x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Matematiikan maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (1.9.2014 – 24.10.2014)
II Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)
III Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)
IV Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)

Alla on julkaistu matematiikan maisteriopintojen opetusohjelma. Tutkintorakenteen, tutkintoon vaaditut opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa opinto-oppaasta. Kurssia TIETS01 Algoritmit ei voi sisällyttää aineenopettajan opintosuunnan syventäviin opintoihin.

Perus- ja aineopintojen opetus löytyy Matematiikan ja tilastotieteen kandidaattiohjelman kohdalta.

Myös ennen syksyä 2012 aloittaneet opiskelijat valitsevat opintojaksot tästä opetusohjelmasta, vaikka noudattaisivat aiemmin voimassa ollutta opetussuunnitelmaa. Vanhojen ja uusien opintojaksojen vastaavuudet voi tarkistaa tutkinto-ohjelman verkkosivuilla julkaistusta vastaavuustaulukosta.

Matematiikan kokonaismerkinnät pyydetään tutkinto-ohjelman asiointiosoitteesta mtt-studies@sis.uta.fi. Liitä pyyntöön nimen ja opiskelijanumeron lisäksi kokonaisuuden tiedot (nimi ja sisältö).

Palautetta opetuksesta ja kursseista voi antaa palautelomakkeella.

Opetus syyslukukaudella 2014

Periodi (1.9.2014 – 24.10.2014)

Syventävät opinnot

MTTMS1 Algebra 2 10 op
MTTMS5 Kompleksianalyysi 10 op
Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)

Syventävät opinnot

MTTMS1 Algebra 2 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTMS5 Kompleksianalyysi 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2015

Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)

Syventävät opinnot

MTTMS3 Geometria 10 op
MTTMS8 Matemaattinen logiikka 10 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

TIETS01 Algorithms 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)

Syventävät opinnot

MTTMS3 Geometria 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTMS8 Matemaattinen logiikka 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

TIETS01 Algorithms 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta