x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Tietojenkäsittelyopin maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (1.9.2014 – 24.10.2014)
II Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)
III Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)
IV Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)

Alla olevassa opetusohjelmassa on tietojenkäsittelyopin maisteriopintojen

  • laskentamenetelmien ja ohjelmoinnin,
  • organisaatioiden tietojärjestelmien  sekä
  • tietokantojen ja tiedonhaun opintosuunnan opintojaksot.

Näiden opintosuuntien tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa 2012-2015 opinto-oppaasta.

Ennen syksyä 2012 voimassa olleen tutkintorakenteen mukaisesti opiskelevat

  • algoritmiikan,
  • tietojärjestelmien sekä
  • tietokantojen ja tiedonhaun maisteriohjelman opiskelijat

valitsevat syventävät opintojaksot tästä sekä ohjelmistokehityksen maisteriopintojen opetusohjelmasta. Vuorovaikutteisen teknologian syventävät löytyvät ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen maisteriopintojen kohdalta.

Katso eri maisteriopintosuuntien esittelytilaisuuksien ajat kandidaatin tutkinnon opetusohjelmasta

Vanhojen ja uusien opintojaksojen vastaavuudet.

Tietojenkäsittelyopin kokonaismerkinnät pyydetään osoitteesta cs-studies@sis.uta.fi. Liitä pyyntöön nimen ja opiskelijanumeron lisäksi kokonaisuuden tiedot (nimi ja sisältö).

Opetus syyslukukaudella 2014

Periodi (1.9.2014 – 24.10.2014)

Syventävät opinnot

TIETS19 Software Project Management, Practice (fall) 7 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS22 Managing E-Business 10 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS17 Requirements Engineering 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS31 Tietämyksen muodostaminen 5–10 op
TIETS09 Programming Contests (2014 continues) 5 op (Opetuskieli: englanti)
Opetusta TTY:llä/Teaching in TUT   (Opetuskieli: englanti)
MTTS1 Learning from Multiple Sources 5 op (Opetuskieli: englanti)

Aineopinnot

TIEA0 Harjoittelu 2–10 op

Suoraan maisterivaiheeseen valittujen täydentäviä opintoja (määritelty opiskelijakohtaisesti) ja valinnaisia opintoja

TIETA6 Tietorakenteet 10 op
Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)

Syventävät opinnot

TIETS19 Software Project Management, Practice (fall) 7 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS35 Laadullinen tutkimus - menetelmät ja prosessi 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS22 Managing E-Business 10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS31 Tietämyksen muodostaminen 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS21 Graduseminaari (tietokannat ja tiedonhaku) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Opetusta TTY:llä/Teaching in TUT   (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS34 Seminaari (laskentamenetelmät ja ohjelmointi, algoritmiikka) 2–4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS38 Testing, Security and Trust 5 op (Opetuskieli: englanti)
MTTS1 Learning from Multiple Sources 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS14 Introduction to Formal Specification 5 op (Opetuskieli: englanti)

Aineopinnot

TIEA0 Harjoittelu 2–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Suoraan maisterivaiheeseen valittujen täydentäviä opintoja (määritelty opiskelijakohtaisesti) ja valinnaisia opintoja

TIETA6 Tietorakenteet 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIP2 Tiedonhaku ja tietokäytännöt 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIA41 Tiedonhaun menetelmät ja kieliteknologia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2015

Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)

Syventävät opinnot

TIETS21 Graduseminaari (tietokannat ja tiedonhaku) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTS1 Dimensionality reduction and visualization 5 op (Opetuskieli: englanti)
Opetusta TTY:llä/Teaching in TUT   (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS19 Software Project Management, Practice (spring) 7 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS07 Neurolaskenta 5 op
TIETS05 Kuvanprosessointi 5 op
TIETS06 Logiikkaohjelmointi 10 op
TIETS34 Seminaari (laskentamenetelmät ja ohjelmointi, algoritmiikka) 2–4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS01 Algorithms 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS38 Testing, Security and Trust 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Tietokantojen ja tiedonhaun syventävät (informaatiotutkimus ja interaktiivinen media)

Aineopinnot

TIEA0 Harjoittelu 2–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Suoraan maisterivaiheeseen valittujen täydentäviä opintoja (määritelty opiskelijakohtaisesti) ja valinnaisia opintoja

TIEA4 Project Work (spring 2015) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
TIETA7 Tietokantaohjelmointi 10 op
Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)

Syventävät opinnot

TIETS19 Software Project Management, Theory 3 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS24 Tietojärjestelmien suunnittelumenetelmät 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS21 Graduseminaari (tietokannat ja tiedonhaku) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS34 Seminaari (tietojenkäsittelyoppi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS09 Programming Contests (2015 starts) 5 op (Opetuskieli: englanti)
MTTS1 Dimensionality reduction and visualization 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
Opetusta TTY:llä/Teaching in TUT   (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS32 XML-tiedonhaku ja -kyselykielet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS19 Software Project Management, Practice (spring) 7 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS05 Kuvanprosessointi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS06 Logiikkaohjelmointi 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS34 Seminaari (laskentamenetelmät ja ohjelmointi, algoritmiikka) 2–4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS01 Algorithms 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Tietokantojen ja tiedonhaun syventävät (informaatiotutkimus ja interaktiivinen media)

ITIS11 Johdanto tiedonhankinnan ja tiedonhaun tutkimukseen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIS12 Tiedonhaun menetelmät 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

TIEA0 Harjoittelu 2–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Suoraan maisterivaiheeseen valittujen täydentäviä opintoja (määritelty opiskelijakohtaisesti) ja valinnaisia opintoja

TIEA4 Project Work (spring 2015) 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA7 Tietokantaohjelmointi 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta