x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kauppatieteiden maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (1.9.2014 – 24.10.2014)
II Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)
III Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)
IV Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)

Yrityksen johtamisen opintosuunta

KATJOS13 Johtamisviestintä 5 op

Opetus syyslukukaudella 2014

Periodi (1.9.2014 – 24.10.2014)

Kansainvälisen vakuutustoiminnan ja riskienhallinnan opintosuunta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATLAS12 Management Accounting and Human Behaviour 10 op (Opetuskieli: englanti)

Vastuullisen liiketoiminnan opintosuunta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATTAS35 Economics of Exchange Rates 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)

Syventävät opinnot

Kansainvälisen vakuutustoiminnan ja riskienhallinnan opintosuunta

KATVRS55 Vakuutuslajien erikoistumisosa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATVRS60 Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATVRS42 Investment Management for Insurance Companies 5 op (Opetuskieli: englanti)

Markkinoinnin opintosuunta

KATMAS13 Markkinoinnin teoria 5 op
KATMAS99 Markkinoinnin pro gradu -seminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta

Yrityksen laskentatoimen opintosuunta

KATLAS12 Johdon laskentatoimi ja inhimillinen käyttäytyminen 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATLAS90 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma (laskentatoimi) 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATLAS13 Tilintarkastus II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATLAS12 Management Accounting and Human Behaviour 10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KATLAS16 Accounting Information Systems 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATRAS12 Advanced Course in Corporate Finance 5 op (Opetuskieli: englanti)

Yrityksen johtamisen opintosuunta

KATJOS11 Johtajuuden nykysuuntia 5 op
KATJOS32 Organisaatioiden kehittäminen ja konsultointi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATJOS41 Yrityksen johtamisen syventävä kirjallisuus, syksy 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATJOS42 Service logic as a foundation for service management 5 op (Opetuskieli: englanti)

Vastuullisen liiketoiminnan opintosuunta

KATVAS21 Yhteiskunnallinen laskentatoimi 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Taloustieteen opintosuunta

KATTAS12 Ekonometria II 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATTAS21 Mikrotalousteoria II 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATTAS90 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma (taloustiede) 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATTAS33 Cost-Benefit Analysis in Health Care 5 op (Opetuskieli: englanti)

Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuunta

KATYVS99 Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2015

Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)

Kansainvälisen vakuutustoiminnan ja riskienhallinnan opintosuunta

KATVRS51 Työeläkejärjestelmät 5 op
KATVRS55 Vakuutuslajien erikoistumisosa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATVRS60 Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Markkinoinnin opintosuunta

KATMAS99 Markkinoinnin pro gradu -seminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta

Yrityksen laskentatoimen opintosuunta

KATLAS17 Konsernitilinpäätös I 5 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATLAS18 Strategic Management Accounting 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATRAS11 Behavioral Finance 5 op (Opetuskieli: englanti)

Vastuullisen liiketoiminnan opintosuunta

Taloustieteen opintosuunta

KATTAS22 Makrotalousteoria II 10 op
KATTAS31 Julkistalous II 5 op
KATTAS90 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma (taloustiede) 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuunta

KATYVS99 Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)

Kansainvälisen vakuutustoiminnan ja riskienhallinnan opintosuunta

KATVRS55 Vakuutuslajien erikoistumisosa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATVRS60 Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATVRS52 Financial Institutions’ Risk Management and Regulation 5 op (Opetuskieli: englanti)

Markkinoinnin opintosuunta

KATMAS99 Markkinoinnin pro gradu -seminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta

Yrityksen laskentatoimen opintosuunta

KATLAS20 Tilinpäätösanalyysi 5 op
KATLAS90 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma (laskentatoimi) (kevät) 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yrityksen johtamisen opintosuunta

KATJOS12 Johtajuus yrityksissä 5 op
KATJOS99 Yrityksen johtamisen pro gradu -seminaari ja -tutkielma, kevät   Jatkuu aiemmalta periodilta
KATJOS41 Yrityksen johtamisen syventävä kirjallisuus, kevät 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vastuullisen liiketoiminnan opintosuunta

KATVAS11 Eettinen johtajuus 5 op

Taloustieteen opintosuunta

KATTAS22 Makrotalousteoria II 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATTAS36 Rahoitusekonometria 5 op
KATTAS90 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma (taloustiede) 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuunta

KATYVS99 Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta