x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Hallintotieteet valinnaisina opintoina

Periodit

I Periodi (1.9.2014 – 24.10.2014)
II Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)
III Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)
IV Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)

Opetus syyslukukaudella 2014

Periodi (1.9.2014 – 24.10.2014)

Vieraalla kielellä annettava opetus

HALJUA42 Human Rights Law 5 op (Opetuskieli: englanti)
HALJTA21 Internal Auditing and Control Systems 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)

Perusopinnot

Aineopinnot

HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet 5 op
HALJUA24 Eurooppaoikeus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATYVA13 Vero-oikeuden perusteet 5 op
KATYVA37 Työ- ja virkamiesoikeus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALJUA52 Kunnallisoikeuden teemajakso/Kaavoitus-ja rakentamisoikeus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2015

Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)

Perusopinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

HALJUA24 European Union Law 5 op (Opetuskieli: englanti)