x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Psykologian maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)
II Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)
III Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)
IV Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Psykologia

Käyntiosoite: Kalevantie 5 (Linna)

Postiosoite: YKY, Psykologia, 33014 Tampereen yliopisto

Puhelin: 050 318 6699 tai 050 318 6618

sähköposti: psykologia@uta.fi

Kotisivu: http://www.uta.fi/yky/psy/index.html

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, paitsi jos toisin on mainittu.

___________________________________________________________________________

 

Professorit: Hietanen Jari, PhD, tavattavissa sopimuksen mukaan, 040 190 1384, Linna 4059; Kinnunen Ulla (slk), PsT, tavattavissa ke 10-11, 040 190 1386, Linna 4060; Korpela Kalevi, PsT, tavattavissa ti 14-15, 050 318 6130, Linna 4063; Mauno Saija (Psykonet 50 %), PsT, 050 318 6770, Linna 4042; Punamäki Raija-Leena, FT, tavattavissa ti 10-11, 050 318 6187, Linna 4058; Tuomisto Martti, Med.dr. (Ph.D), 050 351 8137, Linna 4053.

Yliopistonlehtorit: Jehkonen Mervi, PsT, tavattavissa sopimuksen mukaan, 050 318 6099, Linna 4052; Kylliäinen Anneli, PsT, (työstä vapaa), tehtävää hoitaa Kuusisto Marika, PsL, tavattavissa to 10-11, 050 318 6247, Linna 4089; Mäkikangas Anne, PsT, (työstä vapaa), tehtävää hoitaa Ruokolainen Mervi, FT, tavattavissa sopimuksen mukaan, 050 318 6064, Linna 4061; Raivola Petri, PsT, tavattavissa sopimuksen mukaan, 050 318 6065, Linna 4040; Vierikko Elina (avoin yliopisto), PsT, tavattavissa sopimuksen mukaan, 050 318 6237, Linna 4062.

Yliopisto-opettaja: Kirves Kaisa, PsM (klk).

Tutkijatohtori: Peltola Mikko, PsT (työstä vapaa); Rantanen Kati, PsT, 050 428 0905, Linna 4050.

Tuntiopettajat: Tuntiopettajat ovat tavattavissa opetuksen yhteydessä tai sopimuksen mukaan.

Dosentit (tavattavissa sopimuksen mukaan ellei toisin ole mainittu): Astikainen Piia, FT; Hietanen Jari, PhD; Holma Juha, PsT; Jehkonen Mervi, PsT; Korpela Kalevi, PsT; Leppänen Jukka, PsT; Matikka Leena, PsT; Mäkikangas Anne, PsT; Nieminen Pirkko, PsT; Pesonen Anu-Katriina; Pirilä Silja, PsT; Rantanen Johanna, PsT; Stengård Eija, PsT; Tuomisto Martti T., med.dr.; Åstrand Kaisa, FT; Wallenius Marjut, PsT.

Opetus alkaa syyslukukaudella 2.9. ja kevätlukukaudella 7.1. ellei toisin ole mainittu. Ohjelman muutoksista ilmoitetaan oppiaineen ilmoitustaululla ja kotisivulla. Tiedotustilaisuus uusille psykologian tutkinto-opiskelijoille intensiivipäivän yhteydessä pe 6.9. klo 11, Linna 4013.

 

 

Tutkijakoulutus ja erikoispsykologikoulutus

Lisensiaatintutkimukset ja väitöskirjat ohjataan tutkimusryhmissä tai työn ohjaajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla.

Tarkastustilaisuudet. Lisensiaatintutkimusten ja väitöskirjojen tarkastustilaisuuksista ilmoitetaan oppiaineen kotisivulla.

Erikoispsykologikoulutus järjestetään Psykonet-yhteistyönä. Koulutuksesta erikoisaloilla ilmoitetaan erikseen (tarkemmat tiedot Psykonetin ilmoitustaulun kurssikalenterista: http://www.psykonet.fi).

Muusta jatkokoulutukseen liittyvästä opetuksesta ilmoitetaan oppiaineen ilmoitustaululla.

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön tohtorikoulutuskurssit: http://www.uta.fi/yky/tohtoriopinnot/index.html

Valtakunnallinen psykologian tohtoriohjelma: http://www.dopsy.fi/

Psykologian ja logopedian tohtoriohjelman vastuuprofessori on Jari Hietanen.
Psykologian opintokokonaisuuksien vastuuhenkilöt sekä opintojaksojen tentaattorit ja merkintöjen antajat lukuvuonna 2013-2014

SYVENTÄVÄT OPINNOT

Vastuuhenkilö: professori Raija-Leena Punamäki

 

PSYS1 Työ- ja organisaatiopsykologia II: professori Ulla Kinnunen (slk), yliopisto-opettaja Kaisa Kirves

PSYS2 Lopputentti: professori Jari Hietanen, professori Ulla Kinnunen (slk), yliopisto-opettaja Kaisa Kirves (klk), professori Kalevi Korpela, professori Raija-Leena Punamäki

PSYS3 Lasten arviointi ja ammattietiikka: yliopistonlehtori Marika Kuusisto

PSYS4 Käyttäytymisanalyysi: yliopistonlehtori Marika Kuusisto

PSYS5 Aikuisten arviointi ja neuropsykologinen tutkiminen: yliopistonlehtori Mervi Jehkonen

PSYS6 Psykologiset interventiot: yliopistonlehtori Marika Kuusisto (periodi I), yliopistonlehtori Mervi Jehkonen (periodit II-IV)

PSYS7A Lasten kuntoutus: yliopistonlehtori Marika Kuusisto

PSYS7B Aikuisten mielenterveystyö: yliopistonlehtori Mervi Jehkonen

PSYS7C Työ- ja organisaatiopsykologian interventiot: yliopistonlehtori Petri Raivola

PSYS7D Neuropsykologinen kuntoutus: yliopistonlehtori Mervi Jehkonen

PSYS7E Psykoterapia: professori Martti Tuomisto

PSYS8 Psykologiharjoittelu: yliopistonlehtori Mervi Jehkonen

PSYS9A Äkilliset traumaattiset kriisit ja niiden käsittely: yliopistonlehtori Marika Kuusisto

PSYS10 Moniammatilliset johtamisopinnot:professori Ulla Kinnunen (slk), yliopisto-opettaja Kaisa Kirves (klk)

PSYS11 Muu valinnainen kurssi: professori Raija-Leena Punamäki

PSYS12 Pro gradu -seminaari: professorit, lehtorit ja sopimuksen mukaan muut opettajat

PSYS13 Pro gradu -tutkielma: professorit, lehtorit ja sopimuksen mukaan muut opettajat


Tutkinto-ohjelmavastaava: yliopistonlehtori Mervi Jehkonen

Ohjausvastaava: yliopistonlehtori Mervi Ruokolainen

HOPS-vastuuhenkilö: yliopistonlehtori Mervi Ruokolainen, tutkijatohtori (kandidaattiohjelma), yliopistonlehtori Mervi Jehkonen (maisteriopinnot)

Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille yhteismerkintä psykologian opinnoista: professori Ulla Kinnunen (slk), yliopisto-opettaja Kaisa Kirves (klk).

Kansainväliset asiat: yliopistonlehtori Elina Vierikko

Opintorekisteriasiat: opintosihteeri Pertti Vuorilehmus, 050 318 6699


Opetus syyslukukaudella 2013

Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)

Harjoittelu

PSYS8 Psykologiharjoittelu 30 op
Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)

Syventävät opinnot

PSYS1 Työ- ja organisaatiopsykologia II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYS3 Lasten arviointi ja ammattietiikka 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYS6 Psykologiset interventiot 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYS7A Lasten kuntoutus 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYS7C Työ- ja organisaatiopsykologian interventiot 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYS7D Neuropsykologinen kuntoutus 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYS7E Psykoterapia 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYS11 Muu valinnainen kurssi 5–15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYS12 Pro gradu -seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

Harjoittelu

PSYS8 Psykologiharjoittelu 30 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2014

Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)

Syventävät opinnot

PSYS11 Muu valinnainen kurssi 5–15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYS12 Pro gradu -seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Harjoittelu

PSYS8 Psykologiharjoittelu 30 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Syventävät opinnot

PSYS7A Lasten kuntoutus 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYS11 Muu valinnainen kurssi 5–15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYS12 Pro gradu -seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYS5 Aikuisten arviointi ja neuropsykologinen tutkiminen 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Harjoittelu

PSYS8 Psykologiharjoittelu 30 op Jatkuu aiemmalta periodilta