x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön yhteiset opinnot

Periodit

I Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)
II Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)
III Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)
IV Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)
Periodi (2.9.2013 - 18.10.2013)
Perusopinnot [I Periodi]
Opetus
2.9.2013 – 14.10.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Luennot
Ma 2.9.2013 - 14.10.2013 viikoittain klo 14-18, päätalo ls. D10a
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Porin yksikön opiskelijat katsovat luennot jälkikäteen talleenteena II periodilla verkon (Moodle) välityksellä. Opettaja antaa tarkemmat erillisohjeet opintojakson suorittamisesta.

Johdantoluento: 18.9.2013 klo 9:15-10. (luentosali Päätalo ls D10a)

Harjoitusryhmät:
Opetusluokka: Linna, pääkirjasto 3021, 3. krs.
ma 10-12; 12-14,
ti 10-12; 12-14, 14-16; 16-18
ke 08-10: 10-12
to 10-12; 12-14; 14-16; 16-18
pe 10-12;

Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille:

ryhmä I: ma 16-18

ryhmä II: ke 16-18

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille on ennakkoilmoittautuminen.

Janika Asplund, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 1 tuntia
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

7 tuntia lähiopetusta ja verkko-opiskelua. Osasuorituksen voi suorittaa myös osaamistestillä.

Luennon ohjelma:

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

HUOM! Porin yksikön opiskelijoille on oma ilmoittautumisryhmänsä. Jos olet epähuomiossa ilmoittautunut Porin ryhmään, voit perua ilmoittautumisesi ja ilmoittautua uudelleen Tampereella opintojaksoa suorittavien ryhmään 4.9.2013 mennessä Opintojakson vastuuopettaja Porin yksikössä on Suvi Krok.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
prof. Arto Laitinen, Vastaava opettaja
Suvi Krok (Porin yksikkö), Opettaja
suvi.krok[ät]uta.fi
Opetus
6.9.2013 – 13.12.2013
Luento-opetus 20 tuntia
Pe 6.9.2013 - 13.12.2013 viikoittain klo 10-12, Porin yliopistokeskuksen luokka 107
Pe 6.9.2013 - 13.12.2013 viikoittain klo 10-12, Väinö Linna -sali (Linna), luennoidaan Tampereella
Poikkeukset:
18.10.2013 klo 10 –12 , Ei luentoa
25.10.2013 klo 10 –12 , Ei luentoa
Pe 29.11.2013 klo 10-12, Porin yliopistokeskuksen luokka 107, prof. Arto Laitisen pitämän Johdatus etiikkaan -luennon luentotentti
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Porin yksikön opiskelijat voivat katsoa luennot Moodlen välityksellä. Moodleavaimen antaa opintojakson Porin vastuuopettaja Suvi Krok.

Vaihtoehtoinen suoritustapa: luennolle osallistumisen asemesta opintojakso on mahdollista suorittaa sähköisenä kirjatenttinä, jota varten luetaan: 

Tännsjö, Thorbjörn 2008. Understanding ethics: an introduction to moral theory. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Periodi (21.10.2013 - 13.12.2013)
Perusopinnot [II Periodi]

HUOM! Kurssialue avautuu NettiOpsu-ilmoittautuneille ti 29.10.2013 ja ensimmäisen viikon tehtävän vastausaikaa on torstaihin 31.10.2013 saakka.

Kurssialue:

https://learning2.uta.fi/course/view.php?id=2834

Opinnot suoritetaan verkko-opintoina ilman lähitapaamisia. Kurssi alkaa ma 28.10. Kurssin suorittaminen edellyttää oppimateriaaleihin tutustumista ja tehtävien tekemistä viikoittaisen rytmin mukaan. Joka maanantai 9.12. saakka avataan viikoittain uudet aineistot ja niihin liittyvä tehtävä. Tehtävä on palautettava kyseisen viikon keskiviikkoon mennessä. Opettaja antaa palautteen viikon tehtävistä perjantaina. Tämän lisäksi tehdään essee kurssiin liittyvien lukemistojen perusteella.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Risto Kunelius, Opettaja
risto.kunelius[ät]uta.fi
Opetus
28.10.2013 – 13.12.2013
Luento-opetus 24 tuntia Verkossa
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Luentosarjan ohjelma

Maanantai 21.10.
Johdatus mittaamiseen; tilastoinnin historiasta ja tilastoinnista Suomessa (Tero Mamia)                                                                                                   

Maanantai 28.10.
Mitä minusta tiedetään? Tiedon rekisterit ja rekisteriaineistojen tutkimuskäyttö (Marja Alastalo)

Maanantai 4.11.
Miten ihmistä voi mitata? Psykologian näkökulma (Petri Raivola)

Maanantai 11.11.
Yleinen mielipide ja mielipidetutkimus (Juho Rahkonen)

Maanantai 18.11.
Talouden numerot: Mitä yhteiskuntatieteilijän tulisi tietää taloustieteestä? (Elina Tuominen)

Maanantai 25.11.
Paljonko on paljon? Numeeristen aineistojen käyttö ja numerolukutaito (Pertti Töttö)

  • tilastokuviot ja tilastoilla valehteleminen (Mamia/Kunelius) + pohdintatehtävä klo 15-16
  • Tötön luento klo 16-18

Maanantai 2.12.
Vertailu tutkimuksessa ja vertaileva kvantitatiivinen tutkimus (Jouko Nätti)

Maanantai 9.12.
Kertauskuulustelu  

Uusintatentti maanantaina 20.1.2014 klo 12-14, Linna K103.


        

Risto Kunelius, Vastaava opettaja
risto.kunelius[ät]uta.fi
Tero Mamia, Opettaja
tero.mamia[ät]uta.fi
Opetus
21.10.2013 – 9.12.2013
Luento-opetus
Luennot
Ma 21.10.2013 - 9.12.2013 viikoittain klo 14-18, päätalo ls. D10a
Poikkeukset:
20.1.2014 klo 12 –14 , uusintatentti, Linna ls. K103
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Periodi (7.1.2014 - 7.3.2014)
Perusopinnot [III Periodi]

Opinnot suoritetaan verkko-opintoina ilman lähitapaamisia. Kurssi alkaa ma 27.1.2014. Kurssin suorittaminen edellyttää oppimateriaaleihin tutustumista ja tehtävien tekemistä viikoittaisen rytmin mukaan. Lisäksi kurssiin sisältyy sähköisesti suoritettava kertauskuulustelu. Viikolla 11 (ma 10.3.) ei ole uutta tehtävää.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tero Mamia, Vastaava opettaja
tero.mamia[ät]uta.fi
Opetus
27.1.2014 – 24.3.2014
Itsenäinen työskentely
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Porin yksikön tutkinto-opiskelijat suorittavat YKYY2-opintojakson kevään 2014 III periodilla ensisijaisesti verkko-opintoina avoimen yliopiston tarjonnan tapaan (tai tarvittaessa opettajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla). Huom! Kurssi on avoin myös muille kuin Porin yksikön opiskelijoille.

Luennot, kirjallisuus ja muu kurssilla jaettava materiaali, näiden pohjalta tapahtuvat itsenäiset pienryhmäharjoitukset sekä ryhmätöiden raportointi loppuseminaarissa. Opiskelija reflektoi omaa oppimistaan ja kurssilla heränneitä kysymyksiä lyhyessä henkilökohtaisessa oppimisraportissa ja kurssipalautteesa.

Luentosarjan alustava ohjelma (päätalo, ls. D10a)

13.1.2014 Johdatus kurssin teemoihin

Satu Ranta-Tyrkkö: Kurssin ohjelma, suorittaminen ja käytännön asiat

Kirsi Juhila: Toiminta, tulkinta ja tieto – näkökulmana toiseuden ja erojen tutkimus

  • Oheisartikkeli: Juhila, Kirsi (2004) Leimattu identiteetti ja vastapuhe. Teoksessa Arja Jokinen, Laura Huttunen ja Anna Kulmala (toim.) Puhua vastaan ja vaieta. Neuvottelua kulttuurisista marginaaleista. Helsinki: Gaudeamus, 20–32.

20.1.2014 Sukupuoli

Riitta Granfelt: Kokemusten tulkintaan perustuvan tutkimuksen merkitys toimintakäytäntöjen kehittämisessä: esimerkkinä pitkäaikaisasunnottomuuden vähentäminen

Tuula Juvonen: Heteronormatiivisuuden rakentaminen tutkimuksessa

  • Oheisartikkeli: Juvonen, Tuula (2002) Niin makaa kuin petaa. Sosiologia 39(4), 309–321.

27.1.2014 Mielenterveys

Suvi Raitakari: Yhteiskunnallisesti määritelty mielenterveys/sairaus: asiantuntija- ja kokemustiedon yhteensovittamisen jännitteet

Sanna Uusi-Seppä (Kokemusasiantuntija): Sairauteni omin ja asiantuntijoiden silmin: eri näkemyksiä siitä olenko sairas, terve ja millä tavoin?

  • Oheisartikkeli: Raitakari, Suvi ym. (2011) Vakava mielen sairaus ja eriarvoisuudet arjessa. Janus 19(4) 2011, 326–341.

3.2.2014 Köyhyys, sukupuoli, luokka

Suvi Krok: Yksinhuoltajaäitien köyhyydessä selviytymisestä

Jouko Karjalainen/ Irene Roivainen

  • Oheismateriaali: Joko moodle-alustalla katseltava Irene Roivaisen luento naisköyhyydestä tai myöhemmin ilmoitettava artikkeli.

10.2.2014 Etnisyys, kansalaisuus

Marko Juntunen: Etnisyys antropologisen tutkimuksen kohteena

Helena Oikarinen-Jabai: Somalitaustaiset nuoret kuulumisiaan määrittelemässä

  • Oheisartikkeli: Rastas, Anna (2005) Kulttuurit ja erot haastattelutilanteessa. Teoksessa Johanna Ruusuvuori & Liisa Tiittula (toim.) Haastattelu: Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Tampere: Vastapaino, 78–102.

17.2.2014 Lapset ja nuoret

Mari Korpela: Lasten etnografinen tutkimus: Länsimaalaiset lapset Intian Goalla, eliittiä vai marginaalissa, tuttuja vai vieraita?

Päivi Honkatukia: Nuoret ja väkivalta. Miten tutkia sosiaalista ongelmaa leimaamatta nuoria ongelmaksi?

  • Oheisartikkeli: Strandell, Harriet (2005) Lapset, etiikka ja vaikea osallisuus. Teoksessa Laadullisen sosiaalitutkimuksen eettiset kysymykset. Kutsuseminaari 2.5.2005. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes, Työpapereita 4/2005, 33–40.

24.2.2014

Ville Lähde: Luonnonresurssin ja niukkuuden käsitteistä

Satu Ranta-Tyrkkö: Palautetta palautetuista ryhmätehtävistä ja keskustelua

  • Oheisartikkeli: Artikkeli ilmoitetaan myöhemminTutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Huom! Kurssin voi suorittaa joko 5 op:n tai 3 op:n laajuisena, ks. lisätietoa alempana. 5 op:n ja 3 op:n suoritusten tekijöille on omat ilmoittautumisryhmänsä, muista ilmoittautua oikean ryhmän kautta.

Jos epähuomiossa ilmoittauduit väärään ryhmään, voit perua ilmoittautumisesi ja ilmoittautua uudelleen oikeaan ryhmään 6.1.2014 mennessä.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jenni-Mari Räsänen, Vastaava opettaja
jenni-mari.rasanen[ät]uta.fi
Vierailevia luennoitsijoita, Opettaja
Opetus
13.1.2014 – 24.2.2014
Luento-opetus 21 tuntia
Ma 13.1.2014 - 24.2.2014 viikoittain klo 14.15-17, päätalo ls. D10a
Ryhmätyöskentely 8 tuntia
Ma 13.1.2014 - 24.2.2014 viikoittain klo 17-18, päätalo ls. D10a
Itsenäinen työskentely
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön 2012–2015 tutkintovaatimusten mukaisia yhteisiä opintoja ja/tai sosiaalityön perusopintoja tekevät suorittavat opintojakson 5 op:n laajuisena.

Nykyisiä (2012–2015) tutkintovaatimuksia edeltäneitä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön yhteisiä opintoja täydentävät opiskelijat voivat suorittaa kurssin 3 op laajuisena. 3 op:n suoritus korvaa vuosien 2010–2011 ja 2011–2012 tutkintovaatimusten mukaisen kurssin YTYH4 Empiirisen tutkimuksen perusteet 3 op. 3 op:n suoritustapa on siis tarkoitettu vain niille ennen vuotta 2012 aloittaneille opiskelijoille, joilta puuttuu Empiirisen tutkimuksen perusteet.

5 op suoritukseen kuuluu: 1) luentojen seuraaminen, 2) luentoihin liittyvien oheisartikkelien tai muun materiaalin läpikäynti, 3) luentoja ja artikkeleita/oheismateriaalia käsittelevät ryhmäkeskustelut ja niiden raportointi. Luennot ja ryhmäkeskustelut tapahtuvat maanantaisin klo 14.15–18, ja niihin osallistuminen ovat keskeinen osa opiskelijoilta kurssilla edellytettyä työtä. Luennoista tehdään myös tallenteet, jotka ovat katsottavissa moodle-alustalla 2 viikon ajan. Katsomalla luennot moodlesta luennoilta voi olla pois enintään kaksi luentokertaa.

3 op suoritukseen kuuluu: 1) luentojen seuraaminen joko paikan päällä tai tallenteina kurssin moodle-alustalta, 2) luentoihin liittyvien oheisartikkelien tai muun materiaalin läpikäynti, 3) luentojen ja artikkelien pohjalta kirjoitettava oppimispäiväkirja.

Yhteiskuntafilosofian osakokonaisuudessa tutustutaan yhteiskuntafilosofiassa klassikko-aseman saavuttaneisiin historiallisiin yhteiskuntafilosofian muotoiluihin sekä kartoitetaan modernin yhteiskuntafilosofian kenttää. Kurssilla tarkastellaan sitä, miten nykyiset yhteiskuntafilosofian peruskäsitykset ja käsitteet ovat muotoutuneet historiallisesti.  Keskeisiä kysymyksiä ovat mm. seuraavat: Minkälainen on oikeudenmukainen yhteiskunta? Mitä tasa-arvo tarkoittaa yhteiskunnallisena ihanteena? Miten demokratian idea on muotoutunut historiallisesti? Mitä yhteiskunnallisia haasteita liittyy nykyiseen länsimaiseen liberaaliin ja jälkimoderniin yhteiskuntaan?

KURSSIN OHJELMA

31.1. Johdatus yhteiskuntafilosofiaan, minkälainen on oikeudenmukainen yhteiskunta?

(Platon, Aristoteles)

7.2. Minkälainen on tasa-arvoinen yhteiskunta? (Stoalaiset, kristillinen etiikka)

Mitä ovat yhteiskunnan jäsenten erilaiset oikeudet ja velvollisuudet?  

(Yhteiskuntasopimuksen idea, Hobbes, Locke)

14.2. Mitä ovat yksilön vapaudet ja oikeudet yhteiskunnassa? 

(Englantilainen ja ranskalainen liberalismi, Mill, Smith, Rousseau)

21.2. Maailmankansalaisuus vai kansallinen identiteetti? (Kant, kansallisuusaate, Humbolt))

Mikä on valtion ja yksilön suhde?  (Kommunitarismi,  Hegel)

28.2. Mikä on talouden ja tuotannon merkitys yhteiskunnan tasa-arvon toteutumiselle? (Sosialismi, Marx, Engels)

7.3. Perioditauko

14.3. Miksi länsimaisissa yhteiskunnissa on esiintynyt sukupuolten välistä epätasa-arvoa ja miten sukupuolten välistä tasa-arvoa voidaan edistää? (Feminismi, de Beauvoir)

21.3. Väkivallaton taistelu rasismia ja uskonnollista suvaitsemattomuutta kohtaan (King, Gandhi)

Hyvän ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan periaatteet (Berlin, Rawls)

28.3. Frankfurtin koulukunnan näkemys monopolikapitalismista ja jälkimoderni yhteiskuntateoria (Horkheimer, Fromm, Bauman)

4.4. Postmodernin yhteiskuntafilosofian haasteet (riskiyhteiskunta, uuden kapitalismin kulttuuri, Beck, Sennett, Foucault)

11.4. Ympäristöetiikan, luonnonsuojelu- ja eläintenoikeuskeskustelun näkökulma yhteiskuntafilosofiaan  (Naess, Singer)

18.4. Pitkäperjantai, ei luentoa

25.4. Talouden vaikutus nyky-yhteiskuntien kehitykselle, globalisaatio, uusliberalismi ja sen vastustajat (Hayek, Korten)  Yhteenveto luentosarjasta

9.5. Luentotentti

Marika Enwald, Vastaava opettaja
marika.enwald[ät]uta.fi
Opetus
31.1.2014 – 9.5.2014
Kirjatentti
Luento-opetus 24 tuntia
Pe 31.1.2014 - 9.5.2014 viikoittain klo 9-11, Linna, Väinö Linna -sali
Poikkeukset:
28.3.2014 klo 9 –11 , Päätalo D10b
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Huom. myös Porin yksikön opiskelijoiden sähkötentin ottaa vastaan tutkija Petri Räsänen (E.Petri.Rasanen@uta.fi).  Sähköiseen tenttiin ilmoittautuessa on tärkeää valita tentin oikea suorituspaikkakunta.

Zuckertin Political Philosophy in the Twentieth Century -kirjan sijaan voi tenttiä  suomenkielisen vaihtoehdon: osan kirjasta Pulkkinen, Tuija  (s. 9 - 84): Postmoderni politiikan filosofia  ja  kokonaan teoksen Saastamoinen: Eurooppalainen liberalismi.

Opintojaksosta järjestetään kirjatenttiä korvaava Marika Enwaldin pitämä 24 tunnin luento Tampereella ajankohtana 10.1. - 16.5.2014. Em. luento nauhoitetaan ja on sitten katsottavissa sekä reaaliaikaisesti että jälkikäteen tietokoneelta Tampereen yliopiston käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Oppimateriaali (ks. opinto-opas):

Zuckert, Catherine 2011. Political Philosophy in the Twentieth Century: Authors and Arguments. Cambridge: Cambridge University Press.

Kurssin opiskelu tapahtuu Moodle-verkko -oppimisympäristössä.

Kurssi alkaa 3.3.2014. Kurssi etenee viikoittain siten, että aina kunkin viikon aikana (viikot 10-16) seurataan tietyt verkossa olevat luentotallenteet. Yhden viikon luentojen katselumahdollisuus on auki aina kaksi viikkoa. Luentojen ja artikkeleiden pohjalta tehdään oppimispäiväkirja, jota työstetään koko kurssin ajan. Oppimispäiväkirjan palautus on viimeistään 5.5.2014. Kurssissa ei ole lähiopetusta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Valintatapa: opintopisteet yhteensä

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Satu Ranta-Tyrkkö, Vastaava opettaja
Opetus
3.3.2014 – 30.4.2014
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Verkkokurssi on ensisijaisesti avoimen yliopiston opiskelijoille, läsnäolevien tutkinto-opiskelijoiden kiintiö kurssille on 30. Ilmoittautuminen NettiOpsun kautta. Kurssi alkaa 3.3.14, mutta ilmoittautuminen päättyy jo 10.12.13 ja opiskelijavalinta tehdään viikon 51 aikana, jotta jos kaikki ilmoittautuneet eivät mahdu tähän toteutukseen, he voivat osallistua tammikuussa alkavaan tutkinto-opetuksen toteutukseen.

Periodi (10.3.2014 - 16.5.2014)
Perusopinnot [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Mervi Kaarninen, Vastaava opettaja
Mervi.Kaarninen[ät]uta.fi
Marko Tikka, Vastaava opettaja
marko.tikka[ät]uta.fi
Antti Saloniemi (Porin yksikkö), Vastaava opettaja
antti.saloniemi[ät]uta.fi
Opetus
10.3.2014 – 12.5.2014
Luento-opetus 32 tuntia
Luennot
Ma 10.3.2014 - 12.5.2014 viikoittain klo 14-18, Päätalo D10a
Harjoitukset
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin luennot tallennetaan ja ovat netistä katsottavissa jälkikäteen joten luentosarjalle voi osallistua vaikka ei luennoille pääsisikään.

Opintojakson lisälukemistoksi suositellaan teosta Haapala Pertti & Toivo Raisa (toim.) Suomen historian kartasto. 2008, s. 148 alkaen.