x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Historian kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)
II Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)
III Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)
IV Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Opintojaksojen vastuuopettajat, syksy 2013:

Perusopinnot
HISP1 Johdatus historiantutkimukseen: Katja-Maria Miettunen
HISP2 Antiikin ja keskiajan yhteiskunta ja kulttuuri: Christian Krötzl
HISP3 Suomen alueen historia vuoteen 1809: Aino Katermaa
YKYY4 Suomalaisen yhteiskunnan historia vuodesta 1809 nykyaikaan: Mervi Kaarninen
HISP5 Maailmanhistoria: Markku Hyrkkänen

Kokonaismerkinnän antavat yliopistonlehtorit Tiina Miettinen ja Marko Tikka.

Aineopinnot
HISA1 Menetelmäopinnot
A1a Historian tutkimusprosessi ja historiantutkijan etiikka: Markku Hyrkkänen
A1b Valinnaiset menetelmäopinnot: Markku Hyrkkänen
HISA2 Temaattiset erikoistumisopinnot
Teollistuminen ja kaupungit: Marjaana Niemi
Talous: Kari Teräs
Sukupuoli: Tiina Miettinen
Perhe ja elämänkulku: Jussi Hanska
Kansanliikkeet: Irma Sulkunen
Nationalismi: Irma Sulkunen
Uuden ajan synty: Raisa Toivo
Kansainvälinen politiikka: Marjaana Niemi
Sodat ja vallankumoukset: Kari Teräs
Kulttuurien kohtaaminen: Christian Krötzl
Yhteisö ja kulttuuri vanhassa maailmassa: Christian Krötzl
Uskonto ja maailmankuva: Christian Krötzl
Tieteen ja filosofian historia: Juhani Sarsila
Teknologia ja verkostot: Marjaana Niemi
Aate- ja oppihistoria: Juhani Sarsila
HISA3 Syventävä teema ja praktikum: Teemasta vastaava opettaja
HISA4: Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma: kandidaattiseminaarista vastaava opettaja
 
Aineopintojen kokonaismerkinnän antavat yliopistonlehtorit Tiina Miettinen ja Marko Tikka.

Opetus syyslukukaudella 2013

Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)

Perusopinnot

Aineopinnot

HISA1A Historian tutkimusprosessi ja historiantutkijan etiikka 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA2 Megatapahtumat, kaupungit ja kansainvälistyminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA2 Ihan hanurista! 5 op
HISA3B Sukupuoli-teeman praktikum 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Antiikin ryhmä   Jatkuu aiemmalta periodilta
Keskiaikaryhmä   Jatkuu aiemmalta periodilta
Uuden ajan alun ryhmä   Jatkuu aiemmalta periodilta
Lähihistorian ryhmä (syksy 2013)   Jatkuu aiemmalta periodilta
LATAA5C Antiikin ja varhaiskeskiajan filosofia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA2 Länsimaisen urheilun kulttuurihistoria (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA2 Ruokahistoriaa kautta aikain (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

HISOKV1 Introduction to Finnish History 5 op (Opetuskieli: englanti)
HISA2 Identities in European History (e-learning course) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2014

Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Aineopinnot

HISA1B Miten "paljon" esitetään (kartoissa ja tilastoissa) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA3B Terveys ja sairaus -teeman praktikum 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA4 Kandidaattiseminaari, kevät 2014-syksy 2014 (Hyrkkänen) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA4 Kandidaattiseminaari, kevät 2014-syksy 2014 (Miettunen) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA4 Kandidaattiseminaari, kevät 2014-syksy 2014 (Hanska) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA4 Kandidaattiseminaari, kevät 2014-syksy 2014 (Tikka) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Antiikin ryhmä   Jatkuu aiemmalta periodilta
Keskiaikaryhmä   Jatkuu aiemmalta periodilta
Uuden ajan alun ryhmä   Jatkuu aiemmalta periodilta
Lähihistorian ryhmä (kevät 2014)   Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

HISA2 Finland, the world economy, and the Cold War (online course) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta