x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Hallintotieteiden maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (1.9.2014 – 24.10.2014)
II Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)
III Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)
IV Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)

Opetus syyslukukaudella 2014

Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)

Hallintotieteen opintosuunta

HALHAS14 Kehittävä asiantuntijatyö organisaatioissa 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALHAS99 Pro gradu -tutkielma - Seminaari 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Julkisoikeuden opintosuunta

HALJUS11 Hallinto-oikeuden syventävä jakso 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALJUS12 Valtiosääntöoikeuden syventävä jakso 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALJUS13 Kunnallisoikeuden syventävä jakso 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALJUS22 Julkisoikeuden tutkimusjakso (seminaariosio) 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALJUS15 Julkinen eurooppaoikeus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALJUS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Julkisen talousjohtamisen opintosuunta

HALJTS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta

HALKAS11 Paikallinen hallinta 5–10 op
HALKAS99 Kunta- ja aluejohtaminen, pro gradu -tutkielma ja -seminaari 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Ympäristön ja alueiden politiikan opintosuunta

HALYAS14 Vaihtuvasisältöinen erikoiskurssi 1: prosessikirjoittaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALYAS99 Pro gradu -tutkielma ja seminaari 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2015

Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)

Syventävät opinnot

Hallintotieteen opintosuunta

HALHAS15 Johtamisen asiantuntijuus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Julkisoikeuden opintosuunta

HALJUS22 Julkisoikeuden tutkimusjakso (seminaariosio) 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALJUS15 Julkinen eurooppaoikeus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALJUS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Julkisen talousjohtamisen opintosuunta

HALJTS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta

HALKAS99 Kunta- ja aluejohtaminen, pro gradu -tutkielma ja -seminaari 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

Ympäristön ja alueiden politiikan opintosuunta

HALYAS13 Tutkimus ja teoria 10 op
HALYAS99 Pro gradu -tutkielma ja seminaari 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)

Hallintotieteen opintosuunta

HALHAS99 Pro gradu -tutkielma - Seminaari 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Julkisoikeuden opintosuunta

HALJUS22 Julkisoikeuden tutkimusjakso (seminaariosio) 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALJUS15 Julkinen eurooppaoikeus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALJUS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Julkisen talousjohtamisen opintosuunta

HALJTS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta

HALKAS12 Uudistumisen dynamiikka ja innovaatioajattelu 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta