x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot

Periodit

I Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)
II Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)
III Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)
IV Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot on valinnainen opintokokonaisuus, joka sijoittuu maisterintutkintoon. Opintokokonaisuuden laajuus on 40 op. Näiden opintojen lisäksi Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelman opiskelija voi suorittaa tutkielmaseminaarin (TECHS9) teknisessä viestinnässä ja laatia tutkielmansa teknisen viestinnän alalta. Seminaari kuitenkin sidotaan kyseisen tutkinto-ohjelman tutkielmaopintoihin, johon myös opiskelijan pro gradu -tutkielma sijoittuu.

Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot voi aloittaa joka toinen vuosi. Opintoihin valitaan korkeintaan 20 opiskelijaa joka toinen kevät järjestettävässä erillisessä haussa. Seuraava haku on keväällä 2014. Edellytyksenä opintoihin valitsemiseksi on, että opiskelija on kirjoilla Tampereen yliopistossa ja hän on suorittanut perus- ja aineopinnot Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelmassa tai vastaavassa.

Lukuvuonna 2013-2014 teknisen viestinnän opinnoista voivat opintokokonaisuuteen aiemmin valitut suorittaa kolme opintojaksoa: TECHS7 Työharjoittelun, TECHS8 Teknisen viestinnän kirjatentin ja TECHS9 Tutkielmaseminaarin:

  • Työharjoittelusta kirjoitettavan raportin ohjeet.
  • Kirjatentti suoritetaan sähköisenä tenttinä, ja tentittävä kirjallisuus löytyy opintokokonaisuuden kotisivulta. Tentin voi suorittaa koko lukuvuoden ajan ja myös kesätenttinä.
  • Tutkielmaseminaarin tiedot löytyvät normaalista opetusohjelmasta.

Kokonaismerkinnöistä ja muista opintokokonaisuuteen liittyvistä asioista vastaa teknisen viestinnän lehtori Tytti Suojanen.

Opetus syyslukukaudella 2013

Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)

Syventävät opinnot

TECHS9 Tutkielmaseminaari 5 op
Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)

Syventävät opinnot

TECHS9 Tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2014

Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)

Syventävät opinnot

TECHS9 Tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Syventävät opinnot

TECHS9 Tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta