x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Sosiaalitieteiden kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)
II Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)
III Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)
IV Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

 

SOSIAALITIETEET    lkv. 2013-14                                10.2.2014/pr

VASTUUOPETTAJAT JA TENTTIEN VASTAANOTTAJAT       /Sosiaalitieteiden UUSI tutkinto-ohjelma (2012-2015)

 

SOSIAALITIETEIDEN KANDIDAATTIOHJELMA

HUOM! Ennen syksyä 2012 aloittaneet opiskelijat: VANHAN opetussuunnitelman (2010-2012) oppiaineiden opintokokonaisuuksien vastuuopettajat löytyvät tutkinto-ohjelman www-sivuilta. Jos siis opiskelet vanhan tutkintorakenteen (2010-2012) mukaan, ota yhteys em. vastuuhenkilöihin! Vanhojen tutkintorakenteiden mukaan voi suorittaa vielä opintoja 31.7.2015 saakka (ei kuitenkaan kirjatenttejä 31.1.2013 jälkeen).

***********************************************************************

Perusopinnot

OPINTOKOKONAISUUSMERKINTÄ: Paula Ristimäki

SOS1 Johdatus sosiaalitieteisiin: professori(sukupuolen tutkimus)
YKYY2: Yhteiskunnan mittaaminen: opintojakson korvaavuuksia koskevat kyselyt: yky-opintoneuvonta@uta.fi
SOS3  Tiede, tutkimus ja kirjoittaminen: koordinaattori: Virve Peteri

SOS4   Sosiaalitieteiden alat I:
SOS4.1 Sosiaalipolitiikka: Ritva Nätkin (opetus), Olli Karsio (kirjatentin vastaanottaja)
SOS4.2 Sosiaalipsykologia: Eero Suoninen (opetus) Tiia Vaajala (kirjatentin vastaanotto)
SOS4.3 Sosiologia: Virve Peteri (opetus), Harri Melin (kirjatentin vastaanottaja)
SOS4.4 Sukupuolentutkimus: Jaana Kuusipalo
SOS4.5 Sosiaaliantropologia: Marko Juntunen
SOS4.6 Musiikintutkimus: Tarja Rautiainen-Keskustalo

Aineopinnot

OPINTOKOKONAISUUSMERKINTÄ, aloittain:
Ritva Nätkin/sosiaalipolitiikka
Annukka Vainio/sosiaalipsykologia
Matti Hyvärinen/sosiologia
Hanna L. Ojala/sukupuolentutkimus
Marko Juntunen/sosiaaliantropologia
Petri Hoppu/musiikintutkimus

SOS5a Sosiaalitieteiden teoria I, kirjatentti: Tiina Saari (kirjatentin vastaanottaja)
SOS5b Sosiaalitieteiden teoria I, luennot: Jari Aro (vastuuopettaja)

SOS6 Sosiaalitieteiden alat II:

SOS6.1 Sosiaalipolitiikka
SOS6.1.1 Sosiaalipolitiikan ideat ja käytännöt: Liisa Häikiö
SOS6.1.2 Hyvinvoinnin politiikat: Lina Van Aerschot

SOS6.2  Sosiaalipsykologia
SOS6.2.1 Sosiaalipsykologinen ajattelu I: Sanna Raudaskoski
SOS6.2.2 Minuus, identiteetti ja sosiaalinen konteksti: Annukka Vainio
SOS6.2.3 Vuorovaikutus, kielellinen toiminta ja kulttuuri: Eero Suoninen
SOS6.2.4 Ryhmät ja ryhmien väliset suhteet: Sanna Raudaskoski

SOS6.3 Sosiologia
SOS6.3.1 Sosiologinen ajattelu: Tiina Saari
SOS6.3.2 Sosiaaliset instituutiot: Harri Melin

SOS6.4 Sukupuolentutkimus
SOS6.4.1 Feministinen tieto ja tietäminen: Jaana Kuusipalo
SOS6.4.2 Johdatus ruumiin, sukupuolen ja seksuaalisuuden tutkimukseen: Hanna L. Ojala
SOS6.4.3 Feministiset politiikat ja asiantuntijuus: Jaana Kuusipalo

SOS6.5 Sosiaaliantropologia
SOS6.5.1 Antropologian osa-alueet: Jaanika Kingumets
SOS6.5.2 Transnationaali antropologia: Marko Juntunen

SOS6.6  Musiikintutkimus
SOS6.6.1 Musiikki, kulttuuri ja yhteiskunta: Petri Hoppu
SOS6.6.2 Äänen ja liikkeen analyysi: Petri Hoppu
SOS6.6.3 Etnografinen dokumentointi: Elina Seye

SOS7  Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät
:

SOS7.1 Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset menetelmät: Taina Kinnunen
SOS7.2 Sosiaalitieteiden kvantitatiiviset menetelmät: Katja Kuusisto

SOS8 Sosiaalitieteiden teoria II: kandiseminaarin vetäjä
SOS9 Kandidaatintutkielma ja seminaari:  koordinaattori Eero Suoninen

 

 

Opetus syyslukukaudella 2013

Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)

SOSIAALITIETEIDEN PERUSOPINNOT

Sosiaalitieteiden alat I

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS4.4 Introduction to Finnish Gender Studies (online course) 5 op (Opetuskieli: englanti)

Sosiaalitieteiden alat II (Katso myös Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat!)

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS6.1 Nordic Welfare Societies in Transition 5 op (Opetuskieli: englanti)
SOS6.4.1 Feminist Theory 5 op (Opetuskieli: englanti)

Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät

Kandidaatintutkielma ja seminaari

Aineopinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS6.4.1 Feminist Methodology 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)

Yksikön yhteiset opinnot

YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YKYY5A Johdatus etiikkaan 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opiskelutaidot

YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

SOSIAALITIETEIDEN PERUSOPINNOT

SOS1 Johdatus sosiaalitieteisiin 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS3 Tiede, tutkimus, kirjoittaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Sosiaalitieteiden alat I

SOS4.2 Sosiaalipsykologia (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS4.3 Giddens -lukupiiri 2 op
SOS4.4 Sukupuolentutkimus 5 op
SOS4.5 Sosiaaliantropologia 5 op
SOS4.6 Musiikintutkimus 5 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS4.4 Introduction to Finnish Gender Studies (online course) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Sosiaalitieteiden alat II (Katso myös Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat!)

SOS6.1.1 Sosiaalipolitiikan ideat ja käytännöt 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.2.1 Sosiaalipsykologinen ajattelu I (2 ryhmää) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.3.1 Sosiologia, toiminta ja yhteiskunta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.4.3 Tasa-arvon edistäminen työnä (verkkokurssi) 3–5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.6.1 Musiikki, kulttuuri ja yhteiskunta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS6.1 Nordic Welfare Societies in Transition 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.4.1 Feminist Theory 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.5.1 Anthropology of Eastern Europe 5 op (Opetuskieli: englanti)

Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät

SOS7.1 Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset menetelmät 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kandidaatintutkielma ja seminaari

SOS9 Kandidaatintutkielma ja seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS6.4.1 Feminist Methodology 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2014

Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)

Yksikön yhteiset opinnot

SOSIAALITIETEIDEN PERUSOPINNOT

SOS3 Tiede, tutkimus, kirjoittaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Sosiaalitieteiden alat I

SOS4.1 Sosiaalipolitiikka 5 op
SOS4.1 Sosiaalipolitiikka (monimuoto-opetus) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS4.2 Sosiaalipsykologia 5 op
SOS4.3 Giddens -lukupiiri 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS4.3. Sosiologian alat 3 op
SOS4.6 Musiikintutkimus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

SOSIAALITIETEIDEN AINEOPINNOT

Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät

Kandidaatintutkielma ja seminaari

SOS9 Kandidaatintutkielma ja seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Yksikön yhteiset opinnot

YKYY5B Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

SOSIAALITIETEIDEN PERUSOPINNOT

SOS1 Johdatus sosiaalitieteisiin, verkkokurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS3 Tiede, tutkimus, kirjoittaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Sosiaalitieteiden alat I

SOS4.1 Sosiaalipolitiikka 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS4.2 Sosiaalipsykologia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOPP4.2 Sosiologia (monimuotokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS4.4./SOSKV3 Gender in Society 5 op (Opetuskieli: englanti)

Sosiaalitieteiden alat II (Katso myös Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat!)

SOS6.1.2/10.2.3 Sosiaalipolitiikan suuret kysymykset 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.2.2 Minuus, identiteetti ja sosiaalinen konteksti - teemaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.2.3 Elämä ja kertomus 5 op
SOS6.2.3 Monisyinen sosiaalinen toiminta - johdatus Neksusanalyysiin 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.4.2 Johdatus ruumiin, sukupuolen ja seksuaalisuuden tutkimukseen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.4.3 Feministiset politiikat ja asiantuntijuus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.6.2 Äänen ja liikkeen analyysi I 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.6.3 Etnografinen dokumentointi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS6.5.2 Transnational Anthropology 5 op (Opetuskieli: englanti)
SOS6.4.1 Gender and Development (Online course) 5 op (Opetuskieli: englanti)

Kandidaatintutkielma ja seminaari

SOS9 Kandidaatintutkielma ja seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta