x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Yleinen käännöstiede

Periodit

I Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)
II Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)
III Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)
IV Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Kirjatentit

Osa yleisen käännöstieteen opintokokonaisuuden opintojaksoista on suoritettavissa myös kirjatentteinä tai ainoastaan kirjatentteinä. Tarkemmat tiedot kirjatenteistä ovat Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteiden sekä Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintojen tenttitiedoissa: perusteet, maisteriopinnot. Katso myös opintojakson TRSU09 Suomen kielen erityiskysymyksiä tenttitiedot.

Opetus syyslukukaudella 2013

Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)

Yleinen käännöstiede

LTLY03 Kääntämisen perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS10 Johdatus erikoisalojen käännösviestintään 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS11 Käyttäjäkeskeinen kääntäminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2014

Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)

Yleinen käännöstiede

MVKS11 Käyttäjäkeskeinen kääntäminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS38 Tulkkauksen teoria 5 op
Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Yleinen käännöstiede

MVKS11 Käyttäjäkeskeinen kääntäminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS38 Tulkkauksen teoria 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta