x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (1.9.2014 – 24.10.2014)
II Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)
III Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)
IV Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)
  • Kandidaatintutkinnon tutkintovaatimukset, rakenteen ja sisällön löydät opinto-oppaasta.
  • Myös ennen syksyä 2012 aloittaneet opiskelijat valitsevat opintojaksot tästä opetusohjelmasta, vaikka noudattaisivat aiemmin voimassa ollutta opinto-opasta. Lisätietoja opintojen täydentämisestä ennen syksyä 2012 aloittaneille opiskelijoille löytyy tutkinto-ohjelman verkkosivuilta.
  • Tiedot informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kirjatenteistä ja esseistä löydät täältä.
  • Tiedot informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median syventävien opintojen opetuksesta löydät täältä.
  • Suurimmalle osalle alkavista kursseista ilmoittaudutaan kurssin kohdalta löytyvän ilmoittautumislinkin kautta. Ilmoittautuminen II periodin kursseille alkaa syyskuussa ja päättyy 14.10.
  • Kokonaismerkinnät: lähetä kokonaismerkintäpyyntö osoitteeseen infim-studies@sis.uta.fi. Ilmoita viestissä nimi, opiskelijanumero ja haluamasi kokonaismerkintä. Mainitse tarvittaessa kurssit, jotka haluat sisällyttää kokonaismerkintään. Lisätietoja informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kokonaismerkinnöistä löydät täältä.

Yhteiset opinnot, opiskeluvalmiudet

Opetus syyslukukaudella 2014

Periodi (1.9.2014 – 24.10.2014)

Yhteiset opinnot, opiskeluvalmiudet

Yhteiset opinnot, tieteen tekemisen valmiudet

ITIY3 Introduction to Web Publishing, I-II period 5 op (Opetuskieli: englanti)

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median perusopinnot

Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)

Kieli- ja viestintäopinnot

Yhteiset opinnot, opiskeluvalmiudet

SISYY003 Orientoivat opinnot - Alkuorientaatio 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEY4 Tietotekniikkataidot (syksy) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yhteiset opinnot, tieteen tekemisen valmiudet

ITIY3 Introduction to Web Publishing, I-II period 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median perusopinnot

ITIP2 Tiedonhaku ja tietokäytännöt 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median aineopinnot

ITIA02 Harjoittelu 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIA41 Tiedonhaun menetelmät ja kieliteknologia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIA61 Aineopintojen muu valinnainen opintojakso - Opintopiiri 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kirjatentit

ITIA03 Tutkimusmenetelmäopinnot - Kirjatentti 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIA13 Tiedon organisoinnin kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIA15 Organisaatioiden tiedonhallinnan kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIA23 Research of Interactive Online Services, Games and Internet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIA24 Interaktiivinen media, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIA32 Informaatiolukutaidon kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIA33 Uuden median lukutaidot -kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIA42 Tiedonhaun kirjatentti I 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIA51 Kirjastot ja yhteiskunta I -essee 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIA54 Tieteellisen kommunikaation ja bibliometriikan kirjatentti   Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIA54 Scientific Communication and Bibliometrics (Set Book Exam) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2015

Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)

Kieli- ja viestintäopinnot

Yhteiset opinnot, opiskeluvalmiudet

Yhteiset opinnot, tieteen tekemisen valmiudet

ITIY3 Introduction to Web Publishing, III period 5 op (Opetuskieli: englanti)

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median perusopinnot

ITIP5 Tutkiva opiskelu - Seminaari 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median aineopinnot

ITIA02 Harjoittelu 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIA25 Practice Course for Methods in Interactive Media Research 5 op (Opetuskieli: englanti)

Kirjatentit

ITIA03 Tutkimusmenetelmäopinnot - Kirjatentti 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIA13 Tiedon organisoinnin kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIA15 Organisaatioiden tiedonhallinnan kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIA23 Research of Interactive Online Services, Games and Internet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIA24 Interaktiivinen media, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIA32 Informaatiolukutaidon kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIA33 Uuden median lukutaidot -kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIA42 Tiedonhaun kirjatentti I 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIA51 Kirjastot ja yhteiskunta I -essee 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIA54 Tieteellisen kommunikaation ja bibliometriikan kirjatentti   Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIA54 Scientific Communication and Bibliometrics (Set Book Exam) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)

Kieli- ja viestintäopinnot

Yhteiset opinnot, tieteen tekemisen valmiudet

MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi (kevät) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median aineopinnot

ITIA02 Harjoittelu 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIA34 Koulutus- ja ohjausprojekti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIA52 Tietoresurssien tuotanto ja kokoelmatyö 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIA22 Game Design Workshop 5 op (Opetuskieli: englanti)
ITIA24 Interactive Media, Society and Culture 5 op (Opetuskieli: englanti)

Kirjatentit

ITIA03 Tutkimusmenetelmäopinnot - Kirjatentti 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIA13 Tiedon organisoinnin kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIA15 Organisaatioiden tiedonhallinnan kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIA23 Research of Interactive Online Services, Games and Internet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIA24 Interaktiivinen media, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIA32 Informaatiolukutaidon kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIA33 Uuden median lukutaidot -kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIA42 Tiedonhaun kirjatentti I 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIA51 Kirjastot ja yhteiskunta I -essee 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIA54 Tieteellisen kommunikaation ja bibliometriikan kirjatentti   Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIA54 Scientific Communication and Bibliometrics (Set Book Exam) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta