x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Espanjan kieli

Periodit

I Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)
II Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)
III Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)

Espanjan kielen lähtötasokoe pidetään perjantaina 30.8.2013 klo 12-14.

Opiskelijoita pyydetään liittymään espanjan opiskelijoiden listalle. Liittymisohjeet yksikön verkkosivuilla.

José Santistebanin opetuksen jatkuminen kevätlukukaudella (mahdolliset kysymykset voi esittää hallintopäällikkö Tiina Harjulalle tai opintopäällikkö Kati Toikkaselle): 

 • Kaikki esseet myös syksyn osalta voi lähettää osoitteeseen tiina.harjula@uta.fi.
 • ESPFA2 Espanjan kielioppi II

  •  jatkuu ke 14-16 PÄÄT A2b ( professori Jukka Havu). Tentti 30.4.2014 klo 14-16 PÄÄT A2b.

  • tentti ke 30.4. klo 14-16 PÄÄT A2b, uusintatentti ke 7.5. klo 10-12 Pinni B 4086.
 • ESPFA3 Käännös suomi-espanja II

  • seuraava tapaaminen: ma 12-14 PÄÄT A2a (professori Jukka Havu), jolloin sovitaan kurssin jatkossa

  • kurssin suoritus: 5 käännöstä + käännöstentti, jossa saa olla sanakirja mukana

  • 2 käännöstä on arvioitu ja José Santisteban on palauttanut ne opiskelijoille. Pyydetään opiskelijoita toimittamaan arvioidut käännökset, jotta ne voidaan ottaa kurssin arvostelussa huomioon.

  • 3. käännös on jätetty Josélle, mutta sitä ei ole arvioitu. Pyydetään opiskelijoita lähettämään käännökset uudestaan Jukka Havulle.

 • ESPFA4 Espanjan lähihistoria ja nyky-yhteiskunta

  • luennot jatkuvat ke 12-14 PINNI A2029 9.4. alkaen (Violeta Minetti) – kurssi pidetään tiivimmällä aikataululla, tieto opettajalle siitä, mihin asti on päästy

 • ESPFA4 Espanjan 1900-luvun kirjallisuus: kurssin voi suorittaa kirjatentillä tai esseellä. Kurssia suorittavat, laittakaa esseenne sähköpostilla Tiina Harjulalle. Esseitä voi toimittaa juhannukseen 2014 asti. Kirjatenttiä haluavat, ottakaa yhteyttä Tiina Harjulaan.
 • ESPFA6 Kielen variaatio ajallisesti ja maantieteellisesti

  •  Kurssi jatkuu torstaina 10.4. klo 10-12 (Päätalo C2), viimeinen luento on 24.4. Kurssin päätyttä opiskelijat joko osallistuvat tenttiin tai laativat esseen.

 • ESPFA7 Nyky- ja puhekieli

  •  José Santistebanin osuudesta tentti: ei järjestetä tenttiä, Josén osuus katsotaan hyväksytyksi kaikkien opiskelijoiden osalta

  •  Belén Ramblan osuus jatkuu normaalisti


Periodi (2.9.2013 - 18.10.2013)
Perusopinnot [I Periodi]

Lähtötasokokeessa mitataan opiskelijan kykyä ymmärtää kirjoitettua espanjan kieltä ja hänen omaa kirjallisen viestinnän taitoaan. Koe on yksikielinen ja se koostuu tekstin ymmärtämisosiosta, jota kommentoidaan espanjaksi, sanastoharjoituksista
(sananmuodostusta, semantiikkaa ja morfosyntaksia) sekä espanjan kielen tuottamista testaavista kirjoitustehtävistä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

sähköpostitse:
fernandez.santisteban@uta.fi

José Santisteban, Vastaava opettaja
Opetus
30.8.2013 – 30.8.2013
Itsenäinen työskentely 2 tuntia
Lähtötasokokoe
Pe 30.8.2013 klo 12.00-14.00, Pinni B1096
Periodit: I
Opetuskieli: espanja
Enrolment for University Studies

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä

Belén Rambla, Teacher responsible
Teaching
5-Sep-2013 – 5-Dec-2013
Lectures 28 hours
Thu 5-Sep-2013 - 5-Dec-2013 weekly at 12.00-14.00, Pinni B4114
Periods: I II
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen opetukseen ja harjoitustyö. Opiskelija voidaan vapauttaa kurssin ensimmäisestä periodista, jos hän osoittaa omaavansa tarvittavan kielitaidon; hänen on kuitenkin osallistuttava toiseen periodiin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä.

José Santisteban, Vastaava opettaja
Belén Rambla, Vastaava opettaja
Opetus
4.9.2013 – 4.12.2013
Luento-opetus 14 tuntia
Ääntäminen
Ke 4.9.2013 - 9.10.2013 viikoittain klo 12.00-14.00, Pinni B4125
Harjoitukset 14 tuntia
Ymmärtäminen
Ke 23.10.2013 - 4.12.2013 viikoittain klo 12.00-14.00, Pinni B3108
Periodit: I II
Opetuskieli: espanja
Lisätiedot:

Osallistuminen ääntämisharjoituksiin ja ääntämiskoe. Osallistuminen opetukseen, kirjalliset harjoitukset ja kirjallinen kielitaitokoe.

Kurssilla käännetään yleisluontoisia suomenkielisiä tekstejä espanjaksi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä

José Santisteban, Vastaava opettaja
Opetus
2.9.2013 – 2.12.2013
Luento-opetus 28 tuntia
Ma 2.9.2013 - 2.12.2013 viikoittain klo 12.00-14.00, Pinni B3110
Periodit: I II
Opetuskieli: espanja

Perehtyminen espanjan kielen normatiiviseen kielioppiin, erityisesti morfologiaan.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä

José Santisteban, Vastaava opettaja
Opetus
3.9.2013 – 3.12.2013
Luento-opetus 28 tuntia
Ti 3.9.2013 - 3.12.2013 viikoittain klo 12.00-14.00, Pinni A2089
Harjoitukset 14 tuntia
Ti 3.9.2013 - 3.12.2013 viikoittain klo 12.00-14.00, Pinni A2089, Harjoitukset kotona ja korjaukset tuntien yhteydessä. Aloitetaan 12.00, loppuu 14.00
Periodit: I II
Opetuskieli: espanja
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä

José Santisteban, Vastaava opettaja
Opetus
2.9.2013 – 2.12.2013
Luento-opetus 28 tuntia
Ma 2.9.2013 - 9.12.2013 viikoittain klo 10.00-12.00, Päätalo A31, paitsi 7.10: Pinni B4116
Periodit: I II
Opetuskieli: espanja
Lisätiedot:

Osallistuminen opetukseen ja essee luetusta kirjasta tai kirjallinen koe.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä

José Márquez, Vastaava opettaja
Opetus
3.9.2013 – 3.12.2013
Luento-opetus 28 tuntia
Ti 3.9.2013 - 3.12.2013 viikoittain klo 14.00-16.00, Pinni B3118
Periodit: I II
Opetuskieli: espanja
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä

José Santisteban, Vastaava opettaja
Opetus
4.9.2013 – 9.10.2013
Luento-opetus 14 tuntia
Ke 4.9.2013 - 9.10.2013 viikoittain klo 14.00-16.00, Päätalo D14
Periodit: I
Opetuskieli: espanja
Lisätiedot:

Osallistuminen opetukseen ja essee valitusta aiheesta tai kirjallinen koe. Luentokurssi ja esseen kirjoittaminen opiskelijan valitsemasta historian tai kulttuurin aiheesta.

Periodi (21.10.2013 - 13.12.2013)
Perusopinnot [II Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä

José Santisteban, Vastaava opettaja
Opetus
23.10.2013 – 4.12.2013
Luento-opetus 14 tuntia
Ke 23.10.2013 - 4.12.2013 viikoittain klo 14.00-16.00, Päätalo D14
Periodit: II
Opetuskieli: espanja
Lisätiedot:

Osallistuminen opetukseen ja essee historiallisesta aiheesta tai kirjallinen koe. Luentokurssi ja esseen kirjoittaminen opiskelijan valitsemasta historian tai kulttuurin aiheesta.

Periodi (7.1.2014 - 7.3.2014)
Aineopinnot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä

Belén Rambla, Vastaava opettaja
Opetus
9.1.2014 – 17.4.2014
Luento-opetus 28 tuntia
To 16.1.2014 - 24.4.2014 viikoittain klo 12.00-14.00, Päätalo A21
Periodit: III IV
Opetuskieli: espanja

Kurssilla käsitellään verbien aikamuotojen käyttöä erilaisissa lauseissa ja perehdytään syntaksiin ja vaikeisiin rakenteisiin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä

José Santisteban, Vastaava opettaja
Opetus
7.1.2014 – 15.4.2014
Harjoitukset 10 tuntia
Ke 15.1.2014 - 30.4.2014 viikoittain klo 14.00-16.00, Päätalo A2b
Luento-opetus 18 tuntia
Ke 15.1.2014 - 30.4.2014 viikoittain klo 14.00-16.00, Päätalo A2b
Periodit: III IV
Opetuskieli: espanja
Lisätiedot:

Opetus jatkuu keskiviikkona 26.3. klo 14-16 (Päätalo A2b), opettajana Jukka Havu.

Kurssilla käännetään vaativia suomenkielisiä tekstejä espanjaksi tavoitteena tuottaa sanastollisesti ja kieliopillisesti korrektia kieltä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä

José Santisteban, Vastaava opettaja
Opetus
13.1.2014 – 21.4.2014
Luento-opetus 28 tuntia
Ma 13.1.2014 - 28.4.2014 viikoittain klo 12.00-14.00, Päätalo A2a
Periodit: III IV
Opetuskieli: espanja
Lisätiedot:

Seuraava kokoontuminen maanantaina 31.3. klo 12-14 (Päätalo A2a), jolloin sovitaan kurssin jatkosta. Opettajana Jukka Havu.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä

José Santisteban, Vastaava opettaja
Opetus
13.1.2014 – 21.4.2014
Luento-opetus 28 tuntia
Ma 13.1.2014 - 28.4.2014 viikoittain klo 10.00-12.00, Pinni B4115
Periodit: III IV
Opetuskieli: espanja
Lisätiedot:

Kurssin voi suorittaa kirjatentillä tai esseellä. Tarkemmat ohjeet annetaan mahdollisimman pian.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä

José Santisteban, Vastaava opettaja
Opetus
8.1.2014 – 16.4.2014
Luento-opetus 28 tuntia
Ke 15.1.2014 - 30.4.2014 viikoittain klo 12.00-14.00, Pinni A2029
Periodit: III IV
Opetuskieli: espanja
Lisätiedot:

Osallistuminen opetukseen ja essee tai kirjallinen koe. Luentokurssi, johon kuuluu esseen kirjoittaminen jostakin yhteiskunnallisesta tai historiallisesta aiheesta.

Luennot jatkuvat ke 12-14 (Pinni A2029) 9.4.2014 alkaen. Opettajana Violeta Minetti.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä

José Márquez, Vastaava opettaja
Opetus
7.1.2014 – 15.4.2014
Luento-opetus 28 tuntia
Ti 14.1.2014 - 29.4.2014 viikoittain klo 14.00-16.00, Pinni B4114
Periodit: III IV
Opetuskieli: espanja
Lisätiedot:

Osallistuminen opetukseen ja essee tai kirjallinen koe.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä

José Márquez, Vastaava opettaja
Opetus
8.1.2014 – 16.4.2014
Luento-opetus 28 tuntia
Ke 15.1.2014 - 30.4.2014 viikoittain klo 10.00-12.00, Linna K112
Periodit: III IV
Opetuskieli: espanja
Lisätiedot:

Osallistuminen opetukseen ja essee tai kirjallinen koe. Luentokurssiin osallistuminen ja essee valitusta aiheesta, tai kertauskuulustelu.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä

José Santisteban, Vastaava opettaja
Opetus
8.1.2014 – 16.4.2014
Luento-opetus 28 tuntia
To 16.1.2014 - 24.4.2014 viikoittain klo 10.00-12.00, Päätalo C2
Periodit: III IV
Opetuskieli: espanja
Lisätiedot:

Kurssi jatkuu torstaina 10.4. klo 10-12 (Päätalo C2), viimeinen luento on 24.4. Kurssin päätyttä opiskelijat joko osallistuvat tenttiin tai laativat esseen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä

Belén Rambla, Vastaava opettaja
Opetus
13.1.2014 – 21.4.2014
Luento-opetus 16 tuntia + 12 tuntia Verkossa
1
Ti 14.1.2014 - 29.4.2014 viikoittain klo 12.00-14.00, Linna K107
Periodit: III IV
Opetuskieli: espanja
Lisätiedot:

Osallistuminen opetukseen ja oman opetusmateriaalin esittäminen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä

José Santisteban, Vastaava opettaja
Belén Rambla, Vastaava opettaja
Opetus
9.1.2014 – 17.4.2014
Luento-opetus 20 tuntia + 8 tuntia Verkossa
1
To 16.1.2014 - 24.4.2014 viikoittain klo 14.00-16.00, Päätalo A21
Periodit: III IV
Opetuskieli: espanja
Lisätiedot:

Osallistuminen opetukseen tai kirjallinen koe.