x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Politiikan tutkimus valinnaisina opintoina

Periodit

I Periodi (1.9.2014 – 24.10.2014)
II Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)
III Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)
IV Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)
Periodi (1.9.2014 - 24.10.2014)
Perusopinnot [I Periodi]
Tapio Raunio, Vastaava opettaja
tapio.raunio[ät]uta.fi
Opetus
9.9.2014 – 2.10.2014
Luento-opetus 24 tuntia
Ti 9.9.2014 - 30.9.2014 viikoittain klo 9-12, Pinni B1100
Poikkeukset:
23.9.2014 klo 9 –12 , Päätalo D10b
To 11.9.2014 - 2.10.2014 viikoittain klo 9-12, Päätalo D10b
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [I Periodi]

Aasian tutkimuksen päivien symposiumin luento-osalla voi korvata 1 op opintojaksosta POLKVA41 tai yhdessä oheislukemiston kanssa 2 op opintojaksosta POLKVA44.

Päivien ohjelma:
http://www.uta.fi/jkk/asianstudiesdays/index.html

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Verkkolomakkeella 28.9.2014 mennessä

Eero Palmujoki, Vastaava opettaja
eero.palmujoki[ät]uta.fi
Opetus
2.10.2014 – 2.10.2014
Luento-opetus 5 tuntia
To 2.10.2014 klo 12-18, Pinni A Paavo Koli -sali
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Kaupunki aukioineen ja katuineen on modernin yhteiskunnan, politiikan ja demokratian keskeisimpiä julkisia tiloja, jonka käytöstä ja hallinnasta on vuosisatojen kuluessa jatkuvasti kamppailtu, viimeksi muun muassa Arabikevään vallankumousten ja Occupy Wall Street -liikkeen yhteydessä. Niin yhteiskunnalliselta kuin tutkimukselliseltakin kannalta on erityisen kiinnostavaa ja tärkeää suunnata huomio niihin ajallisiin, tilallisiin, teknologisiin ja oikeudellisiin ehtoihin, jotka sekä avaavat että rajaavat mahdollisuuksia näyttäytyä, tulla nähdyksi ja toimia poliittisesti julkisessa kaupunkitilassa.

Tällä kurssilla kaupunkitilan politiikkaa lähestytään usean tieteenalan näkökulmasta. Kurssin pohdinnoissa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, miten yhä läpikotaisempi teknologiavälitteisyys, syvenevä globalisoituminen, muuttuvat osallistumisen odotukset ja kaupallistuminen muuttavat nykyisten kaupunkitilojen luonnetta. Kysymme, millaiset intressit määrittävät kaupunkitilojen rakentumista, millaista toimintaa ne mahdollistavat ja ehkäisevät, millaista politiikan pelitilaa tästä syntyy, ja millaisia – jopa radikaaleja – julkisten tilojen käyttöjä kansalaiset ja kansalaisliikkeet ovat viime vuosina visioineet ja kokeilleet. Kurssi yhdistelee erilaisia tulokulmia kaupunkitilan politiikkaan esittelemällä niin ajankohtaisia teoreettisia keskusteluja kuin käytännön tutkimusesimerkkejäkin.

Kurssi järjestetään neljän oppiaineen, politiikan tutkimuksen, alue- ja ympäristötieteen, mediatutkimuksen sekä oikeustieteen yhteistyönä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ennakkoilmoittautuminen kurssille sähköpostitse kurssin vastaavalle opettajalle 1.9.2014 mennessä.

Kurssille otetaan 48 opiskelijaa (12/oppiaine) ilmoittautumisjärjestyksessä. Hyväksytyille ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostilla viikolla 36.

Tiina Rättilä, Vastaava opettaja
tiina.rattila[ät]uta.fi
Opetus
8.9.2014 – 13.10.2014
Luento-opetus 12 tuntia
Vierailijaluentoja
Ma 8.9.2014 klo 14-16, Pinni B1100
Ma 15.9.2014 - 13.10.2014 viikoittain klo 14-16, Pinni B3116
Poikkeukset:
22.9.2014 klo 14 –16 , Pinni B1100
Lukupiiri 12 tuntia
Kaksi ryhmää
Pe 12.9.2014 - 10.10.2014 viikoittain klo 12-14, Päätalo E221 ja E222
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [I Periodi]

The roots of the modern mass political party start in the United States. When compared to their European parliamentary counterparts, though, American parties appear relatively weak and less relevant. American political parties, however, play important roles in the American political system and exert significant influences over the nature of political debate, how elections are conducted, and how government operates. American political parties are most often conceived as being comprised of three distinct, yet interrelated spheres: the party as an organization, the party in the electorate, and the party in government. We will address each of these aspects of American parties starting with the emergence of parties in the United States. From there, we will learn about party alignments and realignments in the American electorate over time. Since 2014 marks a midterm election in the US, we will learn about the unique qualities of such elections in the US. With respect to the party in government, we will learn about the consequences of increased ideological polarization in the American policy making process.

Enrolment for University Studies

Email registration to timothy.nokken@uta.fi by 5 September 2014

Timothy Nokken, Teacher responsible
timothy.nokken[ät]uta.fi
Teaching
9-Sep-2014 – 8-Oct-2014
Lectures 20 hours
Tue 9-Sep-2014 - 7-Oct-2014 weekly at 12-14, Main building A3
Exceptions:
7-Oct-2014 at 12 –14 , Main building A4
Wed 10-Sep-2014 - 8-Oct-2014 weekly at 10-12, Main building A3
Periods: I
Language of instruction: English

This course is an introduction to the Finnish Political System and Finnish Political History. The main focus of the course is on the development of the Finnish Political System from 1809 until the 21st century. This course provides an overview of the Constitution, political decision making, political participation, tripartite agreements and welfare.

After the course, students are expected to understand the key features of Finnish political history, the political system and society, as well as able to perceive the political position and national identity of Finland in a wider context: Scandinavia, Russia and the EU.

Enrolment for University Studies

Enrolment is conducted at the first lecture.

Johanna Peltoniemi, Teacher responsible
johanna.peltoniemi[ät]uta.fi
Teaching
8-Sep-2014 – 16-Oct-2014
Lectures 24 hours
Mon 8-Sep-2014 - 13-Oct-2014 weekly at 12-14, Linna K113
Thu 11-Sep-2014 - 16-Oct-2014 weekly at 14-16, Linna K113
Seminar
Periods: I
Language of instruction: English
Syventävät opinnot [I Periodi]

Kurssi toteutetaan workshop-muotoisena.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen


Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hannes Peltonen, Vastaava opettaja
hannes.peltonen[ät]uta.fi
Opetus
8.9.2014 – 9.10.2014
Seminaari 20 tuntia
Ma 8.9.2014 - 6.10.2014 viikoittain klo 14-16, Pinni B3109
To 11.9.2014 - 9.10.2014 viikoittain klo 14-16, Pinni B3110
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Periodi (27.10.2014 - 19.12.2014)
Perusopinnot [II Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hannes Peltonen, Vastaava opettaja
hannes.peltonen[ät]uta.fi
Opetus
30.10.2014 – 18.12.2014
Luento-opetus 24 tuntia
To 30.10.2014 - 18.12.2014 viikoittain klo 12-15, Päätalo A1
Poikkeukset:
11.12.2014 klo 12 –15 , Päätalo D10B
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ensimmäisen periodin johdantokurssi on ainoastaan tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille; toisen periodin kurssi avoin myös muille opiskelijoille.

Aineopinnot [II Periodi]

Kurssilla tutustutaan kansainvälisen turvallisuustutkimuksen kehitykseen ja perinteeseen kylmän sodan aikana. Kansainvälisen politiikan turvallisuuskeskustelun kehitystä tarkastellaan erityisesti strategian tutkimuksen ja rauhantutkimuksen perinteiden näkökulmista.  Kurssilla perehdytään myös turvallisuuskäsityksen laajenemiseen ja syvenemiseen 1980-luvulta lähtien tutustumalla seuraaviin kansainvälisen turvallisuustutkimuksen lähestymistapoihin ja näkökulmiin: Kööpenhaminan koulukunta, rauhantutkimuksen suhde turvallisuustutkimukseen, kriittinen turvallisuustutkimus, inhimillinen turvallisuus teoriassa ja käytännössä, feministiset näkökulmat kansainväliseen turvallisuuteen jne. 

Lisäksi kurssilla pyritään tutustumaan käytännön turvallisuusongelmiin tutkimuksen näkökulmasta. Näitä ovat esimerkiksi: epävarmuus kansainvälisissä suhteissa, turvallisuusdilemmat; terrorismi ja vastaterrorismi; etniset konfliktit ja uudet sodat; ydinasevarustelu ja ydinasestrategioiden evoluutio; kyberturvallisuus; energiaturvallisuus ja luonnonvarat.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille tulee ilmoittautua etukäteen ja sinne otetaan kurssin suorittamiseen sisältyvästä pienryhmätyöskentelystä johtuen enintään 48 opiskelijaa. Etusijalla ovat kansainvälisen politiikan sekä politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman opiskelijat. Kurssille pääsevät valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja jos paikkoja jää, pääsevät kurssille myös muiden pääaineiden ja tutkinto-ohjelmien opiskelijat.

Kurssille osallistumiseksi opiskelijoilta edellytetään aikaisempina opintoina jaksoa POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi.

Ilmoittautuminen 15.9.-3.10.2014 NettiOpsussa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tapio Juntunen, Vastaava opettaja
tapio.juntunen[ät]uta.fi
Opetus
28.10.2014 – 16.12.2014
Luento-opetus 24 tuntia
Ti 28.10.2014 - 16.12.2014 viikoittain klo 9-12, Linna K113
Seminaari
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Kurssi jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan luentojen ja ryhmätöiden kautta ihmisoikeuksiin liittyvää problematiikkaa erityisesti millaisen paikan ihmisoikeudet saavat kansainvälisten suhteiden eri teoreettisissa lähestymistavoissa. Ihmisoikeuksia ei voi eikä pidä ymmärtää ainoastaan abstraktina poliittisena ideana. Ihmisoikeuksien erilaiset käytännöt ja niiden loukkaukset ilmentävät sitä, miten niitä voidaan kulloinkin toteuttaa.

Kurssin toisessa osassa opiskelijat tutustuvat ihmisoikeustyön kannalta keskeisiin toimijoihin Suomessa ja soveltavat ensimmäisessä osassa oppimaansa. 1) Miten eri toimijat ovat omassa toiminnassaan, omissa käytännöissään toteuttaneet ihmisoikeuksia; 2) Miten eri toimijat toimivat edistääkseen ihmisoikeustilanteen parantumista ja miten siihen voi myötävaikuttaa. Opiskelijat käyvät tutustumassa näihin myöhemmin sovittaviin toimijoihin (informaatio kurssin alussa) ja laativat raportin, jota mahdollisesti voitaisiin myös hyödyntää myöhemmin.

Kurssin kolmannessa osassa, seminaarissa, raportit esitellään ja niistä keskustellaan ja vedetään johtopäätökset.

I osa alk. to 30.10.-4.12.
II osa 5.12.-31.1.
III osa periodina  to ja pe 13-16 5.2.-27.2.

Huom! Edeltävien opintojen vaatimus: POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Sähköpostitse Tarja Sepälle, tarja.seppa@uta.fi, 19.9.2014 mennessä. Kurssille voidaan ottaa enintään 26 opiskelijaa.

Tarja Seppä, Vastaava opettaja
tarja.seppa[ät]uta.fi
Opetus
30.10.2014 – 27.2.2015
Luento-opetus 18 tuntia
To 30.10.2014 - 11.12.2014 viikoittain klo 13-16, Pinni A3107
Ryhmätyöskentely
Seminaari 15 tuntia
To 5.2.2015 klo 13-16, Linna K103
Pe 6.2.2015 - 27.2.2015 viikoittain klo 13-16, Pinni A3107
To 12.2.2015 - 26.2.2015 viikoittain klo 13-16, Pinni A3107
Periodit: II III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

 

Kurssilla käsitellään deliberatiivisen demokratian käsitettä, käsitteen historiaa, sen eri määritelmiä sekä sitä, miten se eroaa muista demokratiakäsityksistä. Kurssilla pohditaan myös sitä, millaisilla kriteereillä keskustelun deliberatiivisuutta voidaan mitata sekä sitä, miten deliberatiivisen demokratian käsitettä on kritisoitu. Lisäksi kurssilla tutustutaan deliberatiivisen demokratian käytännön toteutuksiin, joita usein kutsutaan demokraattisiksi innovaatioksi. Kurssi suoritetaan osallistumalla deliberatiiviseen keskusteluun ja tenttimällä aiheeseen liittyvää kirjallisuutta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille on ilmoittauduttava ennakkoon.

Kaisa Herne, Vastaava opettaja
kaisa.herne[ät]uta.fi
Opetus
29.10.2014 – 18.12.2014
Luento-opetus 28 tuntia
Ke 29.10.2014 - 17.12.2014 viikoittain klo 12-14, Pinni B3107
To 30.10.2014 - 18.12.2014 viikoittain klo 12-14, Pinni B3107
Seminaari
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Kurssi syventää poliittisen teorian tuntemusta, antaa välineitä teoreettiseen tutkimukseen, perehdyttää teoreettisen tutkimuksen haasteisiin sekä kehittää tieteellisen kirjoittamisen taitoa. Opiskelija saavuttaa hyvän ymmärryksen Adam Smithin keskeisestä tuotannosta ja ajankohtaisesta Adam Smith -tutkimuksesta. Kurssin aikana opiskelija saavuttaa hyvän käsityksen Smithin näkymättömän käden teoreemasta ja sen monitulkinnaisuudesta, ja voi hyödyntää oppimaansa myös ajankohtaisten ilmiöiden tarkasteluun. Kurssin ydinkäsitteitä ovat moraali, hyve, itsekkyys, markkinat ja keskinäisriippuvuus. Näitä käsitellään politiikkaa, oikeutta ja taloutta läpileikkaavina teemoina.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marko Juutinen, Vastaava opettaja
marko.juutinen[ät]uta.fi
Opetus
27.10.2014 – 17.12.2014
Luento-opetus 12 tuntia
Ma 27.10.2014 - 15.12.2014 viikoittain klo 14-16, Pinni B3117
Ke 29.10.2014 - 17.12.2014 viikoittain klo 10-12, Pinni B3118
Seminaari 12 tuntia
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [II Periodi]

Carey and Shugart (1995: 419) have noted how “the national celebrity enjoyed by movie stars or athletes can translate into valuable personal reputation in some electoral systems”. In the US the names of Ronald Reagan and Arnold Schwarzenegger, in the UK Sebastian Coe and in Finland ‘Julma’ Juha Väätäinen or Juha Mieto come readily to mind. This course explores the phenomenon of ‘celebrity politics’. It distinguishes between the ‘celebrity candidate’, the ‘celebrity politician’ and the ‘celebrity advocate’ and considers inter alia the wider implications of celebrity politics for representative democracy. The theoretical contribution of the course is to place the ‘celebrity phenomenon’ at the junction of four broad research fields – the mediatisation of politics, the personalisation of politics, the individualisation of electioneering and work on partisan de-alignment. The overarching question is: ‘Does celebrity politics matter?’ (Street 2012) The original James Bond has endorsed Scottish independence!

Course Programme

October 28 Introduction to the world of celebrity politics. How the course came about

October 30 Exploring the celebrity density of politics. Defining celebrity types

November 4 Explaining the celebrity density of politics. Some interlocking theory

November 6 Estimating the value of the celebrity candidate. The Finnish case

November 11 Does celebrity politics matter? What are its implications for representative democracy?

November 13 No session (I shall be in Strasbourg)

November 18 Concluding discussion

Enrolment for University Studies

Email registration to david.arter@uta.fi by October 20

David Arter, Teacher responsible
david.arter[ät]uta.fi
Teaching
28-Oct-2014 – 25-Nov-2014
Lectures 18 hours
Tue 28-Oct-2014 - 25-Nov-2014 weekly at 10-12, Pinni B3107
Thu 30-Oct-2014 - 20-Nov-2014 weekly at 16-18, Pinni B1096
Periods: II
Language of instruction: English

This course provides an introduction and overview over the disciplines of political and critical discourse analysis. The course will focus on various scholars and their approaches to political discourse analysis as a tool to analyzing power relations. There is no set single approach, as the field is quite porous. The related works of scholars will be made available for the students for reading, analysis, and reflection during the course.

After the course, the students are expected to better understand the various approaches to political discourse analysis and are better equipped to utilize these theories in their forthcoming work. The students will be more adept at spotting discursive practices in political speech and the media and evaluate possible underlying modes of argumentation.

The language of the course is English, so students are expected to be reasonably proficient in reading and writing academic texts in this language.

Enrolment for University Studies

Email registration to mikko.poutanen@uta.fi

Mikko Poutanen, Teacher responsible
mikko.poutanen[ät]uta.fi
Teaching
28-Oct-2014 – 11-Dec-2014
Lectures 14 hours
Tue 28-Oct-2014 - 9-Dec-2014 weekly at 12-14, Linna K108
Exceptions:
25-Nov-2014 at 12 –14 , Linna K110
Thu 30-Oct-2014 - 11-Dec-2014 weekly at 14-16, Linna K110
Exercises 14 hours
Periods: II
Language of instruction: English
Further information:

The course can be taken as a part of the intermediate (aineopinnot) or advanced studies (syventävät opinnot). The intermediate studies completion is 5 credits, advanced studies 10 credits. Evaluation criteria includes active participation in the seminar, topical presentation in seminar, and essay (8–12 pages on one of the presented approaches).

For 10 credits the students will do a longer independent written work, as well as face more stringent grading.

For more details, contact the teacher responsible. Final course requirements will be given in the course syllabus.

Syventävät opinnot [II Periodi]

Vieraalla kielellä annettava opetus [II Periodi]

This course is an introduction to the study of the United States Congress. You will be introduced to a significant, but far from exhaustive, number of prominent works in the field of legislative studies. The readings in the course will introduce students to important theoretical approaches to the study of legislative politics and the application of such theories to the empirical studies of Congress. In particular, we will focus heavily upon works in the “new institutionalism” and rational choice schools. Some of the specific topics of inquiry we will study this term include institutional development and change in the US Congress; theoretical treatments of congressional organization and committees; the role of parties and party leadership in the legislative process, and the emergence and significance of ideological polarization in Congress. The literature on Congress and legislative politics is vast and continues to grow. The readings in this course are far from exhaustive, but serve as a somewhat representative sample of the important debates and methodologies in the subfield today. 

Enrolment for University Studies

Email registration to timothy.nokken@uta.fi by 20 October 2014

Timothy Nokken, Teacher responsible
timothy.nokken[ät]uta.fi
Teaching
27-Oct-2014 – 26-Nov-2014
Seminar 20 hours
Mon 27-Oct-2014 - 24-Nov-2014 weekly at 10-12, Pinni B3117
Wed 29-Oct-2014 - 26-Nov-2014 weekly at 14-16, Pinni B4116
Periods: II
Language of instruction: English

This course provides an introduction and overview over the disciplines of political and critical discourse analysis. The course will focus on various scholars and their approaches to political discourse analysis as a tool to analyzing power relations. There is no set single approach, as the field is quite porous. The related works of scholars will be made available for the students for reading, analysis, and reflection during the course.

After the course, the students are expected to better understand the various approaches to political discourse analysis and are better equipped to utilize these theories in their forthcoming work. The students will be more adept at spotting discursive practices in political speech and the media and evaluate possible underlying modes of argumentation.

The language of the course is English, so students are expected to be reasonably proficient in reading and writing academic texts in this language.

Enrolment for University Studies

Email registration to mikko.poutanen@uta.fi

Mikko Poutanen, Teacher responsible
mikko.poutanen[ät]uta.fi
Teaching
28-Oct-2014 – 11-Dec-2014
Lectures 14 hours
Tue 28-Oct-2014 - 9-Dec-2014 weekly at 12-14, Linna K108
Exceptions:
25-Nov-2014 at 12 –14 , Linna K110
Thu 30-Oct-2014 - 11-Dec-2014 weekly at 14-16, Linna K110
Exercises 14 hours
Periods: II
Language of instruction: English
Further information:

The course can be taken as a part of the intermediate (aineopinnot) or advanced studies (syventävät opinnot). The intermediate studies completion is 5 credits, advanced studies 10 credits. Evaluation criteria includes active participation in the seminar, topical presentation in seminar, and essay (8–12 pages on one of the presented approaches).

For 10 credits the students will do a longer independent written work, as well as face more stringent grading.

For more details, contact the teacher responsible. Final course requirements will be given in the course syllabus.

Carey and Shugart (1995: 419) have noted how “the national celebrity enjoyed by movie stars or athletes can translate into valuable personal reputation in some electoral systems”. In the US the names of Ronald Reagan and Arnold Schwarzenegger, in the UK Sebastian Coe and in Finland ‘Julma’ Juha Väätäinen or Juha Mieto come readily to mind. This course explores the phenomenon of ‘celebrity politics’. It distinguishes between the ‘celebrity candidate’, the ‘celebrity politician’ and the ‘celebrity advocate’ and considers inter alia the wider implications of celebrity politics for representative democracy. The theoretical contribution of the course is to place the ‘celebrity phenomenon’ at the junction of four broad research fields – the mediatisation of politics, the personalisation of politics, the individualisation of electioneering and work on partisan de-alignment. The overarching question is: ‘Does celebrity politics matter?’ (Street 2012) The original James Bond has endorsed Scottish independence!

Course Programme

October 28 Introduction to the world of celebrity politics. How the course came about

October 30 Exploring the celebrity density of politics. Defining celebrity types

November 4 Explaining the celebrity density of politics. Some interlocking theory

November 6 Estimating the value of the celebrity candidate. The Finnish case

November 11 Does celebrity politics matter? What are its implications for representative democracy?

November 13 No session (I shall be in Strasbourg)

November 18 Concluding discussion

Enrolment for University Studies

Email registration to david.arter@uta.fi by October 20

David Arter, Teacher responsible
david.arter[ät]uta.fi
Teaching
28-Oct-2014 – 25-Nov-2014
Lectures 18 hours
Tue 28-Oct-2014 - 25-Nov-2014 weekly at 10-12, Pinni B3107
Thu 30-Oct-2014 - 20-Nov-2014 weekly at 16-18, Pinni B1096
Periods: II
Language of instruction: English
Periodi (7.1.2015 - 13.3.2015)
Perusopinnot [III Periodi]

Luennoilla perehdytään poliittisten ideologioiden luonteeseen ja keskeisten poliittisten ideologioiden historiaan ja asemaan yhteiskuntien ja poliittisten järjestelmien kehityksessä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille ei ole ennakkoilmoittautumista.

Mikko Lahtinen, Vastaava opettaja
mikko.i.lahtinen[ät]uta.fi
Opetus
7.1.2015 – 11.3.2015
Luento-opetus 27 tuntia
Ke 7.1.2015 - 11.3.2015 viikoittain klo 9-12, Pinni B1100
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [III Periodi]

Torstai 26.2. klo 14-16

Tarja Seppä: Johdanto tematiikkaan: rauhanvälityksen käsite ja toimijat; rauhanvälityksen käytännöistä

Perjantai 27.2. klo 10-18

Ohjelma:

10.15-10.45   Tarja Seppä: Johdanto tematiikkaan ja suoritustapoihin

10.45-11.30   Lauratuulia Lehtinen (Ulkoasianministeriö): Suomi rauhanvälityksen edistäjänä

11.30-12.15   Ari Kerkkänen (Tapri): Pitkittyneet sosiaaliset konfliktit: Syyria ja rauhanvälitystoiminta

Keskustelu

12.30-13.00   Lounas

13.00-13.45   Tarja Väyrynen (Tapri): Naiset ja rauhanvälitystoiminta

13.45-14.30   Sami Lahdensuo (CMI – Crises Management Initiative): Rauhanprosessien poliittinen viitekehys. Esimerkkinä Myanmar

Lyhyt tauko

14.45-15.30   Petter Nissinen ja Katariina Mustasilta: Paikallistason rauhantyö – havaintoja Keniasta ja Somaliasta

Keskustelu

15.45-16.00   Kahvitauko

16.00-17.30   Paneeli  ”Rauhanvälityksen haasteet” – keskustelemassa Lauratuulia Lehtinen, Ari Kerkkänen, Tarja Väyrynen, Sami Lahdensuo, Petter Nissinen ja Katariina Mustasilta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Sähköpostilla 19.1.-12.2.2015 Tarja Sepälle, tarja.seppa@uta.fi

Tarja Seppä, Vastaava opettaja
tarja.seppa[ät]uta.fi
Opetus
26.2.2015 – 27.2.2015
Luento-opetus 10 tuntia
To 26.2.2015 klo 14-16, Pinni B1096
Pe 27.2.2015 klo 10-18, Pinni B1096
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Opintojaksolla perehdytään EU:n ja Yhdysvaltain välillä parhaillaan neuvotellaan sopimukseen kauppa- ja investointikumppanuudessa. Kurssin jälkeen opiskelija on selkeä kuva sopimuksen tavoitteista ja sitä kohtaan esitetystä kritiikistä, hän osaa eritellä sen hyötyjä ja haittoja eri näkökulmista. Opintojakso koostuu luennoista ja seminaariesityksistä. Luennoilla opiskelija oppii hyödyntämään erityyppisiä aineistoja, joiden avulla kauppaneuvotteluja voidaan tutkia. Opiskelija ymmärtää, mihin eri politiikkasektoreihin sopimus vaikuttaa. Opiskelija saa hyvät välineet kansainvälisen taloushallinnan analysointiin, ja saavuttaa hyvän ymmärryksen taloushallinnan ja demokraattisen päätöksenteon välisestä suhteesta ja ongelmanasetteluista. Seminaariesityksessään (7-12 sivua) opiskelija keskittyy yhteen politiikkasektoriin, esittelee siihen liittyvät ristiriitaulottuvuudet ja muodostaa oman tulkintansa valitsemansa näkökulman avulla.  

Kurssin jälkeen opiskelijat voivat työstää seminaariesityksien pohjalta yhteisen artikkelin, jossa esittelevät ja yleistajuistavat EU:n ja Yhdysvaltain välistä vapaakauppasopimusta politiikan tutkimuksen näkökulmasta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marko Juutinen, Vastaava opettaja
marko.t.juutinen[ät]gmail.com
Opetus
12.1.2015 – 10.3.2015
Seminaari 24 tuntia
Ma 12.1.2015 - 9.3.2015 viikoittain klo 14-16, Pinni A3107
Ti 13.1.2015 - 10.3.2015 viikoittain klo 12-14, Pinni A3107
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

II maailmansodan jälkeisenä aikana politiikan ja oikeuden suhteessa on tapahtunut merkittävä muutos. Muutos liittyy perus- ja ihmisoikeuksien kasvaneeseen merkitykseen kaikessa julkisessa käytössä. Muutos ilmaistaan toteamalla, että kaikessa julkisessa vallankäytössä on huomioitava ihmis- ja perusoikeudet. Vallankäyttö, jossa näin ei menetellä, ei ole enää legitiimiä. Vallankäyttö on ihmis- ja perusoikeuksien rajaamaa. Vallankäyttö on oikeudellistunut. Tämä pätee kansallisvaltioissa, EU:ssa ja yksilöiden välisissä suhteissa. Politiikan ja oikeuden suhdetta tarkastellaan luentokurssilla muutoksen näkökulmasta. Luentokurssilla hahmotetaan, miten politiikan ja oikeuden suhde on ymmärretty modernissa valtiossa ja miten tuon suhteen muutos nykyiseen muotoonsa on toteutettu omassa ajassamme. Lisäksi tarkastellaan, millaisina kysymyksinä politiikan ja oikeuden muuttunut suhde ilmenee politiikan tutkimuksessa

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 7.1.2015 mennessä sähköpostitse osoitteeseen tapani.turkka@uta.fi.

Tapani Turkka, Vastaava opettaja
tapani.turkka[ät]uta.fi
Opetus
12.1.2015 – 16.2.2015
Luento-opetus 20 tuntia
Ma 12.1.2015 - 16.2.2015 viikoittain klo 10-12, Pinni A3111
Poikkeukset:
16.2.2015 klo 10 –12 , Pinni A1081
Ke 14.1.2015 - 11.2.2015 viikoittain klo 10-12, Pinni A3111
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Kurssilla seurataan ja analysoidaan vuoden 2015 eduskuntavaaleja moniulotteisena poliittisena prosessina. Luennoilla perehdytään muun muassa poliittiseen rekrytointiin, mahdollisuusrakenteisiin eduskuntavaaleissa, ehdokasasetteluun, vaalirahoitukseen, vaalikampanjointiin, suomalaisten vaalikäyttäytymiseen, kansanedustajien vaihtuvuuteen sekä puolueiden ja ehdokkaiden vaalimenestykseen vaikuttaviin tekijöihin. Kurssilla vierailee sekä vaalitutkijoita että puolueiden vaalikampanjoinnista vastaavia toimijoita ja/tai ehdokkaita.

Kurssin yhteydessä järjestetään kolme valinnaista tutkimusprojektia, joissa kerätään ja analysoidaan vaaleihin liittyviä tutkimusaineistoja. Kunkin tutkimusprojektin tutkimustuloksista myös tuotetaan artikkelimuotoinen julkaisu.

Ensimmäisessä tutkimusprojektissa suunnitellaan ja toteutetaan opiskelijoille suunnattu kyselytutkimus yhteisesti valitusta eduskuntavaaleihin liittyvästä ajankohtaisesta teemasta sekä analysoidaan tulokset kvantitatiivisen menetelmin.

Toisessa projektissa tehdään teksti- ja kuva-analyysiin perustuva tutkimus valikoitujen puolueiden ja ehdokkaiden kampanjoista.

Kolmannessa projektissa seurataan ja analysoidaan ehdokkaiden, puolueiden ja eri vaaliteemojen saamaa näkyvyyttä mediassa, mukaan lukien sosiaalinen media. 

Kurssin suoritettuaan opiskelijalle on rakentunut monipuolinen kuva eduskuntavaaleista valtio-opillisen tutkimuksen kohteena ja käytännön poliittisena prosessina ja hän on saanut valmiuksia tutkimuksen tekemiseen. Luentosarjan (3 op) voi suorittaa oppimispäiväkirjalla osallistumatta työpajaan.

Ilmoittautuminen työpajoihin:

Eduskuntavaalikurssiin liittyviin tutkimusprojektityöpajoihin (4. periodi) tulee ilmoittautua 19.3.2015 mennessä (ellei ryhmä tule sitä ennen täyteen). Kuhunkiin ryhmään otetaan maksimissaan 10 opiskelijaa. Opiskelijat otetaan pajoihin ilmoittautumisjärjestyksessä, kuitenkin niin, että valtio-opin pääaineopiskelijat ovat etusijalla. Huomaattehan myös, että työpajojen ennakkovaatimuksena on menetelmäopintojen (POLVOA11 ja/tai POLVOA12) hyväksytty suorittaminen.

Työpajoja on kolme:

  • Kyselytutkimustyöpaja (Elina Kestilä-Kekkonen), ilmoittautumiset elina.kestila-kekkonen (at) uta.fi (TÄYNNÄ!)
  • Vaalikampanjojen teksti- ja kuvaanalyysi -työpaja (Tiina Rättilä), ilmoittautumiset tiina.rattila (at) uta.fi (TÄYNNÄ!)
  • Media - ja vaalikampanjointi -työpaja (Jarmo Rinne), HUOM! ilmoittautumiset tiina.rattila (at) uta.fi

Mainitsethan ilmoittautuessasi pääaineesi/suuntautumisvaihtoehdon.

Eduskuntavaalikurssin luento-osuuden suorittaminen on työpajoihin osallistumisen edellytys.

Ilkka Ruostetsaari, Vastaava opettaja
ilkka.ruostetsaari[ät]uta.fi
Elina Kestilä-Kekkonen, Opettaja
elina.kestila-kekkonen[ät]uta.fi
Jarmo Rinne, Opettaja
jarmo.rinne[ät]uta.fi
Tiina Rättilä, Opettaja
tiina.rattila[ät]uta.fi
Opetus
13.1.2015 – 28.4.2015
Luento-opetus 30 tuntia
Ilkka Ruostetsaari
Ti 13.1.2015 - 3.3.2015 viikoittain klo 9-11, Pinni A1081
Pe 16.1.2015 - 27.2.2015 viikoittain klo 9-11, Pinni A Paavo Koli -sali
Ryhmätyöskentely 24 tuntia
Kyselytutkimusprojekti (Elina Kestilä-Kekkonen)
Ti 17.3.2015 - 28.4.2015 viikoittain klo 10-14, Pinni A4060
Kampanjatutkimusprojekti (Tiina Rättilä)
Ti 17.3.2015 - 28.4.2015 viikoittain klo 10-14, Pinni A4086
Mediatutkimusprojekti (Jarmo Rinne)
Ti 17.3.2015 - 28.4.2015 viikoittain klo 10-14, Pinni A4083
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luentomateriaali (pdf)

Kurssin tavoitteena antaa opiskelijoille käsitys siitä, mitä oikeudenmukaisuus on; antaa käsitys keskeisistä oikeudenmukaisuusteorioista; sekä antaa apuvälineitä käytännön oikeudenmukaisuuskysymysten pohtimiseen. Esimerkiksi, miten paljon valtion tulisi verottaa kansalaisia ja parantaa tulonsiirroilla huono-osaisten asemaa? Miten erilaisia vähemmistöjä kohdellaan oikeudenmukaisesti? Missä suhteessa eri valtioiden tulisi vastata kasvihuonekaasujen vähentämisestä? Onko vaurailla valtioilla velvollisuus ottaa vastaan maahanmuuttajia? Tulisiko nyt elävien luopua hyvinvoinnistaan tulevien sukupolvien hyväksi? Kurssi suoritetaan luentotenttinä sekä aiheeseen liittyvän kirjallisuuden tentillä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan ennakkoon.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kaisa Herne, Vastaava opettaja
kaisa.herne[ät]uta.fi
Opetus
7.1.2015 – 12.3.2015
Luento-opetus 24 tuntia
Ke 7.1.2015 - 11.3.2015 viikoittain klo 12-14, Pinni B3116
To 8.1.2015 - 12.3.2015 viikoittain klo 12-14, Pinni B3116
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [III Periodi]

Pami Aalto, Teacher responsible
pami.aalto[ät]uta.fi
Teaching
14-Jan-2015 – 18-Mar-2015
Lectures 10 hours
Wed 14-Jan-2015 - 21-Jan-2015 weekly at 10-12, Pinni B3107
Wed 4-Feb-2015 - 11-Feb-2015 weekly at 10-12, Pinni B3107
Wed 18-Feb-2015 at 10-12, Pinni B3116
Seminar 10 hours
Sarah Kilpeläinen
Wed 25-Feb-2015 - 11-Mar-2015 weekly at 10-12, Pinni B3110
Thu 5-Mar-2015 - 12-Mar-2015 weekly at 12-14, Pinni B3117
Pami Aalto
Wed 25-Feb-2015 - 4-Mar-2015 weekly at 10-12, Pinni A3111
Wed 11-Mar-2015 - 18-Mar-2015 weekly at 10-12, Linna K108
Thu 12-Mar-2015 at 12-14, Pinni A3107
Periods: III
Language of instruction: English
Further information:

Compensates RES18.

The course is in English (a web-based course).

Enrolment for University Studies

Registration in December 2014, starting 1st of December. See

Tarja Seppä, Teacher responsible
tarja.seppa[ät]uta.fi
Teaching
12-Jan-2015 – 29-Mar-2015
Lectures 36 hours Web-based
Periods: III IV
Language of instruction: English

This course is centered around finding political scenarios and debates in fictive texts. Politics is an integral part of many fictive texts, and often used to reflect real world issues, debates, and political scenarios. Many seminal works of science fiction, for example, extrapolate political issues like forms of government, pacifism, militarism and ethnic cleansing into contexts where they can be addressed in ways less suited for traditional political science. Weekly reading material will be made available for the students for reading, analysis, and reflection during the course.  

After the course, the students are expected to better understand how politics can be presented in fiction, and how these fictional politics can be used to make sense of actual political events. The students will be more adept at spotting political scenarios and reconstructing them in various contexts.  

The language of the course is English, so students are expected to be reasonably proficient in reading and writing academic texts in this language. English degree programme students can join students of Political Science on the course for a richer mutual understanding of disciplines and the texts.

Enrolment for University Studies

Email registration to mikko.poutanen@uta.fi

Mikko Poutanen, Teacher responsible
mikko.poutanen[ät]uta.fi
Teaching
13-Jan-2015 – 14-Apr-2015
Seminar 28 hours
Tue 13-Jan-2015 - 14-Apr-2015 weekly at 14-16, Linna K110
Periods: III IV
Language of instruction: English
Further information:

The course can be taken as a part of the intermediate (aineopinnot) or advanced studies (syventävät opinnot). The intermediate studies completion is 5 credits, advanced studies 10 credits. Evaluation criteria includes active participation in the seminar, topical presentation in seminar, and essay (8–12 pages on one of the presented approaches).

For 10 credits the students will do a longer independent written work, as well as face more stringent grading.

For more details, contact the teacher responsible. Final course requirements will be given in the course syllabus.

Syventävät opinnot [III Periodi]

Kurssi toteutetaan workshop-muotoisesti.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen


Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hannes Peltonen, Vastaava opettaja
hannes.peltonen[ät]uta.fi
Opetus
14.1.2015 – 11.2.2015
Seminaari 20 tuntia
Ke 14.1.2015 - 11.2.2015 viikoittain klo 12-16, Pinni A3103
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Opintojaksolla perehdytään EU:n ja Yhdysvaltain välillä parhaillaan neuvotellaan sopimukseen kauppa- ja investointikumppanuudessa. Kurssin jälkeen opiskelija on selkeä kuva sopimuksen tavoitteista ja sitä kohtaan esitetystä kritiikistä, hän osaa eritellä sen hyötyjä ja haittoja eri näkökulmista. Opintojakso koostuu luennoista ja seminaariesityksistä. Luennoilla opiskelija oppii hyödyntämään erityyppisiä aineistoja, joiden avulla kauppaneuvotteluja voidaan tutkia. Opiskelija ymmärtää, mihin eri politiikkasektoreihin sopimus vaikuttaa. Opiskelija saa hyvät välineet kansainvälisen taloushallinnan analysointiin, ja saavuttaa hyvän ymmärryksen taloushallinnan ja demokraattisen päätöksenteon välisestä suhteesta ja ongelmanasetteluista. Seminaariesityksessään (7-12 sivua) opiskelija keskittyy yhteen politiikkasektoriin, esittelee siihen liittyvät ristiriitaulottuvuudet ja muodostaa oman tulkintansa valitsemansa näkökulman avulla.  

Kurssin jälkeen opiskelijat voivat työstää seminaariesityksien pohjalta yhteisen artikkelin, jossa esittelevät ja yleistajuistavat EU:n ja Yhdysvaltain välistä vapaakauppasopimusta politiikan tutkimuksen näkökulmasta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marko Juutinen, Vastaava opettaja
marko.t.juutinen[ät]gmail.com
Opetus
12.1.2015 – 10.3.2015
Seminaari 24 tuntia
Ma 12.1.2015 - 9.3.2015 viikoittain klo 14-16, Pinni A3107
Ti 13.1.2015 - 10.3.2015 viikoittain klo 12-14, Pinni A3107
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Kurssilla seurataan ja analysoidaan vuoden 2015 eduskuntavaaleja moniulotteisena poliittisena prosessina. Luennoilla perehdytään muun muassa poliittiseen rekrytointiin, mahdollisuusrakenteisiin eduskuntavaaleissa, ehdokasasetteluun, vaalirahoitukseen, vaalikampanjointiin, suomalaisten vaalikäyttäytymiseen, kansanedustajien vaihtuvuuteen sekä puolueiden ja ehdokkaiden vaalimenestykseen vaikuttaviin tekijöihin. Kurssilla vierailee sekä vaalitutkijoita että puolueiden vaalikampanjoinnista vastaavia toimijoita ja/tai ehdokkaita.

Kurssin yhteydessä järjestetään kolme valinnaista tutkimusprojektia, joissa kerätään ja analysoidaan vaaleihin liittyviä tutkimusaineistoja. Kunkin tutkimusprojektin tutkimustuloksista myös tuotetaan artikkelimuotoinen julkaisu.

Ensimmäisessä tutkimusprojektissa suunnitellaan ja toteutetaan opiskelijoille suunnattu kyselytutkimus yhteisesti valitusta eduskuntavaaleihin liittyvästä ajankohtaisesta teemasta sekä analysoidaan tulokset kvantitatiivisen menetelmin.

Toisessa projektissa tehdään teksti- ja kuva-analyysiin perustuva tutkimus valikoitujen puolueiden ja ehdokkaiden kampanjoista.

Kolmannessa projektissa seurataan ja analysoidaan ehdokkaiden, puolueiden ja eri vaaliteemojen saamaa näkyvyyttä mediassa, mukaan lukien sosiaalinen media. 

Kurssin suoritettuaan opiskelijalle on rakentunut monipuolinen kuva eduskuntavaaleista valtio-opillisen tutkimuksen kohteena ja käytännön poliittisena prosessina ja hän on saanut valmiuksia tutkimuksen tekemiseen. Luentosarjan (3 op) voi suorittaa oppimispäiväkirjalla osallistumatta työpajaan.

Ilmoittautuminen työpajoihin:

Eduskuntavaalikurssiin liittyviin tutkimusprojektityöpajoihin (4. periodi) tulee ilmoittautua 19.3.2015 mennessä (ellei ryhmä tule sitä ennen täyteen). Kuhunkiin ryhmään otetaan maksimissaan 10 opiskelijaa. Opiskelijat otetaan pajoihin ilmoittautumisjärjestyksessä, kuitenkin niin, että valtio-opin pääaineopiskelijat ovat etusijalla. Huomaattehan myös, että työpajojen ennakkovaatimuksena on menetelmäopintojen (POLVOA11 ja/tai POLVOA12) hyväksytty suorittaminen.

Työpajoja on kolme:

  • Kyselytutkimustyöpaja (Elina Kestilä-Kekkonen), ilmoittautumiset elina.kestila-kekkonen (at) uta.fi (TÄYNNÄ!)
  • Vaalikampanjojen teksti- ja kuvaanalyysi -työpaja (Tiina Rättilä), ilmoittautumiset tiina.rattila (at) uta.fi (TÄYNNÄ!)
  • Media - ja vaalikampanjointi -työpaja (Jarmo Rinne), HUOM! ilmoittautumiset tiina.rattila (at) uta.fi

Mainitsethan ilmoittautuessasi pääaineesi/suuntautumisvaihtoehdon.

Eduskuntavaalikurssin luento-osuuden suorittaminen on työpajoihin osallistumisen edellytys.

Ilkka Ruostetsaari, Vastaava opettaja
ilkka.ruostetsaari[ät]uta.fi
Elina Kestilä-Kekkonen, Opettaja
elina.kestila-kekkonen[ät]uta.fi
Jarmo Rinne, Opettaja
jarmo.rinne[ät]uta.fi
Tiina Rättilä, Opettaja
tiina.rattila[ät]uta.fi
Opetus
13.1.2015 – 28.4.2015
Luento-opetus 30 tuntia
Ilkka Ruostetsaari
Ti 13.1.2015 - 3.3.2015 viikoittain klo 9-11, Pinni A1081
Pe 16.1.2015 - 27.2.2015 viikoittain klo 9-11, Pinni A Paavo Koli -sali
Ryhmätyöskentely 24 tuntia
Kyselytutkimusprojekti (Elina Kestilä-Kekkonen)
Ti 17.3.2015 - 28.4.2015 viikoittain klo 10-14, Pinni A4060
Kampanjatutkimusprojekti (Tiina Rättilä)
Ti 17.3.2015 - 28.4.2015 viikoittain klo 10-14, Pinni A4086
Mediatutkimusprojekti (Jarmo Rinne)
Ti 17.3.2015 - 28.4.2015 viikoittain klo 10-14, Pinni A4083
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luentomateriaali (pdf)

Vieraalla kielellä annettava opetus [III Periodi]

This course is centered around finding political scenarios and debates in fictive texts. Politics is an integral part of many fictive texts, and often used to reflect real world issues, debates, and political scenarios. Many seminal works of science fiction, for example, extrapolate political issues like forms of government, pacifism, militarism and ethnic cleansing into contexts where they can be addressed in ways less suited for traditional political science. Weekly reading material will be made available for the students for reading, analysis, and reflection during the course.  

After the course, the students are expected to better understand how politics can be presented in fiction, and how these fictional politics can be used to make sense of actual political events. The students will be more adept at spotting political scenarios and reconstructing them in various contexts.  

The language of the course is English, so students are expected to be reasonably proficient in reading and writing academic texts in this language. English degree programme students can join students of Political Science on the course for a richer mutual understanding of disciplines and the texts.

Enrolment for University Studies

Email registration to mikko.poutanen@uta.fi

Mikko Poutanen, Teacher responsible
mikko.poutanen[ät]uta.fi
Teaching
13-Jan-2015 – 14-Apr-2015
Seminar 28 hours
Tue 13-Jan-2015 - 14-Apr-2015 weekly at 14-16, Linna K110
Periods: III IV
Language of instruction: English
Further information:

The course can be taken as a part of the intermediate (aineopinnot) or advanced studies (syventävät opinnot). The intermediate studies completion is 5 credits, advanced studies 10 credits. Evaluation criteria includes active participation in the seminar, topical presentation in seminar, and essay (8–12 pages on one of the presented approaches).

For 10 credits the students will do a longer independent written work, as well as face more stringent grading.

For more details, contact the teacher responsible. Final course requirements will be given in the course syllabus.

Pami Aalto, Teacher responsible
pami.aalto[ät]uta.fi
Teaching
14-Jan-2015 – 18-Mar-2015
Lectures 10 hours
Wed 14-Jan-2015 - 21-Jan-2015 weekly at 10-12, Pinni B3107
Wed 4-Feb-2015 - 11-Feb-2015 weekly at 10-12, Pinni B3107
Wed 18-Feb-2015 at 10-12, Pinni B3116
Seminar 10 hours
Sarah Kilpeläinen
Wed 25-Feb-2015 - 11-Mar-2015 weekly at 10-12, Pinni B3110
Thu 5-Mar-2015 - 12-Mar-2015 weekly at 12-14, Pinni B3117
Pami Aalto
Wed 25-Feb-2015 - 4-Mar-2015 weekly at 10-12, Pinni A3111
Wed 11-Mar-2015 - 18-Mar-2015 weekly at 10-12, Linna K108
Thu 12-Mar-2015 at 12-14, Pinni A3107
Periods: III
Language of instruction: English
Further information:

Compensates RES18.

Yhteisissä teemamoduuleissa erikseen järjestettävät kurssit [III Periodi]

Vieraalla kielellä annettava opetus [III Periodi]

Virtual course in Moodle.

Enrolment for University Studies

Registering by email to eero.palmujoki(at)uta.fi.

Eero Palmujoki, Teacher responsible
eero.palmujoki[ät]uta.fi
Teaching
7-Jan-2015 – 15-May-2015
Lectures 20 hours Web-based
Periods: III IV
Language of instruction: English
Periodi (16.3.2015 - 31.7.2015)
Perusopinnot [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hannes Peltonen, Vastaava opettaja
hannes.peltonen[ät]uta.fi
Opetus
18.3.2015 – 13.5.2015
Luento-opetus 24 tuntia
Ke 18.3.2015 - 22.4.2015 viikoittain klo 12-15, Päätalo A1
Ke 29.4.2015 - 6.5.2015 viikoittain klo 12-15, Päätalo D10b
Ma 11.5.2015 klo 14-17, Päätalo A1
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [IV Periodi]

Kurssin käytytään opiskelija - tuntee tieteenalan keskustelut maailmanpolitiikan, populaarikulttuurin ja estetiikan suhteesta - osaa tarkastella kriittisesti populaarikulttuurin ja maailmanpolitiikan yhteenkietoutuneita rakenteita  - osaa soveltaa kurssilla oppimiaan metodologisia työkaluja analysoidessaan aineistoja itsenäisesti ja ryhmissä

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Sähköpostilla anni.kangas@uta.fi, saara.sarma@uta.fi 28.2.2015 mennessä.

Anni Kangas, Vastaava opettaja
anni.kangas[ät]uta.fi
Saara Särmä, Opettaja
saara.sarma[ät]uta.fi
Opetus
19.3.2015 – 14.5.2015
Luento-opetus 24 tuntia
To 19.3.2015 - 9.4.2015 viikoittain klo 10-12, Pinni A1081
To 16.4.2015 klo 10-14, Pinni B1100
To 23.4.2015 - 7.5.2015 viikoittain klo 10-14, Pinni A1081
Seminaari
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Eduskuntavaalikurssiin liittyvä projektimuotoinen tutkimustyöpaja.

Tutkimusprojektissa suunnitellaan ja toteutetaan opiskelijoille suunnattu kyselytutkimus yhteisesti valitusta eduskuntavaaleihin liittyvästä ajankohtaisesta teemasta sekä analysoidaan tulokset kvantitatiivisen menetelmin. Tutkimuksesta kirjoitetaan lopuksi artikkelimuotoinen raportti. 

Edeltävät opinnot:  Kurssi POLVOA12 tai vastaavat tiedot

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 9.3.2015 mennessä sähköpostitse osoitteeseen elina.kestila-kekkonen@uta.fi. Maksimissaan 10 osallistujaa.

Elina Kestilä-Kekkonen, Vastaava opettaja
elina.kestila-kekkonen[ät]uta.fi
Opetus
17.3.2015 – 28.4.2015
Seminaari 28 tuntia
Ti 17.3.2015 - 28.4.2015 viikoittain klo 10-14, Pinni A4060
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Luennoille ja tekstiseminaariin osallistuminen. Kurssi korvaa opintojakson POLVOA52 tenttikirjallisuuden (5 op) tai erikseen sovittaessa kohdan POLVOA51 kirjallisuuden (5 op).

Luennoille ja lukupiiriin osallistuminen sekä erikseen sovittava kirjallinen työ, mikäli kurssilla suoritetaan syventävien opintojen kohta POLVOS24 (10 op.).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ennakkoilmoittautuminen 8.4. mennessä kurssin opettajalle (mikko.i.lahtinen@uta.fi).

Mikko Lahtinen, Vastaava opettaja
mikko.i.lahtinen[ät]uta.fi
Opetus
15.4.2015 – 13.5.2015
Luento-opetus 24 tuntia
Ke 15.4.2015 - 13.5.2015 viikoittain klo 9-12, Päätalo C8
Lukupiiri
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [IV Periodi]

Draft programme: 

17.3. Introduction

19.3. Functionalism and federalism

24.3. Realism, intergovernmentalism

26.3. Constructivism

31.3. Constructivism, 'hands-on' exercise

9.4. Explaining enlargement

14.4. The EU as a strategic actor

16.4. Inter-organisational relations

21.4. The EU as a normative power

23.4. Explaining disintegration; conclusions

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Hanna Ojanen, Teacher responsible
hanna.ojanen[ät]uta.fi
Sarah Kilpeläinen, Teacher
sarah.kilpelainen[ät]uta.fi
Teaching
17-Mar-2015 – 28-Apr-2015
Lectures 22 hours
Tue 17-Mar-2015 - 28-Apr-2015 weekly at 10-12, Main building A32
Thu 19-Mar-2015 - 23-Apr-2015 weekly at 10-12, Main building A32
Periods: IV
Language of instruction: English
Further information:

Students of the RES programme can use this course to compensate RES11.

The course addresses Russia’s foreign policy from Gorbachev’s New Thinking until 2014. Students will learn about key events, phenomena, actors, and  different foreign policy schools, and concepts to characterize them. The course will also encourage students to pay attention to interaction between the domestic and foreign policy in the Russian context.

Please enroll in NettiOpsu by 17 March.  A maximum of 50 students will be accepted to the course (on the basis of first come, first served). The first lecture will take place 26 March and the last one 21 May. You cannot take this course unless you are able to come to the last lecture – a conference with your presentations will take place on that particular day (at 14-19).

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Sirke Mäkinen, Teacher responsible
sirke.makinen[ät]uta.fi
Teaching
26-Mar-2015 – 21-May-2015
Lectures 20 hours
Thu 26-Mar-2015 at 14-17, Linna K103
Thu 9-Apr-2015 - 23-Apr-2015 weekly at 14-17, Linna K113
Thu 7-May-2015 at 14-17, Linna K113
Thu 21-May-2015 at 14-19, Linna K103
Seminar
Periods: IV
Language of instruction: English

The European Parliament brings together 751 MEPs from 28 EU member states. Initially just a talking shop, the EP is nowadays arguably one of the most powerful legislatures in the world. Decision-making in the Parliament is in turn based on interaction between committees and party groups. The objective of this course is to understand behavior and political dynamics in the Parliament.

The course consists of introductory lectures and seminars where students are expected to carry out empirical research on parliamentary behaviour. In the seminars the students must produce both an essay and an oral presentation on a particular aspect of the Parliament's work. 

Attendance is compulsory throughout the course.

Enrolment for University Studies

Email registration to tapio.raunio@uta.fi by March 13 essential

Tapio Raunio, Teacher responsible
tapio.raunio[ät]uta.fi
Teaching
20-Mar-2015 – 15-May-2015
Lectures 12 hours
Lectures 12 h + seminar
Fri 20-Mar-2015 - 15-May-2015 weekly at 9-12, Pinni A3107
Periods: IV
Language of instruction: English

The course critically examines the underlying structural and institutional causes of the Euro crisis. After completion, students will have a better understanding of the basic features of economic governance under the Economic and Monetary Union and the governance reforms implemented during the euro crisis. Students will be able to orient current developments within an appropriate historical context and understand the limitations this history imposes on the contemporary policy landscape.

Enrolment for University Studies

Space is limited to 15-20 students. Given the topical nature of this course, a high level of interest is anticipated. Early registration is therefore essential to ensure your place. Registration opens in early February 2015.

Note that students are expected to fulfill both evaluation criteria.
No partial credit will be awarded.

Michael Herman, Teacher responsible
michael.herman[ät]uta.fi
Teaching
16-Mar-2015 – 15-May-2015
Seminar 24 hours
Mon 16-Mar-2015 - 11-May-2015 weekly at 10-12, Pinni A3103
Wed 18-Mar-2015 at 10-12, Pinni A3107
Fri 20-Mar-2015 - 15-May-2015 weekly at 12-14, Pinni A3103
Periods: IV
Language of instruction: English
Syventävät opinnot [IV Periodi]

Eduskuntavaalikurssiin liittyvä projektimuotoinen tutkimustyöpaja.

Tutkimusprojektissa suunnitellaan ja toteutetaan opiskelijoille suunnattu kyselytutkimus yhteisesti valitusta eduskuntavaaleihin liittyvästä ajankohtaisesta teemasta sekä analysoidaan tulokset kvantitatiivisen menetelmin. Tutkimuksesta kirjoitetaan lopuksi artikkelimuotoinen raportti. 

Edeltävät opinnot:  Kurssi POLVOA12 tai vastaavat tiedot

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 9.3.2015 mennessä sähköpostitse osoitteeseen elina.kestila-kekkonen@uta.fi. Maksimissaan 10 osallistujaa.

Elina Kestilä-Kekkonen, Vastaava opettaja
elina.kestila-kekkonen[ät]uta.fi
Opetus
17.3.2015 – 28.4.2015
Seminaari 28 tuntia
Ti 17.3.2015 - 28.4.2015 viikoittain klo 10-14, Pinni A4060
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Kurssin käytytään opiskelija - tuntee tieteenalan keskustelut maailmanpolitiikan, populaarikulttuurin ja estetiikan suhteesta - osaa tarkastella kriittisesti populaarikulttuurin ja maailmanpolitiikan yhteenkietoutuneita rakenteita  - osaa soveltaa kurssilla oppimiaan metodologisia työkaluja analysoidessaan aineistoja itsenäisesti ja ryhmissä

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Sähköpostilla anni.kangas@uta.fi, saara.sarma@uta.fi 28.2.2015 mennessä.

Anni Kangas, Vastaava opettaja
anni.kangas[ät]uta.fi
Saara Särmä, Opettaja
saara.sarma[ät]uta.fi
Opetus
19.3.2015 – 14.5.2015
Luento-opetus 24 tuntia
To 19.3.2015 - 9.4.2015 viikoittain klo 10-12, Pinni A1081
To 16.4.2015 klo 10-14, Pinni B1100
To 23.4.2015 - 7.5.2015 viikoittain klo 10-14, Pinni A1081
Seminaari
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [IV Periodi]

The European Parliament brings together 751 MEPs from 28 EU member states. Initially just a talking shop, the EP is nowadays arguably one of the most powerful legislatures in the world. Decision-making in the Parliament is in turn based on interaction between committees and party groups. The objective of this course is to understand behavior and political dynamics in the Parliament.

The course consists of introductory lectures and seminars where students are expected to carry out empirical research on parliamentary behaviour. In the seminars the students must produce both an essay and an oral presentation on a particular aspect of the Parliament's work. 

Attendance is compulsory throughout the course.

Enrolment for University Studies

Email registration to tapio.raunio@uta.fi by March 13 essential

Tapio Raunio, Teacher responsible
tapio.raunio[ät]uta.fi
Teaching
20-Mar-2015 – 15-May-2015
Lectures 12 hours
Lectures 12 h + seminar
Fri 20-Mar-2015 - 15-May-2015 weekly at 9-12, Pinni A3107
Periods: IV
Language of instruction: English

Draft programme: 

17.3. Introduction

19.3. Functionalism and federalism

24.3. Realism, intergovernmentalism

26.3. Constructivism

31.3. Constructivism, 'hands-on' exercise

9.4. Explaining enlargement

14.4. The EU as a strategic actor

16.4. Inter-organisational relations

21.4. The EU as a normative power

23.4. Explaining disintegration; conclusions

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Hanna Ojanen, Teacher responsible
hanna.ojanen[ät]uta.fi
Sarah Kilpeläinen, Teacher
sarah.kilpelainen[ät]uta.fi
Teaching
17-Mar-2015 – 28-Apr-2015
Lectures 22 hours
Tue 17-Mar-2015 - 28-Apr-2015 weekly at 10-12, Main building A32
Thu 19-Mar-2015 - 23-Apr-2015 weekly at 10-12, Main building A32
Periods: IV
Language of instruction: English
Further information:

Students of the RES programme can use this course to compensate RES11.

Yhteisissä teemamoduuleissa erikseen järjestettävät kurssit [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Edeltävät opinnot: 20 op oikeus- ja politiikka -moduulien muita opintoja siten, että ne sisältävät sekä politiikan tutkimuksen että julkisoikeuden opintojaksoja.

Ilmoittautuminen: NettiOpsun kautta 3.3.2015 mennessä.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tarja Seppä, Vastaava opettaja
tarja.seppa[ät]uta.fi
Jukka Viljanen, Vastaava opettaja
jukka.viljanen[ät]uta.fi
Pauli Rautiainen, Opettaja
Eero Palmujoki, Opettaja
Tapani Turkka, Opettaja
Heta Heiskanen, Opettaja
Opetus
10.3.2015 – 31.5.2015
Luento-opetus 12 tuntia
Luennot
Ti 17.3.2015 - 24.3.2015 viikoittain klo 10.15-13, Pinni A 3111
To 19.3.2015 - 26.3.2015 viikoittain klo 10.15-13, Linna K 113
Ti 31.3.2015 klo 10.15-12, Linna K113, Seminaariosuuteen valmisteleva luento
Itsenäinen työskentely
Seminaari 16 tuntia
Seminaari viikoilla 17-18
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Seminaarin yhteydessä laaditaan essee. Seminaariin sisältyy pienryhmälle suunnattua opetusta.