x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma, Pori

Periodit

I Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)
II Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)
III Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)
IV Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

KIRJALLISUUSKUULUSTELUJEN VASTAANOTTAJAT JA OPINTOJAKSOJEN VASTUUOPETTAJAT LUKUVUONNA 2013 - 2014


Syventävien opintojen kokonaismerkintä: 
Antti Saloniemi

THVP1 Työelämän tutkimuksen johdantoteemoja 5 op: Antti Saloniemi

SOPM4 Työelämävalmiudet ja asiantuntijuus 10 op: Ossi Eskelinen (luennot ja seminaari) ja Pasi Pyöriä (harjoitteluraportit)

SOPM5.1 Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät 5 op: Tero Mamia

SOP10.1.1 Työ, hyvinvointi ja perhe 5-10 op: Satu Kalliola ja Jukka Niemelä

SOP10.1.2 Työelämän suhteet ja sukupuoli: Jukka Niemelä

SOP10.1.3 Työmarkkinat, työvoiman käyttö ja työllisyysturva: Antti Saloniemi

SOP10.1.4 Työyhteisöjen muutos ja kehittäminen: Satu Kalliola

SOP10.1.5 Työelämän vuorovaikutus: Tiina Mälkiä

THVP2 Työhyvinvoinnin johtaminen: Kirsi Heikkilä-Tammi

SOPM1 Orientoiva tutkielmaseminaari: Tero Mamia

SOPM2 Tutkielmaseminaari: Antti Saloniemi

SOPM3 Pro gradu -tutkielma: Antti Saloniemi


Opetus syyslukukaudella 2013

Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)

Opiskeluvalmiudet, Pori

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön yhteiset opinnot

YKYY5A Johdatus etiikkaan 2 op

Tutkimus- ja asiantuntijataidot

Tutkielmaopinnot

SOPM2 Tutkielmaseminaari 15 op

Kieli- ja viestintäopinnot (Pori)

Vieraalla kielellä annettava opetus

PORU12 Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 4 op (Opetuskieli: ruotsi)
Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)

Opiskeluvalmiudet, Pori

YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS - 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön yhteiset opinnot

YKYY5A Johdatus etiikkaan 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Tutkimus- ja asiantuntijataidot

THVP1 Työelämän tutkimuksen johdantoteemoja 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Työelämän ja työhyvinvoinnin teemakurssit

Tutkielmaopinnot

SOPM1 Orientoiva tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOPM2 Tutkielmaseminaari 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kieli- ja viestintäopinnot (Pori)

POSU1 Tieteellinen kirjoittaminen 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

PORU12 Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 4 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2014

Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön yhteiset opinnot

Tutkimus- ja asiantuntijataidot

SOPM4 Työelämävalmiudet ja asiantuntijuus 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Tutkielmaopinnot

SOPM2 Tutkielmaseminaari 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kieli- ja viestintäopinnot (Pori)

Vieraalla kielellä annettava opetus

POEN12 Introduction to Academic English 4 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön yhteiset opinnot

YKYY5B Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Tutkimus- ja asiantuntijataidot

Työelämän ja työhyvinvoinnin teemakurssit

Tutkielmaopinnot

SOPM2 Tutkielmaseminaari 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kieli- ja viestintäopinnot (Pori)

Vieraalla kielellä annettava opetus

POEN12 Introduction to Academic English 4 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta