x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Sosiaalitieteiden kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)
II Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)
III Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)
IV Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

 

SOSIAALITIETEET    lkv. 2013-14                                10.2.2014/pr

VASTUUOPETTAJAT JA TENTTIEN VASTAANOTTAJAT       /Sosiaalitieteiden UUSI tutkinto-ohjelma (2012-2015)

 

SOSIAALITIETEIDEN KANDIDAATTIOHJELMA

HUOM! Ennen syksyä 2012 aloittaneet opiskelijat: VANHAN opetussuunnitelman (2010-2012) oppiaineiden opintokokonaisuuksien vastuuopettajat löytyvät tutkinto-ohjelman www-sivuilta. Jos siis opiskelet vanhan tutkintorakenteen (2010-2012) mukaan, ota yhteys em. vastuuhenkilöihin! Vanhojen tutkintorakenteiden mukaan voi suorittaa vielä opintoja 31.7.2015 saakka (ei kuitenkaan kirjatenttejä 31.1.2013 jälkeen).

***********************************************************************

Perusopinnot

OPINTOKOKONAISUUSMERKINTÄ: Paula Ristimäki

SOS1 Johdatus sosiaalitieteisiin: professori(sukupuolen tutkimus)
YKYY2: Yhteiskunnan mittaaminen: opintojakson korvaavuuksia koskevat kyselyt: yky-opintoneuvonta@uta.fi
SOS3  Tiede, tutkimus ja kirjoittaminen: koordinaattori: Virve Peteri

SOS4   Sosiaalitieteiden alat I:
SOS4.1 Sosiaalipolitiikka: Ritva Nätkin (opetus), Olli Karsio (kirjatentin vastaanottaja)
SOS4.2 Sosiaalipsykologia: Eero Suoninen (opetus) Tiia Vaajala (kirjatentin vastaanotto)
SOS4.3 Sosiologia: Virve Peteri (opetus), Harri Melin (kirjatentin vastaanottaja)
SOS4.4 Sukupuolentutkimus: Jaana Kuusipalo
SOS4.5 Sosiaaliantropologia: Marko Juntunen
SOS4.6 Musiikintutkimus: Tarja Rautiainen-Keskustalo

Aineopinnot

OPINTOKOKONAISUUSMERKINTÄ, aloittain:
Ritva Nätkin/sosiaalipolitiikka
Annukka Vainio/sosiaalipsykologia
Matti Hyvärinen/sosiologia
Hanna L. Ojala/sukupuolentutkimus
Marko Juntunen/sosiaaliantropologia
Petri Hoppu/musiikintutkimus

SOS5a Sosiaalitieteiden teoria I, kirjatentti: Tiina Saari (kirjatentin vastaanottaja)
SOS5b Sosiaalitieteiden teoria I, luennot: Jari Aro (vastuuopettaja)

SOS6 Sosiaalitieteiden alat II:

SOS6.1 Sosiaalipolitiikka
SOS6.1.1 Sosiaalipolitiikan ideat ja käytännöt: Liisa Häikiö
SOS6.1.2 Hyvinvoinnin politiikat: Lina Van Aerschot

SOS6.2  Sosiaalipsykologia
SOS6.2.1 Sosiaalipsykologinen ajattelu I: Sanna Raudaskoski
SOS6.2.2 Minuus, identiteetti ja sosiaalinen konteksti: Annukka Vainio
SOS6.2.3 Vuorovaikutus, kielellinen toiminta ja kulttuuri: Eero Suoninen
SOS6.2.4 Ryhmät ja ryhmien väliset suhteet: Sanna Raudaskoski

SOS6.3 Sosiologia
SOS6.3.1 Sosiologinen ajattelu: Tiina Saari
SOS6.3.2 Sosiaaliset instituutiot: Harri Melin

SOS6.4 Sukupuolentutkimus
SOS6.4.1 Feministinen tieto ja tietäminen: Jaana Kuusipalo
SOS6.4.2 Johdatus ruumiin, sukupuolen ja seksuaalisuuden tutkimukseen: Hanna L. Ojala
SOS6.4.3 Feministiset politiikat ja asiantuntijuus: Jaana Kuusipalo

SOS6.5 Sosiaaliantropologia
SOS6.5.1 Antropologian osa-alueet: Jaanika Kingumets
SOS6.5.2 Transnationaali antropologia: Marko Juntunen

SOS6.6  Musiikintutkimus
SOS6.6.1 Musiikki, kulttuuri ja yhteiskunta: Petri Hoppu
SOS6.6.2 Äänen ja liikkeen analyysi: Petri Hoppu
SOS6.6.3 Etnografinen dokumentointi: Elina Seye

SOS7  Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät
:

SOS7.1 Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset menetelmät: Taina Kinnunen
SOS7.2 Sosiaalitieteiden kvantitatiiviset menetelmät: Katja Kuusisto

SOS8 Sosiaalitieteiden teoria II: kandiseminaarin vetäjä
SOS9 Kandidaatintutkielma ja seminaari:  koordinaattori Eero Suoninen

 

 

Periodi (2.9.2013 - 18.10.2013)
Yksikön yhteiset opinnot [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Luennoille ei tarvitse ilmoittautua.

Opetus
2.9.2013 – 21.10.2013
Luento-opetus
Orientoivat opinnot 1
Ma 2.9.2013 klo 9.15-11, päätalo ls. D10a
Orientoivat opinnot 2
Ti 10.9.2013 klo 14.15-15.15, päätalo ls. A1, LTL:n ja YKY:n uusille opiskelijoille suunnattu tilaisuus
Orientoivat opinnot 3, HOPS-luento
Ma 21.10.2013 klo 8.15-10, päätalo ls. A1
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Opetus
2.9.2013 – 14.10.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Luennot
Ma 2.9.2013 - 14.10.2013 viikoittain klo 14-18, päätalo ls. D10a
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Porin yksikön opiskelijat katsovat luennot jälkikäteen talleenteena II periodilla verkon (Moodle) välityksellä. Opettaja antaa tarkemmat erillisohjeet opintojakson suorittamisesta.

Johdantoluento: 18.9.2013 klo 9:15-10. (luentosali Päätalo ls D10a)

Harjoitusryhmät:
Opetusluokka: Linna, pääkirjasto 3021, 3. krs.
ma 10-12; 12-14,
ti 10-12; 12-14, 14-16; 16-18
ke 08-10: 10-12
to 10-12; 12-14; 14-16; 16-18
pe 10-12;

Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille:

ryhmä I: ma 16-18

ryhmä II: ke 16-18

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille on ennakkoilmoittautuminen.

Janika Asplund, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 1 tuntia
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

7 tuntia lähiopetusta ja verkko-opiskelua. Osasuorituksen voi suorittaa myös osaamistestillä.

Luennon ohjelma:

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

HUOM! Porin yksikön opiskelijoille on oma ilmoittautumisryhmänsä. Jos olet epähuomiossa ilmoittautunut Porin ryhmään, voit perua ilmoittautumisesi ja ilmoittautua uudelleen Tampereella opintojaksoa suorittavien ryhmään 4.9.2013 mennessä Opintojakson vastuuopettaja Porin yksikössä on Suvi Krok.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
prof. Arto Laitinen, Vastaava opettaja
Suvi Krok (Porin yksikkö), Opettaja
suvi.krok[ät]uta.fi
Opetus
6.9.2013 – 13.12.2013
Luento-opetus 20 tuntia
Pe 6.9.2013 - 13.12.2013 viikoittain klo 10-12, Porin yliopistokeskuksen luokka 107
Pe 6.9.2013 - 13.12.2013 viikoittain klo 10-12, Väinö Linna -sali (Linna), luennoidaan Tampereella
Poikkeukset:
18.10.2013 klo 10 –12 , Ei luentoa
25.10.2013 klo 10 –12 , Ei luentoa
Pe 29.11.2013 klo 10-12, Porin yliopistokeskuksen luokka 107, prof. Arto Laitisen pitämän Johdatus etiikkaan -luennon luentotentti
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Porin yksikön opiskelijat voivat katsoa luennot Moodlen välityksellä. Moodleavaimen antaa opintojakson Porin vastuuopettaja Suvi Krok.

Vaihtoehtoinen suoritustapa: luennolle osallistumisen asemesta opintojakso on mahdollista suorittaa sähköisenä kirjatenttinä, jota varten luetaan: 

Tännsjö, Thorbjörn 2008. Understanding ethics: an introduction to moral theory. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Opiskelutaidot [I Periodi]

Tilaisuus on tarkoitettu sosiaalitieteiden uusille opiskelijoille.

Tilaisuudessa esitellään sosiaalitieteiden oppiaineet

ja oppiaineiden opetushenkilöstö esittäytyy uusille opiskelijoille.

Aika: tiistaina  3.9. klo 9-11

Paikka: Väinö Linna -sali

Opetus
3.9.2013 –
Luento-opetus
Ti 3.9.2013 klo 9-11, Väinö Linna -sali
Periodit: I
Opetuskieli: suomi


Oppimisen ja opiskelun taidot- Orientaatio yliopisto-opiskeluun

Opetus on tarkoitettu sosiaalitieteiden uusille opiskelijoille. Tilaisuudessa käsitellään tärkeitä yliopisto-opiskeluun liittyviä perustietoja.

* Kaikkien uusien opiskelijoiden edellytetään osallistuvan tähän opetukseen. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.

OHJELMA:

Avaus                           

Eettiset periaatteet opinnoissa/Mari Korpela                           

Opintojen suoritustavat/ Mari Korpela

Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman opintojen suorittaminen ja opintojen ohjaus/suunnittelu/ Paula Ristimäki  ja Sanna Raudaskoski                                                                      

Kansainvälisyys opinnoissa/Paula Ristimäki                                                        

Lopuksi:  Kysymykset ja palaute           

           

                                           

 

           

 

Paula Ristimäki (koordinaattori), Vastaava opettaja
Opetus
6.9.2013 –
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Tarkoitettu uusille sosiaalitieteiden opiskelijoille.

Aika: perjantaina 6.9. klo 9-13

Paikka:Linna K103

Opetus
4.9.2013 –
Luento-opetus
Ke 4.9.2013 klo 13-16, Päätalo, juhlasali
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille.

Opetus
4.9.2013 –
Luento-opetus
infotilaisuus
Ke 4.9.2013 klo 9-11, Linna K113
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Tilaisuus on tarkoitettu erillisvalinnan kautta sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelmaan hyväksytyille opiskelijoille.

Opetus
3.9.2013 –
Luento-opetus
Ti 3.9.2013 klo 14-16, Linna K 103
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Luennoille ei tarvitse ilmoittautua.

Opetus
2.9.2013 – 21.10.2013
Luento-opetus
Orientoivat opinnot 1
Ma 2.9.2013 klo 9.15-11, päätalo ls. D10a
Orientoivat opinnot 2
Ti 10.9.2013 klo 14.15-15.15, päätalo ls. A1, LTL:n ja YKY:n uusille opiskelijoille suunnattu tilaisuus
Orientoivat opinnot 3, HOPS-luento
Ma 21.10.2013 klo 8.15-10, päätalo ls. A1
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
SOSIAALITIETEIDEN PERUSOPINNOT [I Periodi]

SOS1 Johdatus sosiaalitieteisiin -kurssi

Kurssi toteutetaan monimuoto-opintoina (luennot, ryhmätyöskentely ja itsenäinen työskentely). Luentoihin liittyvät keskustelu-, luku- ja kirjoitustehtävät tehdään pääasiassa Moodle-oppimisympäristössä. Kurssin luennot ovat katsottavissa tallenteina Moodlessa.  Luentoja ei kuitenkaan lähetetä  reaaliaikaisina verkkolähetyksinä. Aiempaa kokemusta verkko-opiskelusta ei edellytetä.

Luento-opetus: 28 tuntia

to 5.9., 12.9., 26.9., 10.10., 31.10, 14.11. ja 28.11. klo 16-18, Linna, Väinö Linna –sali.

ti 10.9., 24.9., 8.10., 29.10., 12.11., 26.11. ja 10.12. klo 16-18, Linna, Väinö Linna –Sali

HUOM! Tiistaina 12.11 klo 16-18 luento pidetään poikkeuksellisesti päätalon luentosalissa D10B. 

Kaikki luennot ovat katsottavissa tallenteina myös kurssin Moodle-alustalla viimeistään kolmen päivän sisällä luennosta (tiistain luennot perjantaina ja torstain luennot tiistaina).

Ryhmätyöskentely: noin 15  tuntia

Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman 1. vuoden opiskelijat saavat ohjeet keskustelutehtävien tekemiseen ja raportoimiseen Tiede, tutkimus ja kirjoittaminen –kurssin yhteydessä.

Ne, jotka suorittavat kurssin valinnaisina opintoina tai avoimessa yliopistossa, tekevät luentoihin liittyvät keskustelutehtävät pienryhmissä Moodle-oppimisympäristössä.

Itsenäinen työskentely: noin 90 tuntia

-          Pienryhmäkeskusteluihin valmistautuminen.

-          Luentoaiheisiin liittyvien tieteellisten artikkeleiden lukeminen (6 artikkelia).

-          Artikkeleista kirjoitettava oppimispäiväkirja.

-          Vertaispalaute oppimispäiväkirjasta kerran kurssin aikana.

Aikataulu:

Kurssi etenee kahden viikon jaksoissa (poikkeuksena aloitus- ja päätösviikot sekä perioditauko). Keskustelu-, luku- ja kirjoitustehtävät on sidottu tähän aikatauluun. Luennot järjestetään joka toinen viikko ja joka toinen viikko on varattu edellisen viikon luentoihin liittyville tehtäville. Opiskeluaika keskimäärin noin 8 tuntia viikossa (5 op = 135 tuntia).

Luento-ohjelma:

To 5.9. Päivi Korvajärvi: Sosiaalitieteellisen ajattelun kartta

Ti 10.9. Anneli Anttonen: Yksityisen julkisen muuttuvat suhteet
To 12.9. Irmeli Järventie: Yhteisöllisyys ja sosiaalinen vuorovaikutus

Ti 24.9. Pertti Koistinen: Sosiaalinen oikeudenmukaisuus

To 26.9. Harri Melin: Yhteiskunnalliset jaot

Ti 8.10. Päivi Korvajärvi: Sukupuoli ja seksuaalisuus
To 10.10. Anna Rastas: Etnisyys ja rotu

Ti 29.10. Tarja Rautiainen-Keskustalo: Toimijuus ja kulttuuri
To 31.10. Irmeli Järventie: Toimijuus ja persoonallisuus

Ti 12.11. Turo-Kimmo Lehtonen: Markkinat ja finanssimaailma
To 14.11. Anna Rastas: Ylirajaiset sosiaaliset suhteet

Ti 26.11. Sari Irni: Materiaalinen sukupuoli
To 28.11. Tarja Rautiainen-Keskustalo: Ruumiillisuus ja arjen kulttuuriset merkityskamppailut

Ti 10.12. Paneelikeskustelu, jossa mukana kurssin luennoitsijat


Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Päivi Korvajärvi (vastaava opettaja), Vastaava opettaja
Sanni Tiitinen (tuutori), Tuutori
sanni.tiitinen[ät]uta.fi
Opetus
5.9.2013 – 10.12.2013
Luento-opetus 28 tuntia
Itsenäinen työskentely 90 tuntia
Ryhmätyöskentely 15 tuntia
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Tarkemmat ohjeet pienryhmätyöskentelystä ja oppimispäiväkirjasta esitellään kurssin avausluennolla ja Moodle-alustalla.

Periodit I-IV, to klo 14-16 

KEVÄT 2014

Seminaaritilat (5 ) varattu ajalle alkaen 9.1.2014 torstaisin  klo 14-16, poikkeus 20.2. klo 14-18: 

4026, korvaava tila 13.2. alkaen: Linna 6034.

5015, korvaavat tilat:

13.2.- 6.3. päätalo E 113b,

13.3.-24.4. Linna 4013,

8.5. päätalo E 113b, 15.5. Linna 4013

5016, korvaavat tilat 13.2.-15.5. päätalo kh 3, paitsi 13.2. päätalo A 31

5101 ja  5028 (käytössä vain 20.3. saakka), korvaavat tilat:

-> 27.3.-15.5.: Linna 6037, paitsi 10.4. Pinni B 3032

-> 27.3.-15.5: Linna 6019, paitsi 10.4. päätalo E113b

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jokaiselle ensimmäisen vuoden tutkinto-opiskelijalle pakollinen kurssi. Ilmottautumisen jälkeen opiskelijat jaetaan pienryhmiin. Ryhmäjaot kerrotaan kaikille yhteisessä aloitustapaamisessa 5.9. klo 14-16 LINNA K 103

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Sanna Raudaskoski, Vastaava opettaja
Virve Peteri, Vastaava opettaja
Kirsi Hasanen, Opettaja
Liisa Häikiö, Opettaja
Jaana Kuusipalo, Opettaja
Opetus
5.9.2013 – 16.5.2014
Seminaari
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi on tarkoitettu sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoille. Se on tarkoitettu kaikille 1. vuoden opiskelijoille.

Sosiaalitieteiden alat I [I Periodi]

Kurssilla tutustutaan sosiaalipsykologiseen ajatteluun ja sosiaalipsykologian tarjoamiin näkökulmiin tarkastella ihmistä sosiaalisessa maailmassa.

Kurssi on verkkokurssi ja se on mahdollista suorittaa etäopintoina. Kurssi koostuu videoluennoista, verkkomateriaalista sekä oheiskirjallisuudesta, joiden pohjalta kurssilla tehdään tehtäviä itsenäisesti ja pienryhmissä.

Kurssilla on yksi kasvokkainen aloitustapaaminen ja siihen osallistumista suositellaan lämpimästi.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marko Salonen, Vastaava opettaja
marko.salonen[ät]uta.fi
Aku Kallio, Tuutori
aku.kallio[ät]uta.fi
Opetus
12.9.2013 – 17.12.2013
Luento-opetus 2 tuntia + 10 tuntia Verkossa
To 12.9.2013 klo 18.00-20.00, Ls k103
Ryhmätyöskentely 20 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 40 tuntia Verkossa
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin aloitus 12.9.2013 klo18.00-20.00

Paikka: LS K103 (Linna)

Vieraalla kielellä annettava opetus [I Periodi]

An online course organised by the university network for gender studies (HILMA, see http://www.hilmaverkosto.fi/english).

Enrolment for University Studies

Enrolment 2.-20.9.2013

Annamari Vänskä, Teacher responsible
Teaching
7-Oct-2013 – 29-Nov-2013
Periods: I II
Language of instruction: English
Sosiaalitieteiden alat II (Katso myös Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat!) [I Periodi]

Kurssilla tutustutaan muutamaan sosiaalipolitiikan keskeiseen käsitteeseen.  Tutustuminen käsitteisiin koostuu luento-opetuksesta, käsitteitä esittelevien tekstien itsenäisestä lukemisesta ja tekstien käsittelystä pienryhmissä.  Tämän jälkeen pienryhmät laativat kirjallisen harjoitustyön. Harjoitustöissä tarkastellaan kurssilla käsiteltyjen käsitteiden näkökulmista jotakin sosiaalipoliittista käytäntöä. Ryhmät esittelevät harjoitustyönsä kurssin päättävässä seminaarissa.

Pe 6.9. Johdanto + Hyvinvointi, 9-14

Pe 13.9. Oikeudenmukaisuus,  9-14 (TILA: Linna 5014)

Pe 20.9. Kansalaisuus, 9-14

Pe 4.10. Tarpeet,  9-14

Pe 11.10. Aktiivisuus, 9-14

Pe 18.10. Harjoitustöiden ideointi, 9-12

Pe 25.10. klo 10.00-11.30 Sosiaalipolitiikka ja työelämä -paneeli, 10-11.30 Juhlasali

Pe 1.11. Harjoitustöiden esittelyt, 12-16

Liisa Häikiö , Vastaava opettaja
Opetus
6.9.2013 – 15.11.2013
Luento-opetus 28 tuntia
Pe 6.9.2013 - 18.10.2013 viikoittain klo 9-14, LINNA 5014
Poikkeukset:
1.11.2013 klo 12 –16 , LINNA 5014
, HUOM! 13.09.2013 TILA 4026
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssille ei ole ilmoittautumista. Kurssin toimintatavat edellyttävät läsnäoloa ja osallistumista.

Kurssin teemana on "Kokeellinen, kokeileva ja kokemuksellinen sosiaalipsykologia"

Työpajatyyppinen kurssi, jossa opitaan ja käytännössä kokeillaan erilaisia sosiaalipsykologisen (ja sosiaalitieteellisen) tiedon tuottamistapoja. Keskeisenä teemana on sosiaalipsykologian kokeellisen perinteen (uudelleen) tulkitseminen.

Kurssi koostuu opettajien alustuksista, yhteisistä lukemistoista ja niiden pohjalta ryhmissä käydyistä keskusteluista sekä ryhmissä suoritettavista harjoituksista.

Opetusajankohtia on kaksi ja opiskelija valitsee näistä jomman kumman - opetusajankohtaa ei voi vaihtaa sen jälkeen kun sen on valinnut. Ryhmän ensimmäiseen tapaamiseen on osallistuttava. Jos ei tuolloin ole paikalla, siirretään opintopaikka jonossa seuraavana olevalle opiskelijalle.

RYHMÄ 1

Tiistaisin klo 10-12, 10.9.- 3.12.2013, Linna K113

RYHMÄ 2

Tiistaisin klo 16-18, 17.9.- 10.12.2013, Linna K113

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marko Salonen, Vastaava opettaja
marko.salonen[ät]uta.fi
Sanna Raudaskoski, Opettaja
Annukka Vainio, Opettaja
Opetus
10.9.2013 – 3.12.2013
Seminaari 20 tuntia
RYHMÄ 1
Ti 10.9.2013 - 3.12.2013 viikoittain klo 10-12, Linna K113
RYHMÄ 2
Ti 17.9.2013 - 10.12.2013 viikoittain klo 16-18, Linna K113
Itsenäinen työskentely 40 tuntia
Ryhmätyöskentely 20 tuntia
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

* Kurssille tulevilta opiskelijoilta edellytetään SOS4.2. Sosiaalipsykologia -jakson suoritusta tai aiempien tutkimusohjelmien perusopintotasoisten sosiaalipsykologian kurssien käymistä.

* Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat saavat osallistua, jos seminaarissa on tilaa.

* Kohtaa 6.2.1 voi suorittaa vain LÄHIOPETUKSENA tai TENTTINÄ - ei lukupiirillä

Kurssilla perehdytään sosiologian käsitteellisiin ja yhteiskuntateoreettisiin kysymyksiin. Kurssilla tutkitaan mm. seuraavia kysymyksiä: millaisia tehtäviä teorialla on sosiologisessa ajattelussa, minkä tyyppisiä yhteiskuntateoreettisia perusmalleja sosiologisessa ajattelussa käytetään, millaisia erilaisia jäsennyksiä sosiaalisesta toiminnasta on olemassa, miten sosiologisissa yhteiskuntateorioissa määritellään ja tarkastellaan yhteiskuntaa.

Kurssi toteutetaan luentoseminaarina. Ohjelmasta puolet on luento-opetusta ja puolet seminaarimuotoisesta työskentelyä. Seminaarimuotoisessa opetuksessa työtapana on keskustelu artikkelin laajuisista käsitteellisistä teksteistä opiskelijoiden ryhmätyönä tekemien esittelyjen pohjalta.

Kurssin suorittamiseen kuuluu osallistuminen luennoille, oppimateriaaleina käytettävien artikkeleiden lukeminen, ryhmätöinä tehtävien tekstien esittelyjen laatiminen ja esitteleminen kurssilla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kaikki kurssille ilmoittautuneet voitiin ottaa kurssille mukaan. Kurssin moodle-alue avautuu opiskelijoille tiistaina 10.9.

Tervetuloa ensimmäiseen kokoontumiseen tiistaina 10.9. klo 10.15 Linna 5014.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jari Aro, Vastaava opettaja
jari.aro[ät]uta.fi
Opetus
10.9.2013 – 10.12.2013
Luento-opetus
Ti 10.9.2013 - 10.12.2013 viikoittain klo 10-12, Linna 5014
Seminaari
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:
Sukupuolentutkimuksen yliopistoverkosto HILMA:n järjestämä verkkokurssi. Lähitapaaminen Helsingissä 3.-4.10. Mahdollista suorittaa myös ilman lähitapaamista (johon pyritään hankkimaan myös matkatukea opiskelijoille).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Hakuaika 12.8- 4.9.2013.

Opetus
16.9.2013 – 22.11.2013
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Kurssilla tutustutaan laajasti musiikin- ja tanssintutkimuksen teoreettisiin ja metodologisiin lähtökohtiin. Lisäksi pohditaan alan erityiskysymyksiä aineistojen ja metodologian osalta.

Kurssi toteutetaan luento-opetuksena sekä ryhmätöinä. Kurssin suorittamiseen kuuluu osallistuminen luennoille, luentopäiväkirjan tekeminen sekä kirjallisuuden pohjalta laadittavien ryhmätöiden laatiminen ja esitteleminen kurssilla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jarkko Niemi, Vastaava opettaja
Opetus
10.9.2013 – 10.12.2013
Seminaari
Ti 10.9.2013 - 10.12.2013 viikoittain klo 10-12, D13, Päätalo
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Tiistaisin klo 10-12, paikka Päätalo D13

Vieraalla kielellä annettava opetus [I Periodi]

18.9. practicalities & introduction to the course / Aart-Jan Riekhoff
25.9. Nordic welfare model and unversalism / Anneli Anttonen
2.10. The Nordic healthcare system from a comparative perspective / Katri Sieberg
9.10. Nordic child care policies / Katja Repo
16.10. Period break, no lecture
23.10. Labour markets and employment in the Nordic countries / Jouko Nätti
30.10. Care of older people / Lina Van Aerschot
6.11. Income inequality in Nordic countries / Elina Tuominen
13.11. Labour market institutions / Aart-Jan Riekhoff
20.11. Wrap up, instructions for essays / Aart-Jan Riekhoff

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Aart-Jan Riekhoff, Teacher responsible
arie.riekhoff[ät]uta.fi
Teaching
18-Sep-2013 – 20-Nov-2013
Lectures
Wed 18-Sep-2013 - 20-Nov-2013 weekly at 14-16, ATALPA ls 140
Periods: I II
Language of instruction: English

Lectures:

will be held during 2 September - 4 November on Mondays at 12-14  with exception of the first  lecture:  Sept 2nd at 11-15.

Place:

During Sept 9th - Nov 4th: Pinni B-building, room 3116. Exception: on Sept 2nd: PinniA-building, room 1081.


Modes of Study:

Active participation in the lectures and a lecture diary (written either in English or in Finnish).

Program:

Theme: Sexuality and Affect in Gender Studies
Visiting lecturer: Clare Hemmings, Professor of Feminist Theory (The London School of Economy and Political Science)

Period I
2.9. 11-12 Jaana Kuusipalo: Introduction to the course AND
       12-15 Clare Hemmings: Sexuality, Gender and Globalisation

9.9. 12-14 Clare Hemmings: Affect and Feminist Methodology

16.9. 12-14 Taina Kinnunen: Touch, Affect and Gender

23.9. 12-14 Marjo Kolehmainen: Affect and Power

30.9. 12-14 Tuula Juvonen: Affect and Sexual Orientation

7.10. 12-14 Päivi Korvajärvi: Affect on Feminist Studies on Work

14.10. no Lecture

Period II
21.10. 12-14 Jiri Nieminen: Masculinity and Affect in Politics

28.10. 12-14 Laura Saarenmaa: Affect and Intimacy in Journalism

4.11. 12-14 Jaana Kuusipalo: Gendering Affect in Mediatized Politics

Jaana Kuusipalo ( Responsible Teacher), Teacher responsible
Teaching
2-Sep-2013 – 4-Nov-2013
Lectures
Mon 9-Sep-2013 - 4-Nov-2013 weekly at 12-14, Pinni B3116, NOTICE Exception!: LECTURES BEGIN on 2nd Sept at 11-15, PLACE: Pinni A1081
Periods: I II
Language of instruction: English
Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät [I Periodi]

Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät -kurssi

Luennot: tiistaisin klo 14-17 alkaen 10.9. Paikka: Pinni B1097

Harjoitukset:

Harjoitusryhmät pidetään perjantaisin ajalla 11.10. - 29.11.2013 klo 12-14 tai klo 14-16. Paikka: Linna 4026.  Poikkeus: pe 20.9. klo 12-16 kaikille yhteinen harjoitus. Paikka: Pinni B1097.

Harjoitusryhmiin jako suoritetaan kurssin moodlessa.  


Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

KURSSILLE EI TARVITSE ILMOITTAUTUA.
Kurssin moodle-avain jaetaan opiskelijoille
ensimmäisellä tapaamiskerralla.

Taina Kinnunen, Vastaava opettaja
Opetus
10.9.2013 – 29.11.2013
Luento-opetus
Luennot
Ti 10.9.2013 - 26.11.2013 viikoittain klo 14-17, Pinni B1097
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

HUOM! Viikolla 42 ei ole opetusta.

Kandidaatintutkielma ja seminaari [I Periodi]

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi 3. opintovuoden aikana.

Ryhmäjako ilmoitetaan ensimmäisellä tapaamisella. Opiskelija suorittaa opintojakson pääsääntöisesti sen oppiaineen seminaarissa, jonka maisteriopintoihin hän etenee.

Seminaarin yhteydessä suoritetaan SOS8 Sosiaalitieteen teoria II (sosiaalitieteen tutkinto-ohjelman opiskelijoille) sekä Kielikeskuksen järjestämä KKSUYP Tieteellinen kirjoittaminen. Muista ilmoittautua tieteellisen kirjoittamisen kurssille. Ks. lisätietoa ilmoittautumisesta Kielikeskuksen opetusohjelmasta.

***************************************


Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Opetus
12.9.2013 – 15.5.2014
Luento-opetus
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojakso muodostuu koko lukuvuoden kestävästä seminaarista ja sen aikana laadittavista tieteellisistä papereista ja kandidaatin tutkielmasta.
Kandidaatin tutkielmaan kuuluu kypsyysnäytteen antaminen.Aineopinnot [I Periodi]

Vieraalla kielellä annettava opetus [I Periodi]

Yo-lehtori, Teacher responsible
Periods: I II
Language of instruction: English
Further information:

On Mondays at 12-14

Periodi (21.10.2013 - 13.12.2013)
Yksikön yhteiset opinnot [II Periodi]

HUOM! Kurssialue avautuu NettiOpsu-ilmoittautuneille ti 29.10.2013 ja ensimmäisen viikon tehtävän vastausaikaa on torstaihin 31.10.2013 saakka.

Kurssialue:

https://learning2.uta.fi/course/view.php?id=2834

Opinnot suoritetaan verkko-opintoina ilman lähitapaamisia. Kurssi alkaa ma 28.10. Kurssin suorittaminen edellyttää oppimateriaaleihin tutustumista ja tehtävien tekemistä viikoittaisen rytmin mukaan. Joka maanantai 9.12. saakka avataan viikoittain uudet aineistot ja niihin liittyvä tehtävä. Tehtävä on palautettava kyseisen viikon keskiviikkoon mennessä. Opettaja antaa palautteen viikon tehtävistä perjantaina. Tämän lisäksi tehdään essee kurssiin liittyvien lukemistojen perusteella.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Risto Kunelius, Opettaja
risto.kunelius[ät]uta.fi
Opetus
28.10.2013 – 13.12.2013
Luento-opetus 24 tuntia Verkossa
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
SOSIAALITIETEIDEN PERUSOPINNOT [II Periodi]

Luentosarjan ohjelma

Maanantai 21.10.
Johdatus mittaamiseen; tilastoinnin historiasta ja tilastoinnista Suomessa (Tero Mamia)                                                                                                   

Maanantai 28.10.
Mitä minusta tiedetään? Tiedon rekisterit ja rekisteriaineistojen tutkimuskäyttö (Marja Alastalo)

Maanantai 4.11.
Miten ihmistä voi mitata? Psykologian näkökulma (Petri Raivola)

Maanantai 11.11.
Yleinen mielipide ja mielipidetutkimus (Juho Rahkonen)

Maanantai 18.11.
Talouden numerot: Mitä yhteiskuntatieteilijän tulisi tietää taloustieteestä? (Elina Tuominen)

Maanantai 25.11.
Paljonko on paljon? Numeeristen aineistojen käyttö ja numerolukutaito (Pertti Töttö)

  • tilastokuviot ja tilastoilla valehteleminen (Mamia/Kunelius) + pohdintatehtävä klo 15-16
  • Tötön luento klo 16-18

Maanantai 2.12.
Vertailu tutkimuksessa ja vertaileva kvantitatiivinen tutkimus (Jouko Nätti)

Maanantai 9.12.
Kertauskuulustelu  

Uusintatentti maanantaina 20.1.2014 klo 12-14, Linna K103.


        

Risto Kunelius, Vastaava opettaja
risto.kunelius[ät]uta.fi
Tero Mamia, Opettaja
tero.mamia[ät]uta.fi
Opetus
21.10.2013 – 9.12.2013
Luento-opetus
Luennot
Ma 21.10.2013 - 9.12.2013 viikoittain klo 14-18, päätalo ls. D10a
Poikkeukset:
20.1.2014 klo 12 –14 , uusintatentti, Linna ls. K103
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Sosiaalitieteiden alat I [II Periodi]

Monimuotokurssi.

Kurssin käytyään opiskelija tunnistaa sosiaalipolitiikalle tyypillisen tavan tarkastella yhteiskuntaa. Opiskelija saa perustiedot sosiaalipolitiikan historiasta, ajankohtaisista keskusteluista, keskeisistä käsitteistä ja tavoista ratkaista sosiaalipoliittisia ongelmia ja kysymyksiä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tapio Rissanen, Vastaava opettaja
Ritva Nätkin, Opettaja
Mikko Perkiö, Opettaja
Lina van Aerschot, Opettaja
Satu Ojala, Opettaja
Opetus
28.10.2013 – 28.2.2014
Luento-opetus 1 tuntia + 20 tuntia Verkossa
Lähiopetustilaisuus
Ke 30.10.2013 klo 17.00-18.00, Pinni LS B3116
Verkko-opetus
Ke 30.10.2013, Ensimmäinen opetuspaketti learning-alustalle 30.10.2013
Periodit: II III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi järjestetään monimuoto-opetuksena, joka on seurattavissa verkossa. Ensimmäinen opetuspaketti ilmestyy learning-alustalle 30.10.2013. Kurssin alkamisen yhteydessä järjestetään lähiopetustilaisuus 30.10.2013 kello 17.00-18.00 Pinni LS B3116. Tilaisuudessa esitellään kurssia ja sen suorittamista.

Giddens -lukupiirin ensimmäinen kokoontuminen on perjantaina 1.11.2013 klo 10 -12. Tuolloin etsimme lukupiirille sopivat kokoontumisajat.

Lukupiirin opiskelijat:Tarvittaessa ensimmäisen vuoden sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman pääaineopiskelijat ovat etusijalla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Virve Peteri (lukupiirin vastuuopettaja), Vastaava opettaja
Virve Peteri, Vastaava opettaja
virve.peteri[ät]uta.fi
Opetus
1.11.2013 – 14.3.2014
Lukupiiri
Lukupiiri
Pe 1.11.2013 klo 10-12, Linna 5015, (Ensimmäinen kokoontuminen)
Periodit: II III
Opetuskieli: suomi
Taina Kinnunen, Vastaava opettaja
Taina.Kinnunen[ät]uta.fi
Jaana Kuusipalo, Vastaava opettaja
jaana.kuusipalo[ät]uta.fi
Opetus
21.10.2013 – 9.12.2013
Luento-opetus
Ma 21.10.2013 - 9.12.2013 viikoittain klo 12-14, Linna K103, huom! OPETUS ALKAA tasan klo 12 ja päättyy tasan klo 14.
Poikkeukset:
2.12.2013 klo 12 –14 , Väinö Linna -sali, huom! OPETUS ALKAA tasan klo 12 ja päättyy tasan klo 14.
9.12.2013 klo 12 –14 , Väinö Linna -sali, huom! OPETUS ALKAA tasan klo 12 ja päättyy tasan klo 14.
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Moodle-alueen kurssiavain annetaan ensimmäisellä luennolla.

Periodilla II, tiistaisin 12-14 alkaen tiistaina 22.10.

Kurssi sisältää luentojen lisäksi luku- ja kirjoitustehtäviä sekä lukupiirejä.

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marko Juntunen, Vastaava opettaja
Opetus
22.10.2013 – 10.12.2013
Luento-opetus
Ti 22.10.2013 - 10.12.2013 viikoittain klo 12-14, Päätalo D11
Lukupiiri
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tarja Rautiainen-Keskustalo, Vastaava opettaja
Opetus
21.10.2013 – 24.2.2014
Luento-opetus
Periodit: II III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Maanantaisin klo 10-12

Opetustila/klk 2014 D13

Sosiaalitieteiden alat II (Katso myös Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat!) [II Periodi]

Kurssilla perehdytään välittömään (kasvokkaiseen) sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja sen perustavaan merkitykseen sosiaalisten suhteiden ylläpitämisessä ja muokkaamisessa. Tarkastelun kohteena on vuorovaikutusprosessi ihmisten yhteistoiminnan yhtenä keskeisenä, jaettua sosiaalista todellisuutta rakentavana ulottuvuutena. Puhutun vuorovaikutuksen lisäksi huomiota kiinnitetään ruumiin kieleen, kuten katseen suuntaamiseen, eleisiin, tilankäyttöön ja kasvonilmeisiin.

Alustava kurssirunko: 

21.10. Keskustelunanalyysi sosiaalisen vuorovaikutuksen teoriana

28.10. Vuorovaikutuksen perusrakenteet: vuorottelu

4.11.   Vuorovaikutuksen perusrakenteet: sekvenssit ja toimintojen rakentuminen

11.11. Vuorovaikutuksen perusrakenteet: preferenssi ja episteemiset suhteet

18.11. Vuorovaikutuksen perusrakenteet: korjaaminen ja intersubjektiivisuus

25.11. Vuorovaikutuksen multimodaalisuus

2.12.  Vuorovaikutus ja sosiaaliset instituutiot

9.12.  Keskustelunanalyyttisia tutkimuksia: valta ja auktoriteetti, emootiot vuorovaikutuksessa

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsun kautta 30.9.2013 mennessä. Kurssille otetaan 15 osallistujaa. Jos osallistujien määrää joudutaan karsimaan, valintakriteerejä ovat sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelmassa opiskelu, sosiaalitieteen perusopintojen suorittaminen sekä kandi- tai gradutyön tekeminen keskustelunanalyyttisellä menetelmällä.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Johanna Ruusuvuori, Vastaava opettaja
Opetus
21.10.2013 – 9.12.2013
Pienryhmäopetus 24 tuntia
Keskustelunanalyysin perusteet (Vuorovaikutus, kielellinen toiminta ja kulttuuri)
Ma 21.10.2013 - 9.12.2013 viikoittain klo 9.15-12.00, Linna 5101
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Feministinen tieto ja tietäminen -lukupiirissä syvennytään luennoilla Feminist Theory (SOS6.4.1, 5 op) jaettuun oheislukemistoon. Myös muut feministisen teorian tekstit ovat mahdollista kurssiaineistoa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Taina Kinnunen, Vastaava opettaja
Opetus
11.11.2013 – 9.12.2013
Lukupiiri
Lukupiiri
Ma 11.11.2013 - 9.12.2013 viikoittain klo 12-14, Linna 5016
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Kurssilla tarkastellaan monikulttuurisuutta, rasismia sekä etnisyyden ja rodullistavien käytäntöjen merkitystä sosiaalisten suhteiden rakentumiseen erilaisissa yhteiskunnallisissa tilanteissa ja kulttuurisissa konteksteissa. Kurssi suoritetaan osallistumalla luennoille, lukemalla luentojen teemoihin niveltyvät oheisartikkelit sekä laatimalla opintopäiväkirja.  Ilmoittautuminen 15.10 2013 mennessä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 15.10.2013 mennessä.

Marko Juntunen (koordinaattori), Vastaava opettaja
marko,juntunen[ät]uta.fi
Uyi Osazee, Opettaja
Opetus
24.10.2013 – 12.12.2013
Luento-opetus
To 14.11.2013 - 12.12.2013 viikoittain klo 14-16, Linna 5026
Poikkeukset:
24.10.2013 klo 14 –16 , LS A06 (päätalo), (kirjakaupan käytävällä)
7.11.2013 klo 14 –16 , kokoushuone Pinni B 3032
28.11.2013 klo 14 –16 , päätalo ls A4
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

HUOM!

Opetustila 14.11.- 12.12. LINNA 5026,

paitsi POIKKEUKSET:

- to 7.11. paikka: kokoushuone Pinni B 3032

- to 28.11. paikka: päätalo ls A4

Vieraalla kielellä annettava opetus [II Periodi]

The course will look at the social and cultural complexities of the Eastern Europe in the context of its socialist past and the post-socialist present. It will introduce the Easter Europe from the anthropological perspective, privileging the perspective of ordinary people and everyday lives. It will show how anthropology may help to account for the fall of the socialist system and post-socialist transformations as well as the impact of the recent global economic crisis on Eastern Europe. The course will shed light on the construction of the Eastern-Western Europe boundary in the academic and popular discourse and similarities and differences across the Eastern European countries. It will address the mechanisms of centrally planned economy and the everyday life under real socialism. It will address issues of “transition” to capitalism and democracy; changes in the intimate family and gender relations; the emergence of new social identity movements; new patterns of social stratification and exclusion; ethnic and religious differences and the meaning of nationalism in the post-socialist period. The course will also introduce themes of transnationalism and migration from and within the region.

Nov, 12th - guest lecture by Jaanika Kingumets: "Russian-speakers' mobility and home-making practices in Soviet and post-socialist Estonia."

Nov, 15th - guest lecture by Dr. Tatiana Tiaynen: "Grandmothers and Family-making in the Midst of Postsocialist and Transnational Changes (Russian Karelia and Finland)." 

The course will consist of lectures, student presentations and a final essay.

**********************************************

The course will be held on Tuesdays and Fridays (at 14-16 o´clock) during the time period: Oct 22nd - Nov 29th.

 

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Anna Matyska, Teacher responsible
Teaching
22-Oct-2013 – 29-Nov-2013
Seminar 6 hours
TUESDAYS
Tue 22-Oct-2013 - 26-Nov-2013 weekly at 14-16, Linna 5026
FRIDAYS
Fri 25-Oct-2013 - 29-Nov-2013 weekly at 14-16, Linna 5016
Exceptions:
22-Nov-2013 at 14 –16 , Linna 5038-5039, Exceptional PLACE!
Lectures 18 hours
Periods: II
Language of instruction: English
Periodi (7.1.2014 - 7.3.2014)
Yksikön yhteiset opinnot [III Periodi]

Yhteiskuntafilosofian osakokonaisuudessa tutustutaan yhteiskuntafilosofiassa klassikko-aseman saavuttaneisiin historiallisiin yhteiskuntafilosofian muotoiluihin sekä kartoitetaan modernin yhteiskuntafilosofian kenttää. Kurssilla tarkastellaan sitä, miten nykyiset yhteiskuntafilosofian peruskäsitykset ja käsitteet ovat muotoutuneet historiallisesti.  Keskeisiä kysymyksiä ovat mm. seuraavat: Minkälainen on oikeudenmukainen yhteiskunta? Mitä tasa-arvo tarkoittaa yhteiskunnallisena ihanteena? Miten demokratian idea on muotoutunut historiallisesti? Mitä yhteiskunnallisia haasteita liittyy nykyiseen länsimaiseen liberaaliin ja jälkimoderniin yhteiskuntaan?

KURSSIN OHJELMA

31.1. Johdatus yhteiskuntafilosofiaan, minkälainen on oikeudenmukainen yhteiskunta?

(Platon, Aristoteles)

7.2. Minkälainen on tasa-arvoinen yhteiskunta? (Stoalaiset, kristillinen etiikka)

Mitä ovat yhteiskunnan jäsenten erilaiset oikeudet ja velvollisuudet?  

(Yhteiskuntasopimuksen idea, Hobbes, Locke)

14.2. Mitä ovat yksilön vapaudet ja oikeudet yhteiskunnassa? 

(Englantilainen ja ranskalainen liberalismi, Mill, Smith, Rousseau)

21.2. Maailmankansalaisuus vai kansallinen identiteetti? (Kant, kansallisuusaate, Humbolt))

Mikä on valtion ja yksilön suhde?  (Kommunitarismi,  Hegel)

28.2. Mikä on talouden ja tuotannon merkitys yhteiskunnan tasa-arvon toteutumiselle? (Sosialismi, Marx, Engels)

7.3. Perioditauko

14.3. Miksi länsimaisissa yhteiskunnissa on esiintynyt sukupuolten välistä epätasa-arvoa ja miten sukupuolten välistä tasa-arvoa voidaan edistää? (Feminismi, de Beauvoir)

21.3. Väkivallaton taistelu rasismia ja uskonnollista suvaitsemattomuutta kohtaan (King, Gandhi)

Hyvän ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan periaatteet (Berlin, Rawls)

28.3. Frankfurtin koulukunnan näkemys monopolikapitalismista ja jälkimoderni yhteiskuntateoria (Horkheimer, Fromm, Bauman)

4.4. Postmodernin yhteiskuntafilosofian haasteet (riskiyhteiskunta, uuden kapitalismin kulttuuri, Beck, Sennett, Foucault)

11.4. Ympäristöetiikan, luonnonsuojelu- ja eläintenoikeuskeskustelun näkökulma yhteiskuntafilosofiaan  (Naess, Singer)

18.4. Pitkäperjantai, ei luentoa

25.4. Talouden vaikutus nyky-yhteiskuntien kehitykselle, globalisaatio, uusliberalismi ja sen vastustajat (Hayek, Korten)  Yhteenveto luentosarjasta

9.5. Luentotentti

Marika Enwald, Vastaava opettaja
marika.enwald[ät]uta.fi
Opetus
31.1.2014 – 9.5.2014
Kirjatentti
Luento-opetus 24 tuntia
Pe 31.1.2014 - 9.5.2014 viikoittain klo 9-11, Linna, Väinö Linna -sali
Poikkeukset:
28.3.2014 klo 9 –11 , Päätalo D10b
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Huom. myös Porin yksikön opiskelijoiden sähkötentin ottaa vastaan tutkija Petri Räsänen (E.Petri.Rasanen@uta.fi).  Sähköiseen tenttiin ilmoittautuessa on tärkeää valita tentin oikea suorituspaikkakunta.

Zuckertin Political Philosophy in the Twentieth Century -kirjan sijaan voi tenttiä  suomenkielisen vaihtoehdon: osan kirjasta Pulkkinen, Tuija  (s. 9 - 84): Postmoderni politiikan filosofia  ja  kokonaan teoksen Saastamoinen: Eurooppalainen liberalismi.

Opintojaksosta järjestetään kirjatenttiä korvaava Marika Enwaldin pitämä 24 tunnin luento Tampereella ajankohtana 10.1. - 16.5.2014. Em. luento nauhoitetaan ja on sitten katsottavissa sekä reaaliaikaisesti että jälkikäteen tietokoneelta Tampereen yliopiston käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Oppimateriaali (ks. opinto-opas):

Zuckert, Catherine 2011. Political Philosophy in the Twentieth Century: Authors and Arguments. Cambridge: Cambridge University Press.

SOSIAALITIETEIDEN PERUSOPINNOT [III Periodi]

SOS1 Johdatus sosiaalitieteisiin -verkkokurssi

Kurssi toteutetaan monimuotoisena verkkokurssina (videoluentoja, ryhmätyöskentely verkko-oppimisympäristössä ja itsenäinen työskentely). Aiempaa kokemusta verkko-opiskelusta ei edellytetä.

Videoluento-opetus: 28 tuntia

Ryhmätyöskentely: noin 15  tuntia

Itsenäinen työskentely: noin 90 tuntia

-          Pienryhmäkeskusteluihin valmistautuminen.

-          Luentoaiheisiin liittyvien tieteellisten artikkeleiden lukeminen (6 artikkelia).

-          Artikkeleista kirjoitettava oppimispäiväkirja.

-          Vertaispalaute oppimispäiväkirjasta kerran kurssin aikana.

Aikataulu:

Kurssi etenee kahden viikon jaksoissa (poikkeuksena aloitus- ja päätösviikot sekä perioditauko). Keskustelu-, luku- ja kirjoitustehtävät on sidottu tähän aikatauluun. Opiskeluaika keskimäärin noin 8 tuntia viikossa (5 op = 135 tuntia).

Kurssin lähialoitus:

AIKA: 23.1.2013 klo 16.15-17.45.

PAIKKA: Linna K103 (Tampereen yliopisto, Kalevantie 5)

VETÄJÄT: Marko Salonen/Sanni Tiitinen


Kurssin videoluennot:

Päivi Korvajärvi: Sosiaalitieteellisen ajattelun kartta

Anneli Anttonen: Yksityisen julkisen muuttuvat suhteet
Irmeli Järventie: Yhteisöllisyys ja sosiaalinen vuorovaikutus

Pertti Koistinen: Sosiaalinen oikeudenmukaisuus

Harri Melin: Yhteiskunnalliset jaot

Päivi Korvajärvi: Sukupuoli ja seksuaalisuus
Anna Rastas: Etnisyys ja rotu

Tarja Rautiainen-Keskustalo: Toimijuus ja kulttuuri
Irmeli Järventie: Toimijuus ja persoonallisuus

Turo-Kimmo Lehtonen: Markkinat ja finanssimaailma
Anna Rastas: Ylirajaiset sosiaaliset suhteet

Sari Irni: Materiaalinen sukupuoli
Tarja Rautiainen-Keskustalo: Ruumiillisuus ja arjen kulttuuriset merkityskamppailut

Paneelikeskustelu, jossa mukana kurssin luennoitsijat

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marko Salonen, Vastaava opettaja
marko.salonen[ät]uta.fi
Sanni Tiitinen, Tuutori
sanni.tiitinen[ät]uta.fi
Opetus
23.1.2014 – 15.5.2014
Luento-opetus 28 tuntia
Aloitus
To 23.1.2014 klo 16.15-17.45, Linna K103
Itsenäinen työskentely 90 tuntia
Ryhmätyöskentely 15 tuntia
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Tarkemmat ohjeet pienryhmätyöskentelystä ja oppimispäiväkirjasta esitellään kurssin avausluennolla ja Moodle-alustalla.

Opinnot suoritetaan verkko-opintoina ilman lähitapaamisia. Kurssi alkaa ma 27.1.2014. Kurssin suorittaminen edellyttää oppimateriaaleihin tutustumista ja tehtävien tekemistä viikoittaisen rytmin mukaan. Lisäksi kurssiin sisältyy sähköisesti suoritettava kertauskuulustelu. Viikolla 11 (ma 10.3.) ei ole uutta tehtävää.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tero Mamia, Vastaava opettaja
tero.mamia[ät]uta.fi
Opetus
27.1.2014 – 24.3.2014
Itsenäinen työskentely
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Porin yksikön tutkinto-opiskelijat suorittavat YKYY2-opintojakson kevään 2014 III periodilla ensisijaisesti verkko-opintoina avoimen yliopiston tarjonnan tapaan (tai tarvittaessa opettajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla). Huom! Kurssi on avoin myös muille kuin Porin yksikön opiskelijoille.

Sosiaalitieteiden alat I [III Periodi]

Periodit III-IV

koordinaattori: yliopistonlehtori Ritva Nätkin,

ritva.natkin@uta.fi

OHJELMA (ti 12-14.00, Väinö Linna -sali):

7.1.2014

Ritva Nätkin: Johdantoluento: sosiaalipolitiikan akateeminen historia

(+ suoritusohjeet)

14.1.2014

Satu Ojala: Irtolaishuollosta aktivointiin: sosiaalipolitiikan pitkä lapiolinja

21.1.2014

Ritva Nätkin: Perhepolitiikan kehitys ja kansalaisjärjestöt hyvinvoinnin tuottajina

28.1.2014

Anneli Anttonen: Sosiaalipolitiikka hyvinvointivaltiossa

4.2.2014

Lina van Aerschot:

Muuttuva hyvinvointivaltio: kansalaisten vastuuta ja valinnanvapautta

11.2.2014

Pertti Koistinen: Työ ja sosiaaliset oikeudet

18.2.2014

Pertti Koistinen: Työ, tulot ja tulonjako

25.2.2014  

Ritva Nätkin: Päihteet, sosiaaliset ongelmat ja riskiajattelu

-- (perioditauko)

11.3.2014

Anneli Anttonen: Sosiaalipolitiikan markkinoistuminen

18.3.2014

Mikko Perkiö: Globaali sosiaalinen kehitys

25.3.2014

Tuuli Hirvilammi: Sosiaalipolitiikka rajallisella maapallolla

8.4.2014

Paneeli: useampi opettaja

Ritva Nätkin (koordinaattori), Vastaava opettaja
Opetus
7.1.2014 – 8.4.2014
Luento-opetus 24 tuntia
ti 12-14.00, Väinö Linna -sali
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot ja ryhmätyöt

luentojen ja oheiskirjallisuuden pohjalta kirjoitetaan oppimispäiväkirja

Kurssille ei tarvitse ilmoittautua.

 

 

Kurssilla tutustutaan sosiaalipsykologiseen ajatteluun ja sosiaalipsykologian tarjoamiin näkökulmiin. Kurssi koostuu luennoista sekä ajatteluperinteitä edustavien ja niitä käsittelevien tekstien lukemisesta ja keskustelemisesta pienryhmissä.

Kurssin ensimmäisessä tapaamisessa opiskelijat jaetaan pienryhmiin (5 hlöä/ryhmä), joille perustetaan omat keskustelualueet ja jotka tekevät pienryhmätehtävät.   1. kurssikerralla läsnäolo on pakollinen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Eero Suoninen, Vastaava opettaja
eero.suoninen[ät]uta.fi
Tuutoropettaja Aku Kallio, Tuutori
aku.kallio[ät]uta.fi
Opetus
21.1.2014 – 25.2.2014
Luento-opetus 16 tuntia
LUENNOT
Ti 21.1.2014 - 25.2.2014 viikoittain klo 9-12, Päätalo D 10b
Lukupiiri 10 tuntia
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luento-opetus tiistaisin 9-12 päätalon luentosalissa D10b. Ryhmätentti viimeisellä luentokerralla tähän tarkoitukseen varatuissa tiloissa: Linna 6019, 6034 ja 6037. 

Luentosarjan ohjelma

9.1. Harri Melin: Luokat ja yhteiskunnalliset erot
16.1. Riikka Homanen: Sosiologinen sukupuolen tutkimus
23.1. Juha Suoranta: Julkinen sosiologia
30.1. Hannele Palukka: Markkinoistuminen ja julkiset palvelut
6.2. Antti Saloniemi: Työelämäntutkimus sosiologiassa
13.2. Pertti Alasuutari: Globaalin ja transnationaalin teemat sosiologiassa
20.2. Pekka Rantanen: Marjanpoiminta ja ylirajaisuus
27.2. Turo-Kimmo Lehtonen: Materiaalinen sosiologia

Luennot torstaisin klo 10 - 12. Paikka: Pinni B 1097

Virve Peteri, Pekka Rantanen, Vastaava opettaja
Opetus
9.1.2014 – 27.2.2014
Luento-opetus 16 tuntia
Luennot
To 9.1.2014 - 27.2.2014 viikoittain klo 10-12, Pinni B 1097
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Kurssikoodi: SOPP4.2. (Pori)/ SOS4.3. (Tampere)

Opiskelija perehtyy sosiologian historiaan, klassikkoihin, kysymyksenasetteluihin ja tapoihin jäsentää nyky-yhteiskunnan ilmitöitä. Kurssi toteutetaan monimuoto-opetuksena. Keskeisen aineiston muodostavat Anthony Giddensin Sociology-teos, ajankohtainen kotimainen tutkimuskirjallisuus ja verkossa oleva materiaali.  Kurssin kuluessa opiskelija tuottaa myös kirjallisia ja suullisia alustuksia. Erillisessä sopimuksella Sociology voidaan suorittaa myös muulla tavalla (esseenä tai tenttinä).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Opintojaksolle on ennakkoilmoittautuminen.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Antti Saloniemi, Vastaava opettaja
Antti.Saloniemi[ät]uta.fi
Opetus
20.1.2014 – 16.5.2014
Luento-opetus
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Alkukokoontumiset, joista toiseen osallistuttava:

Pori (yliopistokeskus): 20.1. klo 17.

Tampere (Linna K103): 21.1. klo 18.

SOSIAALITIETEIDEN AINEOPINNOT [III Periodi]

SOS5 Sosiaalitieteiden teoria I perehdyttää opiskelijat sosiaalitieteen keskeisiin käsitteellisiin jäsennyksiin ja teoreettisiin ajattelutapoihin. Jakso kuuluu sosiaalitieteen kandidaattiohjelmaan ja sen kohderyhmänä ovat kaikki tutkinto-ohjelman omat opiskelijat sekä sivuaineenaan sosiaalitieteitä opiskelevat.

SOS5 Sosiaalitieteiden teoria I on 5 opintopisteen laajuinen opintojakso.

HUOM! Jakso muodostuu kahdesta erillisestä suorituksesta.

A. Luento-opetus (2 op) joka järjestetään 3. periodilla .

B. Kirjallinen tentti (3 op), joka suoritetaan sähköisenä tenttinä opiskelijan itse valitsemana ajankohtana (kirjallisuus: Risto Heiskala: Toiminta, tapa ja rakenne. Gaudeamus 2000 sekä Berger & Luckmann: Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen, Gaudeamus 1994). Kirjallisen tentin ottaa vastaan Tiina Saari.

Luento-opetus järjestetään useiden oppiaineiden yhteistyönä.

Luento-opetuksen aikataulu:

Luennot maanantaisin klo 16 - 18

Paikka: Linna K103

 

13.1. Jari Aro: Yhteiskuntatieteiden teoreettisia lähtökohtia

20.1. Anna Rastas: Kulttuuri antropologisena käsitteenä

27.1. Risto Heiskala: Toiminta ja tavanmukaisuus

3.2. Sanna Raudaskoski: Toiminta ja vuorovaikutus

10.2. Ritva Nätkin: Hoivan käsitteellistäminen ja politisoituminen

17.2. Matti Hyvärinen: Kertomus, toiminta ja rakenne

24.2. Taina Kinnunen: Sukupuoli yhteiskuntatutkimuksessa


Luentosarjalle ei ole erillistä ilmoittautumista.

Luentoihin liittyvät materiaalit ja muu kurssin suorittamiseen liittyvä ohjeistus jaetaan moodle-alustan kautta.

Ohjeet moodleen liittymiseksi annetaan luentosarjan alussa. Moodle avautuu opiskelijoille 13.1.2014

Kurssin nimi moodlessa:

Kurssikategoriat: Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

SOS5 Sosiaalitieteiden teoria I 2014

Suora linkki:

https://learning2.uta.fi/course/view.php?id=3297


Luento-opetus suoritetaan kirjallisella oppimispäiväkirjalla. Ohjeistus ja arviointiperusteet annetaan luentosarjan alussa. Suoritukset arvioidaan numerolla 1–5.

Jari Aro (koordinaattori), Vastaava opettaja
jari.aro[ät]uta.fi
Opetus
13.1.2014 – 24.2.2014
Luento-opetus 14 tuntia
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Sosiaalitieteiden alat II (Katso myös Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat!) [III Periodi]

Kurssilla tutustutaan sosiaalipolitiikan ja hyvinvointivaltion ajankohtaisiin kysymyksiin niin teorian kuin käytännön lähtökohdista. Kurssi koostuu luennoista ja opiskelijoiden kirjoittamien esseiden käsittelystä. Kurssi sisältää kymmenen kokoontumiskertaa, joista kahdella viimeisellä käsiteellään esseitä. Lisäksi joka kerralle luetaan jokin luennon teemaan johdatteleva teksti, jonka luennoitsija ilmoittaa opiskelijoille etukäteen.

Kurssin ohjelmarunko:

15.1. Johdanto (Anneli Anttonen)

22.1. Hyvinvointivaltion muutos  (Anneli Anttonen)
29.1. Vastuuttaminen, markkinoistuminen, informalisoituminen (Lina Van Aerschot)

5.2.   Ruoka-apua 2010-luvun Suomessa (Maria Ohisalo)
12.2. Nuorten ja lasten huono-osaisuus (Jorma Sipilä)
19.2. Eriarvoisuus/tuloerot (Matti Tuomala)
26.2. Perustulo (Johanna Perkiö)
5.3.   Luento peruttu, ei kokoontumista
12.3. Vakuutusyhteiskunta –julkista ja yksityistä sosiaalipolitiikkaa (Jyri Liukko)

19.3. Loppukeskustelu I, opiskelijoiden lopputöiden käsittely, klo 9-12
26.3. Loppukeskustelu II, opiskelijoiden lopputöiden käsittely, klo 9-12

Lina van Aerschot, Vastaava opettaja
Anneli Anttonen, Vastaava opettaja
Opetus
15.1.2014 – 26.3.2014
Luento-opetus 24 tuntia
Ke 15.1.2014 - 26.3.2014 viikoittain klo 10-12, Linna K113, HUOM! Opetustila muuttunut!
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kohta SOS6.1.2 on mahdollista suorittaa myös kirjatentillä (opetussuunnitelma 2012-15):

Koskiaho, Briitta (2008) Hyvinvointipalvelujen tavaratalossa. Palvelutalous ja sosiaalipolitiikka Englannissa, Ruotsissa ja Suomessa. Tampere: Vastapaino.

Niemelä, Pauli (toim.) (2010) Hyvinvointipolitiikka. Helsinki: WSOYpro.

Vuori, Jaana & Nätkin, Ritva (toim.) (2007) Perhetyön tieto. Tampere: Vastapaino. (e-kirja myös) TAI Leira (2002) Working Parents and Welfare State. Family Change and Policy Reform in Scandinavia. Cambridge: Cambridge University Press. 

Opintojaksossa tarkastellaan sosiaalipsykologisesti merkittäviä identiteetti- ja minuusteorioita.
Opintojakso kartoittaa minuuden ja identiteetin muotoutumista elämän eri vaiheissa, minuuden ja identiteetin kulttuuri-, tilanne-, ja yhteiskuntasidonnaisuutta sekä elämäntapojen ja elämänmuotojen muutoksia.

