x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat

Periodit

I Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)
II Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)
III Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)
IV Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

 

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN TEEMAT/klk 2014

HUOM! Ennen syksyä 2012 aloittaneet opiskelijat: VANHAN opetussuunnitelman (2010-2012) oppiaineiden opintokokonaisuuksien vastuuopettajat löytyvät tutkinto-ohjelman www-sivuilta. Jos siis opiskelet vanhan tutkintorakenteen (2010-2012) mukaan, ota yhteys em. vastuuhenkilöihin! Vanhojen tutkintorakenteiden mukaan voi suorittaa vielä opintoja 31.7.2015 saakka (ei kuitenkaan kirjatenttejä 31.1.2013 jälkeen).

************************************************************************

SOS10.1 Työelämän tutkimus (kokonaisuus): Pertti Koistinen
SOS10.1.1 Työ,hyvinvointi ja perhe: Katja Repo
SOS10.1.2 Työelämän valtasuhteet ja sukupuoli: Pasi Pyöriä
SOS10.1.3 Työmarkkinat, työvoiman käyttö ja työllisyysturva: Antti Saloniemi
SOS10.1.4 Työelämän vuorovaikutus: Johanna Ruusuvuori (opetus), Tiina Mälkiä (kirjatentin vastaanotto)
SOS10.1.5 Työyhteisöjen muutos ja kehittäminen: Hanna Ylöstalo

SOS10.2 Perhe ja elämänkulku (kokonaisuus): Ritva Nätkin
SOS10.2.1 Perhe, muutos ja yhteiskunnan rakenteet: Virve Peteri
SOS10.2.2 Lapsuus, nuoruus ja perheen vuorovaikutus: Eero Suoninen
SOS10.2.3 Hoiva, perhe, palvelut: Ritva Nätkin
SOS10.2.4 Sukulaisuus, lapsuus ja kulttuurinen konteksti: Anna Matyska. Marko Juntunen (kirjatentin vastaanotto)
STYS1B4  Perhe asiantuntijatyön kontekstina ja kohteena: Hannele Forsberg
HISA3A    Syventävä temaattinen kurssi:

SOS10.3 Erot ja luokittelut (kokonaisuus): Taina Kinnunen
SOS10.3.1 Monikulttuurisuus, tentin vastaanottaa: Uyi Osazee
SOS10.3.2 Valta ja eriarvoisuus: Harri Melin
SOS10.3.3 Miehet ja maskuliinisuudet: Taina Kinnunen
SOS6.4.3   Feministiset politiikat ja asiantuntijuus: Jaana Kuusipalo

SOS10.4 Kansalaisuus, politiikka ja hallinta (kokonaisuus): Liisa Häikiö
SOS10.4.1 Kansalaisuus ja liikkeet: Liisa Häikiö
POLKVA44 Ihmisoikeudet ja kansainvälinen yhteisö: Tarja Seppä
SOS10.4.2 Erot ja sosiaalisen politiikat: Satu Ojala
SOS10.4.3 Globaalin sosiologia: Pasi Pyöriä
SOS10.4.3 Islam Euroopassa: Marko Juntunen (ei kirjatenttiä)

SOS10.4.4 Kulutus ja markkinat: Risto Kunelius

SOS10.5 Ruumiillisuus, seksuaalisuus ja sukupuoli (kokonaisuus): Hanna L. Ojala
SOS10.5.1 Johdatus ruumiin, sukupuolen ja seksuaalisuuden tutkimukseen: Hanna L. Ojala
SOS10.5.2 Sukupuolet ja seksuaalisuudet: Hanna L. Ojala
SOS10.5.3 Kieli, sukupuoli ja seksuaalisuus: Annukka Vainio
SOS10.5.4 Ruumiillisuus ja performanssi: avoin
JOVMS2F Media ja sukupuoli: Mikko Lehtonen

SOS10.6 Transnationaalisuus (kokonaisuus): Anna Rastas
SOS10.4.3 Globaalin sosiologia: Pasi Pyöriä
SOS6.5.2   Transnationaali antropologia: Marko Juntunen
SOS10.6.2 Musiikin ja tanssin globaalit ulottuvuudet: Meri Kytö

SOS10.7 Vuorovaikutus ja kieli (kokonaisuus): Marko Salonen
SOS6.2.3 Vuorovaikutus, kielellinen toiminta ja kulttuuri: Eero Suoninen

SOS10.5.3  Kieli, sukupuoli ja seksuaalisuus: Annukka Vainio
FILA12      Kielifilosofia: Leila Haaparanta
STYS3B3  Ammatillisen auttamistyön keskustelut ja tekstit: Kirsi Juhila

SOS10.8 Tiede ja teknologia yhteiskunnassa (kokonaisuus): Jari Aro
SOS10.8.1 Tieteen ja teknologian yhteiskunnallisen tutkimuksen perusteet: Jari Aro
SOS10.8.2 Tieteen ja teknologiantutkimuksen teoriat: Jari Aro
SOS10.8.3 Tieteen ja teknologian yhteiskunnallisen tutkimuksen erityisalat: Päivi Korvajärvi
SOS10.8.4 Tieto, tiede ja teknologia -tutkimusseminaari: Jari Aro

SOS10.9 Sosiaalitieteiden klassikot (kokonaisuus):
SOS10.9.1 Sosiaalipolitiikan klassikot: Ossi Eskelinen
SOS10.9.2 Sosiaalipsykologian klassikot: Johanna Ruusuvuori
SOS10.9.3 Sosiologian klassikot: Harri Melin
SOS10.9.4 Feministisen ajattelun klassikot (essee -suoritukset): Taina Kinnunen
SOS10.9.5 Sosiaaliantropologian klassikot: Anna Rastas
SOS10.9.6 Musiikintutkimuksen klassikot: Tarja Rautiainen-Keskustalo

SOS10.10 Hyvinvointi, mieli ja yhteiskunta (kokonaisuus): Irmeli Järventie
SOS10.10.1 Hyvinvoinnin aatteellista taustaa ja erityiskysymyksiä: Irmeli Järventie
SOS10.10.2 Hyvinvoinnin vaaliminen: kulttuurinen aatemaailma ja yhteisöllinen huolenpito: Tarja Rautiainen-Keskustalo
SOS10.2.2  Lapsuus, nuoruus ja perheen vuorovaikutus: Eero Suoninen
SOS6.1.2    Hyvinvoinnin politiikat: Lina van Aerschot

SOS10.11 Moniammatillinen johtaminen

Opetus syyslukukaudella 2013

Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)

Työelämän tutkimus

SOS10.1.1 Työ Euroopassa 5 op

Perhe ja elämänkulku

SOS10.2.3 Hoiva yhteiskunnassa 5 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS10.2 Contemporary Perspectives on Family and Kinship 5 op (Opetuskieli: englanti)

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS10.4.3 Sociology of Tourism 5 op (Opetuskieli: englanti)

Tiede ja teknologia yhteiskunnassa

SOS10.8.3 Luonto yhteiskunnassa 5 op
Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)

Työelämän tutkimus

SOS10.1.1 Työ Euroopassa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

Perhe ja elämänkulku

Erot ja luokittelut

Kansalaisuus, politiikka ja hallinta

SOS10.4.3 Tilan valta: paikan merkitys yhteiskunnassa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS10.4.1 Citizen Participation Practices in Finland and Poland 2–5 op (Opetuskieli: englanti)

Tiede ja teknologia yhteiskunnassa

SOS10.8.3 Uudet lukutaidot ja wikioppiminen 5–10 op
SOS10.8.4 Tieto, tiede, teknologia -tutkimusseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Muut opinnot

SOS10.2.1 Perhe, tieto ja hallinta 5 op

Opetus kevätlukukaudella 2014

Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)

Työelämän tutkimus

Perhe ja elämänkulku

Erot ja luokittelut

KATTAS39 Minotaurosseminaari 10 op

Kansalaisuus, politiikka ja hallinta

SOS6.5.3 Islam Euroopassa 5 op
KATTAS39 Minotaurosseminaari 10 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS10.4.3 Domestication of Global Trends 5 op (Opetuskieli: englanti)
SOS10.4.1/6.4.3 Gender and Grassroots Activism (online course) 5 op (Opetuskieli: englanti)

Tiede ja teknologia yhteiskunnassa

SOS10.8.3 Materiaalinen kulttuuri 5 op
SOS10.8.4 Tieto, tiede, teknologia -tutkimusseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Sosiaalitieteiden klassikot

Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Työelämän tutkimus

SOS10.1 Laman varjossa 5 op

Perhe ja elämänkulku

SOS10.2.1. Laulava yhteiskunta 5 op
SOS10.2.2 Perheen vuorovaikutus 5 op
SOS6.1.2/10.2.3 Sosiaalipolitiikan suuret kysymykset 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS10.2.1 Youth Transition to Adulthood 5 op (Opetuskieli: englanti)

Erot ja luokittelut

KATTAS39 Minotaurosseminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kansalaisuus, politiikka ja hallinta

KATTAS39 Minotaurosseminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Ruumiillisuus, seksuaalisuus, sukupuoli

SOS6.4.2 Johdatus ruumiin, sukupuolen ja seksuaalisuuden tutkimukseen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Transnationaalisuus

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS6.5.2 Transnational Anthropology 5 op (Opetuskieli: englanti)

Tiede ja teknologia yhteiskunnassa

SOS10.8.3 Materiaalinen kulttuuri 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS10.8.4 Tieto, tiede, teknologia -tutkimusseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Sosiaalitieteiden klassikot

SOS10.9.6 Adornon kulttuuriteoria ja musiikki 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Hyvinvointi, mieli ja yhteiskunta

Moniammatillinen johtaminen sosiaali- ja terveysalalla