x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Sosiaalityön kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)
II Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)
III Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)
IV Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

SOSIAALITYÖN KIRJALLISUUSKUULUSTELUJEN VASTAANOTTAJAT 2013-2014 Huom! Kirjallisuuskuulustelut suoritetaan sähköistä tenttipalvelua käyttäen.

PERUSOPINNOT, opintojakson vastuuopettaja ja kokonaismerkinnän antaja: Kyösti Raunio

STYP1A Sosiaalityön peruskurssi, kirjallisuus 2 op, Kyösti Raunio

STYP1B Sosiaalityön historia ja tutkimus, kirjallisuus 3 op, Kyösti  Raunio

STYP3A Yhteisölliset voimavarat, kirjallisuus 3 op,  Jenni-Mari Räsänen

STYP3B Sosiaalityön globaali ja lokaali kirjo, kirjallisuus 2 op , Satu Ranta-Tyrkkö

STYP5 Sosiaalityön toimintaympäristöt 5 op, Katja Kuusisto

AINEOPINNOT, opintojakson vastuuopettaja ja kokonaismerkinnän antaja: Arja Jokinen

STYA1B Sosiaalihuollon hallinto ja johtaminen 5 op, Heli Valokivi

STYA2 Elämänkulku ja sosiaalityö 5 op, Aino Ritala-Koskinen

STYA3A1 Asiakastyön teoriat, 2 op Arja Jokinen

STYA6 Päihteiden käyttö seurauksineen 5 op, Pekka Saarnio

STYA7 Lapset ja lastensuojelu 5 op,Leena Autonen-Vaaraniemi

STYA8 Terveys, hyvinvointi ja sosiaalityö 5 op, Suvi Holmberg

Opetus syyslukukaudella 2013

Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)

Yhteiset opinnot

YKYY5A Johdatus etiikkaan 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opiskeluvalmiudet

YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

STYP3B Social Work in Different Social Contexts, Lectures 2 op (Opetuskieli: englanti)

Aineopinnot

STYA1A1 Sosiaalioikeus I 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYA3B1 Taitoseminaari 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYA5 Kandidaatintutkielma - seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2014

Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)

Aineopinnot

STYA1A2 Sosiaalioikeus II 2 op
STYA3B2 Käytännön opetus ja ohjaus 12 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYA5 Kandidaatintutkielma - seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Yhteiset opinnot

YKYY5B Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

STYP5 Sosiaalityön toimintaympäristöt 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YKYY3 Toiminta, tulkinta ja tieto (avoin yliopisto-opetus) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

STYVA Social Work and Social Problems in Sub-Saharan Africa 5 op (Opetuskieli: englanti)