x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)
II Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)
III Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)
IV Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Opetus syyslukukaudella 2013

Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)

Syventävät opinnot

MVKS02 Tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Erikoisalojen käännösviestintä

MVKS10 Johdatus erikoisalojen käännösviestintään 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS11 Käyttäjäkeskeinen kääntäminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS13S Tekniikan käännösviestinnän seminaari saksa-suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS14E Technical Translation Seminar Finnish-English 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS16V Lain ja hallinnon käännösviestinnän seminaari suomi-venäjä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS17E Talouselämän käännösviestinnän seminaari englanti-suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS17V Talouselämän käännösviestinnän seminaari venäjä-suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS18V Talouselämän käännösviestinnän seminaari suomi-venäjä 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS22 Tekninen dokumentointi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS24E Translating and Editing for Publication 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
LTLY215 Tieteellisten tekstien kääntäminen saksa-suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kaunokirjallinen ja audiovisuaalinen kääntäminen

MVKS24E Translating and Editing for Publication 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS31 Suomentamisseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Tulkkausviestintä

MVKS39E/S/V Asioimistulkkaus (monikielinen seminaari) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS42V Simultaanitulkkaus I venäjä-suomi-venäjä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kääntäjän suomen opinnot II

TRSU03 Tekstin tekemisen perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRSU05 Ammattimainen tekstintarkistus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2014

Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)

Syventävät opinnot

MVKS02 Tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kaunokirjallinen ja audiovisuaalinen kääntäminen

MVKS24E Translating and Editing for Publication 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS31 Suomentamisseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS34 Radiokääntäminen su-ve 5 op (Opetuskieli: venäjä)
Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Syventävät opinnot

MVKS02 Tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS07 Projekti: The Global Minotaur 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS04 Kääntäjän ja tulkin työelämätaidot 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Erikoisalojen käännösviestintä

MVKS11 Käyttäjäkeskeinen kääntäminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS13E Tekniikan käännösviestinnän seminaari englanti-suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS14S Tekniikan käännösviestinnän seminaari suomi-saksa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS16P Lain ja hallinnon käännösviestinnän seminaari suomi-ruotsi 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS16V Lain ja hallinnon käännösviestinnän seminaari suomi-venäjä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS17V Talouselämän käännösviestinnän seminaari venäjä-suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS18V Talouselämän käännösviestinnän seminaari suomi-venäjä 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS20E Auktorisoitu kääntäminen II (englanti-suomi) 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS20P Auktorisoitu kääntäminen II (ruotsi-suomi) 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS21S Auktorisoitu kääntäminen III (suomi-saksa) 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS26 Termityön harjoituskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS48 Not Your Basic Translation 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS21V Auktorisoitu kääntäminen III (suomi-venäjä) - 4 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS20S Auktorisoitu kääntäminen II (saksa-suomi) - 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS25 Typografian perusteet kääntäjille - 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS16R Lain ja hallinnon käännösviestinnän seminaari suomi-ranska 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kaunokirjallinen ja audiovisuaalinen kääntäminen

MVKS29 Kaunokirjallisen kääntämisen peruskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS30 Ruututekstikääntämisen peruskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS34 Radiokääntäminen su-ve 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta

Tulkkausviestintä

MVKS38 Tulkkauksen teoria 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS40E/S/V Oikeustulkkaus (monikielinen seminaari) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS41V Konsekutiivitulkkaus I venäjä-suomi-venäjä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS42S Simultaanitulkkaus I saksa-suomi-saksa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS43 Tulkin puhe- ja analyysitaidot 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS45 Simultaanitulkkaus II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS41S Konsekutiivitulkkaus I saksa-suomi-saksa - 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS42E Simultaanitulkkaus I englanti-suomi-englanti - 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kääntäjän suomen opinnot II

TRSU03 Tekstin tekemisen perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRSU04 Ammattimainen kirjoittaminen - Kaunokirjalliset tekstit 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRSU05 Ammattimainen tekstintarkistus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta