x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Filosofian kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)
II Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)
III Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)
IV Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Opetus syyslukukaudella 2013

Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)

Perusopinnot

FILP1B Johdatus filosofian historiaan 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILP3B Johdatus tieteenfilosofiaan 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILP4 Tieto-oppi ja ontologia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YKYY5A Johdatus etiikkaan 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aine- ja syventävät opinnot

FILA3 Klassikot 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA3 Hegelin Hengen fenomenologia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA5 Filosofinen logiikka 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILAPRO Proseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILS2 Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

FILS1E Järki, perusteet ja rationaalisuus 2–3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2014

Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)

Perusopinnot

FILP2 Logiikka 5 op
FILP4A Tieto-oppi 3 op
FILP3A Argumentaatio 2 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

FILA9 A reading seminar on Axel Honneth’s work 3–5 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävät opinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Perusopinnot

FILP2 Logiikka 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YKYY5B Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILP4A Tieto-oppi 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aine- ja syventävät opinnot

FILA3 Klassikot 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA9 Yhteiskuntafilosofia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILAPRO Proseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILAK Kandidaattiseminaari ja kandidaatin tutkielma (Proseminaari) 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILS2 Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA1 Filosofian historia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA9 Oikeudenmukaisuus: Teoriat ja erityiskysymykset 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA9 Marx 2010-luvulla 5 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

FILA9 A reading seminar on Axel Honneth’s work 3–5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

SOS10.9.6 Adornon kulttuuriteoria ja musiikki 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus