x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Psykologian kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)
II Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)
III Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)
IV Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Psykologia

Käyntiosoite: Kalevantie 5 (Linna)

Postiosoite: YKY, Psykologia, 33014 Tampereen yliopisto

Puhelin: 050 318 6699 tai 050 318 6618

sähköposti: psykologia@uta.fi

Kotisivu: http://www.uta.fi/yky/psy/index.html

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, paitsi jos toisin on mainittu.

___________________________________________________________________________

 

Professorit: Hietanen Jari, PhD, tavattavissa sopimuksen mukaan, 040 190 1384, Linna 4059; Kinnunen Ulla (slk), PsT, tavattavissa ke 10-11, 040 190 1386, Linna 4060; Korpela Kalevi, PsT, tavattavissa ti 14-15, 050 318 6130, Linna 4063; Mauno Saija (Psykonet 50 %), PsT, 050 318 6770, Linna 4042; Punamäki Raija-Leena, FT, tavattavissa ti 10-11, 050 318 6187, Linna 4058; Tuomisto Martti, Med.dr. (Ph.D), 050 351 8137, Linna 4053.

Yliopistonlehtorit: Jehkonen Mervi, PsT, tavattavissa sopimuksen mukaan, 050 318 6099, Linna 4052; Kylliäinen Anneli, PsT, (työstä vapaa), tehtävää hoitaa Kuusisto Marika, PsL, tavattavissa to 10-11, 050 318 6247, Linna 4089; Mäkikangas Anne, PsT, (työstä vapaa), tehtävää hoitaa Ruokolainen Mervi, FT, tavattavissa sopimuksen mukaan, 050 318 6064, Linna 4061; Raivola Petri, PsT, tavattavissa sopimuksen mukaan, 050 318 6065, Linna 4040; Vierikko Elina (avoin yliopisto), PsT, tavattavissa sopimuksen mukaan, 050 318 6237, Linna 4062.

Yliopisto-opettaja: Kirves Kaisa, PsM (klk).

Tutkijatohtori: Huhtala Mari (klk) 050 318 7109, Mari.Annele.Huhtala@uta.fi, Linna 4039; Peltola Mikko, PsT (työstä vapaa); Rantanen Kati, PsT, 050 428 0905, Linna 4050.

Tuntiopettajat: Tuntiopettajat ovat tavattavissa opetuksen yhteydessä tai sopimuksen mukaan.

Dosentit (tavattavissa sopimuksen mukaan ellei toisin ole mainittu): Astikainen Piia, FT; Hietanen Jari, PhD; Holma Juha, PsT; Jehkonen Mervi, PsT; Korpela Kalevi, PsT; Leppänen Jukka, PsT; Matikka Leena, PsT; Mäkikangas Anne, PsT; Nieminen Pirkko, PsT; Pesonen Anu-Katriina; Pirilä Silja, PsT; Rantanen Johanna, PsT; Stengård Eija, PsT; Tuomisto Martti T., med.dr.; Åstrand Kaisa, FT; Wallenius Marjut, PsT.

Opetus alkaa syyslukukaudella 2.9. ja kevätlukukaudella 7.1. ellei toisin ole mainittu. Ohjelman muutoksista ilmoitetaan oppiaineen ilmoitustaululla ja kotisivulla. Tiedotustilaisuus uusille psykologian tutkinto-opiskelijoille intensiivipäivän yhteydessä pe 6.9. klo 11, Linna 4013.

 

 

Tutkijakoulutus ja erikoispsykologikoulutus

Lisensiaatintutkimukset ja väitöskirjat ohjataan tutkimusryhmissä tai työn ohjaajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla.

Tarkastustilaisuudet. Lisensiaatintutkimusten ja väitöskirjojen tarkastustilaisuuksista ilmoitetaan oppiaineen kotisivulla.

Erikoispsykologikoulutus järjestetään Psykonet-yhteistyönä. Koulutuksesta erikoisaloilla ilmoitetaan erikseen (tarkemmat tiedot Psykonetin ilmoitustaulun kurssikalenterista: http://www.psykonet.fi).

Muusta jatkokoulutukseen liittyvästä opetuksesta ilmoitetaan oppiaineen ilmoitustaululla.

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön tohtorikoulutuskurssit: http://www.uta.fi/yky/tohtoriopinnot/index.html

Valtakunnallinen psykologian tohtoriohjelma: http://www.dopsy.fi/

Psykologian ja logopedian tohtoriohjelman vastuuprofessori on Jari Hietanen.
Psykologian opintokokonaisuuksien vastuuhenkilöt sekä opintojaksojen tentaattorit ja merkintöjen antajat lukuvuonna 2013-2014

PERUSOPINNOT

Vastuuhenkilö: professori Kalevi Korpela

 

PSYP0 Orientaatio psykologiaan: vastuuhenkilö yliopistonlehtori Mervi Ruokolainen

PSYP1 Kehitys- ja ikäkausipsykologia I: tohtorikoulutettava Mervi Vänskä (14.3. saakka), tutkijatohtori Mari Huhtala (15.3. alkaen)

PSYP2 Kognitiivinen neurotiede I: professori Jari Hietanen

PSYP3 Persoonallisuuspsykologia I: yliopistonlehtori Mervi Ruokolainen

PSYP4 Psykologian tutkimusmenetelmät I: professori Kalevi Korpela

PSYP5 Terveyden ja mielenterveyden psykologia I: professori Raija-Leena Punamäki

 

AINEOPINNOT

Vastuuhenkilö: professori Jari Hietanen

 

PSYA1 Kehitys- ja ikäkausipsykologia II: tohtorikoulutettava Mervi Vänskä (14.3. saakka), tutkijatohtori Mari Huhtala (15.3. alkaen)

PSYA2 Kognitiivinen neurotiede II: professori Jari Hietanen

PSYA3 Persoonallisuuspsykologia II: yliopistonlehtori Mervi Ruokolainen

PSYA4 Psykologian tutkimusmenetelmät II: kokeellinen ja korrelatiivinen tutkimus: professori Kalevi Korpela

PSYA5 Terveyden ja mielenterveyden psykologia II: professori Raija-Leena Punamäki

PSYA6 Työ- ja organisaatiopsykologia I: professori Ulla Kinnunen (slk), yliopisto-opettaja Kaisa Kirves (klk)

PSYA7 Kliinisen neuropsykologian perusteet: yliopistonlehtori Mervi Jehkonen

PSYA8 Asiakastyön menetelmät ja teoriat: yliopistonlehtori Marika Kuusisto

PSYA9 Tutustuminen psykologin työhön: yliopistonlehtori Mervi Jehkonen

PSYA10 Testimenetelmien perusteet: yliopistonlehtori Marika Kuusisto

PSYA11 Kandidaatin tutkielma: yliopistonlehtori Mervi Ruokolainen

 

Tutkinto-ohjelmavastaava: yliopistonlehtori Mervi Jehkonen

Ohjausvastaava: yliopistonlehtori Mervi Ruokolainen

HOPS-vastuuhenkilö: yliopistonlehtori Mervi Ruokolainen (kandidaattiohjelma), yliopistonlehtori Mervi Jehkonen (maisteriopinnot)

Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille yhteismerkintä psykologian opinnoista: professori Ulla Kinnunen (slk), yliopisto-opettaja Kaisa Kirves (klk).

Kansainväliset asiat: yliopistonlehtori Elina Vierikko

Opintorekisteriasiat: opintosihteeri Pertti Vuorilehmus, 050 318 6699


ENGLANNINKIELISET OPINNOT
BASIC STUDIES IN PSYCHOLOGY

PSYINT1 Life-span developmental psychology I: doctoral student Mervi Vänskä

PSYINT2 Cognitive neuroscience I: professor Jari Hietanen

PSYINT3 Psychology of personality I: university lecturer Mervi Ruokolainen

PSYINT4 Psychological research methods I: professor Kalevi Korpela

PSYINT5 Psychology of health and mental health I: professor Raija-Leena Punamäki

Opetus syyslukukaudella 2013

Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)

Perusopinnot

PSYP0 Orientaatio psykologiaan 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

PSYA7 Kliinisen neuropsykologian perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYA9 Tutustuminen psykologin työhön 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2014

Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)

Perusopinnot

PSYP0 Orientaatio psykologiaan 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

PSYA8 Asiakastyön menetelmät ja teoriat 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Perusopinnot

PSYP0 Orientaatio psykologiaan 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYP3 Persoonallisuuspsykologia I 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYP4 Psykologian tutkimusmenetelmät I 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

PSYA2 Kognitiivinen neurotiede II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYA11 Kandidaatintutkielma - Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYA10 Testimenetelmien perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta