x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma

Periodit

I Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)
II Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)
III Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)
IV Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

TYÖN JA HYVINVOINNIN MAISTERIOHJRLMAN KIRJALLISUUSKUULUSTELUJEN VASTAANOTTAJAT JA JAKSOJEN VASTUUOPETTAJAT 2013-2014.


Syventävien opintojen kokonaismerkintä: Jouko Nätti

THV1 Työelämän tutkimuksen johdantoteemoja: Antti Saloniemi

SOSM4 Työelämävalmiudet ja asiantuntijuus: Pasi Pyöriä, harjoittelun yhdyshenkilö: Paula Ristimäki

SOSM5.1 Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät: Johanna Ruusuvuori

SOS10.1.1 Työ, hyvinvointi ja perhe: Jouko Nätti

SOS10.1.2 Työelämän valtasuhteet ja sukupuoli: Pasi Pyöriä

SOP10.1.3 Työmarkkinat, työvoiman käyttö ja työllisyysturva: Antti Saloniemi

SOS10.1.4 Työelämän vuorovaikutus: Johanna Ruusuvuori (opetus), Tiina Mälkiä (kirjatentin vastaanottaja)

SOS10.1.5 Työyhteisöjen kehittäminen: Hanna Ylöstalo

THV2 Työhyvinvoinnin johtaminen: Kirsi Heikkilä-Tammi

SOSM1 Orientoiva tutkielmaseminaari: (osana tutkielmaseminaaria) 

SOSM2 Tutkielmaseminaari: Pasi Pyöriä

SOSM3 Pro gradu -tutkielma: Pasi Pyöriä

Opetus syyslukukaudella 2013

Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)

Tutkimus- ja asiantuntijataidot

Työelämän ja työhyvinvoinnin teemakurssit

SOS10.1.1 Työ Euroopassa 5 op
Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)

Tutkimus- ja asiantuntijataidot

THV1 Työelämän tutkimuksen johdantoteemoja 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Tutkielmaopinnot

SOSM2 Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman tutkielmaseminaari 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Työelämän ja työhyvinvoinnin teemakurssit

SOS10.1.1 Työ Euroopassa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

Opetus kevätlukukaudella 2014

Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)

Tutkimus- ja asiantuntijataidot

Tutkielmaopinnot

SOSM2 Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman tutkielmaseminaari 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Työelämän ja työhyvinvoinnin teemakurssit

Vieraalla kielellä annettava opetus

COSOPOR5 Work, Employment and Welfare - Employment protection under financial crisis in Europe 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Tutkimus- ja asiantuntijataidot

SOS6.2.3 Elämä ja kertomus 5 op
SOS6.2.3 Monisyinen sosiaalinen toiminta - johdatus Neksusanalyysiin 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOSM5/JATKOK. Discursive Psychology and Membership Categorization Analysis 5 op (Opetuskieli: englanti)

Tutkielmaopinnot

SOSM2 Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman tutkielmaseminaari 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Työelämän ja työhyvinvoinnin teemakurssit

SOS10.1 Laman varjossa 5 op