x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Sosiaalityön maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)
II Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)
III Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)
IV Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

SOSIAALITYÖN KIRJALLISUUSKUULUSTELUJEN VASTAANOTTAJAT 2013-2014 Huom! Kirjallisuuskuulustelut suoritetaan sähköistä tenttipalvelua käyttäen.

SYVENTÄVÄT OPINNOT, opintojakson vastuuopettaja ja kokonaismerkinnän antaja: Hannele Forsberg

STYS1A Sosiaalityön teoriahistoria 5 op, Kyösti Raunio

STYS1B1 Päätöksenteko lastensuojelussa 5 op, Leena Autonen-Vaaraniemi

STYS1B2 Sosiaalityö ja muuttuvat hallinnan käytännöt 5 op, Kirsi Juhila

STYS1B3 Professionaalisuus käytännöissä ja käytäntötutkimus 5 op, Ilmari Rostila

STYS1B4 Perhe asiantuntijatyön kontekstina ja kohteena 5 op,  Hannele Forsberg

STYS2A Moniammatillisuus 5 op, esseen vastaanottaja Suvi Krok (ks. ohjeet)

STYS3B1 Arviointitutkimus 5 op, Pekka Saarnio

STYS3B2 Konkreettinen sosiaalitutkimus 5 op, Kyösti Raunio

STYS3B3 Ammatillisen auttamistyön keskustelut ja tekstit 5 op, Kirsi Juhila

STYS3B4 Havainnot ja kokemukset 5 op, Aino Ritala-Koskinen

 

Opetus syyslukukaudella 2013

Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)

Syventävät opinnot

STYS2A Moniammatillisuus - 5 op
STYS3 Graduvauhditus  
STYS3C Tutkielmaseminaari 15 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

Jatkokoulutus

Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)

Syventävät opinnot

STYS2A Moniammatillisuus - 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYS2B Sosiaalityön harjoittelu 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYS3 Graduvauhditus   Jatkuu aiemmalta periodilta
STYS3C Tutkielmaseminaari 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

STYVA Knowledge Production and Research in/on Social Work Practice - Sosnet E-learning Course 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Jatkokoulutus

STYJ Jatkokoulutusseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta
STYJ Addiktioseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2014

Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)

Vieraalla kielellä annettava opetus

STYVA Knowledge Production and Research in/on Social Work Practice - Sosnet E-learning Course 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Jatkokoulutus

STYJ Jatkokoulutusseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta
STYJ Addiktioseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Syventävät opinnot

STYS2B Sosiaalityön harjoittelu 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYS3 Graduvauhditus   Jatkuu aiemmalta periodilta
STYS3C Tutkielmaseminaari 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

STYVA Knowledge Production and Research in/on Social Work Practice - Sosnet E-learning Course 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
STYS1B3 Social Work and Social Problems in Sub-Saharan Africa 5 op (Opetuskieli: englanti)

Jatkokoulutus

STYJ Jatkokoulutusseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta
STYJ Addiktioseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta