x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma, Pori

Periodit

I Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)
II Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)
III Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)
IV Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

KIRJALLISUUSKUULUSTELUJEN VASTAANOTTAJAT JA OPINTOJAKSOJEN VASTUUOPETTAJAT LUKUVUONNA 2013 - 2014


Syventävien opintojen kokonaismerkintä: 
Antti Saloniemi

THVP1 Työelämän tutkimuksen johdantoteemoja 5 op: Antti Saloniemi

SOPM4 Työelämävalmiudet ja asiantuntijuus 10 op: Ossi Eskelinen (luennot ja seminaari) ja Pasi Pyöriä (harjoitteluraportit)

SOPM5.1 Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät 5 op: Tero Mamia

SOP10.1.1 Työ, hyvinvointi ja perhe 5-10 op: Satu Kalliola ja Jukka Niemelä

SOP10.1.2 Työelämän suhteet ja sukupuoli: Jukka Niemelä

SOP10.1.3 Työmarkkinat, työvoiman käyttö ja työllisyysturva: Antti Saloniemi

SOP10.1.4 Työyhteisöjen muutos ja kehittäminen: Satu Kalliola

SOP10.1.5 Työelämän vuorovaikutus: Tiina Mälkiä

THVP2 Työhyvinvoinnin johtaminen: Kirsi Heikkilä-Tammi

SOPM1 Orientoiva tutkielmaseminaari: Tero Mamia

SOPM2 Tutkielmaseminaari: Antti Saloniemi

SOPM3 Pro gradu -tutkielma: Antti Saloniemi


Periodi (2.9.2013 - 18.10.2013)
Opiskeluvalmiudet, Pori [I Periodi]

Ti 27.8.2013 klo 10.15-15 Porin yksikön tutkinto-opiskelijoille suunnattu orientoivien opintojen päivä, Porin yliopistokeskuksen luokka 107.

Ke 28.8.2013 uusien opiskelijoiden infotilaisuus Porin yliopistokeskuksessa klo 9-12 auditorio 126. Klo 13-14.30 Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön infotilaisuus Porin yliopistokeskuksen luokassa 107.

HOPS-luento ma 21.10.2013 klo 08.15 –10 , päätalo ls. A1 (luennoidaan Tampereella). Huom. HOPS-luentojen luentomateriaali ilmestyy YKY:n / Porin verkkosivuille luentojen jälkeen.

Opintopsykologi Satu Eerola luennoi aiheesta "Oppiminen yliopistossa" ma 4.11.2013 klo 10.00-11.30 perusopinnoista aloittaville sekä klo 12.15-13.45 maisteriopinnoissa aloittaville. Lisätietoa Porin yliopistokeskuksen nettisivuilta: http://www.ucpori.fi

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ei ennakkkoilmoittautumista. Uudet opiskelijat ovat saaneet tarkemman ohjelman tieteenalayksikön infomateriaalin yhteydessä.

Porin yksikön henkilökunta, Vastaava opettaja
Opetus
28.8.2013 – 4.11.2013
Luento-opetus
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Opintojaksolle on ennakkoilmoittautuminen.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tuntiopettaja Arja Latva, Vastaava opettaja
Arja.Latva[ät]winnova.fi
Opetus
11.9.2013 – 9.10.2013
Harjoitukset 20 tuntia
Ke 11.9.2013 - 9.10.2013 viikoittain klo 8.00-12.00, Porin yliopistokeskuksen luokka 107
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman opiskelija suorittaa siinä tapauksessa, että määritelty nk. täydentäviksi opinnoiksi.

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön yhteiset opinnot [I Periodi]

YKYY1 Yhteiskunnan tutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä (5 op) -jakson sisälle kuuluva yhden opintopisteen "Tiedonhankinnan perusteet" -kurssi joka on omana hakukohteenaan Tampereella.

Avoimen yliopiston opiskelijoille on kaksi harjoitusryhmää jotka ovat omina hakukohteinaan hakulomakkeella. Molempiin ryhmiin mahtuu 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Kurssi alkaa johdantoluennolla (18.9.2013 klo 9:15-10. (luentosali Päätalo ls D10a)) mutta jos aamulla oleva johdantoluento ei sovi niin sen sijaan voi saada opettajalta korvaavan tehtävän.

Avoimen yliopiston harjoitusryhmät:

ryhmä 1: ma 16-18 (3. tapaamiskertaa, vkot 39-41)
ryhmä 2: ke 16-18 (3. tapaamiskertaa, vkot 39-41)

Opetustilana Linna 3021 (Kalevantie 5, pääkirjasto)

Lisätietoa kurssista tutkinto-opetuksen opetusohjelmassa.

Linkki ilmoittautumistietoihin "Lisätietoja kohdassa".

Janika Asplund, Vastaava opettaja
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Lisätietoa ilmoittautumisesta yms. yhteisten opintojen koontisivulla.

Luennon ohjelma:

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

HUOM! Porin yksikön opiskelijoille on oma ilmoittautumisryhmänsä. Jos olet epähuomiossa ilmoittautunut Porin ryhmään, voit perua ilmoittautumisesi ja ilmoittautua uudelleen Tampereella opintojaksoa suorittavien ryhmään 4.9.2013 mennessä Opintojakson vastuuopettaja Porin yksikössä on Suvi Krok.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
prof. Arto Laitinen, Vastaava opettaja
Suvi Krok (Porin yksikkö), Opettaja
suvi.krok[ät]uta.fi
Opetus
6.9.2013 – 13.12.2013
Luento-opetus 20 tuntia
Pe 6.9.2013 - 13.12.2013 viikoittain klo 10-12, Porin yliopistokeskuksen luokka 107
Pe 6.9.2013 - 13.12.2013 viikoittain klo 10-12, Väinö Linna -sali (Linna), luennoidaan Tampereella
Poikkeukset:
18.10.2013 klo 10 –12 , Ei luentoa
25.10.2013 klo 10 –12 , Ei luentoa
Pe 29.11.2013 klo 10-12, Porin yliopistokeskuksen luokka 107, prof. Arto Laitisen pitämän Johdatus etiikkaan -luennon luentotentti
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Porin yksikön opiskelijat voivat katsoa luennot Moodlen välityksellä. Moodleavaimen antaa opintojakson Porin vastuuopettaja Suvi Krok.

Vaihtoehtoinen suoritustapa: luennolle osallistumisen asemesta opintojakso on mahdollista suorittaa sähköisenä kirjatenttinä, jota varten luetaan: 

Tännsjö, Thorbjörn 2008. Understanding ethics: an introduction to moral theory. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Tutkimus- ja asiantuntijataidot [I Periodi]

Opintojakso tarjoaa yleiskuvan yhteiskuntatieteellisen työelämän tutkimuksen erilaisista perinteistä ja ajankohtaisista tutkimuskysymyksistä sekä niihin liittyvistä teoreettisista ja metodologisista lähestymistavoista.

Opetus toteutetaan luentojen, verkko-opetuksen ja itsenäisen työskentelyn yhdistelmänä. Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista, tehtävien tekemistä Moodleen ja lopputehtävää, joka liittyy opintojakson teemoihin ja jonka aihe sovitaan etukäteen.

Opintojaksoon sisältyy kuusi (6) luentoa, joista osalla luennoi vieraileva asiantuntija. Luennot ovat paitsi itsenäisiä kokonaisuuksia, myös johdantoja seuraavan kerran seminaarityöskentelylle. Seminaareja varten osallistujille jaetaan 2-3 artikkelia sekä mahdollista muuta materiaalia ja tehtäviä. Näihin perustuvat tehtävät ovat Moodlessa ja seminaarin sisältö on näiden tehtävien purku. Materiaali kootaan niin, että joka kerralla on käsittelyssä ainakin yksi aineisto, joka pyrkii liittämään teeman yleisempään sosiaalitieteelliseen (teoria)keskusteluun. Aineisto ei ole pelkästään suomenkielistä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Opintojaksolle on ennakkoilmoittautuminen.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Antti Saloniemi, Vastaava opettaja
antti.saloniemi[ät]uta.fi
Tiina Saari, Vastaava opettaja
tiina.p.saari[ät]uta.fi
Mika Helander (vieraileva luennoitsija 17.10.2013), Vastaava opettaja
Opetus
19.9.2013 – 28.11.2013
Luento-opetus 12 tuntia
To 19.9.2013 klo 13-15, Porin yliopistokeskuksen luokka 123
To 3.10.2013 klo 13-15, Porin yliopistokeskuksen luokka 241
To 17.10.2013 klo 13-15, Porin yliopistokeskuksen luokka 123
To 31.10.2013 klo 13-15, Porin yliopistokeskuksen luokka 123
Pe 15.11.2013 klo 13-15, Porin yliopistokeskuksen luokka 107
To 28.11.2013 klo 13-15, Porin yliopistokeskuksen luokka 123
Seminaari 12 tuntia
To 19.9.2013 klo 16-18, Porin yliopistokeskuksen luokka 123
To 3.10.2013 klo 16-18, pienryhmätila 385
To 17.10.2013 klo 16-18, pienryhmätila 385
To 31.10.2013 klo 16-18, pienryhmätila 385
Pe 15.11.2013 klo 16-18, Porin yliopistokeskuksen luokka 107
To 28.11.2013 klo 16-18, Porin yliopistokeskuksen luokka 123
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Seminaari on tarkoitettu Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman opiskelijoille. Luennoille voivat osallistua myös muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat. Opettaja ohjeistaa tarkemmin opintojakson suorituksen yksityiskohdat.

Tutkielmaopinnot [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Opintojaksolle on ennakkoilmoittautuminen.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tero Mamia, Vastaava opettaja
tero.mamia[ät]uta.fi
Teppo Hjelt (tiedonhaun ja lähteiden hallinnan syventävä koulutus), Opettaja
Suvi Krok, Opettaja
suvi.krok[ät]uta.fi
Opetus
20.9.2013 – 5.11.2013
Luento-opetus 6 tuntia
Pe 20.9.2013 klo 10-12, Porin yliopistokeskuksen luokka 103, seminaari jatkuu toisessa luokkatilassa
Pe 20.9.2013 klo 12-16, Porin yliopistokeskuksen luokka 107
Tiedonhaun ja lähteiden hallinnan syventävä koulutus
Ti 5.11.2013 klo 10-12, Porin yliopistokeskuksen luokka 107
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Seminaariin sisältyy myös tiedonhaun ja lähteiden hallinnan syventävä koulutus marraskuussa 2013.      

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Opintojaksolle on ennakkoilmoittautuminen.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Antti Saloniemi, Vastaava opettaja
antti.saloniemi[ät]uta.fi
Jukka Niemelä, Vastaava opettaja
jukka.niemela[ät]uta.fi
Ossi Eskelinen, Vastaava opettaja
ossi.eskelinen[ät]uta.fi
Opetus
10.9.2013 – 16.5.2014
Seminaari 48 tuntia
Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman tutkielmaseminaari, Antti Saloniemen ryhmä
Ke 23.10.2013 klo 12-17, pienryhmätila 331
Ke 6.11.2013 klo 12-17, pienryhmätila 331
To 21.11.2013 klo 12-18, pienryhmätila 331, jatkuu keväällä 2014 myöhemmin sovittavina ajankohtina.
Antti Saloniemen ryhmä
Ti 10.9.2013 klo 16-18, pienryhmätila 385, Syksyllä 2012 aloittaneen ryhmän aloitustapaaminen, jossa sovitaan syksyn 2013 tarkempi aikataulu.
Jukka Niemelän ryhmä
Ti 17.9.2013 klo 16-18, pienryhmätila 385, Aloitustapaaminen, jossa sovitaan seminaarin ajankohdista jatkossa.
Ossi Eskelisen ryhmä
To 19.9.2013 klo 16-18, pienryhmätila 385, Aloitustapaaminen, jossa sovitaan seminaarin ajankohdista jatkossa.
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Kieli- ja viestintäopinnot (Pori) [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Huom. aloitustapaamiseen 16.9.2013 kannattaa mennä paikan päälle, jos opintojakso on suorittamatta, vaikkei olisi etukäteen ilmoittautunut. Opintojakson opettajaan voi olla tarvittaessa myös sähköpostilla yhteydessä.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Katariina Pitkänen, Opettaja
katariina.a.pitkanen[ät]uta.fi
Opetus
16.9.2013 – 23.11.2013
Pienryhmäopetus 2 tuntia + 28 tuntia Verkossa
Ma 16.9.2013 klo 10-12, Porin yliopistokeskuksen luokka 103, aloitustapaamisen jälkeen opetus on verkko-opetusta
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojakson opiskelijamäärä on rajoitettu maks. noin 20 opiskelijaan. Opintojaksolle on ennakkoilmoittautuminen. Etusija on opiskelijoilla, jotka ovat opinnoissaan pisimmälle ehtineitä (kandidaatin tutkielma seminaari vaiheessa). 

Opintojaksolla on aloitustapaaminen, jonka jälkeen opetus toteutetaan verkko-opetuksena.

Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman opiskelija suorittaa siinä tapauksessa, että opintojakso on määritelty aikaisempaa koulutusta täydentäväksi opinnoksi.

Vieraalla kielellä annettava opetus [I Periodi]

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Opintojaksolle on ennakkoilmoittautuminen.


Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tuntiopettaja Leena Ranta, Vastaava opettaja
Leena.Ranta[ät]uta.fi
Opetus
19.9.2013 – 21.11.2013
Pienryhmäopetus 36 tuntia
Pienryhmäopetus 36 t
To 19.9.2013 - 12.12.2013 viikoittain klo 8.30-11, Porin yliopistokeskuksen luokka 107, Huom. ei opetusta to 17.10.2013 (vko 42)
Poikkeukset:
To 19.12.2013 klo 8.30-10, Porin yliopistokeskuksen luokka 107, kirjallinen tentti
To 19.12.2013 klo 10-12, pienryhmätila 385, suullinen tentti
Periodit: I II
Opetuskieli: ruotsi
Lisätiedot:

Opiskelijamäärä on rajoitettu maks. 18 opiskelijaan. Opintojakso suositellaan suoritettavaksi toisena tai  kolmantena opiskeluvuotena.

Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman opiskelija suorittaa siinä tapauksessa, jos opintojakso on määritelty aikaisempaa koulutusta täydentäväksi opinnoksi.

Periodi (21.10.2013 - 13.12.2013)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön yhteiset opinnot [II Periodi]

HUOM! Kurssialue avautuu NettiOpsu-ilmoittautuneille ti 29.10.2013 ja ensimmäisen viikon tehtävän vastausaikaa on torstaihin 31.10.2013 saakka.

Kurssialue:

https://learning2.uta.fi/course/view.php?id=2834

Opinnot suoritetaan verkko-opintoina ilman lähitapaamisia. Kurssi alkaa ma 28.10. Kurssin suorittaminen edellyttää oppimateriaaleihin tutustumista ja tehtävien tekemistä viikoittaisen rytmin mukaan. Joka maanantai 9.12. saakka avataan viikoittain uudet aineistot ja niihin liittyvä tehtävä. Tehtävä on palautettava kyseisen viikon keskiviikkoon mennessä. Opettaja antaa palautteen viikon tehtävistä perjantaina. Tämän lisäksi tehdään essee kurssiin liittyvien lukemistojen perusteella.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Risto Kunelius, Opettaja
risto.kunelius[ät]uta.fi
Opetus
28.10.2013 – 13.12.2013
Luento-opetus 24 tuntia Verkossa
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Tutkimus- ja asiantuntijataidot [II Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Opintojaksolle on ennakkoilmoittautuminen.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Ossi Eskelinen (luento-opetus ja seminaari), Vastaava opettaja
ossi.eskelinen[ät]uta.fi
Pasi Pyöriä (harjoitteluraportit), Vastaava opettaja
pasi.pyoria[ät]uta.fi
Opetus
26.11.2013 – 27.2.2014
Seminaari 2 tuntia
Ti 26.11.2013 klo 13-15, pienryhmätila 123
Luento-opetus 4 tuntia
To 9.1.2014 klo 13-15, pienryhmätila 385
To 27.2.2014 klo 13-15, pienryhmätila 385
Periodit: II III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojaksoon sisältyy seminaarin ja luento-opetuksen ohella myös harjoittelupaikkakäynnit sopimuksen mukaan.

Työelämän ja työhyvinvoinnin teemakurssit [II Periodi]

Opetukseen voidaan sisällyttää aihepiiriä käsitteleviä luentoja, harjoituksia ja teemaseminaareja.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Opintojaksolle on ennakkoilmoittautuminen.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Satu Kalliola, Vastaava opettaja
satu.kalliola[ät]uta.fi
Opetus
23.10.2013 – 11.12.2013
Seminaari 12 tuntia
Ke 23.10.2013 klo 12-15, Porin yliopistokeskuksen luokka 103, luentoseminaari
Ke 30.10.2013 klo 12-15, pienryhmätila 394
Ke 6.11.2013 - 11.12.2013 viikoittain, Porin yliopistokeskuksen luokka 107
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Periodi (7.1.2014 - 7.3.2014)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön yhteiset opinnot [III Periodi]

Opinnot suoritetaan verkko-opintoina ilman lähitapaamisia. Kurssi alkaa ma 27.1.2014. Kurssin suorittaminen edellyttää oppimateriaaleihin tutustumista ja tehtävien tekemistä viikoittaisen rytmin mukaan. Lisäksi kurssiin sisältyy sähköisesti suoritettava kertauskuulustelu. Viikolla 11 (ma 10.3.) ei ole uutta tehtävää.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tero Mamia, Vastaava opettaja
tero.mamia[ät]uta.fi
Opetus
27.1.2014 – 24.3.2014
Itsenäinen työskentely
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Porin yksikön tutkinto-opiskelijat suorittavat YKYY2-opintojakson kevään 2014 III periodilla ensisijaisesti verkko-opintoina avoimen yliopiston tarjonnan tapaan (tai tarvittaessa opettajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla). Huom! Kurssi on avoin myös muille kuin Porin yksikön opiskelijoille.

Yhteiskuntafilosofian osakokonaisuudessa tutustutaan yhteiskuntafilosofiassa klassikko-aseman saavuttaneisiin historiallisiin yhteiskuntafilosofian muotoiluihin sekä kartoitetaan modernin yhteiskuntafilosofian kenttää. Kurssilla tarkastellaan sitä, miten nykyiset yhteiskuntafilosofian peruskäsitykset ja käsitteet ovat muotoutuneet historiallisesti.  Keskeisiä kysymyksiä ovat mm. seuraavat: Minkälainen on oikeudenmukainen yhteiskunta? Mitä tasa-arvo tarkoittaa yhteiskunnallisena ihanteena? Miten demokratian idea on muotoutunut historiallisesti? Mitä yhteiskunnallisia haasteita liittyy nykyiseen länsimaiseen liberaaliin ja jälkimoderniin yhteiskuntaan?

KURSSIN OHJELMA

31.1. Johdatus yhteiskuntafilosofiaan, minkälainen on oikeudenmukainen yhteiskunta?

(Platon, Aristoteles)

7.2. Minkälainen on tasa-arvoinen yhteiskunta? (Stoalaiset, kristillinen etiikka)

Mitä ovat yhteiskunnan jäsenten erilaiset oikeudet ja velvollisuudet?  

(Yhteiskuntasopimuksen idea, Hobbes, Locke)

14.2. Mitä ovat yksilön vapaudet ja oikeudet yhteiskunnassa? 

(Englantilainen ja ranskalainen liberalismi, Mill, Smith, Rousseau)

21.2. Maailmankansalaisuus vai kansallinen identiteetti? (Kant, kansallisuusaate, Humbolt))

Mikä on valtion ja yksilön suhde?  (Kommunitarismi,  Hegel)

28.2. Mikä on talouden ja tuotannon merkitys yhteiskunnan tasa-arvon toteutumiselle? (Sosialismi, Marx, Engels)

7.3. Perioditauko

14.3. Miksi länsimaisissa yhteiskunnissa on esiintynyt sukupuolten välistä epätasa-arvoa ja miten sukupuolten välistä tasa-arvoa voidaan edistää? (Feminismi, de Beauvoir)

21.3. Väkivallaton taistelu rasismia ja uskonnollista suvaitsemattomuutta kohtaan (King, Gandhi)

Hyvän ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan periaatteet (Berlin, Rawls)

28.3. Frankfurtin koulukunnan näkemys monopolikapitalismista ja jälkimoderni yhteiskuntateoria (Horkheimer, Fromm, Bauman)

4.4. Postmodernin yhteiskuntafilosofian haasteet (riskiyhteiskunta, uuden kapitalismin kulttuuri, Beck, Sennett, Foucault)

11.4. Ympäristöetiikan, luonnonsuojelu- ja eläintenoikeuskeskustelun näkökulma yhteiskuntafilosofiaan  (Naess, Singer)

18.4. Pitkäperjantai, ei luentoa

25.4. Talouden vaikutus nyky-yhteiskuntien kehitykselle, globalisaatio, uusliberalismi ja sen vastustajat (Hayek, Korten)  Yhteenveto luentosarjasta

9.5. Luentotentti

Marika Enwald, Vastaava opettaja
marika.enwald[ät]uta.fi
Opetus
31.1.2014 – 9.5.2014
Kirjatentti
Luento-opetus 24 tuntia
Pe 31.1.2014 - 9.5.2014 viikoittain klo 9-11, Linna, Väinö Linna -sali
Poikkeukset:
28.3.2014 klo 9 –11 , Päätalo D10b
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Huom. myös Porin yksikön opiskelijoiden sähkötentin ottaa vastaan tutkija Petri Räsänen (E.Petri.Rasanen@uta.fi).  Sähköiseen tenttiin ilmoittautuessa on tärkeää valita tentin oikea suorituspaikkakunta.

Zuckertin Political Philosophy in the Twentieth Century -kirjan sijaan voi tenttiä  suomenkielisen vaihtoehdon: osan kirjasta Pulkkinen, Tuija  (s. 9 - 84): Postmoderni politiikan filosofia  ja  kokonaan teoksen Saastamoinen: Eurooppalainen liberalismi.

Opintojaksosta järjestetään kirjatenttiä korvaava Marika Enwaldin pitämä 24 tunnin luento Tampereella ajankohtana 10.1. - 16.5.2014. Em. luento nauhoitetaan ja on sitten katsottavissa sekä reaaliaikaisesti että jälkikäteen tietokoneelta Tampereen yliopiston käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Oppimateriaali (ks. opinto-opas):

Zuckert, Catherine 2011. Political Philosophy in the Twentieth Century: Authors and Arguments. Cambridge: Cambridge University Press.

Kieli- ja viestintäopinnot (Pori) [III Periodi]

Vieraalla kielellä annettava opetus [III Periodi]

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Opintojaksolle on ennakkoilmoittautuminen.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Mirja Hämäläinen, Vastaava opettaja
mirja.hamalainen[ät]uta.fi
Opetus
10.1.2014 – 31.3.2014
Pienryhmäopetus 11 tuntia + 41 tuntia Verkossa
Aloitustapaaminen
Pe 10.1.2014 klo 10-13, Porin yliopistokeskuksen luokka 107, Aloitustapaamisen jälkeen verkko-opetusta.
Periodit: III IV
Opetuskieli: englanti
Lisätiedot:

Opintojakso toteutetaan kirjallisen osuuden osalta verkko-opetuksena 26 t kevätlukukaudella 2014. Ennen verkko-opetuksen alkamista on kontaktitapaaminen.

Opintojakson suullinen osuus toteutetaan verkossa ja Porissa järjestettävänä kahtena ns. konferenssipäivänä, joista sovitaan opiskelijoiden kanssa erikseen. Konferenssipäivät pidetään kurssin lopussa ja niiden kesto on n. 4 tuntia kerrallaan.

Opintojakson osallistujamäärä on rajoitettu maks. 18 opiskelijaan.

Työn ja hyvinvoinnin sekä Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelman opiskelija suorittaa, jos määritelty nk. täydentäväksi opinnoksi.

Periodi (10.3.2014 - 16.5.2014)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön yhteiset opinnot [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Mervi Kaarninen, Vastaava opettaja
Mervi.Kaarninen[ät]uta.fi
Marko Tikka, Vastaava opettaja
marko.tikka[ät]uta.fi
Antti Saloniemi (Porin yksikkö), Vastaava opettaja
antti.saloniemi[ät]uta.fi
Opetus
10.3.2014 – 12.5.2014
Luento-opetus 32 tuntia
Luennot
Ma 10.3.2014 - 12.5.2014 viikoittain klo 14-18, Päätalo D10a
Harjoitukset
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin luennot tallennetaan ja ovat netistä katsottavissa jälkikäteen joten luentosarjalle voi osallistua vaikka ei luennoille pääsisikään.

Opintojakson lisälukemistoksi suositellaan teosta Haapala Pertti & Toivo Raisa (toim.) Suomen historian kartasto. 2008, s. 148 alkaen.

Tutkimus- ja asiantuntijataidot [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Opintojaksolle on ennakkoilmoittautuminen.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tero Mamia, Vastaava opettaja
tero.mamia[ät]uta.fi
Opetus
13.3.2014 – 8.5.2014
Luento-opetus 24 tuntia
To 13.3.2014 klo 12-16, Porin yliopistokeskuksen luokka 107
To 20.3.2014 klo 12-16, Porin yliopistokeskuksen luokka 107
To 3.4.2014 klo 12-16, Porin yliopistokeskuksen luokka 107
To 10.4.2014 klo 12-16, Porin yliopistokeskuksen luokka 107
To 24.4.2014 klo 12-16, Porin yliopistokeskuksen luokka 107
To 8.5.2014 klo 12-16, Porin yliopistokeskuksen luokka 107
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Työelämän ja työhyvinvoinnin teemakurssit [IV Periodi]

Osallistuminen luento-opetukseen, kirjallisuuteen perehtyminen sekä tentti. Tentti perustuu sekä luennoilla käsiteltyihin teemoihin että seuraavaan kirjallisuuteen ja/tai luennoilla erikseen ilmoitettavaan materiaaliin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Opintojaksolle on ennakkoilmoittautuminen Nettiopsussa. Opintojaksolle otetaan enintään 40 opiskelijaa. Mikäli opintojaksolle joudutaan tekemään karsintaa, etusijalla ovat Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman opiskelijat.

Kirsi Heikkilä-Tammi, Opettaja
Marja-Liisa Manka, Opettaja
Opetus
14.3.2014 – 23.5.2014
Luento-opetus
Pe 14.3.2014 - 4.4.2014 viikoittain klo 8.30-12, Porin yliopistokeskuksen luokka 107
Pe 9.5.2014 klo 8.30-11.45, Pienryhmätila 385, Tentti
Pe 23.5.2014 klo 8.30-11.45, Porin yliopistokeskuksen luokka 107, Uusintatentti
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luentosarjaan osallistuminen ja tentti korvaavat opintojakson kokonaisuudessaan. Jaksoa ei voi suorittaa osissa.

Opintojakso luennoidaan Tampereella. Luennot on tarkoitus välittää verkon välityksellä Poriin.

Kieli- ja viestintäopinnot (Pori) [IV Periodi]

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää vuorovaikutusosaamisen merkityksen osana akateemista asiantuntijuutta. Opintojaksolla perehdytään puheviestinnän ilmiöihin ja käsitteisiin sekä kehitetään omaa vuorovaikutusosaamista monipuolisten harjoitusten avulla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Opintojaksolle on ennakkoilmoittautuminen. Opiskelijamäärä on rajoitettu maks. 18 opiskelijaan.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Maija Peltola, Vastaava opettaja
maija.peltola[ät]uta.fi
Opetus
11.3.2014 – 29.4.2014
Pienryhmäopetus 26 tuntia
Ti 11.3.2014 - 15.4.2014 viikoittain klo 10.15-14, Porin yliopistokeskuksen luokka 107
Ti 29.4.2014 klo 10-12, Porin yliopistokeskuksen luokka 107
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman opiskelija suorittaa opintojakson, jos määritelty nk. täydentävinä opintoina suoritettavaksi.