Seminaari koostuu lähiopetuksesta, ryhmätyöskentelystä ja itsenäisesti (valinnaisesti parin kanssa) toteutettavasta harjoitustehtävästä sekä oppimisprosessikuvauksesta. Seminaaria tukee luentojen teemoihin kytkeytyvä artikkelikokoelma ja oheiskirjallisuus.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille otetaan 25 opiskelijaa. Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoista etusijalla ovat kanditutkintoa tekevät opiskelijat. Kurssille hyväksytyksi tulemisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut sosiaalitieteiden perusopinnot kokonaisuudessaan sekä SOS6.2.1 sosiaalipsykologinen ajattelu I -jakson. Valinnaisina opintoina tai avoimen yliopiston opintoina kurssia suorittavia opiskelijoita valitaan vähintään 5.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marko Salonen, Vastaava opettaja
marko.salonen[ät]uta.fi
Opetus
14.1.2014 – 15.4.2014
Seminaari 14 tuntia
Aloitus
Ti 14.1.2014 klo 16-20, Linna K113
Luento-opetus 14 tuntia
Itsenäinen työskentely 70 tuntia
Ryhmätyöskentely 15 tuntia
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Intensiivinen iltakurssi. Kurssille otetaan 25 opiskelijaa.  Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoista etusijalla ovat kanditutkintoa tekevät opiskelijat. Kurssille hyväksytyksi tulemisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut sosiaalitieteiden perusopinnot kokonaisuudessaan sekä SOS6.2.1 sosiaalipsykologinen ajattelu I -jakson. Valinnaisina opintoina tai avoimen yliopiston opintoina kurssia suorittavia opiskelijoita valitaan vähintään 5.

Opetuskerrat: tiistaisin 14.1. 21.1., 4.2., 18.2., 1.4., 15.4. klo 16-20

Paikka: Linna K113

Eri sosiaalitieteissä sosiaalista toimintaa tarkastellaan usein joko konkreettisina vuorovaikutustilanteina, diskursiivisena maailmana tai yhteiskunnallisten instituutioiden ja rakenteiden ohjaamana toimintana. Tällä kurssilla tutustutaan lähestymistapaan, jossa erilaisia tulkinnan tasoja pyritään yhdistämään ja toimintatilanteita tarkastelemaan sekä paikallisten vuorovaikutustekijöiden, että kulttuuristen ja ideologisten tekijöiden risteymänä. Lähestymistavassa on aineksia muun muassa etnografiasta, etnometodologiasta, teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen tutkimuksesta sekä kriittisestä diskurssianalyysistä.

Kurssi soveltuu hyvin kandidaatin tai pro gradu -tutkielmaa tekeville tai sitä suunnitteleville. Kurssi auttaa hahmottamaan oman tutkimuskohteen keskeisiä elementtejä huolimatta siitä, millä tutkimusmenetelmällä tutkielmaa tekee/suunnittelee tekevänsä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille otetaan enintään 15 opiskelijaa. Paikalla olo ensimmäisellä kerralla välttämätöntä.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Sanna Raudaskoski, Vastaava opettaja
Opetus
21.1.2014 – 25.3.2014
Seminaari
Ti 21.1.2014 - 25.3.2014 viikoittain klo 12-14, Pinni B 4115
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin toteuttamistapa

Pääasiallisena suoritustapana toimii ohjattu lukupiirityöskentely. Kurssilla luetaan yhdessä kirjaa: Ron Scollon & Suzie Wong Scollon (2004) Nexus Analysis. Discourse and the Emerging of Internet. Teos löytyy Tampereen yliopiston kirjastosta E-kirjana.

Lisäksi kurssilla tehdään harjoitustehtävä. Kandidaatin- tai pro gradu -tutkielman tekijät voivat tehdä tehtävän oman tutkimuksensa aihepiiristä.


Torstaisin klo 12-14, Väinö Linna -sali

Luentosarjan ohjelma:

9.1. Hanna Ojala: Johdatus kurssin teemaan & suoritusohjeet

16.1. Taina Kinnunen: Lihaan leikattu sukupuoli ja seksuaalisuus

23.1. Sari Irni: Hormonit, ruumiillisuus ja sukupuoli - materiaalisen feminismin haaste ruumiillisuustutkimukselle

30.1. Luca Tainio: Trans*sukupuolisuus - johdatus transtutkimukseen

6.2. Hanna-Mari Ikonen: Työtä kautta ruumiin - emootiot, estetiikka ja epävarmuus palveluyrittäjillä

13.2. Hanna Ojala: Affektit, sukupuoli ja ruumiillisuus - case yliopisto

20.2. Raisa Jurva: Heteroseksuaalisuus ja sukupuolen jäsennykset

27.2. Tuula Juvonen: Arkistojen valta

6.3. perioditauko: ei luentoa

13.3. Tuija Koivunen: Ääniruumis ja ulkonäköruumis palvelutyössä

20.3. Taina Kinnunen: Miehinen katse ja naisellinen kosketus? Sukupuolen ja seksuaalisuuden aistit

27.3. Hanna Ojala: Kun Karista tulee Karin - eturauhassyöpä ja seksuaalisuus

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Perustutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat NettiOpsussa. Avoimen yliopiston sosiaalitieteiden aineopiskelijat ilmoittautuvat opettajalle s-postitse.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hanna Ojala, Vastaava opettaja
Hanna.L.Ojala[ät]uta.fi
Opetus
9.1.2014 – 27.3.2014
Luento-opetus 22 tuntia
Luennot
To 9.1.2014 - 27.3.2014 viikoittain klo 12-14, Väinö Linna -sali
Itsenäinen työskentely
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssin ohjelma:

10.1. Johdatus kurssin teemaan & suoritusohjeet (Ojala)

17.1. Luento: Kuusipalo/Tasa-arvopolitiikkaa Suomessa ja EU:ssa

24.1. Seminaari: Tasa-arvopolitiikan ongelmia (Kuusipalo)

31.1. Luento: Ojala/Tasa-arvolainsäädäntö ja tasa-arvon työkalut – case koulu

7.2. Seminaari: Laillista tasa-arvoa (Kuusipalo)

14.2. Luento: Ojala/Työelämän tasa-arvo

21.2. Seminaari: Tasa-arvo työnä ja työssä (Ojala)

28.2. Luento: Kuusipalo/Globaalit sukupuoliregiimit

7.3. perioditauko: ei opetusta

14.3. Luento: Meija Tuominen/Kuntien toiminnallisesta tasa-arvotyöstä

21.3. Seminaari: Tulevaisuuden tasa-arvo (Kuusipalo)

28.3. Luento: Luca Tainio/Seksuaalinen tasa-arvo

4.4. Seminaari: Seksuaalisuus + loppukeskustelu (Kuusipalo & Ojala)

Jaana Kuusipalo, Vastaava opettaja
Jaana.Kuusipalo[ät]uta.fi
Hanna Ojala, Opettaja
Hanna.L.Ojala[ät]uta.fi
Opetus
10.1.2014 – 4.4.2014
Luento-opetus 12 tuntia
Pe 10.1.2014 - 4.4.2014 viikoittain klo 12-14, Linna 6017, HUOM! 7.2. ja 14.2. paikka on poikkeuksellisesti Linna 6019 SEKÄ 31.1. ja 28.2. klo 12-14 paikka on Linna K113 !
Seminaari 12 tuntia
Itsenäinen työskentely
Ryhmätyöskentely
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen sähköpostitse: Jaana.Kuusipalo@uta.fi  7.1.2014 mennessä

ISLAM EUROOPASSA  (5op)

Aika: Periodi III 2014 (tiistaisin, 14.1 – 18.2.)

Islamia ja muslimeja koskeva keskustelu toimii Länsi- Euroopassa hyvin moniäänisessä ja vahvasti politisoituneessa ilmapiirissä. Keskustelua muokkaavat voimakkaasti Euroopan sisäiset ristiriidat, jotka koskettavat muuttoliikettä ja siirtolaisväestön integraatiota, Euroopan demografisen rakenteen muutosta, uskontojen ja identiteettien globalisoitumista sekä mediakulttuurin murrosta. Globaali turvallisuuspolitiikka sekä pitkittyneet muslimimaailman kriisit mm. Irakissa, Afganistanissa, Syyriassa ja Somaliassa hajaannuttavat poliittisia mielipiteitä. 

Kurssin tarkoitus on perehdyttää opiskelija ymmärtämään Länsi-Euroopan muslimiyhteisöjen rakentumisen ja uskonnollisen järjestäytymisen historiaa, sekä läntisten muslimien uskonnollisuutta ohjaavia globaaleja prosesseja.

Kurssi suoritetaan osallistumalla luennoille, lukemalla oheiskirjallisuus sekä kirjoittamalla opintopäiväkirja.

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marko Juntunen, Vastaava opettaja
Opetus
14.1.2014 – 18.2.2014
Luento-opetus
Ti 14.1.2014 - 18.2.2014 viikoittain klo 12-14, Linna K110, POIKKEUS! 14.1. tila: K113
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Tiistaisin klo 10-12

Paikka: Seminaarihuone Päätalo E113b

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Petri Hoppu, Vastaava opettaja
Jari Eerola, Opettaja
Mikko Vanhasalo, Opettaja
Opetus
7.1.2014 – 13.5.2014
Luento-opetus 10 tuntia
Harjoitukset 20 tuntia
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Opiskelija tuntee etnografisessa kenttätyössä käytetyt tiedonhankintatekniikat (haastattelu ja havainnointi) sekä niihin liittyvät tallennustavat (muistiinpanot, äänittäminen, valokuva, video) ja osaa käsitellä tekemiään tallenteita tutkimustarkoituksia varten. Opiskelija tuntee tallennuslaitteiden toimintaperiaatteet ja osaa käyttää kenttätyöhön sopivia laitteita dokumentoinnissa.

Opiskelija ymmärtää miten etnografinen dokumentointi eroaa esimerkiksi journalistisiin tai taiteellisiin tarkoituksiin tehtävästä tallentamisesta.

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Elina Seye, Jari Eerola, Vastaava opettaja
Opetus
13.1.2014 – 28.4.2014
Luento-opetus 14 tuntia
Harjoitukset 12 tuntia
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opetus 13.1.- 28.4.2014

Maanantaisin klo 10-14 Paikka: Päätalo D14

(17.3., 7.4. ja 28.4 paikka: Virta ML53)

Vieraalla kielellä annettava opetus [III Periodi]

SOS6.4.2 Online course:  Violence and the Frames for Compassion and Non-Violence: Sexual exploitation, trafficking and prostitution (5 op/ECTS)    

An online course organised by the university network for gender studies.

More information on the course will be delivered on January.

Teaching
13-Jan-2014 – 21-Feb-2014
Periods: III
Language of instruction: English

SOS6.4 3 Online course:  Violence and the Frames for Compassion and Non-Violence: Equality and Compassion as Foundation for the Theory and Culture of Non-violence (5 op/ECTS) 

An online course organised by the university network for gender studies

More information on the course will be delivered on January


Teaching
14-Apr-2014 – 30-May-2014
Periods: III IV
Language of instruction: English
Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät [III Periodi]

Luennot pidetään ajalla 7.1.- 28.1 ja 11.3.-1.4.

Harjoitusryhmät (4 ryhmää) toteutuvat aikavälillä 16.1.-24.4. (klo 8-10, klo 10-12,  klo 12-14 ja klo 14-16). HUOM! Harjoitusryhmiä ei 13.2.Tarkempaa tietoa harjoitteluryhmistä myöhemmin.

Katja Kuusisto (koordinaattori), Vastaava opettaja
Opetus
7.1.2014 – 10.4.2014
Luento-opetus
LUENNOT
Ti 7.1.2014 - 28.1.2014 viikoittain klo 14-16, Linna K103
LUENNOT
Ti 11.3.2014 - 1.4.2014 viikoittain klo 14-16, Linna K103
Harjoitukset
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

ILMOITTAUTUMINEN nyt käynnissä, päättyy 31.12.2013 klo 23.59 !
Ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella osoitteessa:

https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/8643/lomake.html

Lomakkeella ilmoittaudutaan kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien harjoitusryhmiin. Luennoille osallistuminen on osa opintojaksoa ja harjoitusryhmiin ilmoittautuminen pitää siten sisällään myös oletuksen opiskelijan osallistumisesta luennoille. Opiskelu tapahtuu pbl-menetelmää noudattaen, jolloin luennot, harjoitukset ja opiskelijoiden muu työskentely ovat kaikki oleellinen osa kurssia ja sen suoritusta.

HUOM! Sosiaalityön tutkinto-ohjelmassa kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien kanssa suositellaan suoritettavaksi samana lukuvuonna kohdat STYA4A/SOS7.1 Sosiaalitieteen kvalitatiiviset menetelmät, luennot ja harjoitukset 5 op sekä Kandidaatin tutkielmaopinnot STYA5/SOS9. Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelmassa kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät sijoittuu ohjeellisen etenemisen mukaisesti 2. opintovuoden keväälle.

Opintokohdan koordinaattorina toimii Katja Kuusisto ja kaikissa opintokohtaa koskevissa kysymyksissä voi kääntyä hänen puoleensa (katja.n.kuusisto@uta.fi).

Periodi (10.3.2014 - 16.5.2014)
Yksikön yhteiset opinnot [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Mervi Kaarninen, Vastaava opettaja
Mervi.Kaarninen[ät]uta.fi
Marko Tikka, Vastaava opettaja
marko.tikka[ät]uta.fi
Antti Saloniemi (Porin yksikkö), Vastaava opettaja
antti.saloniemi[ät]uta.fi
Opetus
10.3.2014 – 12.5.2014
Luento-opetus 32 tuntia
Luennot
Ma 10.3.2014 - 12.5.2014 viikoittain klo 14-18, Päätalo D10a
Harjoitukset
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin luennot tallennetaan ja ovat netistä katsottavissa jälkikäteen joten luentosarjalle voi osallistua vaikka ei luennoille pääsisikään.

Opintojakson lisälukemistoksi suositellaan teosta Haapala Pertti & Toivo Raisa (toim.) Suomen historian kartasto. 2008, s. 148 alkaen.

Sosiaalitieteiden alat I [IV Periodi]

Vieraalla kielellä annettava opetus [IV Periodi]

Tue 12-16, Atalpa -building, room 140

Teaching is based on lectures (8 hours) and seminars (16 hours). Lectures provide theoretical knowledge on particular themes related to gender in society. In seminars, the same themes are explored more thoroughly on the basis of readings, group discussions and exercises. The teaching material will be available in Moodle.

Programme

25th March 2014

Introduction and guidelines

Lecture, Hanna Ojala: “The EU's third-most gender-equal country” – Feminism and gender in Finnish context

Workshop with basic concepts of gender studies

1st April 2014

Seminar (theme Gender & State) with readings

Group presentations

8th April 2014

Lecture Jaana Kuusipalo: Gender and Politics in Finland

Seminar (theme gender & politics) with readings

15th April 2014

Lecture Ilkka Pietilä: Health as a gendered issue: men, masculinity and health

Seminar (theme health & gender) with readings

22th April 2014: Easter break; no teaching

29th April 2014

Learning Cafe (theme Public and private spaces) with readings

6th May 2014

Lecture Lisa Adkins: Gender and Economy

Seminar (theme gender & work) with readings

Closing of the course

Hanna Ojala, Teacher responsible
Hanna.L.Ojala[ät]uta.fi
Teaching
25-Mar-2014 – 6-May-2014
Lectures 8 hours
Seminar 16 hours
Periods: IV
Language of instruction: English
Further information:

No enrolment required for exchange students. Note! UTA degree students, please enroll by e-mail (Hanna.L.Ojala@uta.fi) 18th March at the latest. The enrolment key for entering Moodle will be given at the first lecture.

Sosiaalitieteiden alat II (Katso myös Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat!) [IV Periodi]

Elämä ja kertomus

Kertomuksen tutkimuksen kurssi

Kertomus on ihmisen keskeinen tapa välittää kokemuksiaan poikkeuksellisista tapahtumista: sairaudesta, kuolemasta, rakkaudesta tai työttömyydestä. Kertomalla ihmiset luovat ja vaihtavat käsityksiä sukupuolesta, luokasta ja toiseudesta. Mutta onko itse elämä kertomus? Elävätkö ihmiset kertomuksia? Onko kokemus jo alun perin kertomus? Tuleeko kypsällä, itsenäisellä ihmisellä olla kertomus, jonka pohjalta hän suhteutuu tulevaisuuteen ja menneeseen? Vai onko elämä ja kokemus päinvastoin kaaosta, johon vasta jälkikäteen luodaan pakottavaa järjestystä kertomalla kokemuksesta? Filosofit (MacIntyre, Ricoeur, Schechtman, Strawson), historioitsijat (Mink, White), psykologit (Bruner, Freeman) ja sosiaalitieteilijät ovat keskustelleet aiheesta viimeisen 40 vuoden ajan. Kysymykset liittyvät siihen, millainen sosiaalisen toiminnan väline ja rakenne kertomus on, mitä sillä tehdään ja miten kertomukset vaikuttavat sosiaalisen todellisuuden muotoutumiseen. Onko tai tuleeko kaikilla ihmisillä olla kertomus tai omaelämäkerta?

Korvaa kohdista SOS6.2.3 ja SOSM5.1 (5 op)

Aika: 4. periodi; ma 12–14 ja pe 10-12

Kesto: 24 h, harjoitustehtävät

Ryhmäkoko: Max 30 opiskelijaa

 

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Matti Hyvärinen, Vastaava opettaja
Opetus
14.3.2014 – 5.5.2014
Luento-opetus 24 tuntia
Pe 14.3.2014 - 2.5.2014 viikoittain klo 10-12, Linna K110
Ma 17.3.2014 - 5.5.2014 viikoittain klo 12-14, Linna K110
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:


Opetus
14.3.- 5.5.2014

Psykologiassa kurssi soveltuu kohtaan: PSYS11 syventävien valinnaiset opinnot

Sukupuolentutkimuksen yliopistoverkosto HILMA:n järjestämä verkkokurssi.

Tarkemmat tiedot kurssin sisällöstä ja ilmoittautumisesta vuoden alussa

Anu Laukkanen ja Emilia Karjula, Vastaava opettaja
Opetus
10.3.2014 – 9.5.2014
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [IV Periodi]

Transnational Anthropology -course:

Identities and Family Lives Students are familiarized with the multiple ways in which social anthropology conceptualizes social and cultural processes that transgress (and reach beyond) the boundaries of nation states. The student understands in both empirical and theoretical terms that the diverse social and cultural processes transform various social fields and generate forms of mobility. These facts have multiple bearings on family, home, household, subjectivities and self-understandings.

The course aims to deepen the students’ analytic and critical focus on transnational phenomena and to increase his/her ability formulate relevant research questions.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Anna Matyska, Jaanika Kingumets, Uyi Osazee, Tatiana Tiaynen, Marko Juntunen, Teacher responsible
Teaching
11-Mar-2014 – 15-Apr-2014
Lectures
Tue 11-Mar-2014 - 15-Apr-2014 weekly at 12-15, Linna 6019
Periods: IV
Language of instruction: English
Further information:

Lectures on Tuesdays 12-15, place: Linna 6019

Enrolment in OPSU 26.2.2014  – 9.3.2014 !

SOS6.4.1 Online course: Gender and development (5 op/ECTS)

Teachers:  Elina Oinas and  Piia Lavila

An online course organised by the university network for gender studies

More information on the course will be delivered on January.

Elina Oinas and Piia Lavila, Teacher responsible
Teaching
12-Mar-2014 – 23-Apr-2014
Periods: IV
Language of instruction: English
Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät [IV Periodi]

Kurssi toteutettaan 22.4.2014- 18.6.2014 Tampereen yliopiston verkkokurssina (ei lähitapaamisia). Tarkemmat tiedot myöhemmin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen


Kurssi on ensisijaisesti avoimen yliopisto-opintojen opiskelijoille. Kurssille otetaan 10 tutkinto-opiskelijaa.

Tutkinto-opiskelijoista etusijalla verkko-opetukseen ovat ne, joiden opintojen etenemiseen tutkinto-ohjelmassa toteutettava kontaktiopetus soveltuu huonosti ja joiden opintojen vaihe puoltaa kurssin pikaista suorittamista.

Ilmoittautuminen kurssille perusteluineen e-lomakkeella 1.3.-15.4.2014.

https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/11851/lomake.html

Kirsi Gunther (kirsi.gunther@uta.fi), Vastaava opettaja
Kirsi Hasanen (kirsi.hasanen@uta.fi), Vastaava opettaja
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Kurssi opetetaan elo-syyskuussa 2014 täysin verkkokurssina (ei lähitapaamisia). Tarkemmat tiedot myöhemmin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssi on ensisijaisesti avoimen yliopisto-opintojen opiskelijoille. Kurssille otetaan 10 tutkinto-opiskelijaa.

Tutkinto-opiskelijoista etusijalla verkko-opetukseen ovat ne, joiden opintojen etenemiseen tutkinto-ohjelmassa toteutettava kontaktiopetus soveltuu huonosti ja joiden opintojen vaihe puoltaa kurssin pikaista suorittamista.

Ilmoittautuminen kurssille perusteluineen e-lomakkeella 14.4.-31.5.2014.

https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/11852/lomake.html

Katja Kuusisto (katja.n.kuusisto@uta.fi), Vastaava opettaja
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:Kandidaatintutkielma ja seminaari [IV Periodi]
Koordinaattori: Eero Suoninen, Vastaava opettaja
Opetus
10.4.2014 – 11.4.2014
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

KANDIKONFERENSSI
(ajat ja tilat)

Torstaina 10.4. klo 9-17

tilat klo 9-17:

klo 9-14 Päätalo ls A31 ja klo 14-17 Linna 6031

klo 9-14 Linna 6018       ja klo 14-17 Linna 6031

klo 9-17 Linna 6017        

klo 9-17 Linna 6019


Perjantaina 11.4. klo 9-15

tilat klo 9-15:

Linna 6034, Linna 6017, Linna 6019 ja Atalpa rh 142