey Makarychev
and Tom Casier

1.9. Aloitus (kaikille) klo 12

I periodi ”Maailmanpolitiikka”

8.9. Saara Särmä: Feministisiä näkökulmia maailmanpolitiikkaan ja ydinasevarusteluun

15.9. Christer Pursiainen & Tuomas Forsberg: Ulkopolitiikan tutkimus

22.9. Pertti Alasuutari: Maailmanyhteisö sosiologisena ilmiönä

29.9. Heino Nyyssönen: Nationalismi maailmanpolitiikassa

6.10. Juha Auvinen: (EUR) EU:n vahvuudet ja heikkoudet kansainvälisenä toimijana: näkemys EU-byrokratian sisältä (ECHO)

13.10. Tuomas Forsberg: Status kansainvälisessä politiikassa

27.10. Ted Hopf: Identiteetti ja maailmanpolitiikka (Paavo Koli -sali)

II-periodi ”Eurooppa-politiikka”

3.11. Hanna Ojanen: EU-tutkimuksen tila (Eurooppa-politiikan aloitus)

10.11. Pinja Lehtonen (tutkija): FastPass –tutkimushanke (automatisoitu rajanvalvonta Euroopassa)

17.11. Juhana Aunesluoma (Eurooppa-tutkimuksen verkoston johtaja, HY): Iso-Britannia ja EU

24.11. Nina Nordström  (yksikön päällikkö, ihmisoikeuspolitiikan yksikkö, UM): YK:n vuosituhattavoitteet, ihmisoikeudet ja EU

1.12. Marikki Stocchetti (Kehityspoliittisen toimikunnan pääsihteeri): EU:n kehityspolitiikan tutkimus

8.12. Sinikukka Saari (vanhempi tutkija, UPI): Jäätyneet konfliktit Euroopassa

III periodi ”Rauhan- ja konfliktintutkimus”

Tuomas Forsberg, Vastaava opettaja
tuomas.forsberg[ät]uta.fi
Pami Aalto, Vastaava opettaja
pami.aalto[ät]uta.fi
Heino Nyyssönen, Vastaava opettaja
heino.nyyssonen[ät]uta.fi
Hanna Ojanen, Vastaava opettaja
hanna.ojanen[ät]uta.fi
Opetus
1.9.2014 – 13.3.2015
Seminaari 60 tuntia
Ma 1.9.2014 klo 12-13, Pinni A4086
Ma 8.9.2014 - 2.3.2015 viikoittain klo 10-12, Pinni A4086
Poikkeukset:
27.10.2014 klo 10 –12 , Paavo Koli -sali
Periodit: I II III
Opetuskieli: suomi

Kevään ensimmäinen, kaikille yhteinen kokoontuminen on keskiviikkona 14.1.2015 klo 12-14 seminaarihuoneessa Pinni A4060 (erityisen tärkeä I-seminaariin tulijoille).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kansainvälisen politiikan tulevan lukuvuoden graduseminaareihin pitää kaikkien (myös jatkajien) ilmoittautua e-lomakkeella 31.5.2014 mennessä.

Ilmoittautumista pyydetään myös jatkajilta ja niiltä, jotka aikovat aloittaa seminaarin vasta keväällä 2015. Seminaari jaetaan temaattisesti kahteen tai usempaan ryhmään ilmoittautumisten perusteella.

Tuomas Forsberg, Vastaava opettaja
tuomas.forsberg[ät]uta.fi
Hanna Ojanen, Vastaava opettaja
hanna.ojanen[ät]uta.fi
Opetus
10.9.2014 – 13.5.2015
Seminaari 40 tuntia
Ensimmäinen kokoontuminen
Ke 14.1.2015 klo 12-14, Pinni A4060
Pami Aallon ryhmä
Ke 18.3.2015 - 13.5.2015 viikoittain klo 12-14, Pinni A4060
Heino Nyyssösen ryhmä
Ke 18.2.2015 klo 16-18, Pinni A4083
Ke 25.2.2015 klo 16-19, Pinni A4083
Ke 18.3.2015 klo 16-18, Pinni A4083
Ke 25.3.2015 klo 16-19, Pinni A4083
Hanna Ojasen ryhmä
Ke 18.3.2015 - 13.5.2015 viikoittain klo 12-14, Pinni A4086
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Valtio-opin opintosuunta [I Periodi]

Kaupunki aukioineen ja katuineen on modernin yhteiskunnan, politiikan ja demokratian keskeisimpiä julkisia tiloja, jonka käytöstä ja hallinnasta on vuosisatojen kuluessa jatkuvasti kamppailtu, viimeksi muun muassa Arabikevään vallankumousten ja Occupy Wall Street -liikkeen yhteydessä. Niin yhteiskunnalliselta kuin tutkimukselliseltakin kannalta on erityisen kiinnostavaa ja tärkeää suunnata huomio niihin ajallisiin, tilallisiin, teknologisiin ja oikeudellisiin ehtoihin, jotka sekä avaavat että rajaavat mahdollisuuksia näyttäytyä, tulla nähdyksi ja toimia poliittisesti julkisessa kaupunkitilassa.

Tällä kurssilla kaupunkitilan politiikkaa lähestytään usean tieteenalan näkökulmasta. Kurssin pohdinnoissa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, miten yhä läpikotaisempi teknologiavälitteisyys, syvenevä globalisoituminen, muuttuvat osallistumisen odotukset ja kaupallistuminen muuttavat nykyisten kaupunkitilojen luonnetta. Kysymme, millaiset intressit määrittävät kaupunkitilojen rakentumista, millaista toimintaa ne mahdollistavat ja ehkäisevät, millaista politiikan pelitilaa tästä syntyy, ja millaisia – jopa radikaaleja – julkisten tilojen käyttöjä kansalaiset ja kansalaisliikkeet ovat viime vuosina visioineet ja kokeilleet. Kurssi yhdistelee erilaisia tulokulmia kaupunkitilan politiikkaan esittelemällä niin ajankohtaisia teoreettisia keskusteluja kuin käytännön tutkimusesimerkkejäkin.

Kurssi järjestetään neljän oppiaineen, politiikan tutkimuksen, alue- ja ympäristötieteen, mediatutkimuksen sekä oikeustieteen yhteistyönä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ennakkoilmoittautuminen kurssille sähköpostitse kurssin vastaavalle opettajalle 1.9.2014 mennessä.

Kurssille otetaan 48 opiskelijaa (12/oppiaine) ilmoittautumisjärjestyksessä. Hyväksytyille ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostilla viikolla 36.

Tiina Rättilä, Vastaava opettaja
tiina.rattila[ät]uta.fi
Opetus
8.9.2014 – 13.10.2014
Luento-opetus 12 tuntia
Vierailijaluentoja
Ma 8.9.2014 klo 14-16, Pinni B1100
Ma 15.9.2014 - 13.10.2014 viikoittain klo 14-16, Pinni B3116
Poikkeukset:
22.9.2014 klo 14 –16 , Pinni B1100
Lukupiiri 12 tuntia
Kaksi ryhmää
Pe 12.9.2014 - 10.10.2014 viikoittain klo 12-14, Päätalo E221 ja E222
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Kaisa Herne, Vastaava opettaja
kaisa.herne[ät]uta.fi
Opetus
10.9.2014 – 13.5.2015
Seminaari 48 tuntia
Ke 10.9.2014 klo 13-16, Pinni A3064
Ke 12.11.2014 - 17.12.2014 viikoittain klo 9.30-11.30, Pinni A4083
Poikkeukset:
3.12.2014 , ei kokoontumista
To 26.2.2015 - 5.3.2015 viikoittain klo 9-12, Pinni A4083
To 26.3.2015 klo 9-12, Pinni A4083
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Tapio Raunio, Vastaava opettaja
tapio.raunio[ät]uta.fi
Opetus
10.9.2014 – 13.5.2015
Seminaari 48 tuntia
Ke 10.9.2014 klo 10-12, Pinni A4086
Ke 5.11.2014 - 26.11.2014 viikoittain klo 10-12, Pinni A4086
Ke 14.1.2015 - 13.5.2015 viikoittain klo 10-12, Pinni A4086
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Seminaari kestää yhden lukuvuoden. Ensimmäisessä seminaarissa opiskelija esittää tutkimussuunnitelman, joka on pituudeltaan noin 10-15 sivua. Toisessa seminaarissa opiskelija esittää itse valitsemansa osion tutkielmastaan, jonka pituus on noin 15-20 sivua. Opiskelijan edellytetään osallistuvan aktiivisesti seminaarin työskentelyyn.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Seminaarin aloittavat ilmoittautuvat lomakkeella. Seminaarissa jatkavien ei tarvitse ilmoittautua.

Ilkka Ruostetsaari, Vastaava opettaja
ilkka.ruostetsaari[ät]uta.fi
Opetus
11.9.2014 – 30.4.2015
Seminaari 48 tuntia
To 11.9.2014 - 11.12.2014 viikoittain klo 9-11, Pinni A4086
To 15.1.2015 - 30.4.2015 viikoittain klo 9-11, Pinni A4086
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Periodi (27.10.2014 - 19.12.2014)
Kansainvälisen politiikan opintosuunta [II Periodi]

Lukupiiri kirjasta Sylvester, Christine: Feminist Theory and International Relations in a Postmodern Era. Cambridge University Press 1994.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

sähköpostilla saara.sarma[ät]uta.fi 10.10.2014 mennessä

Saara Särmä, Vastaava opettaja
saara.sarma[ät]uta.fi
Opetus
29.10.2014 – 17.12.2014
Lukupiiri 16 tuntia
Ke 29.10.2014 - 17.12.2014 viikoittain klo 14-16, Pinni A4060
Poikkeukset:
19.11.2014 klo 14 –16 , Pinni A2057
3.12.2014 klo 14 –16 , Pinni A2057
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [II Periodi]

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Hannes Peltonen, Teacher responsible
hannes.peltonen[ät]uta.fi
Teaching
27-Oct-2014 – 15-Dec-2014
Seminar 24 hours
Mon 27-Oct-2014 - 15-Dec-2014 weekly at 14-17, Pinni A3111
Periods: II
Language of instruction: English
Valtio-opin opintosuunta [II Periodi]

Kurssilla käsitellään deliberatiivisen demokratian käsitettä, käsitteen historiaa, sen eri määritelmiä sekä sitä, miten se eroaa muista demokratiakäsityksistä. Kurssilla pohditaan myös sitä, millaisilla kriteereillä keskustelun deliberatiivisuutta voidaan mitata sekä sitä, miten deliberatiivisen demokratian käsitettä on kritisoitu. Lisäksi kurssilla tutustutaan deliberatiivisen demokratian käytännön toteutuksiin, joita usein kutsutaan demokraattisiksi innovaatioksi. Kurssi suoritetaan osallistumalla deliberatiiviseen keskusteluun ja tenttimällä aiheeseen liittyvää kirjallisuutta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille on ilmoittauduttava ennakkoon.

Kaisa Herne, Vastaava opettaja
kaisa.herne[ät]uta.fi
Opetus
29.10.2014 – 18.12.2014
Luento-opetus 28 tuntia
Ke 29.10.2014 - 17.12.2014 viikoittain klo 12-14, Pinni B3107
To 30.10.2014 - 18.12.2014 viikoittain klo 12-14, Pinni B3107
Seminaari
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [II Periodi]

This course is an introduction to the study of the United States Congress. You will be introduced to a significant, but far from exhaustive, number of prominent works in the field of legislative studies. The readings in the course will introduce students to important theoretical approaches to the study of legislative politics and the application of such theories to the empirical studies of Congress. In particular, we will focus heavily upon works in the “new institutionalism” and rational choice schools. Some of the specific topics of inquiry we will study this term include institutional development and change in the US Congress; theoretical treatments of congressional organization and committees; the role of parties and party leadership in the legislative process, and the emergence and significance of ideological polarization in Congress. The literature on Congress and legislative politics is vast and continues to grow. The readings in this course are far from exhaustive, but serve as a somewhat representative sample of the important debates and methodologies in the subfield today. 

Enrolment for University Studies

Email registration to timothy.nokken@uta.fi by 20 October 2014

Timothy Nokken, Teacher responsible
timothy.nokken[ät]uta.fi
Teaching
27-Oct-2014 – 26-Nov-2014
Seminar 20 hours
Mon 27-Oct-2014 - 24-Nov-2014 weekly at 10-12, Pinni B3117
Wed 29-Oct-2014 - 26-Nov-2014 weekly at 14-16, Pinni B4116
Periods: II
Language of instruction: English

This course provides an introduction and overview over the disciplines of political and critical discourse analysis. The course will focus on various scholars and their approaches to political discourse analysis as a tool to analyzing power relations. There is no set single approach, as the field is quite porous. The related works of scholars will be made available for the students for reading, analysis, and reflection during the course.

After the course, the students are expected to better understand the various approaches to political discourse analysis and are better equipped to utilize these theories in their forthcoming work. The students will be more adept at spotting discursive practices in political speech and the media and evaluate possible underlying modes of argumentation.

The language of the course is English, so students are expected to be reasonably proficient in reading and writing academic texts in this language.

Enrolment for University Studies

Email registration to mikko.poutanen@uta.fi

Mikko Poutanen, Teacher responsible
mikko.poutanen[ät]uta.fi
Teaching
28-Oct-2014 – 11-Dec-2014
Lectures 14 hours
Tue 28-Oct-2014 - 9-Dec-2014 weekly at 12-14, Linna K108
Exceptions:
25-Nov-2014 at 12 –14 , Linna K110
Thu 30-Oct-2014 - 11-Dec-2014 weekly at 14-16, Linna K110
Exercises 14 hours
Periods: II
Language of instruction: English
Further information:

The course can be taken as a part of the intermediate (aineopinnot) or advanced studies (syventävät opinnot). The intermediate studies completion is 5 credits, advanced studies 10 credits. Evaluation criteria includes active participation in the seminar, topical presentation in seminar, and essay (8–12 pages on one of the presented approaches).

For 10 credits the students will do a longer independent written work, as well as face more stringent grading.

For more details, contact the teacher responsible. Final course requirements will be given in the course syllabus.

Carey and Shugart (1995: 419) have noted how “the national celebrity enjoyed by movie stars or athletes can translate into valuable personal reputation in some electoral systems”. In the US the names of Ronald Reagan and Arnold Schwarzenegger, in the UK Sebastian Coe and in Finland ‘Julma’ Juha Väätäinen or Juha Mieto come readily to mind. This course explores the phenomenon of ‘celebrity politics’. It distinguishes between the ‘celebrity candidate’, the ‘celebrity politician’ and the ‘celebrity advocate’ and considers inter alia the wider implications of celebrity politics for representative democracy. The theoretical contribution of the course is to place the ‘celebrity phenomenon’ at the junction of four broad research fields – the mediatisation of politics, the personalisation of politics, the individualisation of electioneering and work on partisan de-alignment. The overarching question is: ‘Does celebrity politics matter?’ (Street 2012) The original James Bond has endorsed Scottish independence!

Course Programme

October 28 Introduction to the world of celebrity politics. How the course came about

October 30 Exploring the celebrity density of politics. Defining celebrity types

November 4 Explaining the celebrity density of politics. Some interlocking theory

November 6 Estimating the value of the celebrity candidate. The Finnish case

November 11 Does celebrity politics matter? What are its implications for representative democracy?

November 13 No session (I shall be in Strasbourg)

November 18 Concluding discussion

Enrolment for University Studies

Email registration to david.arter@uta.fi by October 20

David Arter, Teacher responsible
david.arter[ät]uta.fi
Teaching
28-Oct-2014 – 25-Nov-2014
Lectures 18 hours
Tue 28-Oct-2014 - 25-Nov-2014 weekly at 10-12, Pinni B3107
Thu 30-Oct-2014 - 20-Nov-2014 weekly at 16-18, Pinni B1096
Periods: II
Language of instruction: English
Periodi (7.1.2015 - 13.3.2015)
Kansainvälisen politiikan opintosuunta [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Mahdollisia peruutuspaikkoja voi tiedustella Heino Nyyssöseltä sähköpostitse heino.nyyssonen@uta.fi.

Heino Nyyssönen, Vastaava opettaja
heino.nyyssonen[ät]uta.fi
Opetus
12.1.2015 – 12.2.2015
Lukupiiri 18 tuntia
Ma 12.1.2015 - 9.2.2015 viikoittain klo 16-18, Pinni A4086
To 15.1.2015 - 12.2.2015 viikoittain klo 10-12, Pinni A4083
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Kurssi toteutetaan workshop-muotoisesti.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen


Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hannes Peltonen, Vastaava opettaja
hannes.peltonen[ät]uta.fi
Opetus
14.1.2015 – 11.2.2015
Seminaari 20 tuntia
Ke 14.1.2015 - 11.2.2015 viikoittain klo 12-16, Pinni A3103
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Opintojaksolla perehdytään EU:n ja Yhdysvaltain välillä parhaillaan neuvotellaan sopimukseen kauppa- ja investointikumppanuudessa. Kurssin jälkeen opiskelija on selkeä kuva sopimuksen tavoitteista ja sitä kohtaan esitetystä kritiikistä, hän osaa eritellä sen hyötyjä ja haittoja eri näkökulmista. Opintojakso koostuu luennoista ja seminaariesityksistä. Luennoilla opiskelija oppii hyödyntämään erityyppisiä aineistoja, joiden avulla kauppaneuvotteluja voidaan tutkia. Opiskelija ymmärtää, mihin eri politiikkasektoreihin sopimus vaikuttaa. Opiskelija saa hyvät välineet kansainvälisen taloushallinnan analysointiin, ja saavuttaa hyvän ymmärryksen taloushallinnan ja demokraattisen päätöksenteon välisestä suhteesta ja ongelmanasetteluista. Seminaariesityksessään (7-12 sivua) opiskelija keskittyy yhteen politiikkasektoriin, esittelee siihen liittyvät ristiriitaulottuvuudet ja muodostaa oman tulkintansa valitsemansa näkökulman avulla.  

Kurssin jälkeen opiskelijat voivat työstää seminaariesityksien pohjalta yhteisen artikkelin, jossa esittelevät ja yleistajuistavat EU:n ja Yhdysvaltain välistä vapaakauppasopimusta politiikan tutkimuksen näkökulmasta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marko Juutinen, Vastaava opettaja
marko.t.juutinen[ät]gmail.com
Opetus
12.1.2015 – 10.3.2015
Seminaari 24 tuntia
Ma 12.1.2015 - 9.3.2015 viikoittain klo 14-16, Pinni A3107
Ti 13.1.2015 - 10.3.2015 viikoittain klo 12-14, Pinni A3107
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Torstai 26.2. klo 14-16

Tarja Seppä: Johdanto tematiikkaan: rauhanvälityksen käsite ja toimijat; rauhanvälityksen käytännöistä

Perjantai 27.2. klo 10-18

Ohjelma:

10.15-10.45   Tarja Seppä: Johdanto tematiikkaan ja suoritustapoihin

10.45-11.30   Lauratuulia Lehtinen (Ulkoasianministeriö): Suomi rauhanvälityksen edistäjänä

11.30-12.15   Ari Kerkkänen (Tapri): Pitkittyneet sosiaaliset konfliktit: Syyria ja rauhanvälitystoiminta

Keskustelu

12.30-13.00   Lounas

13.00-13.45   Tarja Väyrynen (Tapri): Naiset ja rauhanvälitystoiminta

13.45-14.30   Sami Lahdensuo (CMI – Crises Management Initiative): Rauhanprosessien poliittinen viitekehys. Esimerkkinä Myanmar

Lyhyt tauko

14.45-15.30   Petter Nissinen ja Katariina Mustasilta: Paikallistason rauhantyö – havaintoja Keniasta ja Somaliasta

Keskustelu

15.45-16.00   Kahvitauko

16.00-17.30   Paneeli  ”Rauhanvälityksen haasteet” – keskustelemassa Lauratuulia Lehtinen, Ari Kerkkänen, Tarja Väyrynen, Sami Lahdensuo, Petter Nissinen ja Katariina Mustasilta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Sähköpostilla 19.1.-12.2.2015 Tarja Sepälle, tarja.seppa@uta.fi

Tarja Seppä, Vastaava opettaja
tarja.seppa[ät]uta.fi
Opetus
26.2.2015 – 27.2.2015
Luento-opetus 10 tuntia
To 26.2.2015 klo 14-16, Pinni B1096
Pe 27.2.2015 klo 10-18, Pinni B1096
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [III Periodi]

Pami Aalto, Teacher responsible
pami.aalto[ät]uta.fi
Teaching
14-Jan-2015 – 18-Mar-2015
Lectures 10 hours
Wed 14-Jan-2015 - 21-Jan-2015 weekly at 10-12, Pinni B3107
Wed 4-Feb-2015 - 11-Feb-2015 weekly at 10-12, Pinni B3107
Wed 18-Feb-2015 at 10-12, Pinni B3116
Seminar 10 hours
Sarah Kilpeläinen
Wed 25-Feb-2015 - 11-Mar-2015 weekly at 10-12, Pinni B3110
Thu 5-Mar-2015 - 12-Mar-2015 weekly at 12-14, Pinni B3117
Pami Aalto
Wed 25-Feb-2015 - 4-Mar-2015 weekly at 10-12, Pinni A3111
Wed 11-Mar-2015 - 18-Mar-2015 weekly at 10-12, Linna K108
Thu 12-Mar-2015 at 12-14, Pinni A3107
Periods: III
Language of instruction: English
Further information:

Compensates RES18.

Erasmus+ Jean Monnet Module, University of Tampere

Stepping Stones to Working Life in the Field of EU-Russia Relations (STEPIN) is a bridge between the final stages of university studies at the Master’s level and the professional life. STEPIN consists of an intensive, one-week tailor-made training course on EU issues (EU-Russia relations in particular) with special relevance to the students orienting themselves in the working life. Focusing on skills and knowledge in a transversal sense, the training course provides the students with a concrete introduction to professional life in the academia, research institutes, administration, policy-making and the private sector, NGOs and civil society. It emphasizes learning by doing and active participation of the students, teaching staff and visitors, with the aim of increased familiarity with the expectations of potential employers, actual career paths and experiences, and deeper understanding of the relevance of the students’ expertise and skills and different ways of putting them to use.

The course will be organized for the first time on 9-13 March 2015. Both Master's level and post-graduate students can take part, particularly those writing their theses on topics related to the EU and/or Russia. The language of the course will be mainly English, with practical exercises conducted also in Finnish. During the week, the daily programme will run approximately from 10 am to 4 pm. Friday’s programme takes place in Helsinki.

Thematically, this years’ course concentrates on the EU sanctions towards Russia. A public seminar on this topic will start the week. As to the practical skills, special emphasis will be given to the interplay of media and research, and communication skills (exercises). Specificities of Russian media and questions about the EU in the media will also be looked at. A detailed programme will follow.

Completing the course requires written work both before and after the week’s programme, and will give 5 ECTS (e.g., as part of POLKVS32).
  

Programme

Monday 9 March

10-12 introduction to the course/Hanna Ojanen
Venue: lecture rm. A07, Main Building

14.00-16 Public seminar: EU Sanctions against Russia: lessons learned?
Venue: lecture rm. Pinni A3111 (Kanslerinrinne 1)

A year after the first decisions on EU sanctions against Russia, this seminar gathers experts from different backgrounds to discuss the effectiveness of sanctions, the economic and political considerations guiding decision-making in the EU on imposing them, the diversity of member state views, and the consequences of sanctions and countermeasures on businesses, economy, and the EU's unity.

What have we learned? And, in the light of these lessons, what can we say about the state and direction of EU-Russia relations today? What is the role of Finland in these relations?

The main speaker, Dr Clara Portela, is a leading scholar in the field of EU sanctions.

Speakers:
Clara Portela, Assistant Professor of Political Science, Singapore Management University (EU sanctions, theory and practice);
Aleksi Pursiainen, Team Leader, Sanctions Team, Ministry for Foreign Affairs, Finland;
Marco Siddi, Senior Researcher, the European Union Research Programme, the Finnish Institute of International Affairs (FIIA);
Tuomas Forsberg, Professor, University of Tampere;
Pami Aalto, Professor, University of Tampere (consequences for the Russian energy sector)

Tuesday 10 March
Venue: lecture rm. A07, Main Building

10-12 Research as career: opting for a PhD, doing research on the EU and Russia in different countries: approaches, environments, and career paths
– with Dr Clara Portela and Dr Marco Siddi

13-16 Exercise in research communication: how to write a ‘comment’?
– with Anna-Kaisa Hiltunen, Sub Editor, Finnish Journal of Foreign Affairs (UP) (includes preparatory work before the course; continues on Thursday)
 

Wednesday 11 March
Venue: lecture rm. A07, Main Building, and University TV studio

10-16 Researcher/expert and the media: TV interview exercises
– with Jussi Seppälä, Miltton, formerly YLE

Thursday 12 March
Venue: lecture rm. A07, Main Building

10-16 Feedback day: personal feedback and discussion on the TV interviews and on the written exercise (with Jussi Seppälä and Anna-Kaisa Hiltunen)
Possible thesis discussions with supervisors
 

Friday 13 March

10-16 Programme in Helsinki: Lecture by Minister Jaakko Iloniemi on the CSCE/OSCE then and now; getting to know NGOs working in the field (STETE, KATU); visit to the Aleksanteri Institute (meeting with Dr Hanna Smith)
Course feedback

Enrolment for University Studies

The number of participants will be limited to 10-15. Those interested in taking part are invited to send a letter of motivation that also includes information about the topic and stage on the applicant’s Master’s thesis to Jean Monnet Professor Hanna Ojanen by e-mail (hanna.ojanen@uta.fi) by 20 February at the latest.

Hanna Ojanen, Teacher responsible
hanna.ojanen[ät]uta.fi
Pami Aalto, Clara Portela, Marco Siddi and other guest lecturers, Teacher
Teaching
9-Mar-2015 – 13-Mar-2015
Lectures 10 hours
Mon 9-Mar-2015 at 10-12, Lecture rm. A07, Main Building
Mon 9-Mar-2015 at 14.00-16, Lecture rm. Pinni A3111, NB! The seminar starts at 14.00.
Tue 10-Mar-2015 at 10-12, Lecture rm. A07, Main Building
Wed 11-Mar-2015 at 10-12, Lecture rm. A07, Main Building
Thu 12-Mar-2015 at 10-12, Lecture rm. A07, Main Building
Group work 16 hours
Tue 10-Mar-2015 at 13-16, Lecture rm. A07, Main Building
Wed 11-Mar-2015 at 12-16, Lecture rm. A07, Main Building, Exercises also in TV studio (room tbc)
Thu 12-Mar-2015 at 12-16, Lecture rm. A07, Main Building
Fri 13-Mar-2015 at 10-16, Excursion to Helsinki.
Periods: III
Language of instruction: English
Valtio-opin opintosuunta [III Periodi]

Kurssin tavoitteena antaa opiskelijoille käsitys siitä, mitä oikeudenmukaisuus on; antaa käsitys keskeisistä oikeudenmukaisuusteorioista; sekä antaa apuvälineitä käytännön oikeudenmukaisuuskysymysten pohtimiseen. Esimerkiksi, miten paljon valtion tulisi verottaa kansalaisia ja parantaa tulonsiirroilla huono-osaisten asemaa? Miten erilaisia vähemmistöjä kohdellaan oikeudenmukaisesti? Missä suhteessa eri valtioiden tulisi vastata kasvihuonekaasujen vähentämisestä? Onko vaurailla valtioilla velvollisuus ottaa vastaan maahanmuuttajia? Tulisiko nyt elävien luopua hyvinvoinnistaan tulevien sukupolvien hyväksi? Kurssi suoritetaan luentotenttinä sekä aiheeseen liittyvän kirjallisuuden tentillä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan ennakkoon.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kaisa Herne, Vastaava opettaja
kaisa.herne[ät]uta.fi
Opetus
7.1.2015 – 12.3.2015
Luento-opetus 24 tuntia
Ke 7.1.2015 - 11.3.2015 viikoittain klo 12-14, Pinni B3116
To 8.1.2015 - 12.3.2015 viikoittain klo 12-14, Pinni B3116
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Opintojaksolla perehdytään EU:n ja Yhdysvaltain välillä parhaillaan neuvotellaan sopimukseen kauppa- ja investointikumppanuudessa. Kurssin jälkeen opiskelija on selkeä kuva sopimuksen tavoitteista ja sitä kohtaan esitetystä kritiikistä, hän osaa eritellä sen hyötyjä ja haittoja eri näkökulmista. Opintojakso koostuu luennoista ja seminaariesityksistä. Luennoilla opiskelija oppii hyödyntämään erityyppisiä aineistoja, joiden avulla kauppaneuvotteluja voidaan tutkia. Opiskelija ymmärtää, mihin eri politiikkasektoreihin sopimus vaikuttaa. Opiskelija saa hyvät välineet kansainvälisen taloushallinnan analysointiin, ja saavuttaa hyvän ymmärryksen taloushallinnan ja demokraattisen päätöksenteon välisestä suhteesta ja ongelmanasetteluista. Seminaariesityksessään (7-12 sivua) opiskelija keskittyy yhteen politiikkasektoriin, esittelee siihen liittyvät ristiriitaulottuvuudet ja muodostaa oman tulkintansa valitsemansa näkökulman avulla.  

Kurssin jälkeen opiskelijat voivat työstää seminaariesityksien pohjalta yhteisen artikkelin, jossa esittelevät ja yleistajuistavat EU:n ja Yhdysvaltain välistä vapaakauppasopimusta politiikan tutkimuksen näkökulmasta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marko Juutinen, Vastaava opettaja
marko.t.juutinen[ät]gmail.com
Opetus
12.1.2015 – 10.3.2015
Seminaari 24 tuntia
Ma 12.1.2015 - 9.3.2015 viikoittain klo 14-16, Pinni A3107
Ti 13.1.2015 - 10.3.2015 viikoittain klo 12-14, Pinni A3107
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Kurssilla seurataan ja analysoidaan vuoden 2015 eduskuntavaaleja moniulotteisena poliittisena prosessina. Luennoilla perehdytään muun muassa poliittiseen rekrytointiin, mahdollisuusrakenteisiin eduskuntavaaleissa, ehdokasasetteluun, vaalirahoitukseen, vaalikampanjointiin, suomalaisten vaalikäyttäytymiseen, kansanedustajien vaihtuvuuteen sekä puolueiden ja ehdokkaiden vaalimenestykseen vaikuttaviin tekijöihin. Kurssilla vierailee sekä vaalitutkijoita että puolueiden vaalikampanjoinnista vastaavia toimijoita ja/tai ehdokkaita.

Kurssin yhteydessä järjestetään kolme valinnaista tutkimusprojektia, joissa kerätään ja analysoidaan vaaleihin liittyviä tutkimusaineistoja. Kunkin tutkimusprojektin tutkimustuloksista myös tuotetaan artikkelimuotoinen julkaisu.

Ensimmäisessä tutkimusprojektissa suunnitellaan ja toteutetaan opiskelijoille suunnattu kyselytutkimus yhteisesti valitusta eduskuntavaaleihin liittyvästä ajankohtaisesta teemasta sekä analysoidaan tulokset kvantitatiivisen menetelmin.

Toisessa projektissa tehdään teksti- ja kuva-analyysiin perustuva tutkimus valikoitujen puolueiden ja ehdokkaiden kampanjoista.

Kolmannessa projektissa seurataan ja analysoidaan ehdokkaiden, puolueiden ja eri vaaliteemojen saamaa näkyvyyttä mediassa, mukaan lukien sosiaalinen media. 

Kurssin suoritettuaan opiskelijalle on rakentunut monipuolinen kuva eduskuntavaaleista valtio-opillisen tutkimuksen kohteena ja käytännön poliittisena prosessina ja hän on saanut valmiuksia tutkimuksen tekemiseen. Luentosarjan (3 op) voi suorittaa oppimispäiväkirjalla osallistumatta työpajaan.

Ilmoittautuminen työpajoihin:

Eduskuntavaalikurssiin liittyviin tutkimusprojektityöpajoihin (4. periodi) tulee ilmoittautua 19.3.2015 mennessä (ellei ryhmä tule sitä ennen täyteen). Kuhunkiin ryhmään otetaan maksimissaan 10 opiskelijaa. Opiskelijat otetaan pajoihin ilmoittautumisjärjestyksessä, kuitenkin niin, että valtio-opin pääaineopiskelijat ovat etusijalla. Huomaattehan myös, että työpajojen ennakkovaatimuksena on menetelmäopintojen (POLVOA11 ja/tai POLVOA12) hyväksytty suorittaminen.

Työpajoja on kolme:

  • Kyselytutkimustyöpaja (Elina Kestilä-Kekkonen), ilmoittautumiset elina.kestila-kekkonen (at) uta.fi (TÄYNNÄ!)
  • Vaalikampanjojen teksti- ja kuvaanalyysi -työpaja (Tiina Rättilä), ilmoittautumiset tiina.rattila (at) uta.fi (TÄYNNÄ!)
  • Media - ja vaalikampanjointi -työpaja (Jarmo Rinne), HUOM! ilmoittautumiset tiina.rattila (at) uta.fi

Mainitsethan ilmoittautuessasi pääaineesi/suuntautumisvaihtoehdon.

Eduskuntavaalikurssin luento-osuuden suorittaminen on työpajoihin osallistumisen edellytys.

Ilkka Ruostetsaari, Vastaava opettaja
ilkka.ruostetsaari[ät]uta.fi
Elina Kestilä-Kekkonen, Opettaja
elina.kestila-kekkonen[ät]uta.fi
Jarmo Rinne, Opettaja
jarmo.rinne[ät]uta.fi
Tiina Rättilä, Opettaja
tiina.rattila[ät]uta.fi
Opetus
13.1.2015 – 28.4.2015
Luento-opetus 30 tuntia
Ilkka Ruostetsaari
Ti 13.1.2015 - 3.3.2015 viikoittain klo 9-11, Pinni A1081
Pe 16.1.2015 - 27.2.2015 viikoittain klo 9-11, Pinni A Paavo Koli -sali
Ryhmätyöskentely 24 tuntia
Kyselytutkimusprojekti (Elina Kestilä-Kekkonen)
Ti 17.3.2015 - 28.4.2015 viikoittain klo 10-14, Pinni A4060
Kampanjatutkimusprojekti (Tiina Rättilä)
Ti 17.3.2015 - 28.4.2015 viikoittain klo 10-14, Pinni A4086
Mediatutkimusprojekti (Jarmo Rinne)
Ti 17.3.2015 - 28.4.2015 viikoittain klo 10-14, Pinni A4083
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luentomateriaali (pdf)

II maailmansodan jälkeisenä aikana politiikan ja oikeuden suhteessa on tapahtunut merkittävä muutos. Muutos liittyy perus- ja ihmisoikeuksien kasvaneeseen merkitykseen kaikessa julkisessa käytössä. Muutos ilmaistaan toteamalla, että kaikessa julkisessa vallankäytössä on huomioitava ihmis- ja perusoikeudet. Vallankäyttö, jossa näin ei menetellä, ei ole enää legitiimiä. Vallankäyttö on ihmis- ja perusoikeuksien rajaamaa. Vallankäyttö on oikeudellistunut. Tämä pätee kansallisvaltioissa, EU:ssa ja yksilöiden välisissä suhteissa. Politiikan ja oikeuden suhdetta tarkastellaan luentokurssilla muutoksen näkökulmasta. Luentokurssilla hahmotetaan, miten politiikan ja oikeuden suhde on ymmärretty modernissa valtiossa ja miten tuon suhteen muutos nykyiseen muotoonsa on toteutettu omassa ajassamme. Lisäksi tarkastellaan, millaisina kysymyksinä politiikan ja oikeuden muuttunut suhde ilmenee politiikan tutkimuksessa

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 7.1.2015 mennessä sähköpostitse osoitteeseen tapani.turkka@uta.fi.

Tapani Turkka, Vastaava opettaja
tapani.turkka[ät]uta.fi
Opetus
12.1.2015 – 16.2.2015
Luento-opetus 20 tuntia
Ma 12.1.2015 - 16.2.2015 viikoittain klo 10-12, Pinni A3111
Poikkeukset:
16.2.2015 klo 10 –12 , Pinni A1081
Ke 14.1.2015 - 11.2.2015 viikoittain klo 10-12, Pinni A3111
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [III Periodi]

This course is centered around finding political scenarios and debates in fictive texts. Politics is an integral part of many fictive texts, and often used to reflect real world issues, debates, and political scenarios. Many seminal works of science fiction, for example, extrapolate political issues like forms of government, pacifism, militarism and ethnic cleansing into contexts where they can be addressed in ways less suited for traditional political science. Weekly reading material will be made available for the students for reading, analysis, and reflection during the course.  

After the course, the students are expected to better understand how politics can be presented in fiction, and how these fictional politics can be used to make sense of actual political events. The students will be more adept at spotting political scenarios and reconstructing them in various contexts.  

The language of the course is English, so students are expected to be reasonably proficient in reading and writing academic texts in this language. English degree programme students can join students of Political Science on the course for a richer mutual understanding of disciplines and the texts.

Enrolment for University Studies

Email registration to mikko.poutanen@uta.fi

Mikko Poutanen, Teacher responsible
mikko.poutanen[ät]uta.fi
Teaching
13-Jan-2015 – 14-Apr-2015
Seminar 28 hours
Tue 13-Jan-2015 - 14-Apr-2015 weekly at 14-16, Linna K110
Periods: III IV
Language of instruction: English
Further information:

The course can be taken as a part of the intermediate (aineopinnot) or advanced studies (syventävät opinnot). The intermediate studies completion is 5 credits, advanced studies 10 credits. Evaluation criteria includes active participation in the seminar, topical presentation in seminar, and essay (8–12 pages on one of the presented approaches).

For 10 credits the students will do a longer independent written work, as well as face more stringent grading.

For more details, contact the teacher responsible. Final course requirements will be given in the course syllabus.

“Scotland is one of the world’s wealthiest nations, our GDP per head is higher than in the UK as a whole, it is higher than France, higher than Japan. We have contributed more in tax revenues per head of population than the rest of the United Kingdom for each and every one of the last thirty-three years. We have creative genius, we are a nation of innovators, we have a brilliant manufacturing industry, we have a world class food and drink industry, astonishing natural resources, huge potential in renewables and an oil and gas industry which will be producing many billions of barrels of oil for many decades to come.”

Speech in the Scottish Parliament on August 21 2014 by the leader of the Scottish National Party and Scotland’s First Minister, Alex Salmond

This short course on Scottish Politics will be structured around four broad themes.

The Road to Independence

An analysis of the independence debate and the result of the September 18 2014 on the question – Do you want Scotland to be an independent country?

Scotland in the United Kingdom

Scottish representation in Westminster. From the 1979 referendum on devolution to the 1997 referendum on devolution. Mrs Thatcher; the poll tax and the road to the Scottish Parliament. The Consultative Steering Group’s principles and the notion of ‘new politics’

The Scottish Political System

The German-style electoral system; the Scottish party system; the Scottish parliament and government at work

Scotland as a small democracy

Scotland and Scandinavia; Scotland and the Nordic model; the welfare system, education and health. The Gaelic language; tourism; the Loch Ness monster; and the deep-fried Mars Bar

LECTURE SCHEDULE

January 15  Scotland: A Nordic Nation?

January 16  Who do the Scots think they are?

January 22  The Rise of Scottish Nationalism

January 23 How the Scottish National Party ‘conquered’ Scotland

January 29 What are the Lessons of the September 18 2014 Scottish Independence Referendum?

January 30 The ‘Neverendum’

February 5  A ‘New Politics’ in Scotland?

February 6 Scotland in Europe

Enrolment for University Studies

Email registration to david.arter@uta.fi by January 8

David Arter, Teacher responsible
david.arter[ät]uta.fi
Teaching
15-Jan-2015 – 12-Feb-2015
Lectures 18 hours
Thu 15-Jan-2015 - 12-Feb-2015 weekly at 10-12, Main building A3
Fri 16-Jan-2015 - 6-Feb-2015 weekly at 12-14, Main building A3
Periods: III
Language of instruction: English
Periodi (16.3.2015 - 31.7.2015)
Kansainvälisen politiikan opintosuunta [IV Periodi]

Kurssin käytytään opiskelija - tuntee tieteenalan keskustelut maailmanpolitiikan, populaarikulttuurin ja estetiikan suhteesta - osaa tarkastella kriittisesti populaarikulttuurin ja maailmanpolitiikan yhteenkietoutuneita rakenteita  - osaa soveltaa kurssilla oppimiaan metodologisia työkaluja analysoidessaan aineistoja itsenäisesti ja ryhmissä

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Sähköpostilla anni.kangas@uta.fi, saara.sarma@uta.fi 28.2.2015 mennessä.

Anni Kangas, Vastaava opettaja
anni.kangas[ät]uta.fi
Saara Särmä, Opettaja
saara.sarma[ät]uta.fi
Opetus
19.3.2015 – 14.5.2015
Luento-opetus 24 tuntia
To 19.3.2015 - 9.4.2015 viikoittain klo 10-12, Pinni A1081
To 16.4.2015 klo 10-14, Pinni B1100
To 23.4.2015 - 7.5.2015 viikoittain klo 10-14, Pinni A1081
Seminaari
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [IV Periodi]

Draft programme: 

17.3. Introduction

19.3. Functionalism and federalism

24.3. Realism, intergovernmentalism

26.3. Constructivism

31.3. Constructivism, 'hands-on' exercise

9.4. Explaining enlargement

14.4. The EU as a strategic actor

16.4. Inter-organisational relations

21.4. The EU as a normative power

23.4. Explaining disintegration; conclusions

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Hanna Ojanen, Teacher responsible
hanna.ojanen[ät]uta.fi
Sarah Kilpeläinen, Teacher
sarah.kilpelainen[ät]uta.fi
Teaching
17-Mar-2015 – 28-Apr-2015
Lectures 22 hours
Tue 17-Mar-2015 - 28-Apr-2015 weekly at 10-12, Main building A32
Thu 19-Mar-2015 - 23-Apr-2015 weekly at 10-12, Main building A32
Periods: IV
Language of instruction: English
Further information:

Students of the RES programme can use this course to compensate RES11.

Content

Historical evolution, UN System; International Justice, Humanitarian Intervention; International Economic Institutions; Global Health, Environmental Governance

Dr. Silke Trommer, Teacher responsible
Teaching
1-Apr-2015 – 6-May-2015
Lectures 16 hours
Wed 1-Apr-2015 at 12-16, Pinni A3111
Wed 22-Apr-2015 - 6-May-2015 weekly at 12-16, Pinni A3111
Periods: IV
Language of instruction: English
Valtio-opin opintosuunta [IV Periodi]

Luennoille ja tekstiseminaariin osallistuminen. Kurssi korvaa opintojakson POLVOA52 tenttikirjallisuuden (5 op) tai erikseen sovittaessa kohdan POLVOA51 kirjallisuuden (5 op).

Luennoille ja lukupiiriin osallistuminen sekä erikseen sovittava kirjallinen työ, mikäli kurssilla suoritetaan syventävien opintojen kohta POLVOS24 (10 op.).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ennakkoilmoittautuminen 8.4. mennessä kurssin opettajalle (mikko.i.lahtinen@uta.fi).

Mikko Lahtinen, Vastaava opettaja
mikko.i.lahtinen[ät]uta.fi
Opetus
15.4.2015 – 13.5.2015
Luento-opetus 24 tuntia
Ke 15.4.2015 - 13.5.2015 viikoittain klo 9-12, Päätalo C8
Lukupiiri
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Eduskuntavaalikurssiin liittyvä projektimuotoinen tutkimustyöpaja.

Tutkimusprojektissa suunnitellaan ja toteutetaan opiskelijoille suunnattu kyselytutkimus yhteisesti valitusta eduskuntavaaleihin liittyvästä ajankohtaisesta teemasta sekä analysoidaan tulokset kvantitatiivisen menetelmin. Tutkimuksesta kirjoitetaan lopuksi artikkelimuotoinen raportti. 

Edeltävät opinnot:  Kurssi POLVOA12 tai vastaavat tiedot

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 9.3.2015 mennessä sähköpostitse osoitteeseen elina.kestila-kekkonen@uta.fi. Maksimissaan 10 osallistujaa.

Elina Kestilä-Kekkonen, Vastaava opettaja
elina.kestila-kekkonen[ät]uta.fi
Opetus
17.3.2015 – 28.4.2015
Seminaari 28 tuntia
Ti 17.3.2015 - 28.4.2015 viikoittain klo 10-14, Pinni A4060
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [IV Periodi]

The European Parliament brings together 751 MEPs from 28 EU member states. Initially just a talking shop, the EP is nowadays arguably one of the most powerful legislatures in the world. Decision-making in the Parliament is in turn based on interaction between committees and party groups. The objective of this course is to understand behavior and political dynamics in the Parliament.

The course consists of introductory lectures and seminars where students are expected to carry out empirical research on parliamentary behaviour. In the seminars the students must produce both an essay and an oral presentation on a particular aspect of the Parliament's work. 

Attendance is compulsory throughout the course.

Enrolment for University Studies

Email registration to tapio.raunio@uta.fi by March 13 essential

Tapio Raunio, Teacher responsible
tapio.raunio[ät]uta.fi
Teaching
20-Mar-2015 – 15-May-2015
Lectures 12 hours
Lectures 12 h + seminar
Fri 20-Mar-2015 - 15-May-2015 weekly at 9-12, Pinni A3107
Periods: IV
Language of instruction: English