x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Sosiaalitieteiden maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)
II Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)
III Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)
IV Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

 

SOSIAALITIETEIDEN MAISTERIOPINNOT

HUOM! Ennen syksyä 2012 aloittaneet opiskelijat: VANHAN opetussuunnitelman (2010-2012) oppiaineiden opintokokonaisuuksien vastuuopettajat löytyvät tutkinto-ohjelman www-sivuilta. Jos siis opiskelet vanhan tutkintorakenteen (2010-2012)  mukaan, ota yhteys em. vastuuhenkilöihin! Vanhojen tutkintorakenteiden mukaan voi suorittaa vielä opintoja 31.7.2015 saakka (ei kuitenkaan kirjatenttejä 31.1.2013 jälkeen).

*******************************************************************

OPINTOKOKONAISUUSMERKINTÄ sosiaalitieteiden maisteriopintojen syventävistä opinnoista opintosuunnittain:
Katja Repo/sosiaalipolitiikka
Johanna Ruusuvuori/sosiaalipsykologia
Harri Melin/sosiologia
Taina Kinnunen/sukupuolentutkimus
Anna Rastas/sosiaaliantropologia
Tarja Rautiainen-Keskustalo/musiikintutkimus


SOSM1 Orientoiva tutkielmaseminaari (osana gradu-seminaaria)  

SOSM2 ja SOSM3  Tutkielmaseminaari ja pro gradu-tutkielma: Seminaarin vetäjä
SOSM4 Työelämävalmiudet ja asiantuntijuus:

Jaana Kuusipalo (opettaja-koordinaattori), Lina Van Aerschot (vastuu-opettaja/sos.tieteet), Pasi Pyöriä (vastuu-opettaja/Työn ja hyvinvoinnin maisteritutkinto), Paula Ristimäki, harjoittelun koordinaattori/sosiaalitieteet (harjoittelun ohjaus, harjoittelusopimukset, harjoittelutuet)

SOSM5 Tutkimusmenetelmät
SOSM5.1 Sosiaalitieteen tutkimusmenetelmät: Johanna Ruusuvuori
SOSM5.2 Etnografinen tutkimusprosessi: Anna Rastas
SOSM5.3 Äänen ja liikkeen analyysi II: Tarja Rautiainen - Keskustalo
SOSM6.1 Sosiaalipolitiikan teoreettinen ajattelu: Pertti Koistinen
SOSM6.2a ja SOSM6.2b Sosiaalipsykologinen ajattelu  II: Irmeli Järventie
SOSM6.3 Sosiologinen ajattelu II: Harri Melin
SOSM6.4 Feministinen teoria: Jaana Kuusipalo
SOSM6.5 Sosiaaliantropologian teoreettinen ajattelu: Anna Rastas
SOSM6.6 Kulttuurisen musiikintutkimuksen teoriat: Tarja Rautiainen-Keskustalo

 

 

Opetus syyslukukaudella 2013

Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)

Tutkielmaseminaarit

SOSM2 Musiikintutkimuksen tutkielmaseminaari (slk2013 alkanut) 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM2 Sosiaalipolitiikan tutkielmaseminaari (jatkava) 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM2 Sosiaaliantropologian tutkielmaseminaari (slk 2013 alkanut) 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM2 Sosiaaliantropologian tutkielmaseminaari (jatkava) 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM2 Sosiaalipsykologian tutkielmaseminaari (slk 2013 alkanut) 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM2 Sosiaalipsykologian tutkielmaseminaari (jatkava) 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM2 Sosiologian tutkielmaseminaari (slk 2013 alkanut) 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM2 Sosiologian tutkielmaseminaari (jatkava) 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM2 Sukupuolentutkimuksen tutkielmaseminaari (slk 2013 alkanut) 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM2 Sukupuolentutkimuksen tutkielmaseminaari (jatkava) 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Sosiaalitieteiden asiantuntijataidot

Sosiaalitieteiden teoria III

SOSM6.3 Yhteiskuntateorian ja taloussosiologian seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Jatko-opinnot

JK-seminaari, Sosiaalipsykologia   Jatkuu aiemmalta periodilta
JK-seminaari, Sosiaaliantropologia   Jatkuu aiemmalta periodilta
JK-seminaari, Sosiaalipolitiikka   Jatkuu aiemmalta periodilta
JK-seminaari, Sosiologia   Jatkuu aiemmalta periodilta
Sukupuolentutkimuksen tutkijaseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2014

Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)

Tutkielmaseminaarit

SOSM2 Musiikintutkimuksen tutkielmaseminaari (slk2013 alkanut) 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM2 Sosiaalipolitiikan tutkielmaseminaari (slk2013 alkanut) 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM2 Sosiaaliantropologian tutkielmaseminaari (slk 2013 alkanut) 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM2 Sosiaalipsykologian tutkielmaseminaari (slk 2013 alkanut) 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM2 Sosiologian tutkielmaseminaari (slk 2013 alkanut) 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM2 Sukupuolentutkimuksen tutkielmaseminaari (slk 2013 alkanut) 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Sosiaalitieteiden asiantuntijataidot

SOSM5.2 Etnografinen tutkimusprosessi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOSM6.5 Theoretical Approaches in Social Anthropology 5 op (Opetuskieli: englanti)

Jatko-opinnot

JK-seminaari, Sosiaalipsykologia   Jatkuu aiemmalta periodilta
JK-seminaari, Sosiaaliantropologia   Jatkuu aiemmalta periodilta
JK-seminaari, Sosiaalipolitiikka   Jatkuu aiemmalta periodilta
JK-seminaari, Sosiologia   Jatkuu aiemmalta periodilta
Sukupuolentutkimuksen tutkijaseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Tutkielmaseminaarit

SOSM2 Musiikintutkimuksen tutkielmaseminaari (slk2013 alkanut) 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM2 Sosiaalipolitiikan tutkielmaseminaari (slk2013 alkanut) 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM2 Sosiaaliantropologian tutkielmaseminaari (slk 2013 alkanut) 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM2 Sosiaalipsykologian tutkielmaseminaari (slk 2013 alkanut) 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM2 Sosiologian tutkielmaseminaari (slk 2013 alkanut) 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM2 Sukupuolentutkimuksen tutkielmaseminaari (slk 2013 alkanut) 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOSM5/JATKOK. Discursive Psychology and Membership Categorization Analysis 5 op (Opetuskieli: englanti)

Sosiaalitieteiden teoria III

SOS6.2.3 Elämä ja kertomus 5 op
SOS6.2.3 Monisyinen sosiaalinen toiminta - johdatus Neksusanalyysiin 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM6.3 Yhteiskuntateorian ja taloussosiologian seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM6.3 Julkinen sosiologia 5 op
SOSM6.6 Kulttuurisen musiikintutkimuksen teoriat 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATTAS39 Minotaurosseminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Jatko-opinnot

JK-seminaari, Sosiaalipsykologia   Jatkuu aiemmalta periodilta
JK-seminaari, Sosiaaliantropologia   Jatkuu aiemmalta periodilta
JK-seminaari, Sosiaalipolitiikka   Jatkuu aiemmalta periodilta
JK-seminaari, Sosiologia   Jatkuu aiemmalta periodilta
Sukupuolentutkimuksen tutkijaseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta