x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Ohjelmistokehityksen maisteriopinnot, FM (engl)

Periodit

I Periodi (1.9.2014 – 24.10.2014)
II Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)
III Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)
IV Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)

Katso ohjelmistokehityksen maisteriopintojen vaatimukset 2012-2015 tai 2013-2015 opinto-oppaasta.

Myös ennen syksyä 2012 voimassa olleen tutkintorakenteen mukaisesti ohjelmistokehityksen maisteriohjelmassa opiskelevat valitsevat opintojaksoja tästä opetusohjelmasta. Suomenkielinen syventävien opetus tietojenkäsittelyopin maisteriopintojen opetusohjelmasta ja vuorovaikutteisen teknologian syventävät löytyvät ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen maisteriopintojen kohdalta. 

Perus- ja aineopintojen opetus löytyy kohdasta Tietojenkäsittelytieteiden kandidaattiohjelma.

Katso eri maisteriopintosuuntien esittelytilaisuuksien ajat kandidaatin tutkinnon opetusohjelmasta

Opintojaksojen koodeissa ja nimissä on tapahtunut muutoksia. Vanhojen ja uusien opintojaksojen vastaavuudet voi tarkistaa esim. vastaavuudet-sivulta.

Kirjatenttien suorittamisesta ilmoitetaan erikseen, lisätietoja löytyy kohdasta Tenttiminen.

Ohjelmistokehityksen kokonaismerkinnät pyydetään osoitteesta cs-studies@sis.uta.fi. Liitä pyyntöön nimen ja opiskelijanumeron lisäksi kokonaisuuden tiedot (nimi ja sisältö).

Opetus syyslukukaudella 2014

Periodi (1.9.2014 – 24.10.2014)

Syventävät opinnot

TIETS17 Requirements Engineering 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS19 Software Project Management, Practice (fall) 7 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS18 Master's Thesis Seminar in Software Development 2–5 op (Opetuskieli: englanti)

Täydentävät ja valinnaiset muut opinnot, aineopintotasoiset

TIEA4 Project Work (fall) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
TIEA0 Internship 2–10 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)

Syventävät opinnot

TIETS14 Introduction to Formal Specification 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS19 Software Project Management, Practice (fall) 7 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS18 Master's Thesis Seminar in Software Development 2–5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS38 Testing, Security and Trust 5 op (Opetuskieli: englanti)

Täydentävät ja valinnaiset muut opinnot, aineopintotasoiset

TIEA4 Project Work (fall) 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEA0 Internship 2–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2015

Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)

Syventävät opinnot

TIETS13 Advanced Functional Programming 10 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS18 Master's Thesis Seminar in Software Development 2–5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS38 Testing, Security and Trust 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS19 Software Project Management, Practice (spring) 7 op (Opetuskieli: englanti)

Täydentävät ja valinnaiset muut opinnot, aineopintotasoiset

TIEA4 Project Work (spring 2015) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
TIEA0 Internship 2–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

General Studies in Master's Degree Programmes given in English

Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)

Syventävät opinnot

TIETS19 Software Project Management, Theory 3 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS13 Advanced Functional Programming 10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS18 Master's Thesis Seminar in Software Development 2–5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS19 Software Project Management, Practice (spring) 7 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS16 Programming Project 5 op (Opetuskieli: englanti)

Täydentävät ja valinnaiset muut opinnot, aineopintotasoiset

TIEA4 Project Work (spring 2015) 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEA0 Internship 2–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta