x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Espanjan kieli

Periodit

I Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)
II Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)
III Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)
IV Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Espanjan kielen lähtötasokoe pidetään perjantaina 30.8.2013 klo 12-14.

Opiskelijoita pyydetään liittymään espanjan opiskelijoiden listalle. Liittymisohjeet yksikön verkkosivuilla.

José Santistebanin opetuksen jatkuminen kevätlukukaudella (mahdolliset kysymykset voi esittää hallintopäällikkö Tiina Harjulalle tai opintopäällikkö Kati Toikkaselle): 

 • Kaikki esseet myös syksyn osalta voi lähettää osoitteeseen tiina.harjula@uta.fi.
 • ESPFA2 Espanjan kielioppi II

  •  jatkuu ke 14-16 PÄÄT A2b ( professori Jukka Havu). Tentti 30.4.2014 klo 14-16 PÄÄT A2b.

  • tentti ke 30.4. klo 14-16 PÄÄT A2b, uusintatentti ke 7.5. klo 10-12 Pinni B 4086.
 • ESPFA3 Käännös suomi-espanja II

  • seuraava tapaaminen: ma 12-14 PÄÄT A2a (professori Jukka Havu), jolloin sovitaan kurssin jatkossa

  • kurssin suoritus: 5 käännöstä + käännöstentti, jossa saa olla sanakirja mukana

  • 2 käännöstä on arvioitu ja José Santisteban on palauttanut ne opiskelijoille. Pyydetään opiskelijoita toimittamaan arvioidut käännökset, jotta ne voidaan ottaa kurssin arvostelussa huomioon.

  • 3. käännös on jätetty Josélle, mutta sitä ei ole arvioitu. Pyydetään opiskelijoita lähettämään käännökset uudestaan Jukka Havulle.

 • ESPFA4 Espanjan lähihistoria ja nyky-yhteiskunta

  • luennot jatkuvat ke 12-14 PINNI A2029 9.4. alkaen (Violeta Minetti) – kurssi pidetään tiivimmällä aikataululla, tieto opettajalle siitä, mihin asti on päästy

 • ESPFA4 Espanjan 1900-luvun kirjallisuus: kurssin voi suorittaa kirjatentillä tai esseellä. Kurssia suorittavat, laittakaa esseenne sähköpostilla Tiina Harjulalle. Esseitä voi toimittaa juhannukseen 2014 asti. Kirjatenttiä haluavat, ottakaa yhteyttä Tiina Harjulaan.
 • ESPFA6 Kielen variaatio ajallisesti ja maantieteellisesti

  •  Kurssi jatkuu torstaina 10.4. klo 10-12 (Päätalo C2), viimeinen luento on 24.4. Kurssin päätyttä opiskelijat joko osallistuvat tenttiin tai laativat esseen.

 • ESPFA7 Nyky- ja puhekieli

  •  José Santistebanin osuudesta tentti: ei järjestetä tenttiä, Josén osuus katsotaan hyväksytyksi kaikkien opiskelijoiden osalta

  •  Belén Ramblan osuus jatkuu normaalisti


Opetus syyslukukaudella 2013

Opetus kevätlukukaudella 2014

Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)

Aineopinnot

ESPFA2 Espanjan kielioppi II / Gramática española II 5 op (Opetuskieli: espanja)
Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Aineopinnot

ESPFA1 Suullinen ja kirjallinen esitys / Expresión oral y redacción 5 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta
ESPFA2 Espanjan kielioppi II / Gramática española II 5 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta
ESPFA3 Käännös suomi-espanja II / Traducción finés-español II 5 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta