x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma

Periodit

I Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)
II Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)
III Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)
IV Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Opetus syyslukukaudella 2013

Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön yhteiset opinnot

YKYY5A Johdatus etiikkaan 2 op

Valinnaiset opinnot

SOP6.1.2 Evaluaatio 5 op
Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön yhteiset opinnot

YKYY5A Johdatus etiikkaan 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

HVPS4A Pro gradu -tutkielmaseminaari 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Valinnaiset opinnot

SOP6.1.2 Evaluaatio 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOPM1 Orientoiva tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2014

Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön yhteiset opinnot

Syventävät opinnot

HVPS4A Pro gradu -tutkielmaseminaari 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kieli- ja viestintäopinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

POEN12 Introduction to Academic English 4 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön yhteiset opinnot

YKYY5B Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

HVPS4A Pro gradu -tutkielmaseminaari 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kieli- ja viestintäopinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

POEN12 Introduction to Academic English 4 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta