x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen maisteriopinnot, FM (engl)

Periodit

I Periodi (1.9.2014 – 24.10.2014)
II Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)
III Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)
IV Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)

Katso opintosuuntien vaatimukset viimeisimmästä 2014-2015 opinto-oppaasta.

Myös ennen syksyä 2012 voimassa olleen tutkintorakenteen mukaisesti vuorovaikutteisen teknologian ja käyttöliittymien ohjelmistokehityksen maisteriohjelmassa opiskelevat valitsevat opintojaksoja tästä opetusohjelmasta.HUOM. Vanhassa järjestelmässä opiskelevien tulee edelleen hakea JOO-oikeus TTY:n kursseille,ks. http://www.uta.fi/sis/en/studies/studying/JOO/HTI.html, katso myös SIS info page for UTA students.

Tietojenkäsittelyopin syventävät opintojaksot löytyvät tietojenkäsittelyopin ja ohjelmistokehityksen maisteriopintojen opetusohjelmasta. 

Opintojaksojen koodeissa ja nimissä on tapahtunut muutoksia. Vanhojen ja uusien opintojaksojen vastaavuudet voi tarkistaa esim. vastaavuudet-sivulta.

Perus- ja aineopintojen opetus sekä maisteriopintosuuntien esittelytilaisuuksien ajat  löytyvät Tietojenkäsittelytieteiden kandidaattitutkinnon opetusohjelmasta.

Itsenäiset suoritukset

Kirjatenttien suorittamisesta ilmoitetaan erikseen, lisätietoja löytyy kohdasta Tenttiminen.

Kokonaismerkinnät

Vuorovaikutteisen teknologian kokonaismerkinnät pyydetään osoitteesta cs-studies@sis.uta.fi. Liitä pyyntöön nimen ja opiskelijanumeron lisäksi kokonaisuuden tiedot (nimi ja sisältö).

Opetus syyslukukaudella 2014

Periodi (1.9.2014 – 24.10.2014)

Syventävät opinnot

Syventävät opinnot Tampereen teknillisellä yliopistolla

TIEVS80 Psychology of Pervasive Computing (TUT/IHTE) 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIEVS67 User Experience: Design and Evaluation (TUT/IHTE) 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIEVS82 Project Work on Pervasive Systems (TUT) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)

Book exams

TIEVS51 Book Exam in Interactive Technology 7 op (Opetuskieli: englanti)
TIEVS52 Research Methods in HTI 5 op (Opetuskieli: englanti)

Täydentävät ja valinnaiset muut opinnot, aineopintotasoiset

TIEVS81/TIEVA30 Usability Evaluation Methods 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETA6 Tietorakenteet 10 op
TIEA0 Internship 2–10 op (Opetuskieli: englanti)
SISYA200 Innovation Project (Fall) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
TIEA4 Project Work (fall) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)

Syventävät opinnot

TIEVS79 Multimodal Interaction 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIEVS64 Master's Thesis Seminar in Interactive Technology (Turunen) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot Tampereen teknillisellä yliopistolla

TIEVS80 Psychology of Pervasive Computing (TUT/IHTE) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEVS67 User Experience: Design and Evaluation (TUT/IHTE) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEVS82 Project Work on Pervasive Systems (TUT) 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEVS69 Human-Centered Design Project (TTY/IHTE) 5 op (Opetuskieli: englanti)

Book exams

TIEVS51 Book Exam in Interactive Technology 7 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEVS52 Research Methods in HTI 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Täydentävät ja valinnaiset muut opinnot, aineopintotasoiset

TIEVS81/TIEVA30 Usability Evaluation Methods 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA6 Tietorakenteet 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA11 Ohjelmoinnin tekniikka C++ 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEA0 Internship 2–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
SISYA200 Innovation Project (Fall) 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEA4 Project Work (fall) 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2015

Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)

Syventävät opinnot

TIEVS60 Interaction Techniques 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
TIEVS54 Emotions and Sociality in Interactive Technology 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIEVS84 Human-Technology Interaction Project Work 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
TIEVS64 Master's Thesis Seminar in Interactive Technology (Turunen) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot Tampereen teknillisellä yliopistolla

TIEVS66 Human-Centered Product Development (TUT) 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIEVS68 Cross-Cultural Design (TUT) 3 op (Opetuskieli: englanti)
TIEVS82 Project Work on Pervasive Systems (TUT) 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEVS69 Human-Centered Design Project (TTY/IHTE) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEVS50 Advanced Courses in TUT   (Opetuskieli: englanti)

Book exams

TIEVS51 Book Exam in Interactive Technology 7 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEVS52 Research Methods in HTI 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Täydentävät ja valinnaiset muut opinnot, aineopintotasoiset

TIEA0 Internship 2–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
SISYA200 Innovation Project (Spring) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)

General Studies in Master's Degree Programmes given in English

Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)

Syventävät opinnot

TIEVS60 Interaction Techniques 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEVS53 Experimental Research in Interactive Technology 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIEVS84 Human-Technology Interaction Project Work 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEVS64 Master's Thesis Seminar in Interactive Technology (Turunen) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot Tampereen teknillisellä yliopistolla

TIEVS66 Human-Centered Product Development (TUT) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEVS50 Advanced Courses in TUT   (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Book exams

TIEVS51 Book Exam in Interactive Technology 7 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEVS52 Research Methods in HTI 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Täydentävät ja valinnaiset muut opinnot, aineopintotasoiset

TIEVA31 Principles of Programming Graphical User Interfaces 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
TIEA0 Internship 2–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
SISYA200 Innovation Project (Spring) 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta