x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Matematiikan ja tilastotieteen kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (1.9.2014 – 24.10.2014)
II Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)
III Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)
IV Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)

Alla on julkaistu matematiikan ja tilastotieteen opetusohjelma. Tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa opinto-oppaasta.

Myös ennen syksyä 2012 aloittaneet opiskelijat valitsevat opintojaksot tästä opetusohjelmasta, vaikka noudattaisivat aiemmin voimassa ollutta opetussuunnitelmaa. Vanhojen ja uusien opintojaksojen vastaavuudet voi tarkistaa tutkinto-ohjelman verkkosivuilla julkaistusta vastaavuustaulukosta.

Matematiikan ja tilastotieteen kokonaismerkinnät pyydetään tutkinto-ohjelman asiointiosoitteesta mtt-studies@sis.uta.fi. Liitä pyyntöön nimen ja opiskelijanumeron lisäksi kokonaisuuden tiedot (nimi ja sisältö).

Palautetta opetuksesta ja kursseista voi antaa palautelomakkeella.

Yhteiset opinnot, Opiskeluvalmiudet

Harjoittelu

Harjoittelu 2–10 op

Opetus syyslukukaudella 2014

Periodi (1.9.2014 – 24.10.2014)

Yhteiset opinnot, Kieli- ja viestintäopinnot

Yhteiset opinnot, Tieteen tekemisen valmiudet

MTTMY2 Johdatus analyysiin 5 op

Matematiikan ja tilastotieteen perusopinnot

MTTMP1 Analyysi 1 10 op

Matematiikan ja tilastotieteen aineopinnot

MTTMA3 Algebra 1 10 op
MTTMA10 Johdatus logiikkaan 1 5 op
MTTTA13 Empiirinen projekti 5 op

Työpaja

Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)

Yhteiset opinnot, Opiskeluvalmiudet

SISYY003 Orientoivat opinnot - Alkuorientaatio 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTY1 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTY2 Johdatus matemaattisiin ohjelmistoihin (analyysi) 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEY4 Tietotekniikkataidot (syksy) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yhteiset opinnot, Kieli- ja viestintäopinnot

Yhteiset opinnot, Tieteen tekemisen valmiudet

MTTMY1 Matematiikan peruskäsitteitä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTMY2 Johdatus analyysiin 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Matematiikan ja tilastotieteen perusopinnot

MTTMP1 Analyysi 1 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Matematiikan ja tilastotieteen aineopinnot

MTTMA3 Algebra 1 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTMA11 Johdatus logiikkaan 2 5 op
MTTA1 Kandidaattitutkielma ja seminaari (matematiikka) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTTA13 Empiirinen projekti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTA1 Kandidaattitutkielma ja seminaari (tilastotiede) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Työpaja

Matematiikan työpaja   Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2015

Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)

Yhteiset opinnot, Kieli- ja viestintäopinnot

Matematiikan ja tilastotieteen aineopinnot

MTTMA1 Analyysi 2 10 op
MTTTA13 Empiirinen projekti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTA1 Kandidaattitutkielma ja seminaari (tilastotiede) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

MTTTA6 Regression analysis (regressioanalyysi) 5 op (Opetuskieli: englanti)

Työpaja

Matematiikan työpaja   Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)

Yhteiset opinnot, Opiskeluvalmiudet

MTTY1 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTY2 Johdatus matemaattisiin ohjelmistoihin (Geogebra) 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTY2 Johdatus matemaattisiin ohjelmistoihin (R-kurssi) 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yhteiset opinnot, Kieli- ja viestintäopinnot

Matematiikan ja tilastotieteen perusopinnot

MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi (kevät) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Matematiikan ja tilastotieteen aineopinnot

MTTMA1 Analyysi 2 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTMA2 Lineaarialgebra 1B 5 op
MTTA2 Matematiikan opetuksen erityiskysymyksiä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTTA13 Empiirinen projekti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTA1 Kandidaattitutkielma ja seminaari (tilastotiede) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Työpaja

Matematiikan työpaja   Jatkuu aiemmalta periodilta