x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Hallintotieteiden maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (1.9.2014 – 24.10.2014)
II Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)
III Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)
IV Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)
Periodi (1.9.2014 - 24.10.2014)
Hallintotieteen opintosuunta [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Virtanen Petri, Vastaava opettaja
Opetus
17.9.2014 – 22.10.2014
Luento-opetus 36 tuntia
Luennot
Ke 17.9.2014 - 22.10.2014 viikoittain klo 15-19, PinniA 1081
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille otetaan enintään 60 henkeä (yhteismäärä hallintotieteen ja yrityksen johtamisen opintosuunnan opiskelijoita kurssit HALHAS14 ja KATJOS32), joten todennäköisesti osallistujia joudutaan karsimaan. Kriteerinä ovat opintosuunta (hallintotiede, yrityksen johtaminen) ja suoritetut opintopisteet.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Klaus af Ursin, Vastaava opettaja
klaus.af.ursin[ät]uta.fi
Opetus
4.9.2014 – 4.12.2014
Luento-opetus 15 tuntia
Aloitus
To 4.9.2014 klo 9-12, Atalpa 140
Luennot
To 18.9.2014 - 2.10.2014 viikoittain klo 9-12, Atalpa 140
To 6.11.2014 - 13.11.2014 viikoittain klo 9-12, Atalpa 140
Videoluento
Ke 3.12.2014 klo 13-17, PinniB 3117
To 4.12.2014 klo 13-17, PinniB 3117
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely 60 tuntia
Harjoitukset 4 tuntia
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssille sisältyy työelämälähtöinen kehitysprojekti, joka voi kestää tilanteesta riippuen lukuvuoden kolmannen periodin loppuun. Kurssi edellyttää siis ryhmätyöskentelyä ja itsenäistä työskentelyä arviolta 60h.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jari Stenvall, Vastaava opettaja
Opetus
16.9.2014 – 16.12.2014
Seminaari 30 tuntia
Seminaari
Ti 16.9.2014 - 16.12.2014 viikoittain klo 13-15, PinniA4014, TApaamiskerrat sovitaan seminaarissa
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

af Ursinin ryhmä aloittaa keväällä

Julkisoikeuden opintosuunta [I Periodi]

Lukuvuonna 2014-2015 toteutetaan yhteinen valtiosääntöoikeuden ja hallinto-oikeuden syventävä jakso, jolla käsitellään hallinto-oikeuden ja valtiosäänntöoikeuden vuorovaikutusta kansallisella, eurooppalaisella ja kansainvälisellä tasolla.

Kurssi koostuu johdantoluennoista, kirjallisuudesta (n. 500 s.) ja opiskelijoiden kolmen hengen pienryhmissä aloituskokouksessa sovittavista aiheista laatimista pienoistutkielmista, jotka käsitellään kurssin lopuksi seminaari-istunnoissa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jaksolle ilmoittautuminen tapahtuu ilmoittautumalla valtiosääntöoikeuden syventävälle jaksolle 1.9.2014 mennessä.

Jos haluat suorittaa hallinto-oikeuden syventävän jakson kokonaisuudessaan kirjallisuustentillä, se on syyslukukaudella mahdollista yleisinä tenttipäivinä 21.10. ja 16.12.2014 (tentteihin ilmoittauduttava). Sovi tässä tapauksessa tentittävistä teoksista Jani Wackerin kanssa (jani.wacker@uta.fi, ilmoita pro gradu -tutkielmasi aihepiiri).

professori ma. Jukka Viljanen, Vastaava opettaja
yliopistonlehtori ma. Pauli Rautiainen, Opettaja
dosentti, hallinto-oikeuden ylituomari Veijo Tarukannel, Opettaja
Yliopisto-opettaja Jukka Tuomela, Opettaja
Opetus
8.9.2014 – 9.12.2014
Pienryhmäopetus 18 tuntia
Alkukokoontuminen yhdessä valtiosääntöoikeuden syventävän kanssa
Ma 8.9.2014 klo 14.15-17, Pinni A 3111
Luennot yhdessä Valtiosääntöoikeuden syventävän kanssa
Ma 15.9.2014 - 29.9.2014 viikoittain klo 13.15-17, Pinni A 3111, 15.9.Viljanen, 22.9. Rautiainen 29.9 Tarukannel
Itsenäinen työskentely
Seminaari 12 tuntia
Seminaari marraskuussa
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opiskelija voi käyttää kurssin joko valtiosääntöoikeuden tai hallinto-oikeuden syventävän jakson suoritukseksi. Jos opiskelija haluaa suorittaa lukuvuoden 2014-2015 aikana molemmat (eli sekä hallinto-oikeuden että valtiosääntöoikeuden syventävät jaksot) hän suorittaa toisen jaksoista syyslukukaudella kirjatenttinä, josta sovitaan professori Jukka Viljasen (valtiosääntöoikeuden syventävä) tai Jani Wackerin (hallinto-oikeuden syventävän kirjallisuustentti) kanssa.

Lukuvuonna 2014-2015 toteutetaan yhteinen valtiosääntöoikeuden ja hallinto-oikeuden syventävä jakso, jolla käsitellään hallinto-oikeuden ja valtiosäänntöoikeuden vuorovaikutusta kansallisella, eurooppalaisella ja kansainvälisellä tasolla.

Kurssi koostuu johdantoluennoista, kirjallisuudesta (n. 500 s.) ja opiskelijoiden kolmen hengen pienryhmissä aloituskokouksessa sovittavista aiheista laatimista pienoistutkielmista, jotka käsitellään kurssin lopuksi seminaari-istunnoissa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Professori (ma.) Viljanen, Vastaava opettaja
Yliopistonlehtori (ma.) Rautiainen, Opettaja
dosentti, hallinto-oikeuden ylituomari Veijo Tarukannel, Opettaja
Opetus
8.9.2014 – 9.12.2014
Pienryhmäopetus 18 tuntia
Avauskokoontuminen yhdessä hallinto-oikeuden syventävän kanssa
Ma 8.9.2014 klo 14.15-17, Pinni A 3111
Luennot yhdessä hallinto-oikeuden syventävän kanssa
Ma 15.9.2014 klo 13.15-17.00, Pinni A 3111, Jukka Viljasen luento (eurooppalainen taso)
Ma 22.9.2014 klo 13.15-17.00, PInni A 3111, Pauli Rautiaisen luento (globaalin hallinnan taso)
Ma 29.9.2014 klo 13.15-17.00, Pinni A 3111, Veijo Tarukanteleen luento (kansallinen taso)
Itsenäinen työskentely
Seminaari 12 tuntia
Seminaari marraskuu
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opiskelija voi käyttää kurssin joko valtiosääntöoikeuden tai hallinto-oikeuden syventävän jakson suoritukseksi. Jos opiskelija haluaa suorittaa lukuvuoden 2014-2015 aikana molemmat (eli sekä hallinto-oikeuden että valtiosääntöoikeuden syventävät jaksot) hän suorittaa toisen jaksoista syyslukukaudella kirjatenttinä, josta sovitaan professori Jukka Viljasen kanssa.

Syyslukukaudella 2014 kunnallisoikeuden syventävässä jaksossa keskitytään tarkastelemaan kuntarakenne- ja sote-uudistusten esiin nostamia oikeudellisia ongelmia. Kurssilla on mahdollista perehtyä myös teeman taustalla oleviin yleisiin julkisoikeudellisiin kysymyksiin, kuten esimerkiksi perustuslaissa taatun kunnallisen itsehallinnon ja yksilön perusoikeuksien väliseen suhteeseen samoin kuin vaikkapa niihin demokraattista itsehallintoa koskeviin erilaisiin teoreettisiin lähtökohtiin, joita tarjoutuu yhtäältä liberaalin ja toisaalta republikanistisen poliittisen teorian suunnalta.

Työskentelymuotona ovat kurssin teemaan ja kirjoittamiseen orientoivat luennot (2h+2h), tutkimusorientoitu artikkeli-  ja oikeustapauslukupiiri (8 h), seminaarityön kirjoittamista tukeva harjoitustehtävä Moodlessa sekä kurssilla laadittaviin kirjallisiin töihin (n. 15-20 s.) pohjautuva seminaari. Kirjallisen seminaarityön pohjaksi laaditaan työsuunnitelma, josta annetaan kirjoitustyötä ohjaavaa palautetta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Opintojaksolle ilmoittaudutaan kirjautumalla opintojakson moodle-alustalle (kurssiavain: HALJUS13). Mahdollinen karsinta edeltävien opintojen, opintosuunnan opintovaatimusten ja opintomenestyksen mukaan.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Apulaisprofessori Juha Lavapuro, Vastaava opettaja
juha.lavapuro[ät]uta.fi
Opetus
3.9.2014 – 17.12.2014
Luento-opetus 4 tuntia
Ryhmätyöskentely 8 tuntia
HALJUS13
Ke 3.9.2014 - 15.10.2014 viikoittain klo 12-14
Itsenäinen työskentely 10 tuntia Verkossa
Seminaari 20 tuntia
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Aikataulu

3.9. klo 12-14 Pinni A 2020 – Avaustilaisuus 

- Kurssin sisältö, tavoitteet, työskentelymuodot, aikataulu ja kiinnostuksen kohteiden kartoitus

3.9. klo 14.30-16 Pinni B 1096 Paneelikeskustelu sote-palveluista

10.9. klo 12-14 Pinni A 2020 – Selvyyttä soteen?

- Hallituksen esitysluonnoksen tarkastelua ryhmäalustusten pohjalta

17.9. klo 12-14 Kunnat, perusoikeudet ja talous

- Ryhmäalustukset etukäteen jaettavan materiaalin ja tehtävän pohjalta

24.9. klo 12-14 Kuntarakenneuudistus - Onko kunnalla oikeutta olemassaoloon?

- Ryhmäalustukset kuntarakenneuudistuksen taustoista ja oikeudellisista rajoista

1.10. klo 12-14 Kunnallinen itsehallinto demokraattisena itsehallintona

-Ryhmäalustukset etukäteen jaettavan materiaalin pohjalta.

B. Tutkimusseminaari

8. 10. klo 12-14 Ohjausseminaari

Seminaarissa käsitellään seminaarityön kirjoittamista tukevat tutkimussuunnitelmat (3-5 sivua).

15.10. klo 12-14 Kirjoittamistyön tuki -workshop

Tilaisuudessa vastataan tutkimus- ja kirjoitustyön alussa mahdollisesti ilmitulleisiin kysymyksiin

11.11. - 13.11. Pinni A 2020 Tutkimusseminaari valmisteltujen papereiden pohjalta

Kurssin suorituksena valmisteltujen papereiden esittelyt. Tilaisuuden jälkeen on jokaisella on mahdollisuus täydentää ja korjata seminaarityötä esitettyjen kommenttien pohjalta.

Kurssi perehdytään oikeustieteelliseen tutkimukseen ja siinä käytettyihin erilaisiin lähestymistapoihin ja niiden vaikutuksiin. Lainopillista tutkimusta lähdestytään yhtenä mahdollisena metodisena vaihtoehtona muiden joukossa. Oikeustiedettä tarkastellaan toisinsanoen monimetodisena tieteenalana.

Erilaisten metodien luonnetta selvitetään opiskelijalähtöisesti kirjallisuuspohjaisin harjoituksin ja "hands-on" -tyyppisesti. Samalla kannustetaan arvioimaan niiden käyttökelpoisuutta pro gradu -tutkielman tekemisessä. Pääpaino opetuksessa on ennakkoharjoituksiin pohjautuvissa luennoissa ja niillä käytävissä keskusteluissa sekä erilaisten oikeustieteellisten artikkelien analysointiin keskittyvässä seminaarissa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Apulaisprofessori Juha Lavapuro, Vastaava opettaja
juha.lavapuro[ät]uta.fi
Opetus
8.9.2014 – 24.10.2014
Luento-opetus 12 tuntia
HALJUS21
Ti 9.9.2014 - 23.9.2014 viikoittain klo 10-12, Päätalo A2B
To 11.9.2014 - 25.9.2014 viikoittain klo 10-12, Päätalo A32
Ryhmätyöskentely
Harjoitukset 3 tuntia
HALJUS21
Ma 6.10.2014 klo 10-13, A2020
Ma 6.10.2014 klo 13-16, A2020
Ti 7.10.2014 klo 10-13, A2020
Ti 7.10.2014 klo 13-16, A2020
Ke 8.10.2014 klo 9-12, A2020
Ke 8.10.2014 klo 14-17, Varalla
Kirjatentti
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Jokaisen kurssia suorittavan tulee osallistua yhteen pienryhmissä toteutettavaan seminaariharjoitukseen, johon tulee valmistautua etukäteen. Seminaariharjoituksessa arvioidaan etukäteen jaetun materiaalin pohjalta yhdessä erilaisten oikeudellisten tekstien metodologisia valintoja ja niiden seurauksia.

Opiskelijat jaetaan toivomusten mukaisiin ryhmiin  1. luentokerralla. 

Tutkimusjakso muodostuu seminaarista ja lainvalmistelukurssista.

Lukuvuonna 2014-2015 järjestetään osallistujamäärästä riippuen 2-3 seminaaria, joista kaksi aloittaa 1. periodilla. Kaikkien julkisoikeuden seminaariin lukuvuonna 2014-2015 aikovien tulee ilmoittautua seminaariin nettiopsussa syyslukukauden alussa. Ilmoittautuneille järjestetään ti 9.9.2014 klo 14-16 (Pinni B 3107) yhteinen tapaaminen, johon kaikkien seminaarin aloittavien tulee osallistua. Tapaamisessa päätetään seminaariryhmistä, ryhmiin jakautumisesta sekä (ainakin alustavasti) ryhmien työskentelyaikataulusta.  

Seminaarin kesto on kaksi periodia, ja se linkittyy kiinteästi sitä seuraavan graduryhmän työskentelyyn (ks. opetusohjelma: HALJUS99 Pro gradu -tutkielma!).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kaikkien lukuvuonna 2014-2015 Julkisoikeuden tutkimus-jakson suorittavien on ilmoittauduttava täyttämällä 1.9.2014 mennessä oheisesta linkistä löytyvä e-lomake, jossa kysytään tutkielman alustavaa aihepiiriä ja mahdollisia toiveita seminaarin aloitusajasta. E-lomakkeen täyttämisen lisäksi jokaisen on ilmoittauduttava jaksolle NettiOpsusssa. Opintojaksoon sisältyvään seminaariin ja lainvalmistelukurssille ilmoittaudutaan kumpaankin erikseen. Lainvalmistelukurssille ilmoittautuminen: ks. lainvalmistelukurssia koskevat tiedot opetusohjelmassa!

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Julkisoikeuden professori Raija Huhtanen, Vastaava opettaja
Julkisoikeuden professori (ma.) Jukka Viljanen, Vastaava opettaja
Julkisoikeuden apulaisprofessori Juha Lavapuro, Vastaava opettaja
Opetus
9.9.2014 – 31.5.2015
Kirjatentti
Seminaari 25 tuntia
Jakson alkukokous lukuvuosi 2014-2015
Ti 9.9.2014 klo 14-16, Pinni B 3107, Kaikkien seminaariin luikuvuonna 2013-2014 aikovien tulee osallistua ensimmäiseen tapaamiseen, koska seminaariryhmät muodostetaan tässä tilaisuudessa.
Viljasen ryhmä
Ma 15.9.2014 klo 10-12, Pinni A 2057, Ryhmän järjestäytymiskokoontuminen
Pe 3.10.2014 klo 12-16, Pinni A 2057, Ideapaperien käsittely
Lavapuron ryhmä
To 11.9.2014 klo 13.15-15.00, Pinni A 2020, Alkukeskustelu: Puhutaan teemoista ja sovitaan työskentelytavoista ja aikataulusta.
Ke 24.9.2014 klo 14.15-16.00, Pinni A 2020, Ideariihi + tutkimustyön aloittamisen tuki
To 2.10.2014 klo 12.15-16.00, Pinni A 2020, Ideapapereiden esittely ja ryhmäkeskustelut.
Huhtasen ryhmä
Ti 13.1.2015 klo 10.15-12.00, PinniA 2057, Seminaarin alkukokous, jossa lyödään lukkoon seminaarin kevään ohjelma. Kaikkien seminaariin osallistujien läsnäolo välttämätön.
Ti 20.1.2015 klo 10.15-12.00, Pinni A2020, Tutkimusprosessi ja tutkimussuunnitelman sisältö.
Itsenäinen työskentely
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Julkisoikeuden professori (ma.) Jukka Viljanen, Vastaava opettaja
Opetus
1.9.2014 – 31.5.2015
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Pro gradu -tutkielma laaditaan graduryhmässä, joka on välitöntä jatkoa seminaarityöskentelylle (ks. opetusohjelman kohta: HALJUS22 Julkisoikeuden tutkimusjakso!). Työskentelyn kesto on kaksi periodia. Graduryhmään osallistuminen edellyttää opiskelijan sitoutumista ryhmän aikatauluihin samoin kuin valmiutta käyttää riittävästi aikaa paitsi ryhmätyöhön myös itsenäiseen työskentelyyn opintojakson aikana.

Ryhmässä opiskelijat jatkavat ryhmän vetäjän johdolla pro gradu -tutkielmiensa laadintaa siitä, mihin ne ovat HALJUS22 -jaksoon kuuluvassa seminaarissa jääneet. Opiskelijat laativat graduihinsa liittyviä kirjallisia esityksiä siten, kuin ryhmässä kulloinkin sovitaan. Esitykset käsitellään ryhmän yhteisissä tapaamisissa. Ryhmätyöskentelyn lopuksi opiskelijat esittelevät ryhmässä valmiin gradunsa tai graduksi tarkoitetun käsikirjoituksensa.

Julkisoikeuden professori (ma.) Jukka Viljanen, Vastaava opettaja
Julkisoikeuden professori (ma.) Jani Wacker, Vastaava opettaja
Julkisoikeuden apulaisprofessori Juha Lavapuro, Vastaava opettaja
Opetus
1.9.2014 – 31.5.2015
Ryhmätyöskentely 30 tuntia
Itsenäinen työskentely
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Syyslukukauden 2014 seminaari on jatkoa kevätlukukaudella 2014 pidetylle Julkisoikeuden tutkimusjaksolle (HALJUS22) (WACKER). Seminaarin aikataulu ilmoitetaan jakson moodlesivulla.

Kevätlukukauden seminaari on jatkoa syyslukukaudella 2014 pidettävälle Julkisoikeuden tutkimusjaksolle (HALJUS22). Julkisoikeuden tutkimusjaksolle syksyllä 2014 muodostetut ryhmät (VILJANEN ja LAVAPURO) jatkavat keväällä 2015 graduseminaaria.

Julkisen talousjohtamisen opintosuunta [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jan-Erik Johanson, Vastaava opettaja
jan-erik.johanson[ät]uta.fi
Opetus
5.9.2014 – 10.10.2014
Luento-opetus
Pe 5.9.2014 - 10.10.2014 viikoittain klo 12-16, Päätalo C5
Harjoitukset
Itsenäinen työskentely
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Pro gradu -seminaarin ensimmäinen tapaaminen on maanantaina 8.9.2014, kello 13.15-. Paikkana Linna K112.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jarmo Vakkuri, Vastaava opettaja
jarmo.vakkuri[ät]uta.fi
Lasse Oulasvirta, Opettaja
lasse.oulasvirta[ät]uta.fi
Jan-Erik Johanson, Opettaja
jan-erik.johanson[ät]uta.fi
Opetus
8.9.2014 – 18.5.2015
Itsenäinen työskentely
Seminaari
Ma 8.9.2014 - 15.12.2014 viikoittain klo 13-16, Linna K108, Tämän jälkeen pineryhmät kokoontuvat sovitusti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta [I Periodi]

Kunta- ja aluejohtamisen syventävä erikoiskurssi kytkeytyy kurssin vastuuopettajan tutkimus- ja kehittämisprojekteihin. Kurssilla tavoitellaan yhtäältä kunta- ja aluejohtamiseen ja sen kehittämiseen liittyvän tieteellisen ajattelutavan kehittymistä mutta toisaalta tavoitteena on ottaa osaa tutkimus- ja kehittämistyöhön, soveltaa keskeisiä teoreettisia käsitteitä käytännön kehittämistyön analysointiin sekä reflektoida kunta- ja aluejohtamisen käytäntöjä.

Kurssin varsinaiset opetettavat sisällöt kietoutuvat muutamien kuntien kehittämisessä yleistyneiden teemojen ja lähestymistapojen ympärille. Nämä teemat ovat syksyllä 2014 käyttäjälähtöinen palveluiden kehittäminen, osallisuus ja palvelumuotoilu.

Kurssilla osallistutaan kiinteästi käyttäjälähtöiseen suunnitteluun perustuvaan projektiin Kainuun kunnissa. Projekti toteutetaan yhteistyössä Kainuun Soten, Innokylän ja Suomen Kuntaliiton Vaikuttavat lähipalvelut -projektin kanssa.

Kainuun tulevaisuuden lähipalveluja tarkastellaan kuntakohtaisesti kolmen työpajan sarjana. Työpajoihin kutsutaan kuntalaisia, palvelujen kehittäjiä, järjestöjä, yrityksiä ja alueen päättäjiä. Työpajoissa kartoitetaan palvelumuotoilun menetelmien avulla erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten erilaiset tarpeet ja pohditaan tulevaisuuden kehittämisvaihtoehtoja.

Kurssin opetusmenetelminä ovat luento-opetus, lukupiiri, ryhmissä toteutettavat analyysityöt, osallistuminen yhteistyöhankkeen työpajoihin ja seminaareihin sekä tehtyjen analyysien ja yhteenvetojen suullinen esittäminen.

Jenni Airaksinen, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 24 tuntia
Pe 5.9.2014 - 17.10.2014 viikoittain klo 9.15-12.00, PinniA 3107
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen tapahtuu tulemalla ensimmäiselle luennolle 5.9. klo 9.15!

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Arto Haverin graduseminaariryhmään 2014-2015;
ilmoittautuminen Ilari Karpin graduseminaariryhmään 2014-2015

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Arto Haveri, Vastaava opettaja
arto.haveri[ät]uta.fi
Ilari Karppi, Vastaava opettaja
Ilari.karppi´[ät]uta.fi
Opetus
8.9.2014 – 3.3.2015
Pienryhmäopetus 48 tuntia
Itsenäinen työskentely 40 tuntia
Seminaari 10 tuntia
Ilari Karpin seminaariryhmä
Ti 9.9.2014 - 3.3.2015 viikoittain klo 13.15-15.45
Arto Haverin ryhmä
Ma 8.9.2014 - 2.3.2015 viikoittain klo 13.15-16, Pinni A 3020
Periodit: I II III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Arto Haverin ryhmä maanantaisin alkaen 8.9

Ilarin Karpin ryhmä tiistaisin alkaen 9.9

Ympäristön ja alueiden politiikan opintosuunta [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille voi ilmoittautua NettiOpsussa tai paikan päällä kurssin alkaessa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Helena Leino, Vastaava opettaja
Opetus
8.9.2014 – 24.10.2014
Luento-opetus 14 tuntia
Luennot
Ma 8.9.2014 - 20.10.2014 viikoittain klo 10-12, Pinni A3111
Lukupiiri
Pe 12.9.2014 - 24.10.2014 viikoittain klo 10-12, Pinni A3111
Lukupiiri 14 tuntia
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi suoritetaan osallistumalla luennoille ja lukupiiriin sekä kirjoittamalla essee.

Tutustumme prosessikirjoittamisen eri vaiheisiin ja menetelmiin, etsimme omaa ääntämme kirjoittajina ja sopivia työtapoja. Kurssilla tarkastellaan tieteellisten tekstien ominaispiirteitä ja viittaamisen merkitystä, keskustellaan kurssilaisten ja muiden tuottamista teksteistä ja harjaannutaan erilaisiin palautteen antamisen ja saamisen menetelmiin. Pohdimme myös lukutapoja ja lukemisen ja kirjoittamisen kytkeytymistä toisiinsa. Kurssiohjelmaa voidaan suunnitella opiskelijoiden tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Ota mukaasi lehtiö ja kynä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa tai paikan päällä kurssin alkaessa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Minna Santaoja, Vastaava opettaja
Opetus
11.9.2014 – 18.12.2014
Seminaari 32 tuntia
Seminaari
To 11.9.2014 - 18.12.2014 viikoittain klo 12-14, Pinni A 3020
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Jouni Häkli, Vastaava opettaja
Opetus
11.9.2014 – 18.12.2014
Seminaari 40 tuntia
Seminaari
To 11.9.2014 - 18.12.2014 viikoittain klo 14-16, Akvaario 3020
Periodit: I II III
Opetuskieli: suomi

Kaupunki aukioineen ja katuineen on modernin yhteiskunnan, politiikan ja demokratian keskeisimpiä julkisia tiloja, jonka käytöstä ja hallinnasta on vuosisatojen kuluessa jatkuvasti kamppailtu, viimeksi muun muassa Arabikevään vallankumousten ja Occupy Wall Street -liikkeen yhteydessä. Niin yhteiskunnalliselta kuin tutkimukselliseltakin kannalta on erityisen kiinnostavaa ja tärkeää suunnata huomio niihin ajallisiin, tilallisiin, teknologisiin ja oikeudellisiin ehtoihin, jotka sekä avaavat että rajaavat mahdollisuuksia näyttäytyä, tulla nähdyksi ja toimia poliittisesti julkisessa kaupunkitilassa.

Tällä kurssilla kaupunkitilan politiikkaa lähestytään usean tieteenalan näkökulmasta. Kurssin pohdinnoissa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, miten yhä läpikotaisempi teknologiavälitteisyys, syvenevä globalisoituminen, muuttuvat osallistumisen odotukset ja kaupallistuminen muuttavat nykyisten kaupunkitilojen luonnetta. Kysymme, millaiset intressit määrittävät kaupunkitilojen rakentumista, millaista toimintaa ne mahdollistavat ja ehkäisevät, millaista politiikan pelitilaa tästä syntyy, ja millaisia – jopa radikaaleja – julkisten tilojen käyttöjä kansalaiset ja kansalaisliikkeet ovat viime vuosina visioineet ja kokeilleet. Kurssi yhdistelee erilaisia tulokulmia kaupunkitilan politiikkaan esittelemällä niin ajankohtaisia teoreettisia keskusteluja kuin käytännön tutkimusesimerkkejäkin.

Kurssi järjestetään neljän oppiaineen, politiikan tutkimuksen, ympäristön ja alueiden politiikan, mediatutkimuksen sekä oikeustieteen yhteistyönä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tiina Rättilä, Vastaava opettaja
Markus Laine, Opettaja
Opetus
8.9.2014 – 20.10.2014
Luento-opetus 18 tuntia
Maanantaisin
Ma 8.9.2014 - 20.10.2014 viikoittain klo 14-16, Pinni ls B1100
Harjoitukset 14 tuntia
Perjantaisin
Pe 12.9.2014 - 17.10.2014 viikoittain klo 12-14, Päätalo rh E222,221
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ennakkoilmoittautuminen kurssille sähköpostitse (tiina.rattila@uta.fi) kurssin vastaavalle opettajalle 1.9.2014 mennessä.

Kurssille otetaan 48 opiskelijaa (12/oppiaine) ilmoittautumisjärjestyksessä. Hyväksytyille ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostilla viikolla 36.

Periodi (27.10.2014 - 19.12.2014)
Hallintotieteen opintosuunta [II Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Elias Pekkola, Vastaava opettaja
Opetus
4.11.2014 – 13.1.2015
Luento-opetus 15 tuntia
Luennot
Ti 4.11.2014 - 25.11.2014 viikoittain klo 8-12, Päätalo A2
Ryhmätöiden ideapaperit
Ti 9.12.2014 klo 8-14, Päätalo A2
Ryhmätöiden esittely
Ti 13.1.2015 klo 8-16, Ilmoitetaan kurssilla
Ryhmätyöskentely 15 tuntia
Periodit: II III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opetus toteutetaan kurssina: Valta, hallinto ja organisaatio

Julkisoikeuden opintosuunta [II Periodi]

Tutkimusjakso muodostuu tutkimuskurssista (eli seminaarista) ja lainvalmistelukurssista.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Opintojaksoon sisältyville tutkimuskurssille ja lainvalmistelukurssille ilmoittaudutaan kumpaankin erikseen.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Majuri, Tuula (tuntiopettaja), Opettaja
Opetus
19.11.2014 – 3.12.2014
Luento-opetus 12 tuntia
Luennot
Ke 19.11.2014 - 3.12.2014 viikoittain klo 12.15-16.00, Linna K113
Itsenäinen työskentely
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Julkisen talousjohtamisen opintosuunta [II Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Lasse Oulasvirta, Vastaava opettaja
lasse.oulasvirta[ät]uta.fi
Opetus
29.10.2014 – 5.12.2014
Luento-opetus
Ke 29.10.2014 - 3.12.2014 viikoittain klo 10-12, Päätalo A3
Pe 31.10.2014 - 5.12.2014 viikoittain klo 10-12, Päätalo A3
Harjoitukset
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jarmo Vakkuri, Vastaava opettaja
jarmo.vakkuri[ät]uta.fi
Opetus
29.10.2014 – 5.12.2014
Luento-opetus
Ke 29.10.2014 - 26.11.2014 viikoittain klo 12-14, Pinni A3111
Poikkeukset:
3.12.2014 klo 12 –14 , Pinni A 1081
Pe 31.10.2014 - 5.12.2014 viikoittain klo 12-14, Pinni A3111
Poikkeukset:
13.11.2014 klo 14 –16 , PinniA 3111, 14.11.2014 luento peruttu
Ryhmätyöskentely
Seminaari
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta [II Periodi]

Perehdyttää paikallisen hallinnan teoriaan ja lähiteorioihin sekä auttaa ymmärtämään kunta- ja aluejohtamista kontekstuaalisena ja vuorovaikutuksellisena prosessina.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Arto Haveri, Vastaava opettaja
atarha[ät]uta.fi
Opetus
29.10.2014 – 10.12.2014
Lukupiiri 20 tuntia
Lukupiirin toteutus
Ke 29.10.2014 - 10.12.2014 viikoittain klo 9.15-12.00, Pinni A 3020
Kirjatentti
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Arto Haveri

Ympäristön ja alueiden politiikan opintosuunta [II Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille voi ilmoittautua NettiOpsussa tai paikan päällä kurssin alkaessa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Markus Laine, Vastaava opettaja
Opetus
27.10.2014 – 19.12.2014
Luento-opetus 20 tuntia
Luento
Ma 27.10.2014 - 15.12.2014 viikoittain klo 10-12, Pinni A 3020
Lukupiiri 16 tuntia
Lukupiiri
Pe 31.10.2014 - 19.12.2014 viikoittain klo 10-12, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Periodi (7.1.2015 - 13.3.2015)
Syventävät opinnot [III Periodi]
Ritva Höykinpuro, Vastaava opettaja
Opetus
7.1.2015 – 13.3.2015
Luento-opetus 15 tuntia
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Hallintotieteen opintosuunta [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jari Stenvall, Vastaava opettaja
Klaus af Ursin, Vastaava opettaja
Opetus
15.1.2015 – 14.5.2015
Seminaari 30 tuntia
Stenvall
Ma 19.1.2015 klo 14-17, Pinni A 4014, LOPUT TAPAAMISISTA SOVITAAN ENSIMMÄISELLÄ KERRALLA
af Ursin
To 15.1.2015 - 29.1.2015 viikoittain klo 10-12, Pinni A 4014
To 5.3.2015 klo 10-12, Pinni A4014
To 19.3.2015 - 26.3.2015 viikoittain klo 10-12, Pinni A 4014
Ke 6.5.2015 klo 10-13, Pinni A 4014
To 7.5.2015 klo 10-14, Pinni A 4014
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Klaus af Ursinin seminaarin teemat liittyvät henkilöstöjohtamiseen ja henkilöstön kehittämiseen. Ryhmään otetaan 5-7 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä

Julkisoikeuden opintosuunta [III Periodi]

Opintojakson keskeiset sisältöalueet kevätlukukaudella 2015:

1 Kunnallisen palvelutuotannon järjestämisen EU-oikeudelliset ja kansalliset puitteet ja reunaehdot

2 Kunnallisen palvelutuotannon organisointimuodot (palvelutuotanto kunnan omana toimintana, kuntayhtymän puitteissa, liikelaitos- ja kuntayhtiömuodossa, sopimusperustaisesti ulkoistettuna palvelutoimintana) erityisesti kunnallisen päätöksenteon, toimivaltakysymysten ja julkisen vallan käytön kannalta

3 Kunnallisten palvelujen tuotteistamisen ja virkavastuun kohtaamisen ongelmat

4 Arviointi, informaatio-ohjaus, valvonta ja oikeussuojakysymykset kuntapalveluissa

5 Kuntien ja kuntayhtymien tehtävät ja palvelut oikeudellisen ohjauksen tulevaisuuden haasteiden näkökulmasta

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

yhteys vastuuopettajaan

Mikko Knuutinen, Vastaava opettaja
Opetus
Itsenäinen työskentely
esseesuoritus
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ei opetusta keväällä 2015. Esseesuoritusmahdollisuus.

Julkisen talousjohtamisen opintosuunta [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Harri Laihonen, Vastaava opettaja
Opetus
13.1.2015 – 25.2.2015
Luento-opetus
Ti 13.1.2015 - 24.2.2015 viikoittain klo 10-12, Päätalo C8
Ke 14.1.2015 - 25.2.2015 viikoittain klo 14-16, Päätalo C8
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely
Seminaari
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Markku Sotarauta, Vastaava opettaja
Opetus
13.1.2015 – 5.5.2015
Luento-opetus 24 tuntia
Luennot
Ti 13.1.2015 - 5.5.2015 viikoittain klo 10-12, PinniB 3107
Ryhmätyöskentely 10 tuntia
Seminaari 10 tuntia
Kirjatentti
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojakson osana tentitään erillsenä kirjatenttinä teos Sotarauta, Markku, Horlings, Ina & Liddle, Joyce (eds.) 2012. Leadership and change in sustainable regional development. London: Routldedge.

Opintojakson keskeisenä pyrkimyksenä on hahmottaa globalisaation vaikutusta alueyhteisöjen kehittämiseen ja luoda yleiskuvaa kuntien ja alueiden roolista globaalin hallinnan kentällä. Jaksolla tarkastellaan kuntien ja alueiden kansainvälisiä hallintasuhteita sekä kilpailu- että yhteistyöstrategioiden kannalta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Ari-Veikko Anttiroiko, Vastaava opettaja
Opetus
14.1.2015 – 25.2.2015
Luento-opetus 15 tuntia
Luento
Ke 14.1.2015 - 25.2.2015 viikoittain klo 9-12, Linna K108, Tentti 25.2.2015
Ryhmätyöskentely 6 tuntia
Seminaari 6 tuntia
Purkuseminaari
Ke 14.1.2015, Ajankohdasta päätetään luennolla
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [III Periodi]

Enrolment for University Studies

Ilmoittautuminen kurssin luento-osuuteen

Enrolment time has expired
Ilari Karppi, Teacher responsible
Katarzyna Radzik, Teacher
Teaching
16-Jan-2015 – 27-Feb-2015
Lectures 18 hours
Lectures
Fri 16-Jan-2015 - 27-Feb-2015 weekly at 9.15-11.45, Pinni A 3103
Seminar 6 hours
Independent work 20 hours
Periods: III
Language of instruction: English
Ympäristön ja alueiden politiikan opintosuunta [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jouni Häkli, Vastaava opettaja
Opetus
14.1.2015 – 12.3.2015
Luento-opetus 12 tuntia
luennot
Ke 14.1.2015 - 11.3.2015 viikoittain klo 12-14, Pinni B4117
Seminaari 12 tuntia
seminaari
To 15.1.2015 - 12.3.2015 viikoittain klo 12-14, Pinni B3111
Poikkeukset:
29.1.2015 klo 12 –14 , Pinni A3107
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Kurssilla keskitytään paikkatietoanalyyseihin, yhdyskuntarakennetta kuvaaviin indikaattoreihin sekä isojen paikkatietoaineistojen tiivistämiseen ja tulkintaan monimuuttujamenetelmien avulla. Harjoitustyössä voi kuitenkin valita haluamansa paikkatietonäkökulman. Kurssilla käytetään avoimen lähdekoodin Qgis-paikkatieto-ohjelmaa. Niille, joilla ei ole aiempaa kokemusta Qgis-ohjelmasta, järjestetään lyhyt pikakoulutus. Aiempi kokemus paikkatieto-ohjelman (esim. Mapinfo) käytöstä antaa hyvät valmiudet omaksua Qgis. Pakolliset edeltävät opinnot: paikkatiedon peruskurssi tai vastaavat tiedot (jos peruskurssia vastaava suorituksesi ei näy opintorekisterissä, lähetä tästä tieto ohjaajalle sähköpostitse). Mikäli kurssille tulee enemmän ilmoittautuneita kuin mikroluokkaan voidaan ottaa, osallistujat valitaan pakollisen edeltävän opinnon ja kokonaisopintopistemäärän perusteella.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Ville Viljanen, Vastaava opettaja
Opetus
8.1.2015 – 5.3.2015
Luento-opetus
To 8.1.2015 - 5.3.2015 viikoittain klo 9.15-12, paikka ja tarkempi aikataulu ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse.
Harjoitukset
Seminaari
Itsenäinen työskentely
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Periodi (16.3.2015 - 31.7.2015)
Hallintotieteen opintosuunta [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Professori , Vastaava opettaja
Opetus
18.3.2015 – 13.5.2015
Luento-opetus 20 tuntia
Luennot
Ke 18.3.2015 - 29.4.2015 viikoittain klo 15-19, PinniA 1081, 8.4 ja 15.4 EI opetusta
Tentit
Ke 6.5.2015 klo 15-17, Pinni B 1100
Ke 13.5.2015 klo 15-17, PinniA 1081
Harjoitukset 20 tuntia
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Klaus af Ursin, Vastaava opettaja
klaus.af.ursin[ät]uta.fi
Opetus
16.3.2015 – 27.4.2015
Luento-opetus 10 tuntia + 20 tuntia Verkossa
Ma 16.3.2015 - 23.3.2015 viikoittain klo 16-19, Pinni ls B4113
Ti 14.4.2015 klo 16-20, Pinni ls B3107
Seminaari 10 tuntia
To 16.4.2015 - 23.4.2015 viikoittain klo 16-20, Pinni ls B3110
Pe 17.4.2015 - 24.4.2015 viikoittain klo 10-14, Pinni ls B3117
Ma 20.4.2015 klo 12-16, Pinni ls B3118
Ma 27.4.2015 klo 16-20, Pinni ls B4113
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssille otetaan 40 opiskelijaa. Etusija on pääaineopiskelijoilla.

Seminaarissa on läsnäolovelvoite kahdessa seminaarissa.

Julkisoikeuden opintosuunta [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Julkisoikeuden yliopistonlehtori Jani Wacker, Vastaava opettaja
Opetus
18.3.2015 – 27.3.2015
Luento-opetus 12 tuntia
Luennot
Ke 18.3.2015 - 25.3.2015 viikoittain klo 12-15, Linna K103.
Pe 20.3.2015 - 27.3.2015 viikoittain klo 9-12, Linna K103.
To 9.4.2015 klo 10-12, Väinö Linna -sali, Tentti
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Tenttiin osallistuminen edellyttää harjoitustehtävän hyväksyttyä suorittamista.

Julkisen talousjohtamisen opintosuunta [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Lasse Oulasvirta, Vastaava opettaja
lasse.oulasvirta[ät]tuni.fi
Opetus
17.3.2015 – 23.4.2015
Luento-opetus
Ti 17.3.2015 - 21.4.2015 viikoittain klo 10-12, Pinni B3118
To 19.3.2015 - 23.4.2015 viikoittain klo 10-12, Pinni B3118, poikkeuksena PinniB 3110 26.3., 9.4. ja 16.4.
Pienryhmäopetus
Itsenäinen työskentely
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Pasi Leppänen, Vastaava opettaja
Kristiina Engblom-Pelkkala, Vastaava opettaja
kristiina.engblom-pelkkala[ät]uta.fi
Opetus
18.3.2015 – 27.5.2015
Luento-opetus
Ke 18.3.2015 - 22.4.2015 viikoittain klo 16-18, Pinni A ls 3111
Poikkeukset:
8.4.2015 , Huom! Ei opetusta
15.4.2015 klo 16 –18 , Pinni B ls 4113, Huom! Tila
Pe 20.3.2015 - 27.3.2015 viikoittain klo 14-16, Pinni A ls 3111
Poikkeukset:
10.4.2015 , Huom! Ei opetusta
17.4.2015 klo 14 –16 , Pinni B ls 3117
Itsenäinen työskentely
Seminaari
Ma 18.5.2015 klo 15-18, Päätalo ls A32
Ke 20.5.2015 klo 14-18, Päätalo ls A32
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi