x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kauppatieteet valinnaisina opintoina

Periodit

I Periodi (1.9.2014 – 24.10.2014)
II Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)
III Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)
IV Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)

Opetus syyslukukaudella 2014

Periodi (1.9.2014 – 24.10.2014)

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATMAA13 Service Marketing 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATVAP11 Business Ethics 5 op (Opetuskieli: englanti)

Aineopinnot

KATVRA23 Vahinkoriskit 5 op
KATJOA14 Johtaminen ja organisaatiot I (kirjallisuus) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATLAA23 Liikekirjanpidon ja tilinpäätösraportoinnin jatkokurssi 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATYVA13 Vero-oikeuden perusteet 5 op
HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet 5 op
KATYVA22 Henkilöverotus 5 op
KATYVA37 Työ- ja virkamiesoikeus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATTAA12 Mikrotalousteoria I 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATTAA31 Julkistalous I 5 op
KATTAA35 Kansainvälinen talous 5 op
KATTAA32 Työn taloustiede I 5 op

Opetus kevätlukukaudella 2015

Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)

Aineopinnot

KATMAA15 Markkinoinnin johtaminen 5 op
KATVRA12 Riskienhallinta 5 op
KATJOA14 Johtaminen ja organisaatiot I (kirjallisuus) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATRAA12 Rahoituksen jatkokurssi 5 op
KATYVA21 Sopimusoikeus 5 op
KATYVA24 Yritysverotus 5 op
KATTAA13 Makrotalousteoria I 10 op
KATTAA38 Paikallinen julkistalous 5 op
KATTAA37 Rahatalous 5 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATMAA12 Marketing Communications 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATVAA12 Corporate Responsibility and Accounting 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATYVA38 International Business Law 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATTAA39 EU Public Finance 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)

Aineopinnot

KATMAA15 Markkinoinnin johtaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATVRA14 Liikeriskit 5 op
KATJOA14 Johtaminen ja organisaatiot I (kirjallisuus) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATLAA12 Johdon laskentatoimen jatkokurssi 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet 5 op
KATYVA33 Kilpailuoikeus 5 op
KATYVA35 Rahoitusoikeus 5 op
KATYVA43 Kansainvälinen verotus 5 op
KATYVA45 Vero-oikeuden case-kurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATTAA13 Makrotalousteoria I 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATTAA37 Rahatalous 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATTAA36 Ympäristötalous 5 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATYVA38 International Business Law 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta